eNyT v. 16/2020

Emmanuel Macrons förklaring till det franska folket

 Som väntat kom det under annandag påsk ett 30 minuters långt tal, en förklaring från femte republikens president. Frankrike blev ganska hårt drabbat av coronaviruset och framför allt av bristen på skyddsmateriel. Varje dag landar det nu ett plan med kinesiska sändningar av skyddskläder, skyddsmasker, gummihandskar med mera.

Sverige förbereder sig på coronakaos med stort antal döda

 Just nu har Sverige 919 döda till följd av coronaviruset SARS-CoV-2 och över 11 000 har bekräftats smittade, vilket bara representerar de som är så pass sjuka att de söker vård och därmed blir testade. Sjukvården är redan hårt ansträngd och nu börjar myndigheterna förbereda sig för det värsta – en vårdkollaps med ett stort antal döda där man tvingas välja vilka patienter som skall få tillgång till livsviktig vård och där kravallpolis håller upprörda anhöriga borta från sina döende släktingar.

Miljonstipendium för analkonst

 I Sverige erhöll konstnärsparet Mats Caldeborg och hustrun Katrin Zackrisson Caldeborg ett stipendium på en dryg miljon förra året för att producera konst för maskar och skalbaggar. Norge har bestämt sig för att inte vara sämre och har tilldelat konstnären Vegard Vinge sammanlagt 37 miljoner norska kronor under en tolvårsperiod.

Studie: Nästan 8 av 10 coronaviruspatienter i Kina smittades av någon utan symptom

 Asymptomatiska bärare, eller människor som inte visar några symptom på sjukdomen, förblir en av de största vektorerna för spridningen av den globala coronaviruspandemin. Nu visar en ny studie från Kina att nästan 80 procent av coronaviruspatienterna blev smittade av någon som inte visade några symptom. Dessutom fann teamet att den genomsnittliga tiden som någon med viruset är smittsam innan de visar symptom är 3,8 dagar. Detta är något längre än de en till tre dagar som Världshälsoorganisationen (WHO) har angett.

Ekonomi, diplomati och politik i virustider

 Den intensiva uppföljningen av pandemins konsekvenser visar att svensk media använder en hög grad av selektivitet. Befolkningens svaga kunskaper i mänsklig biologi samt genom åren tydligt försämrade språkkunskaper gör det möjligt att plantera egna åsiktsvärderingar.

Tolv internationella experter dömer ut världens hantering av Covid-19-krisen

 En hel värld håller på att stänga ned och runtomkring på planeten tävlar de olika länderna i hur drakoniska åtgärder som kan tas till för att stilla folkets och medias rädsla för det virus som lamslagit en hel värld. Men finns det experter som anser att vissa länder går för långt? Vad tycker de, och varför rapporteras inte deras åsikter i media?

Coronavirus och dess följder i Europa och världen

 Torsdagen den 2 april, klockan 16 svensk tid, höll den ryske presidenten Vladimir Putin ett tiominuterstal till landets medborgare. Han började med att tacka all medicinsk personal för deras insatser i det allvarliga läget, i synnerhet i Moskva med omnejd, där det infördes en speciell regim. Den viktigaste punkten blev dock information om att fram till den 30 april införs en betald ledighet för samtliga arbetande medborgare. Federala, regionala och lokala myndigheter kan fatta tilläggsbeslut som berör deras geografiska områden.

Husdjur kan smittas av coronavirus

 Enligt en studie genomförd i Kina som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science kan vanliga husdjur som katter smittas av coronaviruset SARS-CoV-2. Syftet med studien var att identifiera vilka djur som är utsatta för viruset för att på så vis hitta försöksdjur för test av vaccin, men även för att identifiera potentiella smittbärare. Under studiens gång kunde man konstatera att kattdjur och illrar löper en hög risk att smittas av viruset medan andra djur, som hundar, löper en låg risk.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT38web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.