Laos tvekar göra om hemlig CIA-bas till turistattraktion