<strong>VILL BRYTA VÄSTS EKONOMISKA DOMINANS.</strong> Toppmötet ägde rum i Brasilien och sammanförde fem statschefer. Från vänster syns Rysslands president Vladimir Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi, Brasiliens president Dilma Rousseff, Kinas president Xi Jinping och Sydafrikas president Jacob Zuma. Foto: Portal Brasil, Brasilianska regeringen

BRICS sätter upp utvecklingsbank

Vid årets toppmöte i Brasilien skrev fem ledare för några av världens största ekonomier under ett dokument som för alltid kommer att förändra västvärldens och främst USA:s ekonomiska och därmed politiska hegemoni. Genom att BRICS-länderna nu kan erbjuda världen ett alternativ till mäktiga västdominerade organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF, kommer också makten i världen att förskjutas bort från väst.

BRICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika och är en samarbetsorganisation för dessa länder, vilka är några av världens största tillväxtekonomier. Medlemsländernas totala handelsomsättning har nästan fördubblats under de senaste fem åren. De står för 30 procent av världens totala bruttonationalprodukt, BNP, baserat på köpkraftsparitet (PPP). Bara handeln länderna emellan står för 17 procent av all världshandel. Varje år är tillväxten inom BRICS större än hela Italiens BNP, som är världens nionde största ekonomi.

Dessa länder tillhör också några av de största nationerna på jorden avseende naturresurser, landmassa och befolkningsmängd med sammanlagt över tre miljarder människor, nästan 42 procent av världens befolkning, inom sina gränser.

Sedan skapandet av BRIC 2009 och upptagandet av Sydafrika 2010, då organisationen också bytte namn till BRICS, har man arbetat med ambitionen att skapa en ekonomisk och delvis politisk motvikt mot Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och andra västdominerade ekonomisk-politiska internationella organisationer.

Fem stora allt starkare och en liten allt svagare

Sydafrika är betydligt mindre i samtliga dessa avseenden, men har stora naturtillgångar och var vid anslutningen till BRICS Afrikas största ekonomi. I år har Nigeria gått om den tidigare apartheidstaten, delvis beroende på ett nytt sätt att beräkna sin BNP. Oavsett, så har Sydafrika tappat mycket av sin tillväxt de senaste åren och i den aspekten passerats av flera andra länder på den afrikanska kontinenten. Ett av skälen till detta är den allt värre diskrimineringen mot landets vita, som i sin mest extrema form tar sig uttryck i terror och mord riktade mot vita farmare. Då jordbruket är en viktig del av landets ekonomi, resulterar denna diskriminering i att tillväxten hämmas när vita sydafrikanska investerare och även farmare i allt större utsträckning söker sig till bland annat just Nigeria.

Under det femte BRICS-toppmötet i sydafrikanska Durban i mars 2013 enades medlemsländerna om att skapa en egen global finansinstitution, en utvecklingsbank. Efter toppmötet meddelade BRICS-länderna att de planerade att slutföra förberedelserna för den nya utvecklingsbanken under 2014. Diskussioner om finansiering, styre och huvudkontorets geografiska placering försenade dock arbetet något.

En del analytiker har menat att detta påvisar sprickor inom BRICS och de som av olika skäl kritiserar organisationen har då gärna speciellt framhållit Kina och Indiens olösta gränstvister och de spänningar det bygger in i samarbetet. Sydafrikas allt svagare ekonomi och utbredd korruption i flera av medlemsländerna är andra svaga punkter som framhållits av dessa kritiker.

Anhängarna har istället pekat på hur organisationen verkligen hjälper olika utvecklingsländer, till skillnad från till exempel IMF som man menar förslavar dessa länder under växande skuldbördor och krav på politiska reformer.

Skälet till att BRICS väcker starka reaktioner återfinns i dess potential att rubba USA:s och dollarns ledande roll i världen. Det finns frispråkiga ekonomer som kallar den en anti-dollarallians och menar att benämningen är fullt rimlig, då BRICS de facto metodiskt och långsiktigt arbetar för att eliminera den amerikanska dollarn som världens reservvaluta.

Toppmötet 2014

Vid det sjätte BRICS-mötet, som ägde rum 14-16 juli, träffades statscheferna för de fem medlemsländerna i Fortaleza, Brasilien. Värden, landets president Dilma Rousseff, sade bland annat att länderna som utgör BRICS ”är bland de största i världen och kan inte nöja sig i mitten av 2000-talet med någon form av beroende”, vilket både kan ses som en indikation på målsättningen med toppmötet och en signal till främst USA.

Under mötet skrev man till slut på det dokument som ligger till grund för den nya globala utvecklingsbanken och en valutafond som vardera tillförs 100 miljarder dollar. I medlemsländerna kommer BRICS Utvecklingsbank att ersätta Världsbanken och BRICS Valutafond att ersätta IMF, samt konkurrera med nämnda västdominerade institutioner utanför BRICS-länderna, främst då i utvecklingsländer. I praktiken innebär det att större infrastruktur- och utvecklingsprojekt i huvudsakligen medlemsländerna kan finansieras av BRICS Utvecklingsbank, som alla fem länderna har lika stor bestämmanderätt i. Detta till skillnad mot IMF, där bruttonationalprodukten avgör de 187 medlemsländernas inflytande.

Sveriges röststyrka i IMF är cirka 1 procent, att jämföra med USA:s på nästan 17 procent. 2012 lånade svenska Riksbanken ut 100 miljarder kronor till Europas krisländer via IMF till enbart 0,1 procents ränta, något regeringen Reinfeldt fick mycket kritik för. Fredrik Reinfeldt kallade lånet för en bra affär för Sverige, något som föranledde Sverigedemokraterna att KU-anmäla statsministern. IMF lånade sedan ut dessa pengar till bland annat Grekland, som fick betala 3,0 procent i ränta – alltså 30 gånger högre än IMF:s inlåningsränta på de svenska skattemiljarderna.

Bara början

BRICS-bankens högkvarter kommer att placeras i Shanghai och man öppnar upp för fler medlemmar. Argentina, Mexiko och Indonesien är några länder som har nämnts.

Skapandet av utvecklingsbanken har inte bara en stor ekonomisk betydelse, utan också politisk, eftersom medlemsländerna genom banken kan främja sina intressen globalt.

”Det är ett politiskt drag som påvisar den starkare ställning dessa länder, vars åsikter ofta ignoreras av deras mer industrialiserade amerikanska och europeiska kollegor, nu fått. Ju starkare denna union och dess ställning på världsarenan blir, desto lättare blir det för dess medlemmar att skydda sina egna intressen”, påpekar Natalya Samoilova, forskningschef på investmentbolaget Golden Hills Kapital.

Vad det i praktiken innebär är en mer multipolär värld, något som kommer att gynna alla utom de krafter i väst som i dag globalt sett har ett stort ekonomiskt och därmed politiskt övertag.

Ryssland har också föreslagit att länderna skapar en energiallians som kommer att innehålla en bränslereserv samt en institution för gemensam energipolitik. Rysslands president Vladimir Putin berättade att ”vi föreslår inrättandet av en Energy Association i BRICS. Under detta ’paraply’, kan en Fuel Reserve Bank och ett BRICS Energy Policy Institute inrättas”.

Putins pådrivande engagemang bakom och inflytande i BRICS ska inte underskattas. Han har genom BRICS i själva verket skapat världens största marknad, något större än var för sig både USA och EU, som dessa nu endast får tillgång till på BRICS villkor.

Med tanke på västs mediala och politiska etablissemangs alltmer högljudda krav på att Putin och Ryssland ska isoleras, så inställer sig en relevant fråga: Vilka är det som långsamt men säkert försvagas ekonomiskt, medialt, politiskt, militärt – och därmed gradvis förlorar inflytande i världen? Är det ett moraliskt och ekonomiskt sönderfallande väst eller övriga världen som nu börjar samarbeta på allvar? Svaret blir extra tydligt när man betänker att motsatsen till inflytande är isolering.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

USA terrorklassar NMR – är ”ett hot mot amerikaner”

USA terrorklassar NMR – är ”ett hot mot amerikaner”

🟠 UTRIKES Nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har terrorklassats av USA. Tre svenska NMR-medlemmar har också pekats ut som terrorister. Beskedet kommer kort innan Sveriges riksdag ska rösta om det så kallade DCA-avtalet, vilket kommer att ge amerikansk militär i Sverige full frihet att ingripa mot opinionsyttringar man uppfattar som ett hot.

Fyra dagar som skakade Frankrike

Fyra dagar som skakade Frankrike

🟠 UTRIKES På fyra dagar, från måndag till torsdag, har det kaos som utlöstes av Rassemblement Nationals (RN) seger i valet till Europaparlamentet förändrat den politiska situationen i Frankrike i grunden. Högern vädrade först morgonluft, men har nu drabbats av interna slitningar. Samtidigt verkar vänstern anstränga sig för att komma över sina meningsskiljaktigheter och bilda en bräcklig allians.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.