Skip to Content

Foto: Nya Tider, Wikipedia
EPIDEMIN

Coronaviruset – uppdateras löpande

Här samlar vi senaste uppdateringar som berör epidemin av coronaviruset. Vi har inte värderat riktigheten i uppgifterna utan hänvisar läsaren till källan för att göra en egen bedömning.

Publicerad: 6 mars, 2020, 12:02

  • Svenska

Läs även

[email protected]

Israel tar en ”kontrollerad risk” och öppnar en del affärer

Publicerad: 25 april, 2020, 14:03

Israel lättar på karantänrestriktionerna i flera steg. Detta efter intensiva debatter i det israeliska parlamentet Knesset, främst mellan finansministern och hälsovårdsministern. Hälsoministern har anklagats för att ha varit övernitisk vad gäller åtgärder mot Covid-19 och har nu begärt att få bli befriad från ministerposten.

Upp till 30 procent av arbetskraften kommer att kunna återgå till sina jobb, jämfört med endast 15 procent idag. Industrier och vissa affärer kommer att kunna öppna, förutsatt att de efterlever regler om social distansering mm. Sedan tidigare har bara mataffärer och apotek haft öppet, men nu ska även affärer med elektronik, böcker och optiker öppna. Affärer med skor, frisörsalonger och skönhetssalonger förblir stängda. Restauranger kommer fortsatta att endast tillåta hemleverans. Man kommer även att kunna gå 500 meter från sitt hem, en ökning från de 100 meter som varit tillåtet hittills. Utomhussport får fortsatt endast utövas två och två.

Premiärminister kallar det en ”kontrollerad risk” och varnar att man kommer att återinföra restriktioner om Covid-19 ökar igen.

Skolor kommer inte att öppna än. De har varit stängda i över fem veckor och undervisning sker på nätet. Eleverna får uppgifter via WhatsApp, gör prov på Google Forms och har undervisning via Zoom.

Många restaurang- och caféägare rapporterar att deras verksamhet kraschat bortom räddning. Antalet arbetslösa steg till 1 125 814 personer, att jämföras med 389 000 arbetslösa i Sverige, som har en något större befolkning.

Hälsomyndigheterna varnar att man lättat på restriktionerna för tidigt och menar att den snabba ökningen till nästan 15 000 smittade orsakats av detta. 198 personer har avlidit av Covid-19, bland annat en känd 55-årig rabbin. Antalet som vårdas på sjukhus är 139 varav 107 i respirator. Som jämförelse har Sverige i skrivande stund över 1200 coronasjuka i intensivvård.

Israel var tidigt ute med rigorösa åtgärder enligt en förberedd plan för att hindra smittspridning.

[email protected]

131 nya dödsfall idag – rekordantal i nya smittade

Publicerad: 24 april, 2020, 20:08

Läs även

Totalt har 2 152 svenskar nu dött i Covid-19 uppger Folkhälsomyndigheten på sin dagliga presskonferens. Det är en ökning med 131 nya dödsfall idag, även om det fortfarande råder en stor eftersläpning av rapporterade döda. Antalet nya bekräftade fall har ökat med 812 under det senaste dygnet, den största ökningen i Sverige än så länge på en dag. Totalt har 17 567 bekräftade fall konstaterats, men man testar i nuläget bara människor som söker vård för sina symptom, viss vårdpersonal och vid en del äldreboenden där smitta bekräftats.

Folkhälsomyndigheten konstaterar även att det råder en stor överdödlighet under vecka 13 och 14, totalt 1 000 fler dödsfall än förväntat. Som jämförelse talar Anders Tegnell, statsepidemiolog, om att influensasäsonger vid allvarliga situationer tagit livet av 1 000–2 000 personer.

– Influensasäsongen skördar 1 000–2 000 dödsfall vid en allvarlig influensa.

– Nu kan ni se att kurvan går brant uppåt, det är de två-tre första veckorna av pandemin i Sverige, vecka 13 och 14 då det gick igång ordentligt. Då visar den här statistiken som görs i alla länder i Europa, enligt ett etablerat system, på ungefär 1 000 fler dödsfall, sade Tegnell.

Vanligtvis dör det genomsnittligt 500–650 personer årligen i influensa enligt Folkhälsomyndighetens statistik, vilket alltså passerats med råge av coronaviruset SARS-CoV-2 på några månader.

– Det är en dödlighet som ändå är allvarlig, det är ungefär vad vi ser vid en årlig allvarlig influensaepidemi, det är viktigt att tänka på att hålla nere kurvan. Att alla som behöver vård får vård på ett bra sätt. Vi har klarat det bra, det har varit slitsamt, det är inte över.

– Börjar vi slappna av är det stor risk att vi når upp (med kurvan) snabbt.

Hårt belastad sjukvård – men sök ändå vård vid behov

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, sade att sjukvården ännu var hårt belastad men uppmanade ändå människor att fortfarande söka vård som vanligt.

– Sjukvården är fortfarande hårt belastad, den kommer ligga några veckor efter spridningen i samhället. Belastningen är inte jämnt fördelad i landet, vi följer läget kontinuerligt.

– Vill också säga i relation till akuta besvär som inte har med Covid-19 att göra: Vården finns och fungerar. Ingen är bortprioriterad. Sök vård när du behöver, gå på nödvändiga besök du blir kallad till. Sjukvården bokar om de som kan vänta.

Enligt den statistik som finns tillgänglig via Socialstyrelsen och Svenska Intensivvårdsregistret ligger den totala beläggningen, trots ökning av antalet intensivvårdsplatser i landet som helhet till 1 131, vilket är en fördubbling från innan coronakrisen, fortfarande kring 80-85 procent.

[email protected]

Över 2 000 döda i Sverige

Publicerad: 24 april, 2020, 10:56

Med 84 nya avlidna i Covid-19 bekräftade har Sverige nu nått 2 021 döda. Totalt har 16 755 personer bekräftats smittade av corona i Sverige hitintills, varav 751 anmälda fall det senaste dygnet. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer en fjärdedel av stockholmarna ha smittats tills 1 maj.

Under torsdagens presskonferens kunde Folkhälsomyndigheten visa upp nya siffror sedan en tidigare rapport som kommit under tisdagen fått utstå hård kritik för omfattande felaktigheter. Den nya rapporten visar att dagen med flest smittsamma personer i Stockholms län inträffade den 8 april och att cirka 26 procent av invånarna i Stockholms län beräknas vara eller har varit infekterade den 1 maj.

Det råder dock fortfarande en stor eftersläpning, hela två veckor, över informationen om antalet döda vilket ger en konstant missvisande bild över det verkliga antalet döda per dag.

– Våra register på dödsorsak har två veckors eftersläpning, det kommer information och statistik där vi tittar på inte bara Covid-19 och avlidna utan också dödsorsak i sig, sade Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

På samma vis genomförs inga masstester av misstänkta smittade, utan endast de som söker vård för sina symptom blir testade för coronaviruset SARS-CoV-2. Myndighetens beräkningar har därför en relativt stor felmarginal, men kommer konstant att förbättras i takt med att mer data blir tillgänglig.

Nya siffror ersätter de starkt kritiserade

De nya beräkningarna man presenterade under torsdagen tyder enligt Folkhälsomyndigheten på att det för närvarande går cirka ett bekräftat fall av covid-19 på 75 fall totalt och inte ett per 1 000 som man tidigare felaktigt påstått.

– Men vi skall komma ihåg att detta är en modellering och nödvändigtvis inte en helt korrekt bild av verkligheten och därmed inte hårdfakta. Men det är väldigt användbart verktyg för att kunna dra vissa slutsatser, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog under pressträffen.

Vidare fortsätter man att dagligen trycka på att svenskar skall fortsätta att självmant följa råden om social distansering och om möjligt stanna hemma.

– Det är vårsol, det skönt och fint ute, och det är lätt att få bilden att faran är över. Men så är det inte. Vi får fortfarande signaler från vården att det är tufft. Så vi måste hålla ut med de här åtgärderna.

Några specifika restriktioner över lokalområden, likt det svårt drabbade Stockholm, är i nuläget inget som behövs menar man vidare från Folkhälsomyndighetens håll.

– Det behövs fortsatta restriktioner för att hålla tillbaka. Vi kan inte lätta på dem nu. Det gäller i hela landet. Även om man kanske har haft en mer fördelaktig utveckling hitintills så kan det bero på restriktionerna och då skall vi inte ta bort dem nu. Vi får se hur det utvecklas, om det blir ett extremt läge så kan man kanske tänka sig det, men just nu gäller restriktionerna för hela landet.

[email protected]

Covid-19 dödade fler i USA de senaste 17 dagarna än influensan dödar på ett helt år

Publicerad: 23 april, 2020, 14:07

Fram till den 17 april hade Covid-19 dödat cirka 37 000 amerikaner, siffrorna skiljer sig lite beroende på vilken källa man använder. Detta kan jämföras med den vanliga influensan som dödade 34 157 amerikaner under hela förra året, enligt den amerikanska hälsomyndigheten CDC.

I dag, den 23 april, är antalet döda redan 47 681 enligt hemsidan worldometers.info. Covid-19 behåller ohotat ställningen som den främsta dödsorsaken i USA när det gäller mätningar dag för dag. Och detta trots att många av delstaterna infört omfattande åtgärder med karantän och nedstängning av verksamheter.

Dödssiffrorna för Covid-19 ligger just nu på cirka 2 000 per dygn, jämfört med säsongsinfluensans i genomsnitt 94 döda per dygn.

Dödssiffrorna ska dock tas med en liten nypa salt, då man sedan den 14 april har tillåtit att föra in också personer som avlidit medan de uppvisat symptom som förknippas med Covid-19 – hosta, feber, andnöd – men inte hunnit testas. Det är möjligt att vissa av dem haft en annan sjukdom, till exempel lunginflammation. Å andra sidan är det högst troligt att dödssiffran tidigare var i underkant, då många avled utan att hinna testas, och de kom då inte in i statistiken för Covid-19.

Ett argument som förekommit på senare tid är att Covid-19 ”bara” dödar människor som är äldre eller har flera andra underliggande sjukdomar, och att dessa människor snart hade dött ändå. Läkare pekar nu på att den vanliga influensan är särskilt farlig för precis samma grupp människor, och att ett sådant argument därför inte håller som en förklaring till de höga dödstalen.

Källor:
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/2018-2019.html
https://www.rt.com/usa/485821-nyc-reports-probable-coronavirus-deaths/
https://www.newstarget.com/2020-04-21-coronavirus-killed-more-americans-in-last-17-days-than-regular-flu-year.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://covidusa.net/?autorefresh=1

[email protected]

Endast 6 sjömän på USS Theodore Roosevelt behövde vård

Publicerad: 22 april, 2020, 19:12

Fram till i dag har 99 procent av besättningen på det amerikanska hangarfartyget USS Theodore Roosevelt testats för SARS-CoV-2. 777 sjömän av totalt cirka 4 800 har visat sig bära på viruset.

Endast sex av de smittade har dock behövt uppsöka vård för Covid-19-symptom i den amerikanska flottans sjukhus på Guam. Totalt har 4 196 sjömän flyttats från skeppet och inkvarterats på ön. Cirka 400 uppges ha stationerats på skeppet för att bland annat sköta dess kärnreaktor och övervaka brandskyddsutrustningen.

[email protected]

2,5 miljoner smittade i världen

Publicerad: 22 april, 2020, 09:36

Antalet bekräftade smittade av coronaviruset SARS-CoV-2 har nu passerat 2,5 miljoner fall. Enligt de senaste siffrorna har 2 536 223 personer bekräftats smittade. 175 475 har dött till följd av Covid-19 och 671 301 har tillfrisknat igen rapporterar Worldometer.

USA är det land i världen som har absolut flest smittade och döda, med totalt 804 476 bekräftat smittade och 43 712 döda på tisdagskvällen. Runt 30 000 nya fall av smittade hittas dagligen i USA och runt 2 000 avlider dagligen.

För Europas del har vi totalt 1 139 500 bekräftade fall, med runt 25 000 nya fall dagligen. Totalt har 107 768 personer avlidit i Europa och runt 2 500–3 000 personer avlider dagligen.

Spanien är värst drabbat sett till antalet smittade med 204 178 fall och näst värst drabbat sett till det totala antalet döda med 21 282 avlidna. Italien har näst flest bekräftade smittofall med 183 957 fall, men har flest döda med 24 648 avlidna. Frankrike har 158 050 bekräftade fall med coronavirus, och 20 796 döda.

För de nordiska länderna är Sverige värst drabbat sett till antalet smittade, 15 322 bekräftade fall (vilket dock bara representerar de som sökt vård för symptomen), det totala antalet döda, 1 765, och även döda per miljon invånare med 175 döda per miljon invånare.

Danmark kommer tvåa i Norden med 7 695 bekräftade fall, 370 döda och ett dödstal på 64 per miljon invånare. Norge ligger nära sett till antalet smittade med 7 191 bekräftade fall, men avsevärt lägre med totalt endast 182 döda. En siffra Sverige för övrigt passerade i antal bara under tisdagen med 185 nya dödsfall. Totalt har Norge 34 döda per miljon invånare. Finland har 4 014 fall totalt med 141 dödsfall och 25 döda per miljon invånare. Island har 1 778 bekräftade fall, 10 döda och ett dödstal på 29 döda per miljon invånare. Märk väl här att Island bara har 364 000 invånare totalt.

[email protected]

185 nya dödsfall i Sverige – 1 765 totalt

Publicerad: 21 april, 2020, 16:12

185 ytterligare svenska dödsfall i Covid-19 har rapporterats in. Totalt har 1 765 personer nu dött i Sverige. Den stora eftersläpningen av rapporterade dödsfall ligger bakom den betydande skillnaden från gårdagens 40 rapporterade dödsfall. Ytterligare 545 bekräftade fall av coronaviruset SARS-CoV-2 kunde även bekräftas under dagen berättade Folkhälsomyndigheten under tisdagens presskonferens. Det innebär att man hittat 15 322 bekräftade fall av coronaviruset. Dessa är dock bara de personer som sökt vård för sina symptom och det verkliga antalet smittade är mycket högre.

Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, presenterade en studie som man gjort om modellering av spridning av coronavirus i Stockholm. I den presenterade man uppgifter om att toppen av smittan skulle kunna vara nådd i Stockholm:

– När våra statistiker och matematiker räknar har de kommit fram till att flest nya fall inträffade den 15 april. Redan för en vecka sedan var, enligt den här modellen, toppen nådd. Det innebär inte att smittan upphör, men toppen på kurvan kanske nåddes då.

Enligt Wallensten kan en tredjedel av Stockholms läns invånare ha smittats med coronaviruset redan den 1 maj.

– Modelleringen ligger väl i linje med den som presenterades av Tom Britton (matematikprofessor, redaktionens anmärkning) i veckan och andra liknande. Vi tycker att det är ett bra utgångsvärde att ha som stöd i vårt arbete. Det här kan förfinas allt eftersom vi får mer data, vi kommer att göra fler studier med statistiskt urval i befolkningen.

Det råder dock stor osäkerhet gällande de studier som genomförts, bland annat då urvalet av deltagare varit lågt och testerna som uppvisar antikroppar mot coronaviruset har en stor felmarginal på 30 procent. En av studierna uppvisade att 11 av 100 i Stockholm hade antikroppar och alltså utvecklat en grad av immunitet, även det är ännu oklart hur stor, mot viruset.

Fördubbling av antalet döda på en månad

Genomsnittligt dör det runt 65 personer per dag just nu i Covid-19 och den senaste veckan har siffran enligt Folkhälsomyndigheten varit relativt stabil med mindre toppar och dalar. Om detta håller i sig ser vi mer än en fördubbling av antalet döda med runt 2 000 nya fall från dagens 1 765, till omkring cirka 3 800 döda om 30 dagar.

Under presskonferensen frågade en reporter från Expressen om man räknar med en topp av dödsfall i mitten av maj.

– Det är klart att dödsfallen är kopplade till när man smittas, men det beror på var smittan sker, om det är i grupper som riskerar att avlida. Vi hoppas att de åtgärder som görs fungerar. Men en förskjutning av dödsfallen, det skulle jag säga, ja, sade Wallensten som svar.

[email protected]

USA passerar 40 000 döda

Publicerad: 20 april, 2020, 11:03

Under söndagen passerade dödssiffran för Covid-19 i USA 40 000. Siffran har dock fått kritik eftersom det sedan förra veckan är tillåtet att även föra in avlidna där det är troligt att dödsorsaken är Covid-19, men där man inte genomfört ett test för att bekräfta misstanken. Man har i stället gått på symptomen. Efter att denna rapporteringsmetod blev tillåten ökade dödstalet snabbt med cirka 10 000 på några dagar.

Antalet bekräftade smittade i USA har passerat trekvarts miljon.

New York har beslutat att genomföra en omfattande provtagning på befolkningen för att fastställa om man redan är immun mot Covid-19. Om man har antikroppar beror det på att man redan haft sjukdomen, kanske utan att ens märka det. Eftersom antalet smittade exploderade så snabbt misstänker man att en del av befolkningen gick omkring och smittade andra samtidigt som de själva kände sig friska.

Källa: https://www.rt.com/usa/486267-coronavirus-death-toll-america/

[email protected]

Folkhälsomyndigheten tillsätter extern rådgivningsgrupp

Publicerad: 17 april, 2020, 22:15

Läs även

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har beslutat att tillsätta en grupp av externa experter som skall agera rådgivare till myndigheten med anledning av coronapandemin. Det framgår i ett pressmeddelande den 17 april.

Gruppen består av Tomas Bergström (professor klinisk mikrobiologi, överläkare), Blenda Böttiger (specialist i klinisk virologi, överläkare), Hans Fredlund (docent och före detta smittskyddsläkare), Anders Lindberg (före detta smittskyddsläkare), Magnus Lindh (professor klinisk virologi) och Anders Sönnerborg (professor klinisk virologi).

Gruppen kommer inte att fatta några beslut åt myndigheten utan endast ha möten av rådgivande karaktär.

Folkhälsomyndigheten är en relativt ny myndighet, inrättad 1 januari 2014. Johan Carlson har varit generaldirektör sedan starten. I samband med myndighetens etablering avvecklades Smittskyddsinstitutet (SMI) och Statens folkhälsoinstitut, vilkas uppgifter istället lades över på Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har omkring 500 anställda.

[email protected]

Masktvång i Polen tills vaccin kommer

Publicerad: 17 april, 2020, 17:58

Läs även

Tvånget att bära skydd över mun och näsa utanför hemmet kommer att fortsätta gälla ända till dess att ett vaccin finns tillgängligt. Det meddelade hälsominister Łukasz Szumowski på torsdagen den 16 april.

Beskedet gavs samtidigt som regeringen beslutat att lätta på de restriktioner som lamslagit landet. I ett första skede kommer parker och andra grönytor att öppnas för allmänheten från och med den 20 april. Fler kunder på samma gång kommer dessutom att tillåtas i affärerna.

Källa: https://tvn24.pl/tvn24-news-in-english/poland-reopens-green-spaces-but-unclear-on-election-amid-epidemic-4557667

[email protected]

Georgien förbjuder alla privatbilar från att köra

Publicerad: 17 april, 2020, 16:57

I Georgien blir det förbjudet att köra med sin privata bil från och med den 12 april. Förbudet är planerat till åtminstone den 21 april, men förlängning till den 10 maj diskuteras. Tidigare var det möjligt att få specialpass utfärdat för angelägna resor.

För att komma till jobbet kan man åka motorcykel, moped eller så ska arbetsgivaren ordna transport med buss eller minibuss där man sitter glest.

Det blir även obligatoriskt att bära ansiktsmask i offentliga lokaler. Kollektivtrafiken har helt stängts av. Ministerier och myndigheter har bytt till ett 24-timmars nödläge.

Källa: https://www.ekhokavkaza.com/a/30560718.html

[email protected]

Kina förnekar mörkning om coronaviruset

Publicerad: 17 april, 2020, 11:09

Under en daglig pressträff sade det kinesiska utrikesdepartementets talesman Zhao Lijan att den kinesiska regeringen inte tillåter mörkläggning och att rapporteringen om coronaviruset alltid har varit öppen från kinesiskt håll.

Myndigheterna i Wuhan, pandemins ursprung, har höjt de officiella dödstalen i regionen med 50 procent och uppger nu att 3 869 har avlidit till följd av Covid-19. Som orsak till revideringen uppger Zhao att det var ett resultat av statistisk verifiering, och att liknande justeringar förekommer i hela världen.

Wuhans myndigheter uppger ”felaktig inrapportering, förseningar och missade fall” som bakomliggande orsak till den ändrade siffran.

Många, inklusive USA:s president Donald Trump, ifrågasätter Kinas officiella dödssiffror i pandemin och deras öppenhet i det initiala, kritiska skedet av utbrottet.

[email protected]

WHO förtydligar att vodka inte hjälper

Publicerad: 15 april, 2020, 17:14

Läs även

I dag gick WHO ut med ett officiellt meddelande där man dementerar att det skulle skydda mot coronavirus att dricka ren vodka.

”Rädsla och felaktig information har skapat en farlig myt att viruset [som orsakar] Covid-19 kan dödas genom att dricka starksprit. Det gör det inte. Att förtära alkohol utgör en hälsofara, men att dricka stark etylalkohol (etanol), i synnerhet om den blandats upp med metanol, kan orsaka allvarliga skador på hälsan och kan även döda.”

Vitrysslands president Alexandr Lukasjenko hör till dem som uppmanat folk att dricka vodka som ett medel mot Covid-19. Han uppmanar även landets befolkning att bada bastu i detta syfte. Vitryssland hör tillsammans med Sverige till de länder som vidtagit minst åtgärder mot coronaviruset.

Källor:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdow
https://www.cnbc.com/2020/03/31/coronavirus-belarus-urges-citizens-to-drink-vodka-visit-saunas.html
https://www.thetimes.co.uk/article/tractors-and-vodka-will-cure-belarus-of-the-coronavirus-says-leader-t6b9xvc55

 

[email protected]

Långa köer i Moskva sedan elektroniskt pass införts

Publicerad: 15 april, 2020, 13:05

Läs även

Från och med i dag måste moskvabor visa ett elektroniskt pass med en QR-kod och sitt ID-kort om de vill resa med allmänna transportmedel, egen bil eller taxi. Detta har orsakat långa köer till tunnelbanan där människor trängs för att få sina QR-koder kontrollerade.

Tanken var att begränsa smittspridningen genom att tvinga de 12,7 miljoner invånarna i storstaden att isolera sig hemma. Sedan den 30 mars är det bara tillåtet att lämna hemmet för nödvändiga ärenden, som att handla i den närmaste affären eller gå ut med hunden. Vissa yrkesgrupper har dock varit undantagna från karantänreglerna. För att kunna kontrollera att rätt människor använder tunnelbanan har myndigheterna infört de elektroniska passen. Man kan även ansöka om tillstånd att resa i andra trängande ärenden.

Den första dagen har präglats av köer och trängsel, något som Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin beklagat i ett officiellt uttalande. Han menar situationen under dagen normaliserats och att man nu tittar på en automatisering av systemet för att undvika trängsel, där smitta kan spridas, i framtiden.

Polis har även satt upp vägspärrar på alla stora infartsleder till Moskva och kontrollerar QR-koder, något som också skapat långa köer.

Den som reser utan QR-kod riskerar böter.

Myndigheterna varnar att Moskvas sjukhus snabbt närmar sig sin maximala kapacitet.

 

Källor:
https://www.rferl.org/a/covid-19–rusia-belarus–iran-digital-permits-who-businesses-reopen/30547557.html
https://www.channelnewsasia.com/news/world/moscow-brings-in-covid-19-travel-permits-queues-follow-12644322

[email protected]

Helsingfors häver karantänen

Publicerad: 15 april, 2020, 12:38

Från och med i dag hävs restriktionerna i Helsingfors och resten av landskapet Nyland, som infördes för att begränsa spridningen av Covid-19. Detta som ett första steg i att lyfta samtliga restriktioner.

Finland har tills i dag registrerat totalt 3 161 fall, varav nästan två tredjedelar i Nyland. 64 personer har avlidit av sjukdomen.

Samtidigt återvände danska elever till skolorna för första gången på en månad.

Källa: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

[email protected]

Frankrike förlänger restriktionerna till den 11 maj

Publicerad: 13 april, 2020, 20:43

Frankrikes president Macron har ikväll talat till nationen. Han underströk att restriktionerna har börjat ge effekt, och att beläggningen på landets IVA-platser börjar sjunka. Men trycket är fortfarande högt, framförallt i Parisregionen och i de östra delarna av landet.

För att ytterligare dämpa spridningen förlängs alltså restriktionerna åtminstone till den 11 maj. En rad åtgärder för att rädda drabbade företag och de mest utsatta samhällsgrupperna utlovades också, men utan att gå in på detaljer.

Dessutom nämnde presidenten att en andningsmask skulle delas ut till samtliga medborgare, och att det skulle kunna bli obligatoriskt att bära den utanför hemmet.

[email protected]

Nu 10 056 döda i New York

Publicerad: 13 april, 2020, 20:08

Delstaten New York passerade 10 000 döda under måndagen, då ytterligare 671 personer avlidit under de senaste 24 timmarna. Dagen innan hade antalet döda varit 758, vilket fick New Yorks guvernör,  Andrew Cuomo, utropa att ”Det värsta är över”.

Delstaten New York, där storstaden New York ligger, är den värst drabbade i USA, med just nu 190 000 smittade.

Cuomo tillade dock att dessa siffror kan vända igen på två-tre dagar om man gör något ”galet”.

Källa: https://www.cnbc.com/2020/04/13/coronavirus-death-toll-in-new-york-state-tops-10000-cuomo-says.html

[email protected]

Tio gånger dödligare än svininfluensan enligt WHO

Publicerad: 13 april, 2020, 19:58

Läs även

WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus sade i dag vid ett pressmöte i Genève att Covid-19 är tio gånger mer dödlig än svininfluensan N1H1.

– Vi vet att Cocid-19 sprider sig snabbt, och vi vet att den är dödlig, tio gånger dödligare än 2009 års influensapandemi, sade han.

WHO uppskattar att 18 500 personer avled av svininfluensan under utbrottet 2009. Den brittiska medicinska tidskriften Lancet anser dock att det verkliga antalet ligger mellan 151 700 och 575 400, då man även tog med döda i Afrika och Sydostasien. Många ansåg att världen överreagerat över denna pandemi, då den vanliga säsongsinfluensan tar livet av mellan 250 000 och 500 000 globalt varje år.

Ghebreyesus sade vidare att man sett att Covid-19 ökat mycket snabbt, men att det avklingar långsamt.

– Med andra ord, vägen ner är mycket långsammare än vägen upp.

Många länder upplever fortfarande en snabb ökning av antalet fall, med en fördubbling var tredje eller fjärde dag. Han underströk att det viktiga är ”tidig identifiering, testning, isolering, vårda varje fall och smittspåra varje kontakt” för att få kontroll över viruset.

Källa: https://www.france24.com/en/20200413-who-says-covid-19-is-10-times-more-deadly-than-swine-flu

[email protected]

Vattenbrist och livsmedelsbrist hotar enligt MSB

Publicerad: 13 april, 2020, 18:18

Läs även

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hotar coronakrisen både Sveriges fortsatta dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning. Det var under måndagens pressträff som MSB kom med den oväntade informationen.

– Det finns risk för brist på kemikalier inom dricksvattenförsörjningen, vilket kan få konsekvenser för vår tillgång till dricksvatten. Det finns också en risk för fördröjning i leveranser av flockningsmedel som används för vattenrening, sade Maria Bergstrand, enhetschef på MSB.

I värsta fall skulle det kunna innebära att man tvingas till en dricksvattenransonering i olika regioner i Sverige.

– Vi kanske kan hamna i en sådan situation, men än så länge hanteras detta av aktörer på kommunal nivå. Om vi ser att det blir en större fråga som behöver hanteras på nationell nivå kommer vi ta den dit.

Vidare menade man att det redan idag råder en brist på chaufförer på grund av sjukdom och permittering vilket drabbar olika former av transporter som färskvarutransporter och sjukvårdstransporter. Det råder även en risk för personalbrist i jordbruket vilket på sikt kan drabba Sveriges livsmedelsförsörjning, speciellt då vi inte är självförsörjande utan numera är starkt beroende av inköp av utländska livsmedel. Men exportländerna kan komma att drabbas av samma brister och problem som vi ser i Sverige. Det är oklart vilka, om några, åtgärder som tas för att säkerställa Sveriges fortsatta vatten- och livsmedelsförsörjning då vi inte längre har några beredskapslager som kan hjälpa till vid händelse av kris.

[email protected]

De flesta som hamnar i respirator dör

Publicerad: 12 april, 2020, 18:22

De flesta Covid-19-patienter som hamnar i respirator återhämtar sig aldrig. Dödligheten i respirator varierar mellan olika länder, men en studie från Storbritannien visar att 67 procent av patienterna från England, Wales och Nordirland som fått andningshjälp genom respirator avlidit. En kinesisk studie visade att endast 14 procent av patienterna överlevde efter att ha vårdats i respirator.

Nya Tider har mottagit uppgifter som tyder på att det förhåller sig på liknande sätt i Sverige.

Respirator innebär att man får en slang införd i luftstrupen som sedan håller igång andningen. Eftersom ingreppet är så obehagligt sövs de flesta patienter ned eller medicineras åtminstone med kraftiga lugnande medel. Dessa medel kan dock orsaka sinnesförvirring, varnar läkare, och detta i synnerhet när de vanliga lugnande medlen börjar ta slut på sjukhusen och man övergår i stället till benzodiazepiner, en typ av droger som kan ge kraftig och långvarig sinnesförvirring.

– Vi ser att vid Covid så blir det omfattande sinnesförvirring, säger lungläkaren E. Wesley Ely till American Association for the Advancement of Science.

Han tror att det nya coronaviruset åtminstone delvis är skyldigt till detta, och att det liksom dess tidigare släkting SARS kan ta sig in i hjärnan och orsaka skada där. Även den syrebrist som Covid-19 orsakar kan skada hjärnan. Man vet redan att patienter som tillfrisknat från Covid-19 löper större risk att ha skador på njurar, levern, hjärtat och de inre organen.

Källor:

https://www.sciencemag.org/news/2020/04/survivors-severe-covid-19-beating-virus-just-beginning

Report from London’s Intensive Care National Audit & Research Centre

Chinese Study

[email protected]

Send this to a friend