Skip to Content

Allemansrätten är något av det svenskaste som finns, det vittnar om samhällets inställning att naturen är till för alla, men nu hotas denna uråldriga rätt av EU. Foto: Pixabay
CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

EU angriper allemansrätten

PappersupplaganNya Tider v. 49

Allemansrätten brukar kallas för något av det svenskaste vi har. ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”, fastslår till och med en av Sveriges grundlagar, regeringsformen. Nu vill EU-kommissionen att endast ”strikt kontrollerad turism” ska få förekomma på minst 10 procent av Sveriges yta, en åtgärd återigen motiverad med Agenda 2030.

Publicerad: 2 december, 2020, 14:16

  • Svenska

Läs även

Förra veckan skrev jag en ledare med rubriken ”Vad är målet egentligen” om Agenda 2030 och hur denna programförklaring används för att motivera avskaffandet av bilar. Agenda 2030 är en samling punkter om att värna miljön, avskaffa fattigdom i världen och så vidare, men det är först när man tittar på detaljerna som man får reda på hur detta ska göras och vad konsekvenserna blir i praktiken.

Man talar mycket om att folk på landsbygden gör av med mycket resurser och har ett större ”fotavtryck på klimatet” än stadsbor. Att alla skulle åka elbil är helt enkelt orimligt av flera skäl, och det enda som återstår är att tvinga in folk i städerna. Regeringen är redan i full gång med detta, bland annat har man infört en ny straffskatt på bensin- och dieselbilar i årets statsbudget (se NyT v.40/2020).

Att förbjuda all mänsklig verksamhet på minst 10 procent av landets yta, inklusive jakt, fiske eller att bara promenera i skogen utan ”strikt kontroll”, ligger uppenbart i linje med denna ambition. EU-dokumentet ”Strategi för biologisk mångfald för 2030” är precis som Agenda 2030 en övning i fagra ord utan konkret innehåll, målsättningar som få skulle motsätta sig. Det är i de ”tekniska” bilagorna, som få läser, som man har gömt undan jaktförbudet och ”strikt kontrollerad turism”.

Allemansrätten är något av det svenskaste vi har. Även om liknande system finns i våra nordiska grannländer, kan man med rätta framhäva att det är unikt i förhållande till större delen av Europa och övriga världen. Grundtanken i allemansrätten är att svenska folket ska kunna vistas i naturen, till och med på privat mark, och där fritt vandra, plocka bär och växter, samt övernatta, så länge vi visar hänsyn mot djur, natur och markägare.

Idén är att naturen tillhör oss alla; även den natur som ligger på privat mark. Allemansrätten är på det stora hela oreglerad och brukar betraktas som en sedvänja rådande av ålder, alltså en rättighet som vuxit fram genom tidens gång, så naturlig att den inte behövt regleras i lag. Det var först 1994 man formellt sett skrev in den i regeringsformen, och utöver detta finns endast enstaka formuleringar i miljöbalken. Sedvänjan är en så naturlig del av den svenska folksjälen att regleringar har ansetts onödiga – men nu utmanas alltså detta på ett radikalt sätt.

I veckans nummer har vi ett reportage som ger en skrämmande insyn i ett EU som tycks betrakta naturen – även den i Sverige – som sin egendom, som strikt ska regleras och i praktiken otillgängliggöras för människorna. Reportaget fokuserar på de långtgående negativa konsekvenser detta skulle få för en av Sveriges stora folkrörelser, jakten. I vårt land finns över 300 000 registrerade jägare.

Jägareförbundet berättar att jakten före EU-inträdet var en helt och hållet nationell fråga, men att det nuförtiden gått så långt att frågan kan betraktas som främst överstatlig och internationell. Situationen är så bekymrande att Jägareförbundet ser det som nödvändigt att ha egen heltidsanställd personal i Bryssel som bevakar svenska jägares intressen mot en aldrig sinande ström EU-regleringar. Det är tydligt att unionen vill utöka sina mandat i dessa frågor, säger Jägareförbundet till Nya Tider. Men som de själva framhäver, och som jag vill spinna vidare på, är det alltså inte bara jakt och fiske som påverkas av EU:s ”strategi för biologisk mångfald 2030”.

De ”strikt skyddade” områdena kan dessutom bli större än 10 procent av Sveriges yta. I EU-förslaget står att minst 10 procent av EU:s mark ska få denna klassning, men i länder med hög befolkningstäthet och lite natur blir det svårt att ens få ihop 10 procent. Dessa länders andel hamnar då troligen i ett land som har stora skogsarealer och relativt låg befolkningstäthet – som Sverige.

Vad detta potentiellt innebär inte minst för landsbygdsutvecklingen, går knappast att överskatta. Om naturen betraktas som reservat, där människor betraktas som inkräktare, försvinner mycket av det som är landsbygdens dragningskraft: jakt, fiske och annat friluftsliv. Att allt fler svenskar funderar på att lämna en kaotisk vardag i de mångkulturella storstäderna, beror i hög utsträckning på vårt lands vackra natur och de möjligheter den ger till ett rikt och harmoniskt liv.

I riksdagen har miljöminister Isabella Lövin dementerat att detta skulle bli aktuellt för Sveriges del, men hur många gånger har vi inte sett Sveriges politiker lova en sak, och sedan när EU sätter press vika sig fullständigt? Senast gällde det EU:s gigantiska återhämtningspaket, där en enig riksdag sade nej, varpå statsminister Stefan Löfven åker till Bryssel och säger ja.

För att ”skydda naturen” skriver EU-kommissionen att det kommer att krävas ”mer än bara lagstiftning”, och nämner ”insatser från alla håll – medborgare, företag, arbetsmarknadens parter – och starka partnerskap på och mellan olika nivåer, dvs lokal, regional, nationell och europeisk nivå”.

Den grandiosa självbilden av en union som samverkar med i stort sett alla delar av våra samhällen i partnerskap mellan olika nivåer, kunde inte vara längre från verkligheten. I praktiken är detta helt och hållet ett förslag som tagits fram av politiker och byråkrater bakom stängda dörrar, långt bort från dem som allra tydligast berörs. Landsbygden, friluftslivet, jakt- och fiskerörelsen, föreningslivet – ingendera har efterfrågat denna strategi eller ens konsulterats. Det är helt och hållet ett dikterat politikerprojekt.

När vi frågade Jägareförbundet om de kände till Agenda 2030, svarade de ärligt att de inte hade en aning vad det var. Det tror jag är sant för de flesta människor i vårt land. Men när politikerna lägger fram strategin hänvisar man just till att det är i linje med Agenda 2030, som om det vore den yttersta kvalitetsstämpeln:
”En milstolpe för strategin är att säkerställa att Europas biologiska mångfald senast 2030 ska vara på väg att återhämta sig till nytta för människor, planeten, klimatet och ekonomin, i linje med Agenda 2030 för hållbar utveckling och med målen för Parisavtalet om klimatförändringar.”

Regeringen uppdaterar med jämna mellanrum Sveriges handlingsplan för hur man ska uppnå dessa mål. Många läsare kanske invänder att Sverige faktiskt har en rik natur, i alla fall jämfört med många andra länder, och inte behöver någon drastisk omställning. Regeringen driver dock på för en ”successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat”.

I det övergripande dokumentet skriver EU-kommissionen att man vill ”ge naturen större plats i våra liv”. Den praktiska beskrivningen om hur det ska gå till visar att resultatet blir precis det motsatta, där vi nekas tillträde till naturen.

Men det finns ju ett mycket enklare sätt att minska befolkningens ”fotavtryck” på miljön, och det är att låta bli att öka folkmängden genom en av majoriteten till stor del ovälkommen invandring. Sedan 1980 har Sveriges folkmängd växt med nästan två miljoner människor, till 10,2 miljoner idag. Detta trots att den svenska delen av befolkningen inte ökat i antal, utan är stabil – eller ”hållbar”, för att använda globalisternas favoritord.

I praktiken genomför man alltså en ”successiv omställning”, från ett land som valt att ha en stabil folkmängd i ett stort land så att det finns gott om natur, där naturen är till för alla och där man tillsammans bryr sig om och vårdar den, till ett land med överfolkade mångkulturella städer där befolkningen nekas tillgång till natur och där landsbygden endast är till för ett fåtal som har råd att bo där.

Vi vill leva våra liv så som vi tidigare har gjort. Om EU går vidare med detta trots de protester som redan nu är tydliga, så lär de snart bli varse att de gjort ett misstag som kommer att få konsekvenser från en svensk landsbygd i vredesmod. Eller som vårt svenska ordspråk lyder: Man ska inte väcka den björn som sover.

Vávra Suk

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Minst 45 000 amerikaner har avlidit inom tre dygn efter covid-vaccination

COVID-19Visselblåsare med unik insyn i både USA:s rapporteringssystem för misstänkta biverkningar av vaccin, inklusive dödsfall, och olika sjukförsäkringssystem har slagit larm om att de egentliga siffrorna är minst fem gånger högre än de officiellt angivna, som redan de är höga. Det framkommer också någonting hitintills okänt, att det finns dolda parallella rapporteringssystem. Man känner sedan tidigare till att siffror i rapporteringssystemet VAERS är underrapporterade med 10-100 gånger. Läggs den offi­ciella statistiken i ett diagram ser vi hur illa det är och att fler dött från covid-vaccinen än alla andra vaccin sammantaget som någonsin rapporterats. Därför har nu en stämningsansökan lämnats in mot hälsomyndig­heterna om att de utsätter befolkningen för ”omedelbar, potentiellt livshotande skada”.

Återfallsförbrytare född och uppvuxen i Finland utvisas

FINLANDHögsta förvaltningsdomstolen i Finland har godkänt utvisning av en notoriskt kriminell man till Somalia, trots att han är född i Finland och bott hela sitt liv i landet med permanent uppehållstillstånd. Han säger sig aldrig någonsin ha varit i Somalia, men utvisas ändå, med hänvisning till att brottsligheten utgör ”bristande anpassning” till det finska samhället.

Kvinnofriden i världens modernaste land

OPINION: KARL H SANDIN

Är det verkligen ”för vårt bästa” att vi inte får veta hårda fakta?

LEDAREI massmedia, på Facebook, ja även från myndigheter ser man försök att sopa fakta under mattan, stoppa diskussion och svartmåla budbärare av obekväma uppgifter. Detta gäller inte längre bara invandring, utan flera andra områden.

Antikroppar mot Covid-19 skyddar i minst ett år även mot delta – klart bättre än vaccin

COVID-19Enligt en svensk studie som undersökt långtidsimmunitet mot Covid-19 ger de antikroppar som kroppen producerat ett skydd mot både originalviruset och flera av mutationerna, inklusive delta-varianten. Resultaten från studien visar att de naturliga antikropparna ger ett fortsatt gott skydd minst ett år efter infektion. Det är bättre än vaccin, där man förväntar sig att det ska behövas en ny spruta en gång per år. Nu höjs allt fler röster för att hälsomyndigheterna ska börja erkänna och acceptera immunitet från genomgången sjukdom.

Världen behöver mer koldioxid

KRÖNIKAKoldioxid är växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Varma hav gasar ut, och kalla hav absorberar koldioxid. Mer värme och koldioxid gynnar växtlighet och grödor. Sedan Lilla istiden gasar varmare hav ut mer koldioxid. Trots detta handlar debatten i media om att man måste minska utsläppen.

Facebook uppmanar politiska oliktänkare att söka hjälp

INTERNETDen sociala mediejätten Facebook har lanserat en ny funktion, där användare varnas om att de kan ha utsatts för ”extremistiskt innehåll” på plattformen. Användarna uppmanas nu att ”få stöd av experter” och att ”höra vad personer som har flytt våldsamma grupper har att säga”.

Olympiska kommitténs märkliga prioriteringar

De Olympiska spelen var tänkta att främja fred i världen genom sport, så att rivalitet mellan länder kanaliserades på ett fredligt sätt. Denna tanke undermineras nu genom beslutet att förbjuda de ryska atleterna att tävla under sin nations flagga. I tider av ökade spänningar hotas de Olympiska spelens själva grundval, just när de behövs som mest.

Gå till arkivet

Send this to a friend