Skip to Content

Köpenhamn

Bilderbergmötet 2014: Köpenhamn

För sextionde året i rad möttes några av världens mäktigaste män och kvinnor, denna gång på hotell Mariott i centrala Köpenhamn för att föra diskussioner omkring olika aktuella politiska ämnen. Som vanligt föranledde det topphemliga mötet ingen nämnvärd uppmärksamhet från etablerade massmedier. Allt fler protesterar dock mot hemlighetsmakeriet – Nya Tider var på plats.

Publicerad: 12 juni, 2014, 07:00

  • Svenska
"Landsförrädare", ropade dessa demonstranter mot hotellet där Bilderbergmötet 2014 hölls.   Foto: Nya Tider

”Landsförrädare”, ropade dessa demonstranter mot hotellet där Bilderbergmötet 2014 hölls. Foto: Nya Tider

Bilderberggruppens möten äger rum en gång om året, ett möte där den yppersta finanseliten under stort hemlighetsmakeri träffar politiker från hela västvärlden för, som man kallar det, ”informella diskussioner”. För inte länge sedan var mötena så hemliga att knappt någon hade hört talas om dem och deltagare förnekade att de ens ägt rum.

Under de senaste åren har Bilderberggruppen tvingats släppa en smula på det extrema hemlighetsmakeriet. Numera släpper man varje år en deltagarlista och en kortfattad lista över de ämnen som ska diskuteras. Detta år var några av diskussionsämnena ”Existerar privatliv?”, ”Mellanösterns nya arkitektur”, ”Ukraina” och ”Vad följer härnäst för Europa?”.

Det antas vara en hårt pressad samling globalister som träffas detta år. Deras EU-projekt utmanas både av stora valframgångar för nationalistiska och populistiska grupper, och av Ryssland som bjuder motstånd mot deras försök att få in Ukraina i EU och Nato. Exakt hur diskussionerna gått vid mötet förblev dock i vanlig ordning hemligt.

Bland de närvarande till årets möte fanns Nederländernas förre drottning Beatrix, USA:s före detta utrikesminister Henry Kissinger och en av FN:s starkaste invandringsförespråkare Peter D. Sutherland från finansinstitutet Goldman Sachs International. Från Sverige medverkade bland andra SEB:s Marcus Wallenberg, utrikesminister Carl Bildt och som enda svenska journalist bland mötesdeltagarna fanns Svenska Dagbladets politiska redaktör Tove Lifvendahl.

Rigorös säkerhet. Kamouflageklädda poliser i beredskap i snabb patrullbåt. Foto: Nya Tider

Rigorös säkerhet. Kamouflageklädda poliser i beredskap i snabb patrullbåt. Foto: Nya Tider

På torsdagmorgonen hade Hotell Mariott spärrats av med betonghinder och två meter höga stängsel. Polisen var många i antal, då de felaktigt hade uppskattat antalet väntade demonstranter till tre tusen, men de kunde istället räknas i hundratal. Mittemot hotellentrén hade en parkeringsplats upplåtits till demonstranterna, som omgivna av dubbla stängsel gjorde sig redo att protestera.

Banderoller hängs upp, flygblad delas ut till förbipasserande och deltagarna talar om vikten av att upplysa sina medmänniskor. Polisen ber vid ett tillfälle en grupp förbipasserande ungdomar om att uppge personnummer för att få lov att passera förbi demonstrationsplatsen. En förbipasserande dansk man tillfrågas av en aktivist om han känner till vad Bilderberggruppen är. Svaret blir nej, men efter ett par ordväxlingar säger han att han anser att dagens politiska system är en skendemokrati och att EU-politikerna har undergrävt den ursprungliga unionstanken om samarbete och handelsavtal. Innan diskussionen avslutas och han går sin väg, säger han att resultatet av EU-valet är ett bevis för att folk har fått nog av överförmynderi, och att människor vart tjugofemte år måste genomföra en revolution för att undvika att man får politiska pampar. ”Nog är nog”, säger han innan han går vidare.

Trots att deltagarna på Bilderbergmötet utgjordes av världens absoluta maktelit, så var intresset från de etablerade medierna att bevaka på plats mycket svalt. Under lördagen syntes dock journalister från danska stats-teve till under en kortare tid, och Nya Tider frågade en av reportrarna om han inte såg en intressekonflikt i att folkvalda politiker närvarar och hemlighåller vad som sägs.

– Nej, det är ju många som håller möten där inte alla är välkomna. Ungdomarna som håller till i Ungdomshuset här i Köpenhamn släpper ju heller inte in vem som helst, svarar reportern

Två journalister olovligt kvarhållna på Mariott

Medborgarjournalisterna Dan Dicks och Luke Rudkowski blev utsatta för ett lagvidrigt ingripande då de före inledandet av Bilderbergmötet hade samlats i baren på hotell Mariott. Efter att ha fått syn på en grupp medelålders kvinnor som de tyckte sig känna igen som några av organisatörerna vid Bilderbergmötet 2012, närmade de sig dessa och hälsade lugnt. Hälsningen bemöttes med glada skratt, varpå en av journalisterna frågade om de var organisatörer till Bilderbergmötet. På en film de spelat in ser man hur skratten och den glada stämningen avbryts tvärt, gruppen nekar till påståendet och försöker att styra in samtalet på annat. När en av journalisterna står på sig och lugnt förklarar att han tycker att de är slående lika Bilderbergmötets organisatörer, börjar en av kvinnorna att dölja sitt ansikte.

Snart konfronteras journalisterna av säkerhetsvakter, som märkligt nog inte försöker få dem att lämna byggnaden – något de har rätt till eftersom hotellet är privat – utan tvärtom få dem att stanna tills polisen kommer, lämna ifrån sig sin kamera och radera innehållet.

Efter några ordväxlingar går en av vakterna och låser den ena utgången till hotellet för att hindra journalisterna från att gå. Rudkowski hinner gå ut genom den andra utgången, men Dicks hamnar på efterkälken och hindras fysiskt från att gå ut. En av vakterna säger att Dicks är under envarsgripande, men vägrar att säga för vad.

– Ni har inte rätt att göra såhär, ni kan be mig om att gå, men inte att radera saker som tillhör mig, säger Dicks.

– Jag vet vem du är och vad du gör, säger en av männen, och kort därefter försöker den andre att med våld ta kameran ur händerna på Dicks.

När polisen anländer eskorteras Dicks utanför entrén och ombeds direkt av polisen att stänga av kameran. Efter en kortare ordväxling höjer en av poliserna rösten, och tar under protester kameran från de båda journalisterna. Efter att ha vägrat att uppvisa ID-handlingar på polisens begäran förs de båda till häktet och blir där frihetsberövade i flera timmar.

Ett par dagar senare under mötets pågående ses en polisman stå med filmkamera och filma medborgarjournalisterna. Plötsligt känns Bilderbergruppens ämne för året – ”Privatliv, existerar det?” – kusligt aktuellt.

Motdemonstranterna

Nya Tider passar under mötets gång på att prata med flera av motdemonstranterna.

Morten Wilder från ”Oplysning til det danske folk” var en av arrangörerna till demonstrationen.

Morten Wilder från ”Oplysning til det danske folk” var en av arrangörerna till demonstrationen.

– Jag är här för att jag är trött på Bilderbergarna och deras lakejer och kartellfolk som samlas, delar ut ministerposter och tar beslut över våra huvuden utan insyn, förklarar Morten Wilder från informationsgrupperingen ”Oplysning til det danske folk” som varit med och arrangerat demonstrationen.

Wilder anser att det är hyckleri när danska politiker talar om öppenhet och transparens, och sedan själva deltar i möten med hemlig agenda. Det är svårt att få konkreta bevis för exakt vad Bilderbergmedlemmarna kommer överens om – något som lett till att en uppsjö av mer eller mindre sannolika konspirationsteorier florerar bland motståndarna – men varför är man så fruktansvärt hemlighetsfulla?

– För tio år sedan så nekade man till att den här gruppen överhuvudtaget existerade, sen ändrade de sig och erkände att den existerade, men sa att det mer eller mindre bara är ett kafferep. Om de ljög från första början, varför ska man då tro på dem nu? Man kan ju se hur deltagarna på mötet premieras och gör karriär efter att de varit på mötena, bland annat var vår statsminister Helle Thorning Schmidt på Bilderbergmöte innan hon blev vald till statsminister. Sveriges Fredrik Reinfeldt, Norges Jens Stoltenberg och Natos Anders Fogh Rasmussen, de har alla deltagit, säger Wilders.

Morten vill inte se Danmark ”säljas ut till privata intressen”, men är skeptisk till att globalisternas agenda ska kunna bekämpas politiskt eftersom ”både höger- och vänsterflanken är sponsrad av samma ekonomiska krafter”. Inte heller tror han att Dansk Folkeparti, som blev största parti i EU-valet, kommer att göra någon större skillnad.

– Nej, såhär är det: De känner efter vad som är populärt hos befolkningen, men sen när allting kommer omkring och en förändring ska till, så kan de inte göra någonting ändå, eftersom det finns makter som står över dem.

– Jag tror att det väntar hårda tider, fortsätter Wilder. Vi ser hur man håller på att sälja ut vårt land. Allt fler bolag flyttar utomlands. I Danmark är det så att trots att bolagen har stora ekonomiska överskott, så vill man i alla fall ge dem skattelättnader och sådana saker. Sen ser vi många andra dåliga tecken, vi ser hur medborgare pressas alltmer. Priset på olika varor stiger, oljepriserna stiger, matpriserna stiger, elpriset stiger, hyrorna stiger samtidigt som man pressar lönerna. När du ser på de båda kombinationerna så kommer du till sist att få kaos, och det älskar systemet. Slutligen kommer ordning, ordning genom kaos. Deras ordning. Och det ska vi förhindra.

En besvikelse för Bilderberggruppens motståndare var att inga inhemska politiker protesterade mot superglobalisternas möte detta år, till skillnad från 2011 i Schweiz och vid förra årets möte i Storbritannien. Danska politiker lyste med sin frånvaro. En liten delegation av parlamentsledamöter från Italien, anförda av Carlo Sibilia från det nya partiet M5S, dök däremot upp för att överlämna ett skriftligt förslag till Bilderberggruppen om att folkvalda politiker inte längre ska få delta vid hemliga överläggningar.

Bo Jonsson grundade Partiet De Fria och var på plats i Köpenhamn. Foto: Nya Tider

Bo Jonsson grundade Partiet De Fria och var på plats i Köpenhamn. Foto: Nya Tider

Några svenska riksdagsledamöter syntes inte till, och så vitt Nya Tider kunnat finna var den ende politikern över huvud taget Bo Jonsson från det lilla nationalliberala Partiet De Fria, som även deltog i förra årets protester i Watford, England. Vi frågar honom hur det kan komma sig att ingen enda politiker från de större partierna finns på plats för att protestera.

– Jag skulle tro att de inte får vara här för sina partier om de inte själva deltar på mötet. Det finns inga riktiga partier kvar i Sverige idag, jag ser bara en åttaklöver som en enda kontrollerad opposition mot folket och det stör mig, det är därför jag vill vara här och visa att jag i alla fall inte ställer upp på det.

Jonsson menar att Bilderbergmötena framförallt är djupt odemokratiska och att man hellre skulle arbeta i motsatt riktning för att stärka demokratin och decentralisera makten. Schweiz beslutande folkomröstningar ser han som ett föredöme, vars motsats utgörs av bilderbergarnas världssamhälle där en liten klick superrika globalister sätter agendan för hela världen.

Inför detta års Bilderbergmöte har Jonsson anmält de svenska deltagarna till både JK och JO.

– Utan resultat så klart, men bara för att jag ville få det diariefört. Det är ju väldigt nära att man kan kalla det som försiggår för ett diplomatiskt landsförräderri. Det finns en lagtext som heter ”trolöshet vid förhandling med främmande makt” som kan ge upp till livstids fängelse, som om man hårdrar det är diplomatiskt högförräderri. Dock så är det ju svårt att bevisa det då det har slagits en järnring runt det här hotellet.

Bo Jonsson ser positivt på framväxten av alternativa medier och säger sig vilja uppmana alla ännu oinsatta svenskar att sätta sig in i vad Bilderberggruppen faktiskt står för.

– Sök er till alternativa media och börja undersöka det här. Jag har själv börjat göra så att om jag läser Aftonbladet till exempel så läser jag det som står, och tolkar innehållet precis tvärt om, då brukar jag hamna rätt nära verkligheten.

Svenska Bilderbergare 2014

Jacob Wallenberg, finansman, styrelsemedlem i bland annat Investor. Deltagare sedan 1998, medlem i Styrkommittén sedan åtminstone 2010.
Marcus Wallenberg, finansman, styrelseordförande i SEB.
Carl Bildt, utrikesminister (M). Har deltagit minst tretton gånger sedan 1992.
Håkan Buskhe, ordförande och VD Saab AB. Deltar så vitt känt för första gången.
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet.
Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande Volvo AB och British Petroleum.

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Kommentarer inaktiverade.

Bilderbergmötet inleds idag

Årets möte med den hemlighetsfulla Bilderberggruppen inleds idag i Montreux, Schweiz. Omkring 130 medlemmar av den internationella finansiella och politiska eliten kommer att deltaga, som vanligt under sträng sekretess. Från Sverige deltar bland andra Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Soros-finansierad organisation bakom Klimat-Greta

GLOBALISMÄr Klimat-Greta bara en vanlig 16-årig tjej som vill rädda jorden, eller en frontfigur för stora globalistiska krafter? Nya Tider har kikat bakom kulisserna.

Nytt avtal: Migration blir en ”mänsklig rättighet” – Ingen debatt när svenska regeringen skriver på avtalet

REPORTAGEI december kommer FN:s medlemsstater att skriva under det så kal­lade ”Global Compact on safe, orderly and regular Migration” vid ett möte i Marocko. I ramverket klassas migration som en ”mänsklig rättighet”. Trots de enorma konsekvenser som Global Compact riskerar att leda till om det omsätts i nationell lagstiftning, har såväl politiker som medier varit tysta om avtalet.

Svensk katolsk kardinal stödjer vänsterupprop

INRIKESDen svenske kardinalen och biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, har i dagarna tillsammans med den katolska hjälporganisationen Caritas, undertecknat ett upprop för i princip fri invandring. Vidare nämns i uppropet kamp för ”HBTQI”-rättigheter och kamp mot traditionell syn på familj och hem.

Soros bekostar mobilapp som hjälper illegala invandrare att undvika myndigheter

USAGeorge Soros har nyligen avslöjats med att finansiera utvecklandet av en app som skall hjälpa illegala invandrare att hålla sig undan myndigheter och polis. Det hävdar amerikanska Fox Business.

Israel utvisar tusentals afrikanska migranter – till Europa

ISRAELIsrael har nyligen kommit överens med FN om ett flyktingavtal som innebär att tusentals afrikanska migranter, som tidigare invandrat till den judiska staten, skall utvisas och omlokaliseras till Europa och Canada. Endast hälften av de totalt 39 000 afrikanerna får stanna i Israel.

Litet är vackert: Chris Poll om robotar och kapitalismens framtid

REPORTAGEVi måste vara beredda på en omfattande förändring när robotarna ersätter människan i tillverkningsindustrin, men den kan vara väldigt positiv för människan, menar den brittiske finansmannen Chris Poll. Under den antiglobalistiska konferensen i Chisinau argumenterade han för att automatiseringen kommer att göra tillverkningen mer lokal, då priset på arbetskraft inte kommer att spela någon roll längre.

Ungern inför restriktioner mot NGO:er

UNGERNDet ungerska parlamentet beslutade den 13 juni att internationellt finansierade ickestatliga frivilligorganisationer, NGO:er, måste redovisa sina finansiärer och offentligt tillkännage det faktum att man sponsras med utländska pengar. Lagen anses vara ett steg i premiärminister Viktor Orbáns kamp mot den globalistiske multimiljardären George Soros.

Gå till arkivet

Send this to a friend