Skip to Content

Organisationen har en egen hemsida. Bild: Skärmdump Flag Officers 4 America
UTRIKES

”Allvarlig situation”: Över 150 pensionerade amerikanska generaler undertecknar brev som angriper Bidens administration

Det verkar vara ett tidens tecken att uniformerad personal kritiserar landets ledning i öppna brev. Efter tre uppmärksammade fall i Frankrike har nu turen kommit till USA. Över 150 före detta militära chefer har undertecknat ett brev där de beskriver hot mot landets ”överlevnad”, på grund av Bidens administrations politik. De varnar för att USA är i ”djup fara” efter ett ”fullskaligt angrepp på våra konstitutionella rättigheter”. De tillägger att nationen är i kamp mot ”socialism och marxism”.

Publicerad: 18 maj, 2021, 00:31

  • Svenska

Läs även

Det öppna brevet, som publicerades förra måndagen av en grupp som heter ”Flag Officers 4 America”, ifrågasätter resultatet av valet 2020, president Bidens ”mentala och fysiska tillstånd” och diskuterar ett antal heta ämnen, inklusive Kina, kärnenergiavtalet med Iran, kritisk rasteori och gränsmuren mot Mexiko.

Enligt gruppens hemsida varnar officerarna – som består av generaler och amiraler, varav många har varit pensionerade i årtionden – för att detta är en konflikt ”som ingen annan gång sedan grundandet 1776” mellan anhängare av ”socialism och marxism” och anhängare av ”konstitutionella fri- och rättigheter”.

USA har ”tagit en skarp vänstersväng mot socialism och en marxistisk form av tyrannisk regering”, hävdar brevet och uppmanar amerikaner att ”engagera sig” och välja politiska företrädare som kommer att försvara ”vår konstitutionella republik” och som lyder ”folkets vilja”.

Bland de kända undertecknarna finns den pensionerade brigadgeneralen Donald Bolduc, som för närvarande kandiderar till en senatsplats i New Hampshire; före detta armélöjtnant William Boykin, en gång ställföreträdande undersekreterare vid försvarsdepartementet under president George W. Bush och den pensionerade viceamiralen John Poindexter, som var president Ronald Reagans nationella säkerhetsrådgivare under Iran-Contras-affären.

Brevets initiativtagare, den pensionerade generalmajoren Joe Arbuckle, erkände för nyhetssidan Politico att ”pensionerade generaler och amiraler normalt inte ägnar sig åt politiska handlingar”, men sade att ”att tiga skulle vara ett försumligt pliktbrott” eftersom ”situationen för vår nation i dag är allvarlig”.

”Det är viktigt att hoten mot vår nationella säkerhet uppmärksammas av det amerikanska folket och det är huvudsyftet med brevet”, säger Arbuckle till nyhetssidan.

Bland litanian av inhemska hot som listas i brevet nämns ”valsäkerhet”, att ”kringgå kongressen med hjälp av verkställande ordrar, ”öppen-gräns-politik”, IT-jättarnas censur av yttrandefrihet, förlusten av ”jobb och energioberoende” efter den nedlagda Keystone-pipelinen och ”anarki” i vissa städer.

Brevet raljerar också över att använda militären som ”politiska brickor” mot ett ”obefintliga hot” – en hänvisning till utplaceringen av trupper runt den amerikanska huvudstaden efter upploppet den 6 januari. Det kritiserar också den ”frätande häxbrygden” av ”politisk korrekthet” i militären genom politik som den ”splittrande kritiska rasteorin”.

Men undertecknarna reserverade en del av den hårdaste kritiken mot Bidens förmåga att leda. Vid 77 års ålder är han den äldsta tjänstgörande amerikanska presidenten i historien – ett faktum som har väckt frågor om hans mentala och fysiska tillstånd som de säger ”inte kan ignoreras”.

”Han måste snabbt kunna fatta korrekta nationella säkerhetsbeslut som involverar liv och lem var som helst, dag som natt”, står det i brevet.

Pentagon har vägrat att kommentera brevet, men flera framstående pensionerade militärer har yttrat sig över dess politiska ton och tidpunkten för offentliggörandet.

Bland dem finns den pensionerade amiralen Mike Mullen, en gång ordförande för Joint Chiefs of Staff, som sade att brevet var fullt av ”republikanska synpunkter på högerkanten” och att det ”skadar militären och i förlängningen också landet”.

”Det är i otakt. Normalt sker sådana saker vid ett val”, sade Mullen, som också berättade för Politico att brevet bara undertecknats av en handfull trestjärniga generaler och inga fyrstjärniga. ”Det är inte så högt upp i hierarkin… I vår värld är det inte särskilt betydelsefulla människor.”

Nedan följer en översättning av brevet i sin helhet:

Öppet brev från pensionerade generaler och amiraler

Vår nation är i djup fara. Vi kämpar för vår överlevnad som en konstitutionell republik som ingen annan gång sedan grundandet 1776. Konflikten står mellan anhängare av socialism och marxism kontra anhängare av konstitutionella fri- och rättigheter.

Under valet 2020 undertecknades ett ”öppet brev från högre militära ledare” av 317 pensionerade generaler och amiraler och det sade att valet 2020 kan bli det viktigaste valet sedan vårt land grundades. ”När demokraterna välkomnar socialister och marxister står vår historiska livsstil på spel.” Tyvärr visades uttalandets sanning snabbt, till att börja med genom själva valprocessen.

Utan rättvisa och ärliga val som korrekt återspeglar ”folkets vilja” går vår konstitutionella republik förlorad. Valsäkerheten kräver att man försäkrar sig om att det finns en giltig röst som avges och räknas per medborgare. Giltiga röster identifieras av delstatsparlamentets godkända kontroller med hjälp av officiella ID-handlingar, verifierade underskrifter etc. I dag kallar många sådana förnuftiga kontroller för ”rasistiska” i ett försök att undvika rättvisa och ärliga val. Att använda rasistanklagelser för att slippa bevis på rösträtt är i sig en tyrannisk skrämseltaktik. Dessutom måste ”rättsstatsprincipen” upprätthållas i våra valprocesser för att säkerställa valsäkerheten. FBI och Högsta domstolen måste agera snabbt när oegentligheter i valet upptäcks och inte ignorera dem som gjordes 2020. Slutligen skulle H.R.1 & S.1* (om den godkänns), förstöra valrättvisan och tillåta Demokrater att för all tid sitta kvar vid makten och bryta mot vår konstitution och avsluta vår representativa republik.

Bortsett från valet har den nuvarande administrationen inlett ett fullskaligt angrepp på våra konstitutionella rättigheter på ett diktatoriskt sätt och förbigått kongressen, med mer än 50 verkställande order som snabbt undertecknades, många som upphäver den tidigare administrationens effektiva politik och förordningar. Dessutom är befolkningskontrollåtgärder som överdrivna restriktioner, skol- och företagsstängningar och mest alarmerande, censur av skriftliga och verbala uttryck, alla direkta angrepp på våra grundläggande rättigheter. Vi måste stödja och hålla ansvariga politiker som agerar för att motverka socialism, marxism och progressivism, stödjer vår konstitutionella republik och insistera på skattemässigt ansvarsfull ledning samtidigt som vi fokuserar på alla amerikaner, särskilt medelklassen, inte särintressen eller extremistgrupper som används för att dela upp oss i stridande fraktioner.

Ytterligare nationella säkerhetsfrågor och åtgärder:

  • Öppna gränser äventyrar den nationella säkerheten genom ökad människohandel, drogkarteller, terroristers inresa i landet, hälso-/Covid-19-faror och humanitära kriser. Illegala invandrare översvämmar vårt land med höga ekonomiska kostnader, brottslighet, sänkta löner och olagligt valdeltagande i vissa delstater som följd. Vi måste återupprätta gränskontrollerna och fortsätta att bygga muren samtidigt som vi stödjer vår hängivna gränskontrollpersonal. Suveräna nationer måste ha kontrollerade gränser.
  • Kina är det största yttre hotet mot Amerika. Upprättandet av samarbetsförbindelser med det kinesiska kommunistpartiet stärker dem att fortsätta på vägen mot världsdominans, militärt, ekonomiskt, politiskt och tekniskt. Vi måste införa fler sanktioner och restriktioner för att hindra deras mål om världsdominans och skydda Förenta staternas intressen.
  • Det fria informationsflödet är avgörande för vår republiks säkerhet, vilket illustreras av att yttrandefriheten och pressen finns med i det första tillägget till vår konstitution. Att censurera tal och rätten att uttrycka sig, förvränga ord, sprida desinformation från regeringstjänstemän, privata organisationer och media är en metod för att undertrycka det fria informationsflödet, en tyrannisk teknik som används i slutna samhällen. Vi måste motverka detta på alla fronter, till att börja med genom att ta bort Sektion 230-skyddet från IT-jättarna.
  • Att återuppta det bristfälliga kärnteknikavtalet med Iran skulle leda till att Iran förvärvar kärnvapen tillsammans med bärare för att leverera dem, vilket skulle förstöra fredsinitiativen i Mellanöstern och hjälpa en terroristnation vars slagord och mål inkluderar ”död åt Amerika” och ”död åt Israel”. Vi måste stå emot det nya avtalet mellan Kina och Iran och inte stödja kärnteknikavtalet med Iran. Dessutom fortsätta med fredsinitiativen i Mellanöstern, ”Abrahamavtalen” och stödet för Israel.
  • Att stoppa Keystone-pipelinen eliminerar vårt nyligen etablerade energioberoende och gör oss energiberoende av nationer som inte är vänligt sinnade mot oss, samtidigt som värdefulla arbetstillfällen i USA försvinner. Vi måste öppna Keystone-pipelinen och återfå vårt energioberoende av nationella och ekonomiska skäl.
  • Att använda den amerikanska militären som politiska brickor med tusentals trupper utplacerade runt Kapitolium, bevakande staket som ska skydda mot ett obefintligt hot, tillsammans med att framtvinga politiskt korrekt politik som den splittrande kritiska rasteorin i militären på bekostnad av stridsuppdraget, försämrar allvarligt beredskapen att slåss och vinna vår nations krig, vilket skapar ett stort nationellt säkerhetsproblem. Vi måste stödja våra militärer och veteraner; fokusera på att utkämpa krig, eliminera den frätande häxbrygden av politisk korrekthet i vår militär som skadar moralen och sammanhållningen.
  • ”Rättsstatsprincipen” är grundläggande för vår republik och säkerhet. Anarkin som har setts i vissa städer kan inte tolereras. Vi måste stödja vår brottsbekämpande personal och insistera på att distriktsåklagare, våra domstolar och Justitiedepartementet upprätthåller lagen lika rättvist och konsekvent mot alla.
  • Överbefälhavarens mentala och fysiska tillstånd kan inte ignoreras. Han måste snabbt kunna fatta korrekta nationella säkerhetsbeslut som involverar liv och lem var som helst, dag som natt. Demokraternas senaste frågor om förfaranden för kärnvapenkoderna sänder en farlig nationell säkerhetssignal till kärnvapenbestyckade motståndare, vilket väcker frågan om vem som egentligen bestämmer. Vi måste alltid ha en obestridlig befälsordning.

Med en Demokratisk kongress och den nuvarande administrationen har vårt land tagit en skarp vänstersväng mot socialism och en marxistisk form av tyrannisk regering som måste motverkas nu genom att välja kongress- och presidentkandidater som alltid kommer att agera för att försvara vår konstitutionella republik. Vår nations överlevnad och dess omhuldade rättigheter, frihet och historiska värderingar står på spel.

Vi uppmanar alla medborgare att nu engagera sig på lokal, statlig och/eller nationell nivå för att välja politiska företrädare som kommer att agera för att rädda Amerika, vår konstitutionella republik, och ställa dem som för närvarande håller mandat till svars. ”Folkets vilja” måste höras och följas.

Frågan är om de franska och amerikanska initiativen skulle kunna inspirera till något liknade i Sverige, antingen inom militären eller ordningsmakten? Svaret lär nog bli att den politiska korrektheten och samma ”kritiska rasteori” som anfräter USA:s försvarsmakt sitter djupt i väggarna i de svenska motsvarigheterna.

 

* H.R.1 & S.1 är ett lagförslag som också kallas ”For the Politicians Act”. Den skulle innebära nya svepande restriktioner av yttrandefriheten gällande valkampanjer och offentliga angelägenheter.

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Kinas militär hade patent på vaccin mot Covid-19 oförklarligt tidigt i pandemin

UTRIKESEn kinesisk militärforskare lämnade in ett patent för ett Covid-19-vaccin långt före västvärlden ens börjat ta de första stegen för att framställa egna vacciner och innan WHO hade klassat spridningen som en pandemi. Enligt flera bedömare visar detta att Kina hade god kännedom om viruset långt innan det började spridas världen över. Detta eftersom patentansökan skickades in bara fem veckor efter att Kina ens erkänt att viruset spreds från människa till människa. Forskaren i fråga, Zhou Yusen, dog under mystiska former mindre än tre månader efter att han lämnade in patentansökan.

Experter säger sig ha bevis – coronaviruset skapades i labb

UTRIKESTvå amerikanska experter har analyserat coronavirusets DNA och har hittat en unik gensekvens, CGG-CGG, som inte existerar hos naturligt förekommande coronavirus. Genkombinationen används som en sorts ”streckkod” av forskare. De amerikanska experterna är därför övertygade att slutsatsen bara kan vara en: Coronaviruset som härjar över jorden är artificiellt i sin natur och skapades av människor. Det stärker misstankarna om att virusets ursprung är Institutet för studier i virologi i Wuhan, Kina, där man forskade på coronavirus.

Vaccinforskare slår larm: ”Vi injicerar dem av misstag med ett giftigt ämne”

COVID-19Immunologen och vaccinforskaren Byram Bridle slår nu larm om ”skrämmande” upptäckter i nyligen gjorda och referensgranskade forskningsstudier. Det handlar om att spikproteinet på coronaviruset, som Covid-19-vaccinen skapar, tar sig in i blodomloppet och alstrar sjukdom på samma sätt som Covid-19. Det var tidigare okänt och tros förklara allvarliga biverkningar som blodproppar och hjärtinflammationer, vilka drabbar de som låtit sig injiceras med de nya vaccinen. Bridle säger att vaccinforskarna ”gjorde ett stort misstag” som de ”inte insåg ... tills nu”. Nu kräver flera läkare och forskare att rådande vaccinations-riktlinjer för ammande mödrar och lågrisk­grupper omprövas.

Majoriteten av fransmännen vill att utlänningar dömda i Frankrike ska sitta fängslade i sina egna länder

UTRIKESEnligt en undersökning från opinionsinstitutet CSA utförd för nyhetskanalen CNews den andra juni anser en majoritet av fransmännen att utländska brottslingar bör avtjäna sina fängelsestraff i sina egna länder om de befinns skyldiga i Frankrike. Marine Le Pen gjorde förslaget i kanalen dagen innan undersökningen.

Oväntade utfall i valet i Sachsen-Anhalt

UTRIKESPå samma datum som den svenska nationaldagen hölls val till delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt, tidigare en del av Östtyskland. Många hade sett fram mot valet i denna delstat som ett förebud om hur det kommer att gå i hela Tysklands förbundsdagsval i höst. Resultatet i delstaten blev dock inte enligt förväntningarna: Kristdemokraterna (CDU) gick rejält framåt, medan vänsterpartiet Linke förlorade, nästan dubbelt så mycket som Alternativ för Tyskland, som också backade. Och de Gröna ökade enbart obetydligt.

Trump funderar på comeback 2024 trots – eller tack vare – Facebooks avstängning

UTRIKESDen tidigare presidenten Donald Trump avslöjade på måndagen att han överväga att dumpa Mike Pence som sin vicepresidentkandidat 2024 och istället fråga Floridas guvernör Ron DeSantis. Nyheten kommer några dagar efter att Facebook offentliggjort att Donald Trumps avstängning sätts till minst två år.

Varningen: EU vill importera 70 miljoner afrikaner

UTRIKESDet är den tyske europaparlamentarikern Gunnar Beck som kommer med den skrämmande varningen: Att EU på allvar diskuterar möjligheterna att kraftigt öka massinvandringen från Afrika. Den så kallade migrationspakten, om den genomförs, skulle leda till att 70 miljoner afrikaner svärmar över EU:s gränser till 2035, varnar Beck.

Danmark lägger asylprocessen i Afrika

DANMARKDanmark tar ett historiskt steg då man som första europeiska land bestämt sig att förlägga hela asylprocessen i ett afrikanskt land istället för på dansk mark. Beslutet röstades igenom av en stor majoritet i folketinget och öppnar för ett avtal med något av de länder man förhandlar med. Antalet asylinvandrare som söker sig till Danmark ska snart hamna på noll, säger danska politiker till Nya Tider.

Gå till arkivet

Send this to a friend