Skip to Content

Arkiv

1 409 410 411 412 413 528

Vill ”förändra attityder” genom att para ihop muslimska män med kristna flickor

Publicerad: januari 22, 2017, 22:05

INRIKESMuslimska män och kristna flickor paras samman av Frälsningsarmén, samtidigt som muslimska kvinnor isoleras för att bevara sin heder. Nya Tider granskar verksamheten och frågar Frälsningsarméns ansvariga varför de ställer upp på denna människosyn. Vi har även kontaktat Frälsningsarméns sponsorer för att höra hur de ställer sig till lägerverksamheten.

USA säljer hundratals stridsplan till Mellanöstern

Publicerad: januari 22, 2017, 20:58

UTRIKESAvgående president Barack Obama har beslutat att förse Saudiarabien med en moderniserad version av attackplanet F-15, som länge utgjort stommen i USA:s attackförmåga. Samtidigt ska Israel få det supermoderna F-35, en jätteaffär som helt betalas av amerikanska skattebetalare. För Israels del handlar det totalt om 50 stridsflygplan medan Saudiarabien beställt inte mindre än 152 plan.

Rikskanslern och posten

Publicerad: januari 22, 2017, 20:37

SVENSK HISTORIAEn effektivare förvaltning krävde också en pålitligare postgång och 1636 lade Sveriges store organisatör Axel Oxenstierna grunden till det svenska postverket. Tidigare var det ofta kurirer som förmedlade försändelser, men i och med postverket fick också allmogen möjlighet att börja skicka brev. Speciella postbönder inordnas i ett stafettsystem för snabbare och säkrare postgång.

”Sverige i behov av en livsmedelsstrategi”

Publicerad: januari 21, 2017, 11:38

INRIKESPå konferensen Folk och Försvar i Sälen nu i början av januari diskuterades behovet av en svensk målsättning och strategi för livsmedelsproduktion – otroligt nog har Sverige ingen sådan strategi, vilket man är ganska ensam om i världen.

Nytt center vill rädda hotade arter

Publicerad: januari 21, 2017, 10:17

MILJÖVarje år försvinner hundratals djur- och växtarter från jorden. Detta vill göteborgaren och professorn Alexandre Antonelli förhindra. Därför har han startat ett nytt center i Göteborg. Förutom att öka samarbetet mellan olika instanser vill Antonelli gå i bräschen för ny forskning som bromsar att fler arter hamnar på Internationella naturvårdsunionens Rödlista.

Döms gång på gång – utvisas ej

Publicerad: januari 21, 2017, 09:54

INRIKESHur länge kan en utlänning utan arbete eller bostad uppe­hålla sig i Sverige? Sidas från Litauen är ett exempel på en person med kriminell livsföring som döms gång på gång, men aldrig utvisas.

Inget erkännande av islam i Slovakien

Publicerad: januari 20, 2017, 12:46

UTRIKESI början av december 2016 införde Slovakien en lag som under överskådlig tid kommer att omöjliggöra ett officiellt erkännande av islam som religionsgemenskap.

Kammaråklagare Rolf Hillegren: Så fungerar rättssystemet

Publicerad: januari 20, 2017, 12:21

Brott & StraffBrott och straff är ett område som väcker starka känslor hos allmänheten, vilket framkommer med jämna mellanrum när pressen uppmärksammat något rättsfall. Rolf Hillegren, före detta kammaråklagare, försöker här reda ut tankarna bakom varför domstolar dömer som de gör. Den första delen publicerades i NyT 2016 v51/52.

Ny migrantvåg till Österrike

Publicerad: januari 19, 2017, 13:47

ÖSTERRIKEEuropa står inför en ny våg av asylsökande från tredje världen, enligt prognoser från Österrikes militära underrättelsetjänst (Heeres-Nachrichtenamt). På grund av minskat bistånd och otillräckliga motåtgärder från EU:s sida förväntar sig underrättelsetjänsten att den nya migrantvågen främst kommer att bestå av afrikanska välfärdsmigranter från länder som Nigeria, Kongo-Kinshasa, Sudan och Etiopien.

Hjälporganisationer tros smuggla migranter till Europa

Publicerad: januari 19, 2017, 13:31

UTRIKESEnligt uppgifter från tankesmedjan Gefira har en rad hjälporganisationer under två månader smugglat nästan 40 000 migranter till Europa. Officiellt ägnar de sig åt att undsätta migranter i sjönöd, men genom att spåra hur hjälporganisationernas fartyg har rört sig har Gefira kommit fram till att de i själva verket möter upp smugglarfartyg alldeles utanför den libyska kusten som där tar ombord migranterna.