eNyT v. 30/2023

Protesterna fortsätter i Israel

 Protesterna är nu inne på sin sjunde månad, och verkar inte avta i styrka. Bakgrunden är att den israeliska regeringen har upphävt ”rimlighetsklausulen”, som ger Högsta domstolen befogenhet att åsidosätta regeringens beslut. Här är en tillbakablick på de sju månaderna av turbulens över den rättsliga reformplanen.

Warner vs Wood et al. förseglas efter anonyma brev

 Efter att högsta domstolen i Kalifornien mottagit två anonyma brev rörande Brian Warner (känd som Marilyn Manson) har det beslutats att de kommande handlingarna i pågående målet Brian Warner vs Evan Rachel Wood et al. ska förseglas. Detta beslut fattades den 21 juli.

Oenighet mellan EU och Latinamerika gällande Ryssland och kriget i Ukraina

 Länderna i Europeiska unionen (EU) lyckade inte få in ett fördömande av Ryssland i slutförklaringen från toppmötet mellan EU och Latinamerika, som ägde rum den 17–18 juli i Bryssel, i Belgien. EU-länderna var fast beslutna att samla maximalt stöd mot Ryssland, men de 33 latinamerikanska länderna vägrade inta en gemensam ståndpunkt om den ryska invasionen av Ukraina, och ville inte se detta ämne monopolisera diskussionerna. Frågan om skadestånd för slavhandeln, en annan tvistefråga i förhandlingarna, ingick inte heller i slutdeklarationen, som de karibiska staterna begärde.

Erik Gustaf Geijer

 Erik Gustaf Geijer betraktas som en av den svenska nationalismens fäder, en stor estetiker och idégivare. Han var författare, poet, filosof, historiker och tonsättare. Denna 1800-talets stora kulturpersonlighet, enormt omhuldad, föddes 12 januari 1783 på Ransäters bruk i Värmland där det numera finns ett museum i Geijersgården till hans minne. Ransäter är för övrigt stället där folkmusik ljuder då en stor spelmansstämma hålls i början av juni varje år.

Anmälda brott första halvåret 2023

 Nu har Brå publicerat den preliminära statistiken för första halvåret 2023 över anmälda brott. Här ger vi en överblick av siffrorna.

Kina går om USA – enligt Orbán

 Maktbalansen håller på att skifta och USA måste acceptera att dess hegemoni är på väg att ta slut, har Viktor Orbán sagt.

Hur Kinas undervisningsförbud har lett till en explosion av ”olaglig undervisning”

 För två år sedan förbjöd Kina privatundervisning efter skolan för att minska den akademiska bördan för skolbarnen och uppmuntra social jämlikhet. Det kan inte heller uteslutas att Kinas kommunistparti vill vara säkra på vad som lärs ut. Policyn, som kallas ”dubbel reduktion”, verkar dock ha lett till uppkomsten av en enorm svart marknad

Muslimer brände Sveriges ambassad – diplomatisk kris

 Hundratals muslimer stormade Sveriges ambassad i Bagdad för andra gången på en knapp månad och satte den i brand. Nu bryter Irak alla diplomatiska kontakter med Sverige. Det är bara början enligt terrorexperter – svenskar kan komma att hotas av muslimer världen över i framtiden.

Putin undviker Sydafrika – vill inte bli gripen

 Rysslands president Vladimir Putin kommer inte att delta på BRICS-ländernas toppmöte i Sydafrika i augusti, enligt AFP. Anledningen är att Sydafrika, som är värdland för mötet, även anslutit sig till Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) och denna har utfärdat en internationell arresteringsorder mot den ryske presidenten för en rad brott mot bland annat civila under invasionskriget mot Ukraina.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.