<strong>VILL BRYTA VÄSTS EKONOMISKA DOMINANS.</strong> Toppmötet ägde rum i Brasilien och sammanförde fem statschefer. Från vänster syns Rysslands president Vladimir Putin, Indiens premiärminister Narendra Modi, Brasiliens president Dilma Rousseff, Kinas president Xi Jinping och Sydafrikas president Jacob Zuma. Foto: Portal Brasil, Brasilianska regeringen

BRICS sätter upp utvecklingsbank

Vid årets toppmöte i Brasilien skrev fem ledare för några av världens största ekonomier under ett dokument som för alltid kommer att förändra västvärldens och främst USA:s ekonomiska och därmed politiska hegemoni. Genom att BRICS-länderna nu kan erbjuda världen ett alternativ till mäktiga västdominerade organisationer som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF, kommer också makten i världen att förskjutas bort från väst.

BRICS står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika och är en samarbetsorganisation för dessa länder, vilka är några av världens största tillväxtekonomier. Medlemsländernas totala handelsomsättning har nästan fördubblats under de senaste fem åren. De står för 30 procent av världens totala bruttonationalprodukt, BNP, baserat på köpkraftsparitet (PPP). Bara handeln länderna emellan står för 17 procent av all världshandel. Varje år är tillväxten inom BRICS större än hela Italiens BNP, som är världens nionde största ekonomi.

Dessa länder tillhör också några av de största nationerna på jorden avseende naturresurser, landmassa och befolkningsmängd med sammanlagt över tre miljarder människor, nästan 42 procent av världens befolkning, inom sina gränser.

Sedan skapandet av BRIC 2009 och upptagandet av Sydafrika 2010, då organisationen också bytte namn till BRICS, har man arbetat med ambitionen att skapa en ekonomisk och delvis politisk motvikt mot Internationella valutafonden (IMF), Världsbanken och andra västdominerade ekonomisk-politiska internationella organisationer.

Fem stora allt starkare och en liten allt svagare

Sydafrika är betydligt mindre i samtliga dessa avseenden, men har stora naturtillgångar och var vid anslutningen till BRICS Afrikas största ekonomi. I år har Nigeria gått om den tidigare apartheidstaten, delvis beroende på ett nytt sätt att beräkna sin BNP. Oavsett, så har Sydafrika tappat mycket av sin tillväxt de senaste åren och i den aspekten passerats av flera andra länder på den afrikanska kontinenten. Ett av skälen till detta är den allt värre diskrimineringen mot landets vita, som i sin mest extrema form tar sig uttryck i terror och mord riktade mot vita farmare. Då jordbruket är en viktig del av landets ekonomi, resulterar denna diskriminering i att tillväxten hämmas när vita sydafrikanska investerare och även farmare i allt större utsträckning söker sig till bland annat just Nigeria.

Under det femte BRICS-toppmötet i sydafrikanska Durban i mars 2013 enades medlemsländerna om att skapa en egen global finansinstitution, en utvecklingsbank. Efter toppmötet meddelade BRICS-länderna att de planerade att slutföra förberedelserna för den nya utvecklingsbanken under 2014. Diskussioner om finansiering, styre och huvudkontorets geografiska placering försenade dock arbetet något.

En del analytiker har menat att detta påvisar sprickor inom BRICS och de som av olika skäl kritiserar organisationen har då gärna speciellt framhållit Kina och Indiens olösta gränstvister och de spänningar det bygger in i samarbetet. Sydafrikas allt svagare ekonomi och utbredd korruption i flera av medlemsländerna är andra svaga punkter som framhållits av dessa kritiker.

Anhängarna har istället pekat på hur organisationen verkligen hjälper olika utvecklingsländer, till skillnad från till exempel IMF som man menar förslavar dessa länder under växande skuldbördor och krav på politiska reformer.

Skälet till att BRICS väcker starka reaktioner återfinns i dess potential att rubba USA:s och dollarns ledande roll i världen. Det finns frispråkiga ekonomer som kallar den en anti-dollarallians och menar att benämningen är fullt rimlig, då BRICS de facto metodiskt och långsiktigt arbetar för att eliminera den amerikanska dollarn som världens reservvaluta.

Toppmötet 2014

Vid det sjätte BRICS-mötet, som ägde rum 14-16 juli, träffades statscheferna för de fem medlemsländerna i Fortaleza, Brasilien. Värden, landets president Dilma Rousseff, sade bland annat att länderna som utgör BRICS ”är bland de största i världen och kan inte nöja sig i mitten av 2000-talet med någon form av beroende”, vilket både kan ses som en indikation på målsättningen med toppmötet och en signal till främst USA.

Under mötet skrev man till slut på det dokument som ligger till grund för den nya globala utvecklingsbanken och en valutafond som vardera tillförs 100 miljarder dollar. I medlemsländerna kommer BRICS Utvecklingsbank att ersätta Världsbanken och BRICS Valutafond att ersätta IMF, samt konkurrera med nämnda västdominerade institutioner utanför BRICS-länderna, främst då i utvecklingsländer. I praktiken innebär det att större infrastruktur- och utvecklingsprojekt i huvudsakligen medlemsländerna kan finansieras av BRICS Utvecklingsbank, som alla fem länderna har lika stor bestämmanderätt i. Detta till skillnad mot IMF, där bruttonationalprodukten avgör de 187 medlemsländernas inflytande.

Sveriges röststyrka i IMF är cirka 1 procent, att jämföra med USA:s på nästan 17 procent. 2012 lånade svenska Riksbanken ut 100 miljarder kronor till Europas krisländer via IMF till enbart 0,1 procents ränta, något regeringen Reinfeldt fick mycket kritik för. Fredrik Reinfeldt kallade lånet för en bra affär för Sverige, något som föranledde Sverigedemokraterna att KU-anmäla statsministern. IMF lånade sedan ut dessa pengar till bland annat Grekland, som fick betala 3,0 procent i ränta – alltså 30 gånger högre än IMF:s inlåningsränta på de svenska skattemiljarderna.

Bara början

BRICS-bankens högkvarter kommer att placeras i Shanghai och man öppnar upp för fler medlemmar. Argentina, Mexiko och Indonesien är några länder som har nämnts.

Skapandet av utvecklingsbanken har inte bara en stor ekonomisk betydelse, utan också politisk, eftersom medlemsländerna genom banken kan främja sina intressen globalt.

”Det är ett politiskt drag som påvisar den starkare ställning dessa länder, vars åsikter ofta ignoreras av deras mer industrialiserade amerikanska och europeiska kollegor, nu fått. Ju starkare denna union och dess ställning på världsarenan blir, desto lättare blir det för dess medlemmar att skydda sina egna intressen”, påpekar Natalya Samoilova, forskningschef på investmentbolaget Golden Hills Kapital.

Vad det i praktiken innebär är en mer multipolär värld, något som kommer att gynna alla utom de krafter i väst som i dag globalt sett har ett stort ekonomiskt och därmed politiskt övertag.

Ryssland har också föreslagit att länderna skapar en energiallians som kommer att innehålla en bränslereserv samt en institution för gemensam energipolitik. Rysslands president Vladimir Putin berättade att ”vi föreslår inrättandet av en Energy Association i BRICS. Under detta ’paraply’, kan en Fuel Reserve Bank och ett BRICS Energy Policy Institute inrättas”.

Putins pådrivande engagemang bakom och inflytande i BRICS ska inte underskattas. Han har genom BRICS i själva verket skapat världens största marknad, något större än var för sig både USA och EU, som dessa nu endast får tillgång till på BRICS villkor.

Med tanke på västs mediala och politiska etablissemangs alltmer högljudda krav på att Putin och Ryssland ska isoleras, så inställer sig en relevant fråga: Vilka är det som långsamt men säkert försvagas ekonomiskt, medialt, politiskt, militärt – och därmed gradvis förlorar inflytande i världen? Är det ett moraliskt och ekonomiskt sönderfallande väst eller övriga världen som nu börjar samarbeta på allvar? Svaret blir extra tydligt när man betänker att motsatsen till inflytande är isolering.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Vem blir ny chef för Wagnergruppen?

Vem blir ny chef för Wagnergruppen?

🟠 UTRIKES Rysslands president Vladimir Putin uppges ha träffat Andrej Trosjev, en av grundarna av Wagnergruppen, förra torsdagen. Den dekorerade krigsveteranen, som är känd under sitt alias ”Sedoi” (Gråhår), sägs ha blivit ombedd att leda frivilliginsatserna i Ukraina

Läs även:

Vem blir ny chef för Wagnergruppen?

Vem blir ny chef för Wagnergruppen?

🟠 UTRIKES Rysslands president Vladimir Putin uppges ha träffat Andrej Trosjev, en av grundarna av Wagnergruppen, förra torsdagen. Den dekorerade krigsveteranen, som är känd under sitt alias ”Sedoi” (Gråhår), sägs ha blivit ombedd att leda frivilliginsatserna i Ukraina

”Flyktingar välkomna – men bara från väst!”

En seger för Orbán

🟠 UTRIKES Europeiska unionen har insett att man behöver Ungern på sin sida för att kunna fortsätta att pumpa in pengar till Ukraina. Bryssel planerar nu att frigöra miljarder i undanhållna EU-medel för Ungern i utbyte mot att landet släpper fram hjälpen till Ukraina.

USA: Nytt invandringsrekord

USA: Nytt invandringsrekord

🟠 Tre fjärdedelar av de som korsar gränsen illegalt blir kvar. Under USA:s nuvarande regering har invandringen från Latinamerika slagit nya rekord. I år hade enligt gränsmyndigheterna 2 388 350 illegala invandrare korsat USA:s södra gräns redan i mitten av september – vilket är ett nytt rekord med en dryg vecka kvar av räkenskapsåret 2023. Dessutom utvisas betydligt färre än tidigare.

Tornados i USA blir mindre farliga

Tornados i USA blir mindre farliga

🟠 UTRIKES En nyligen publicerad studie om tornados i USA visar att de har tappat i intensitet under de senaste decennierna och har också orsakat mindre skada. Klimatförändringarna, som sägs ska leda till fler naturkatastrofer, verkar inte följa klimatfanatikernas förutsägelser.

Nyhetsdygnet

Äntligen – en Malmbergbiografi

🟠 Bokrecension. Bertil Malmberg är ett rätt stort namn inom svensk poesi­. Han kanske står i skuggan av samtida gestalter som Gunnar Ekelöf och Harry Martinson, men han är långtifrån glömd. Malmberg var Akademi­ledamot och en vurmare för sådant som det traditionella Tyskland, vilket gör honom till ett naturligt fokus för mången konservativ litteraturvän. Tack vare en personlig, konstnärlig omprövning i slutet av 1940-talet blev han även accepterad av den svenska modernistiska skolan, samtidigt som han bevarade sin integritet. En ny biografi om Malmberg ger anledning till en närmare titt på mannen, hans liv och hans verk.

Stridsskrift mot modernism och trista hus

🟠 Denna bok är en opinionsbildande skrift, rikt illustrerad, med korta texter och bilder på varje uppslag. Den är skriven av Jerker Söderlind. Han har utbildat sig till arkitekt och journalist, och driver ett företag som sysslar med stadsutveckling. Den här boken innehåller så många glada attacker mot nutida svenskt stadsbyggande att man riktigt ser framför sig hur de som är nedgrävda i modernismens skyttegravar fullständigt måste explodera av raseri. Att boken är skriven så visar hur långt detta arkitekturkrig har gått.

Den poetiske prästen

🟠 Johan Ludvig Runebergs författarskap. Den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg blev redan under sin livstid känd och älskad i både Sverige och Finland för sina diktverk. Han skrev bland annat det episka diktverket Fänrik Ståls sägner, Kung Fjalar som utspelas i Norden under vikingatiden, samt Majsång som sjungs traditionsenligt under Valborgsfirandet. Trots att han var finsk nationalist har hans diktning haft oskattbar betydelse även för den svenska nationalkänslan.

Vad vill World Economic Forum?

🟠 11 exempel på konkreta framtidsplaner för planeten. World Economic Forum (WEF) är en av de mest inflytelserika globalistiska privata organisationerna som finns i världen. De ingår samarbete med FN och skryter öppet med att deras lärjungar ”infiltrerar” världens regeringar. Men vad döljer sig egentligen bakom allt prat om ”hållbarhet”, ”resiliens” och ”Den stora återställningen”? Nya Tider listar elva av de mest förryckta idéer som WEF verkar för.

Apostlarnas apostel i legendens värld

🟠 HISTORIA Under 1200-talet skrev ärkebiskopen av Genua, Jacobus de Voragine, Gyllene legender, som är en samling av berättelser om olika bibliska personer och helgon. Ett av de helgon han skrev om var Maria Magdalena. Hans berättelse om henne präglade inte bara den medeltida synen på henne utan även hur hon kom att avbildas i konsten.

Inblickar i den tidiga kristendomen

🟠 HISTORIA Nya testamentets kanon utgörs av 27 skrifter: fyra evangelier, Uppenbarelseboken samt brev. Denna kanon sammanställdes under 300-talet, men dessa 27 skrifter är inte de enda kristna skrifter som finns. Ett mycket stort antal evangelier, böcker, sånger och apokalypser skrevs under 100-300-talen och några enstaka skrifter kom även till långt senare. Dessa kom inte med i Bibeln utan utgör Nya testamentets apokryfer. Även om dessa skrifter inte är kanon har de varit betydande och ger intressanta inblickar i den tidiga kristendomen.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.