Skip to Content

media Flera medier har fört lobbygruppens åsikter vidare som vore det en objektiv rapport från FN.

Blev du också lurad? – Det fanns ingen ”FN-rapport” om svensk rasism

Att politiska aktivister inom den så kallade anti-rasistiska sfären anser att det finns rasism i Sverige är föga förvånande. Det vore svårt att skapa stora nyheter om det. Men om samma människor började kalla sig ”FN-förbundet” och skrev ned sina åsikter i en ”rapport” istället för i en debattartikel – kanske dessutom börja ge sig själva titlar som ”generalsekreterare” och ”ambassadör” – då skulle åsikterna kunna spridas i stora rubriker om att FN varnar för svenskarnas rasism. Det är precis vad en grupp vänsterextremister gjort, och flera stora medier har medvetet hjälpt till i bluffen.

Publicerad: 20 juni, 2014, 15:05

  • Svenska

Läs även

”FN-förbundet” – inget med FN att göra

Rena rama bedrägeriet, skriver vissa på sociala medier. Vi har aldrig ljugit, säger de själva.

De kallar sig FN-förbundet. De har en generalsekreterare och ambassadörer. FN-symbolen pryder deras hemsida.

Svenska FN-förbundet har väckt stor uppmärksamhet de senaste dagarna efter att de släppt en ”rapport” om den stora rasismen i Sverige. En rapport som både den statliga televisionen, radion och samtliga större dagstidningar använt för att skapa rubriker om att FN varnar för svensk främlingsfientlighet.

Men FN har inte varnat Sverige för något sådant. FN-förbundet har nämligen inget med Förenta Nationerna att göra. Det är en förening som vilken som helst, vars enda koppling till FN är det förväxlingsbara namnet och att de gett sig själva påhittade titlar som generalsekreterare och ambassadör. Istället består föreningen av politiska aktivister på den yttersta vänsterkanten.

Vissa av medlemmarna har kopplingar till både vänsterextremister och islamister och en av deras suppleanter häktades så sent som för två år sedan för ett islamistiskt mordförsök.

Inte olagligt

En diffus lagstiftning på området gör det möjligt för den extrema gruppen att använda namnet FN-förbundet. Detta eftersom Förenta Nationerna (FN) är en sammanslutning av länder. Vore Förenta Nationerna istället ett företag eller organisation skulle det röra sig om varumärkesintrång, säger en jurist som Nya Tider talat med. Vore FN en myndighet hade det också varit möjligt att hindra den vänsterextrema gruppen att verka under sitt bedrägliga föreningsnamn. Men eftersom FN är namnet på ett internationellt samarbete är det inte olagligt att använda varumärket så som FN-förbundet gör. Även om det får som resultat att politiska extremister kan utge sig för att representera det välkända Förenta Nationerna som många svenskar har högt förtroende för.

Namnet är inte det enda som föra tankarna till det riktiga FN. I den bedrägliga föreningen ger man sig bland annat titlar som ”generalsekreterare” och ”ambassadör”, man kallar sig ”FN”, har Internetadressen www.fn.se och visar en bild på det riktiga FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon strax under raden med egna representanter. Under kontaktuppgifter på sin hemsida blandar man omväxlande den egna föreningens och FN-pressekretariatets i New York.

Flera medier blev lurade. Centrum för lättläst ändrade på sin hemsida efter att Nya Tider ringde upp, men på Googles träffar syns fortfarande den gamla formuleringen. "FN-Förbundet" har inte kontaktat medier för att rätta till missförståndet - "Media är fria att skriva vad de vill", säger man.

Flera medier blev lurade. Centrum för lättläst ändrade på sin hemsida efter att Nya Tider ringde upp, men på Googles träffar syns fortfarande den gamla formuleringen. ”FN-Förbundet” har inte kontaktat medier för att rätta till missförståndet – ”Media är fria att skriva vad de vill”, säger man.

 

I rampljuset med kritiserad rapport

FN-förbundet har nyligen rönt stor uppmärksamhet i media efter att ha presenterat en undersökning som visat att rasismen är stor i Sverige. I tidningsrubriker har det utmålats som en larmrapport från FN om hur illa svenskarna behandlar invandrare.

Nu rör det sig dock inte om något utlåtande från FN, utan om ett ställningstagande från svenska vänsteraktivister som tyckte rasismen var stor i Sverige redan innan de gjorde sin undersökning. Det visar den granskning som Nya Tider gjort av personerna som är engagerade i FN-förbundet.

”Undersökningen” som förbundet gjort består i princip uteslutande av att ha sammanställt olika tidningsartiklar om uppmärksammade händelser. Exempelvis skriverierna om butiksägaren som skvätte vatten på en tiggare och polisens förteckning över kriminella zigenarfamiljer.

Efter att aktivisterna i FN-förbundet samlat ihop och läst artiklarna är deras åsikt (fortfarande) att rasismen är stor i Sverige. Några ytterligare studier är inte gjorda. ”Rapporten” tillhandahåller inget statistiskt material att ta del av.

FN-förbundets slutsats har också fått kritik från bland annat statsvetare Marie Demker som studerat attitydundersökningar bland befolkningen. Hon menar att dessa pekar på raka motsatsen till vad den vänsterextrema föreningen hävdar.

Socialister, liberaler och muslimska extremister

FN-förbundet har inget samröre med eller godkännande från FN. De kan snarare beskrivas som en socialliberal aktivistgrupp som samlar andra föreningar. Ofta med koppling till Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet.

Bland föreningarna återfinns Unga örnar, SSU, Socialdemokrater för Tro & Solidaritet, ABF och Ung vänster, men även Centerns kvinnoförbund, Assyriska riksförbundet, Somaliska riksförbundet och Svenska muslimer.

Också bland medlemmar och anställda dominerar socialdemokrater och centerpartister fullständigt. Ordförande Aleksander Gabelic är aktiv socialdemokrat och engagerad i integrationspolitik. Likaså Irma Pello-Hallqvist och Tanja Mitic som lyfts fram bland medlemmarna på förbundets hemsida. Föreningens vice ordförande är aktiv centerpartist. Andra är engagerade i olika fackförbund eller har medverkat i den socialistiska tidningen Arbetaren.

Nästan samtliga förgrundsgestalter i föreningen är samtidigt också offentliga företrädare för olika projekt kring ökad invandring och mer särrättigheter för invandrare.

Annalena Andrews är verksam i FN-förbundet och har tagit emot pris från Centrum mot rasism för sitt engagemang kring ökad invandring. Harald Dahlgren lyfts också fram som en av de framstående medlemmarna i föreningen. Han arrangerar bland annat välkomstceremonier för asylsökare i Haparanda.

Föreningen har tidigare gått så långt i sin önskan att tysta motståndet till massinvandringen att de propagerat för att kriminalisera organisationer som inte stödjer att svenskar byts ut mot andra folk och kulturer.

I föreningen är många också aktiva radikalfeminister. Av de anställda i FN-förbundet är tre av fyra kvinnor.

Föreningens ”ambassadör” är hiphop-artisten Timbuktu, socialist och förespråkare av ökad invandring samt legalisering av marijuana.

Suppleant häktad för islamistiskt mordförsök

En av föreningens tidigare suppleanter i Malmö häktades så sent som för två år sedan för mordförsök riktat mot en imam. Brottet tros haft extrema islamistiska motiv och en man och kvinna häktades, misstänkta för att den 22 februari 2012 ha försökt skjuta ihjäl sitt offer med ett pistolskott mot huvudet.

Mannen och kvinnan hade ett förhållande, och kvinnan var vid tidpunkten aktiv i FN-förbundet.

Bedriver opinionsbildning med FN:s varumärke

FN-förbundets verksamhet består av att dessa personer sprider sina politiska åsikter om främst ökad invandring och fler särrättigheter för invandrare, ofta med fokus på muslimer. Detta genom debattartiklar, insändare och spridning av propagandamaterial. Medlemmarna gör också olika typer av undersökningar som de sedan presenterar.

Att politiska tyckare släpper rapporter som ger stöd åt deras uppfattning är inte unikt. Sverigedemokraterna har exempelvis tagit fram rapporter om både invandringens kostnader och kriminalitet.

Vad som skiljer vänsteraktivisterna i FN-förbundet är att deras debattinlägg och undersökningar signeras just FN-förbundet och inte med partitillhörighet, vilket ger uppfattningen att inläggen är objektiva studier från det välkända och högt aktade världssamfundet.

"Nej, vi luras inte". Till vänster "FN-Förbundets" logo, till höger det verkliga Förenta Nationernas flagga.

”Nej, vi luras inte”. Till vänster ”FN-Förbundets” logo, till höger det verkliga Förenta Nationernas flagga.

 

Många lurade av namnet och de påhittade titlarna

Att presentera sina rapporter under namnet FN-förbundet lurar inte bara många läsare och tv-tittare. Även medierna som skriver om FN-förbundets rapporter och debattinlägg blandar, medvetet eller omedvetet, ihop dem med FN.

Bland annat Sveriges radio skrev den 16 juni om en ”FN-rapport” som varnade för svensk rasism.

Andra som låtit sig luras av FN-förbundets namn är Centrum för lättläst, som på uppdrag av regeringen förmedlar nyheter med enkla ord. På sin nyhetssida skrev de om rapporten med rubriken ”FN varnar för mer rasism” och FN-förbundets presenterades som ”den svenska delen av FN”.

När Nya Tider kontaktar Malin Crona som ansvarar för tidningen är hon ovetande om att FN-förbundet inte har med FN att göra. Senare under dagen ändrar Centrum för lättläst sin rubrik och artikeltext.

Vare sig Sveriges radio eller några andra medier som kallat den vänsterextrema organisationen för ett FN-organ har dock blivit kontaktade av FN-förbundet själva med anledning av felet. Föreningen har utan invändning låtit sina debattinlägg spridas i media som om de vore utlåtanden från Förenta Nationerna.

Pressekreterare: ”Media är fria att kalla oss FN om de vill”

När Nya Tider kontaktar Pekka Johansson, pressekreterare på FN-förbundet, är det svårt att få ett ja eller nej på frågan om föreningen har någon koppling till Förenta Nationerna.

– Vi är en fristående medlemsorganisation som organisatoriskt inte hör samman med FN-systemet, blir till slut svaret.

Johansson håller inte med om att FN-förbundet är en politisk förening trots att den i huvudsak består av Centern och fackliga och Socialdemokratiska organisationer.

– Vi har hela det politiska fältet, väldigt bred spridning. Ordföranden är i och för sig socialdemokrat, men vice ordförande är centerpartist, en annan styrelseledamot är också centerpartist. Det är båda blocken. Vi har företrädare för fackföreningar, hävdar man.

NyT: Det låter inte jättebrett. Det är Socialdemokraterna och Centern. Ser du inga problem i att en grupp politiska tyckare får sina åsikter presenterade i media som objektiva FN-utlåtanden?

– Vi har flera ungdomsförbund. Vi välkomnar alla.

I sina pressbilder lägger svenska FN-förbundet det riktiga FN:s generalsekreterares bild precis under sina egna företrädare. Lägg även märke till hur bedrägligt man valt en bild där FN:s logotyp framskymtar bakom Ban Ki-Moon och sedan lägger man sin egen snarliga logotyp precis under. Under logotypen skriver man: "Rätten att använda FN:s logotyp, namn eller initialer är väldigt begränsad och reglerad (i resolution 92(I) från år 1946). För att få använda FN:s logo skall man skicka en skriftlig anhållan till sekretariatet i NY som tar ställning till det." Men man berättar inte att det inte är logotypen ovan som avses, för den har inget med det riktiga FN att göra.

I sina pressbilder lägger svenska FN-förbundet det riktiga FN:s generalsekreterares bild precis under sina egna företrädare. Lägg även märke till hur bedrägligt man valt en bild där FN:s logotyp framskymtar bakom Ban Ki-Moon och sedan lägger man sin egen snarliga logotyp precis under. Under logotypen skriver man: ”Rätten att använda FN:s logotyp, namn eller initialer är väldigt begränsad och reglerad (i resolution 92(I) från år 1946). För att få använda FN:s logo skall man skicka en skriftlig anhållan till sekretariatet i NY som tar ställning till det.” Men man berättar inte att det inte är logotypen ovan som avses, för den har inget med det riktiga FN att göra.

NyT: Skulle sverigedemokraterna få var med?

”Ee… det är en mycket bra fråga… Det vet jag inte.

Pekka Johansson ser ingen orsak att föreningen ska ta ett annat namn trots att många förväxlar dem med det internationella världssamfundet. Att media skriver om FN-förbundet såsom om de vore Förenta Nationerna och ibland även kallar dem för ett FN-organ ser han inga problem med.

– Media är fria att skriva vad de vill.

Den vänliga relationen mellan FN-förbundet och media visar sig inte bara i den ömsesidiga acceptansen för hur föreningen tituleras felaktigt. Kritiska frågor tycks överhuvudtaget inte ha drabbat gruppen i någon större omfattning.

När Nya Tider ber om en kommentar till att en av föreningens suppleanter häktades 2012 för ett islamistiskt mordförsök som ägde rum den 22 februari samma år, visar det sig att den medieuppmärksammade föreningen aldrig fått frågan förut.

– Mmm… okej, det är mer än jag känner till. Vet du vad, om du vill göra en omfattande intervju är det inte mig du ska prata med. Jag kan inte svara. Jag är pressekreterare. Det är ledning som ska uttala sig för media.

Media ovilliga avslöja bluffen

Om det är vanligt att journalister okritiskt publicerar den vänsterextrema organisationens debattinlägg som om de vore FN-rapporter, är det minst lika vanligt att journalister själva hjälper till att lura läsarna.

Samtliga stora medier har gjort reportage om FN-förbundets rapport, men ingen har berättat för sin publik att FN-förbundet är en vanlig förening med ett missvisande namn. Det gäller även de som är väl medvetna om vad det är för organisation. Istället har dessa medier hjälp till i vilseledandet och använt formuleringar som förstärkt intrycket av att rapporten kommer från världssamfundet.

Både Aftonbladet och SvD väljer exempelvis att skriva om FN:s arbete mot rasism i samma artikel som handlar om FN-förbundets rapport.

Ingen av redaktionerna vill prata med Nya Tider och förklara varför. Ingen anser heller att det funnits anledning att förtydliga för sina läsare att FN-förbundet och FN, som de skriver om i samma artikel, inte har något med varandra att göra.

Kontakter inom media

Svensk media har på senare tid blivit anklagade från flera håll för att de okritiskt skriver om olika rapporter när slutsatserna i dessa råkar stämma överens med journalistens egna uppfattningar. Däribland har stark kritik kommit från nationalekonomen Tino Sanandaji som anklagat media för att till och med medvetet blunda för uppenbara felaktigheter i rapporter som påstås visa att invandringen varit lönsam.

I diskussioner som förts på internet menar många att medias medhjälp till att vänsterextremisterna i FN-förbund får sprida sina åsikter under falskt varumärke är ännu ett utslag av det som Tino Sanandaji talar om.

Andra faktorer som kan underlätta för vänsterextremisterna att lansera sina åsikter som utlåtanden från FN är att flera i FN-förbundet också är högst verksamma inom media, och alltså är kollegor till de journalister som kunde granska föreningen.

FN-förbundets ”generalsekreterare” Linda Nordin kommer att vara sommarpratare i Sveriges radio under juli månad. Det kommer också deras ”ambassadör” Timbuktu vara samma månad. Och månaden därefter är det föreningens ordförande Aleksander Gabelic som ska sommarprata i radio om integrationspolitik.

Vanligt vänsterextremt knep

Att vänsterextremister försöker dölja att de själva är avsändare bakom opinionsbildande projekt har blivit en metod som allt fler får upp ögonen för.

Radioprataren och krönikören Jonas De Geer uppmärksammade detta i samband med att den franska delen av terrornätverket AFA uppträdde i kjol på en skola i Frankrike som en protest mot könsroller. Detta rapporterade vänstermedia som en manifestation från ”helt vanliga elever”.

Jonas De Geer skriver:

”Varje gång motdemonstrationer sker mot nationalister så är det ”vanliga” orts- eller stadsbor som samlats för att visa sin vrede. Alltid när valfritt antirasist-projekt startas är det en ’vanlig’ eldsjäl.”

Vávra Suk

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Stefan Löfven får sparken

Efter en misstroendeomröstning på begäran av Sverigedemokraterna med röstsiffrorna 181 för och 109 emot förklarade riksdagen att man inte längre har förtroende för Löfven. Det är första gången i svensk historia som en regering fälls i en misstroendeomröstning. Statsminister Löfven har nu en vecka på sig att antingen utlysa nyval eller avgå, annars entledigas han av talmannen.

Jan Helin flyttar till Husby

SVT:s mediedirektör Jan Helin, tidigare känd som chefredaktör på Aftonbladet, byter det idylliska villalivet i Bromma mot den invandrartäta förorten Husby, där han nyligen bosatt sig med familjen. Medieprofilen säger att han insett att det är hyckleri att ”gilla olika” bara på avstånd och att han hoppas att hans barn kommer att trivas i sin nya skola, där svenskar utgör en liten minoritet.

F.d. bankchef om EU:s stödpaket: Vi blir skuldslavar!

Den 24 mars röstar riksdagen om EU:s kontroversiella ”återhämtningsfond” som mer än dubblar EU:s budget. Johan Sandwall, före detta bankchef, är starkt kritisk och menar att svenska folket blir skuldslavar. I denna intervju berättar han om hur han insåg att banksystemet är ett prydamidspel och resonerar kring EU och de svenska makthavarnas globalistiska planer.

Vávra Suk i paneldebatt på Alternativa Bokmässan 2020

VIDEOVávra Suk: ”In i det etablerade systemet och rör om!” Han förordar även att alternativmedia samarbetar mer med varandra och startar drev på samma sätt som systemmedia gör. I panelen även Erik Almqvist (Exakt24), Mats Dagerlind (Samhällsnytt) och Mikael Wilgert (Swebbtv).

Björn Söder: Alternativ media behövs!

Nya Tiders Jesper Johansson får en pratstund med Riksdagsledamot Björn Söder (SD) som menar att gammelmedia genom åren har fört det svenska folket bakom ljuset och att det är alternativ media som istället jobbar för att delge en mer sanningsenlig bild av vad som händer i Sverige.

Just nu: Massavstängningar på Facebook – vill stoppa kritik mot Black Lives Matter?

Facebook har under natten och förmiddagen den 9 juni stängt av mängder av användare från sina konton för att de har systemkritiska åsikter. Många av de avstängda tycks ha kritiserat svart makt-rörelsen Black Lives Matter, som just nu ställer till kravaller över hela västvärlden och tvingar människor att be om ursäkt för att de är vita.

Bilderbergmötet inleds idag

Årets möte med den hemlighetsfulla Bilderberggruppen inleds idag i Montreux, Schweiz. Omkring 130 medlemmar av den internationella finansiella och politiska eliten kommer att deltaga, som vanligt under sträng sekretess. Från Sverige deltar bland andra Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Kommunistiska partiet uppmanar till bojkott av EU-valet

DEMOKRATIFlera EU-kritiska alternativ ställer upp i EU-valet. Kommunistiska partiet (K) har istället valt att uppmana till valbojkott, bland annat genom en provokativ valfilm som går ut på att ”det finns bättre saker att göra på valdagen”, illustrerat av ett svenskt par som inleder älskog istället för att rösta.

Gå till arkivet

Send this to a friend