Skip to Content

Presseskolans matsal var full av oroliga föräldrar, grannar och andra boende i närheten av det asylboende som nyligen tagits i bruk utan att allmänheten blivit informerad. Stämningen under mötet blev efterhand hätsk. Foto: Reine Wikström

Protester mot nya asylboenden efter knivmordet

I början av februari flyttade cirka 30 afghanska unga män in i anrika Onsala Herrgård en bit utanför Kungsbacka. Missnöjet kokar nu bland lokalbefolkningen, då många flyttat till Kungsbacka just för att slippa mångkulturen i Göteborg. Nu vill även Bert Karlsson bygga asylboenden i kommunen.

Publicerad: 21 februari, 2016, 13:08

  • Svenska

Läs även

Onsala Herrgård byggdes med ”kärlek till vårt kulturarv” år 1901, men från och med måndagen den 1 februari är herrgården hem åt cirka 30 så kallade ensamkommande flyktingbarn, i verkligheten unga män. Det är Hero AB, Norges största aktör inom asylboenden, som nu etablerar sig i Sverige och ämnar driva verksamhet på herrgården. Förutom asylboenden är företaget också verksamt inom områden som utbildningsverksamhet, jobbförmedling och tolktjänster. Kungsbacka kommun betalar 57 000 kronor per dygn för dessa cirka 30 boende till Hero. Till det kommer utbildningsbidrag till var och en av de boende. Onsala Herrgård har möjlighet att sammanlagt ta emot 52 ensamkommande. Då blir kostnaden 98 800 kronor per dygn. Det är dock inte de höga kostnaderna som gör att boende i Onsala protesterar mot förläggningen.

Protester vid möte om asylboende

Många av de kringboende i Onsala är oroliga. Händelsen med knivmordet på 22-åriga Alexandra på ett liknande boende i grannkommunen Mölndal är i färskt minne, och ses som toppen på ett isberg av sextrakasserier, våldtäkter och slagsmål som brukar följa på att asylboenden etableras. På grund av farhågorna ordnade kommunen ett möte torsdagen den 28 januari på Presseskolan i Onsala för att informera om hur verksamheten skulle gå till. Skolans matsal fylldes till bristningsgränsen av oroliga föräldrar. Närvarande var bland andra Liberalernas kommunalråd Ulrika Landergren och Heros svenska vd Harry McNeil. Frågorna var många och inlägg kritiska till boendet möttes med applåder. Stämningen blev snabbt hätsk.
– I deras kulturer är kvinnor inte värda någonting, sade en mötesdeltagare.
– Kan man ändra värderingar på någon som är 25 år? sköt en annan in, och ifrågasatte att det är ”barn” det handlar om.
Många föräldrar pekar bland annat på den obalans och fara som uppstår när det placeras totalt 52 unga män från kvinnoförtryckande kulturer på ett och samma ställe. Hur är det tänkt, ska de få röra sig fritt i bygden?
– Det är ett hem för tonåringar, inget fängelse, svarade McNeil.
Stefan Olsson, som är särskild kontaktpolis för hem för ensamkommande barn, var på mötet och berättade att Polismyndigheten saknar resurser att hantera eventuella incidenter som skulle kunna inträffa på boendet. Kommunen har efter mötet meddelat att man kommer att ordna med rondering av vaktbolag kring herrgården. En mötesdeltagare viftade med en tingsrättsdom, där en ung asylsökande dömts för flera grova brott, bland annat våldtäkt.
– Är inte detta skäl nog att stoppa invandringen? undrade han.
En frustrerad pappa var ängslig över att myndigheterna inte har koll på exakt vilka det är som kommer in i Sverige initialt och uttryckte idén om att det vore bättre att först ta hand om ett mindre antal boende på Onsala Herrgård och utvärdera några få i taget.
– Hur ska jag annars kunna känna att mina barn kan leka lika tryggt i området som de kunde göra innan, undrade han. En mamma frågade om någon tänkt på hur det kunde bli till sommaren när områdets flickor ville solbada och bada som de alltid gjort i bikini på stränderna i Kungsbackafjorden. Lina Ferm, kommunikatör på kommunen, besvarade frågan:
– Hos oss arbetar erfarna socionomer och socialsekreterare som utreder varje barn för sig.
Många grannar var även kritiska till att detta möte hållits bara någon dag innan migrantboendet togs i bruk. Allt var redan bestämt och de tyckte mötet mer hade karaktären av envägskommunikation snarare än ett samrådsmöte.

 

Kungsbacka 3

Harry McNeil, Hero AB:s svenska vd. Foto: Reine Wikström

Kritiker delade ut flygblad

Människor i bygden har börjat organisera sig för att stoppa fler asylboenden på orten. En av dem är Mattias From, som också är en av initiativtagarna till Facebookkampanjen ”Nej till Asylboenden i Kungsbacka kommun”.
– Efter mötet, när vår grupp delade ut flygblad mot asylboenden i kommunen fick vi ett väldigt positivt bemötande från mötesdeltagarna, berättar han för Nya Tider. Att just en herrgård blir asylboende har skapat undran och ilska.
– Alla jag pratat med är kritiska till boendet. Även folk som annars inte är motståndare till invandringspolitiken ifrågasätter hur en lyxig hotell- och konferensanläggning med egen sandstrand och brygga kan bli asylboende, när det knappast finns den typen av resurser till våra äldre, säger han.
I år kommer Kungsbacka tvingas ta emot 318 asylsökande, vilket är flest i hela Halland. Beslutet har tagits av länsstyrelsen. Att just Kungsbacka ska få flest asylsökande beror på att kommunen tagit emot färre tidigare.
– Vi skall komma ihåg att många barnfamiljer valt att bosätta sig i Kungsbacka för att slippa just detta. Folk som bor nära de boenden som etableras är även oroade för sjunkande huspriser. Vi arbetar för hela kommunen, men är emot massinvandringen till Sverige i stort. Vi är alltså inte en grupp som bara är kritiska över att det byggs boenden i våra kvarter eller i vår kommun. Men vi tror på att arbeta lokalt, förklarar From.
Det finns dock en liten grupp vänsterfolk som tycker att det är bra med asylboenden.
– Det finns en grupp som vänsterextrema Expo startat upp och som kallar sig för ”Tillsammans för Kungsbacka”. De har tidigare protesterat mot moderata lokalpolitiker i kommunen som på sociala medier vågat kritisera invandringen och de har även krävt deras avgång.
From berättar att hans grupp delade ut 2 000 flygblad till berörda hushåll dagen innan asylboendet skulle öppna, och man spelade också in filmen ”Asylanthotell på Onsala Herrgård 2016”, som fått stor spridning på nätet. Då blev de kallade ”nazister” av vänstergruppen.
– De vet inte ens vilka våra flygbladsutdelare och vårt filmteam är. Deras talesperson fick även stå helt oemotsagd i P4 Halland och påstå att det var personer ”som är kända nazister” när vi deltog på informationsmötet på Presseskolan i Onsala. De har inga argument, bara smutskastning, säger han.

”Ställ politikerna till svars”

Det kommer att hållas ett öppet informationsmöte i aulan på Elof Lindälvs gymnasium i centrala Kungsbacka onsdag den 24 februari klockan 18. Då ska kommunen informera om sin migrantpolitik generellt och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.
– Jag rekommenderar alla som är kritiska till invandringen att sluta upp, gå på mötet och ställa kommunpolitikerna till svars för sin politik, säger Mattias From.
Han menar att det är lätt att stirra sig blind på just Onsala Herrgård och den lyxiga miljö det boendet innebär, men han vill att man nu fokuserar på de boenden som är planerade men ännu inte fått tillstånd.
– Vi tänker väcka opinion och se till att folk får upp ögonen för vad som sker. Nu öppnar boenden i nästan varenda kommundel, säger han.

 

Kungsbacka 2

Foto: Nya Tider

Hero vill tillvarata migranters kompetens

Heros externa vd i Sverige, Harry McNeil, är engagerad i åtta olika aktiebolag och är skriven i en pittoresk villa i fashionabla Enskededalen i Stockholm. Han rekryterades till Hero sedan han drivit Telge Tillväxt, ett bemanningsföretag i Södertälje som enligt egen utsago ”anställt över 600 långtidsarbetslösa ungdomar”.
– Flyktingmottagandet är, såsom ungdomsarbetslösheten, en av vår tids viktigaste frågor. Tillvaratagandet av nyanländas kompetens och flyktingars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden behöver kraftigt förbättras. Med Hero Norges modell har jag sett hur processen från mottagande och boende till utbildning och jobbförmedling kan göras bättre för både flyktingar och det svenska samhällets behov av kompetens, säger han i ett pressmeddelande. På Heros svenska hemsida finns under fliken ”Hero Boende” en bild på barn som leker. Bland annat två flickor varav en är i tioårsåldern. Kritiker pekar på att det i verkligheten nästan uteslutande är unga män som kommer. Kungsbacka kommun menar att de som bor på herrgården är i åldrarna 14-16 år, men detta ifrågasätter många i Onsala, då det är känt att många av de ensamkommande afghanerna som kommer
till Sverige inte alls kommer direkt från Afghanistan utan redan bott och arbetat flera år i Iran.
– Danmark har ålderstestat flyktingbarn, alla var 22 år, påpekade en mötesdeltagare.
Att afghanerna kommer till Sverige just nu beror enligt Aspen Institute, en internationell organisation med säte i Washington, på att Iran bestämde sig för att inte förlänga uppehålls- eller arbetstillstånden (Blue cards) för afghanerna, och ville de stanna kvar fick de söka till armén och vara med och bekämpa IS i Syrien, annars blev de utvisade. Irans revolutionsgarde rekryterar nu för fullt och erbjuder afghanska ungdomar och män motsvarande 4 300 kronor i månaden om de strider en vända mot IS i Syrien och lockar även med ett löfte om permanent uppehållstillstånd när de återvänder till Iran. Många tycker förstås att Europa och Sverige kan vara värt att testa istället för att riskera att dödas i krig. Afghanistans regering har vädjat till sina unga manliga medborgare att först och främst inte lämna Afghanistan. De som befunnit sig i Iran har man bett att återvända hem. Det råder brist på män i åldrarna 16 till 30 år i Afghanistan nu på grund av utvandringen. Den afghanska regeringen menar att dessa unga män behövs i uppbyggnaden av det krigshärjade landet. Många som kommer till Sverige uppger att de saknar pass och hävdar att de är 15 år. Är de minderåriga har de nämligen lättare att få permanent uppehållstillstånd och kan gå förbi de ”vanliga” asylsökande bland annat i fråga om snabbare handläggning. På mötet på Presseskolan frågade Mattias From kommunikatören Lina Ferm om de här flyktingarna kan ljuga och komma undan med det.
– Ja, de kan ljuga och komma undan med det, svarade hon.
En tjänsteman på Migrationsverket, som vill vara anonym, berättar för Nya Tider att det nu är många födda 2001-01-01 som kommer. Alla födda samma dag och samma år, alltså. Anledningen är troligen att det är ett lätt datum att komma ihåg.

Bert Karlsson vill bygga ytterligare ett boende

Bert Karlssons asylimperium Jokarjo AB vill inrätta ett asylboende med plats för 400 boende i Elanders före detta telefonkatalogtryckeri i Hede utanför Kungsbacka. Jokarjo AB är Sveriges största privata asylboendeföretag, 2014 gjorde man en vinst på 23,6 miljoner kronor, fem gånger så mycket som 2013 Byggnadsnämnden i Kungsbacka avslog dock den 5 februari ansökan om bygglov, bland annat med hänvisning till säkerheten då lokalen ligger nära järnvägen där det går tunga godstågstransporter, samt att boendet skulle begränsa industrierna. Dessutom ansökte Jokarjo AB om tidsbegränsat bygglov, men kommunen bedömer att asylboendet kommer att behövas i minst fem år. Bert Karlsson hade tidigare sagt att han är beredd att strunta i Byggnadsnämnden och ”köra ändå”, men i dagsläget är ärendet överklagat till länsstyrelsen. Detta är Berts andra asylprojekt i Halland. Jokarjo AB har sedan tidigare asylboende på Olofsbo Camping söder om Skogstorp i Falkenberg. I oktober förra året brände någon ned Furulidsskolan i Onsala. Den var tänkt att ställas i ordning för 170 asylplatser. Efter det slutade kommunen att informera om planerade asylboenden.

Fakta: Onsala Herrgård

Herrgården användes som vilohem för utarbetade göteborgare och drevs av Sahlgrenska fram till 1980-talet. Samtidigt som herrgården bytte ägare och blev hotell- och konferensanläggning i mitten av 1990-talet kom de första planerna på utbyggnad. Men grannar överklagade med hänvisning till strandskyddet och hävdade att vägarna i området skulle bli överbelastade. I februari 2013 antogs efter mycket diskussion och tidigare överklaganden en detaljplan för 13 seniorbostäder, ett annex och ett kapell. Sveriges seniorer har alltså ånyo dragit det kortaste strået till förmån för afghanska män. På gårdens hemsida står fortfarande att läsa följande: "Varmt välkomna till oss på Onsala Herrgård! På Onsalahalvön, alldeles intill Kungsbackafjorden ligger Onsala Herrgård. En osedvanligt vacker sekelskiftesmiljö med pietetsfullt renoverade hus och smakfull inredning. Inget rum är det andra likt. Det enda de har gemensamt är den trivsamma atmosfären. Blanche Dickson lät bygga Onsala Herrgård 1901, som då kallades Konvalecenthemmet Meryt. Det är ett ord taget ur en egyptisk fras med betydelsen 'Den sista värdefulla tanken'. I den andan vill vi fortsätta, med kärlek till vårt kulturarv och omsorg om våra gäster."
Perra Winberg

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Kommentarer inaktiverade.

Kraven efter att migranter bränt ned sitt läger i Moria: Ta dem till Sverige

INRIKESFlyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos brann ned den 10 september. Grekisk polis har gripit fem migranter, misstänkta för att ha anlagt branden. Trots detta ser det utstuderade bedrägeriet – att bränna ned sitt läger i hopp om att få transporteras till andra EU-länder – ut att lyckas. Flera europeiska länder har lovat att ta emot migranterna. Nu haglar krav mot Sveriges regering från invandringsliberala politiker, medier och akademiker om att migranterna ska transporteras till Sverige.

Språkrörskandidat erkänner: ”Måste våga se att vi har problem med islamism inom partiet”

INRIKESMP:s språkrörskandidat Rebecka Le Moine menar att partiet behöver erkänna att det har funnits och finns problem med islamistisk infiltration samt att man behöver göra upp med hur man hanterat frågor om hedersförtryck. Det säger hon när Nya Tider wallraffar henne genom att låtsas vara en medlem.

Man gruppvåldtagen i Stockholm – sökte skydd hos ordningsvakter

INRIKESEn man har anmält att han blivit gruppvåldtagen natten till måndagen i en lägenhet i södra Stockholm. Han flydde sedan från platsen och sökte skydd hos ordningsvakter som ringde polisen.

Socialdemokrat dömd – brottades med vice regionpolischef

INRIKESNya Tider har tidigare rapporterat om den socialdemokratiske lokalpolitikern Hanna Altunkaynak som åtalades efter att ha satt sig till motvärn mot en polis som påtalade att han bröt mot trafikreglerna. Nu har S-politikern dömts i Örebro tingsrätt för våldsamt motstånd. Altunkaynak är ledamot i kommunfullmäktige i Örebro kommun.

Plastpåseskatten ett ekonomiskt fiasko

INRIKESPlastpåseskatten har redan från början kritiserats för att inte leda till de avsedda miljöförbättringarna. Enligt regeringens planer skulle den i alla fall ge över två miljarder i skatteintäkter per år. Nu visar det sig dock att även denna förhoppning kommit på skam, då endast en tiondel av den beräknade summan kommit in. Detta avslöjar högerdebattören Rebecca Weidmo Uvell på sin blogg.

Göteborg: Vänsterextremister stoppar trafiken medan polisen tittar på

INRIKESEtt fyrtiotal aktivister från den vänsterextrema organisationen Extinction Rebellion samlades under fredagseftermiddagen för att spärra av vägar i centrala Göteborg under polisens överinseende. På plats fanns bland andra Jonathan Pye som dömdes till fängelse i fyra år för inblandning i Göteborgskravallerna 2001.

Sverigedemokraterna vill terrorklassa AFA

INRIKESSom enda svenska europaparlamentariker har Charlie Weimers (SD) medförfattat ett förslag till resolution om att föra upp den vänsterextrema våldsorganisationen Antifascistisk aktion (AFA/Antifa) på EU:s lista över terroristorganisationer.

Sverigedemokraterna: ”Moderaterna lägger sig mer och mer i våran fåra”

INRIKESDen 17 september presenterade Moderaterna ett tiopunktsprogram för att motverka gängbrottsligheten. Bland annat vill man göra det lättare att utvisa utländska medborgare som är gängmedlemmar utan att de har dömts för brott. Två SD-ledamöter i riksdagen som Nya Tider pratat med är mycket nöjda. Bland annat säger Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen att Moderaterna nu mer och mer lägger sig i deras fåra i synen på kriminalpolitik.

Gå till arkivet

Send this to a friend