OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gud är den moraliska tidsandan

Varför söker sig allt fler till Gud i dessa dagar? Alf Ronnby, doktor i sociologi och docent i socialt arbete, resonerar i denna debattartikel kring olika religioners gudsbegrepp och dess betydelse för att bygga samhällen. En fredlig samexistens kräver en gemensam moral och normbildning, och där spelar religionen en stor roll, konstaterar han.

I Sverige har betydelsen av religionen varit i avtagande under många år och samhället blivit allt mer sekulariserat. Men detta har svängt och i dag upplever vi ett allt större intresse för religion. Kanske beror det på att vi tycker oss leva i en osäkrare värld, bland annat beroende på terrorismens utveckling och de konflikter, attacker och krig detta medfört. Samtidigt är människor i dag mycket upplysta och inte så benägna att tro på sådant som verkar mystiskt eller upplevs som dogmatism. Gud kan upplevas som en sådan mystifikation och det blir inte lättare då den helige ande kommer in i bilden. Är det Guds ande (till exempel symboliserad av kärleksläran och en vit duva) eller är detta också en slags personlighet tillsammans med Gud och Jesus och kanske nästan kan liknas vid anden i flaskan? Gudsbegreppet är helt centralt i nästan alla de stora religionerna och för många själva essensen av religionen.

I världsreligionerna finns ett antal gudsbegrepp (för att inte tala om alla andra ”religioner”). Judendomens Gud Jahve har skapat allt. Moses tog emot Guds ord, de tio budorden på berget Sinai. Budorden är det centrala som rättesnöre för hur judar ska leva. Gud belönar och bestraffar människan utifrån hennes handlande. Judarna är ett av Gud utvalt folk. Kristendomen hämtar mycket från judendomen och Gud, är Gud fader, som skapat världen och människan till sin avbild. Gud är allvetande och styr över världen och människorna. Islam är också påverkad av judendomen. Gud är allvetande och allsmäktig och människan måste underkasta sig Guds vilja, så som den uttrycks i Koranen. Islam betyder underkastelse.

I Hinduismen är Gud en överordnad kraft kallad Brahman, en världssjäl som finns i allting i hela universum. Den allsmäktige Brahman visar sig i många olika skepnader, varför hinduerna tillbeder ett stort antal underordnade gudar. Buddhismen har ingen Gud. Buddha är den upplyste läromästaren som vägleder människan genom livet, så hon kan framleva sina dagar på ett klokt sätt.

Man kan nog påstå att judendomen, kristendomen och islam förlägger Gud utanför människan, samtidigt som människan liknar Gud. Gud är den gode fadern, som hjälper, vägleder och förmanar människan på livets komplicerade väg. Ska vi skapa oss en bild av hur Gud kan se ut, är det väl att denne allvetande, vise och kärleksfulle fader på något sätt liknar oss och vise versa. Mycket längre kommer vi inte om vi ska föreställa oss vem Gud är, ett väsen som påverkar oss och allt i vår värld. Gud kan nästan liknas vid mörk materia som tros påverka hela universum och allt däri, på ett sätt vi inte riktigt kan förstå. Det är inte säkert att mörk materia verkligen finns och samma är det nog med Gud för ganska många upplysta människor i dagens samhälle.

Eftersom det är något mystiskt med Gud, kan var och en ha sin egen gudsuppfattning. Men i praktiken är det vanligen den gudsuppfattning kyrkan och prästerna förmedlar, liksom synagogan och rabbinen, moskén och imamen. Gud blir då en verklig kraft, som vi måste underkasta oss – samtidigt som vi kanske upplever att Gud är både närvarande och undflyende.

Med ett annorlunda gudsbegrepp är Gud inte utanför oss, men inom oss. Gud är en vägledande kraft, som viskar i vårt öra vad vi ska göra, göra det som är rätt och riktigt. Detta är naturligtvis en omskrivning av vad som sker i vår hjärna, då vi internaliserat de moralregler som ett gott samhälle behöver. Vi skulle kunna säga att Gud då är en stark moral som visar vägen för vårt handlande.

Varifrån kommer denna reglerande kraft? Ja, den kommer inte till oss från himlen eller rymden eller på något annat mystiskt sätt utifrån. Nej, den kommer från oss själva! Inte så att någon mycket klok person har snickrat ihop det åt oss, typ Moses eller Mohammed på något berg där de kom närmare sin Gud. De där profeterna har sannolikt kodifierat den andemening som människorna via erfarenheten insett är nödvändiga rättesnören för vår samexistens.

Genom språket har vi alla under årtusenden kunnat fästa i ord det vi lärt av praktiken och göra detta till trossatser som vi uppfattar som förnuftiga och allmängiltiga för vår samexistens. Detta ger bakgrund till hur vi ser på oss själva och världen.

När dessa moralregler omfattas av kollektivet, blir detta den ”ande”, eller ska vi kanske säga ”anda”, som transcendent ”svävar över oss” eller inom oss och upplyser oss om hur vi bör bete oss i olika sammanhang. Ska vi förstå detta går kommunikationen huvudsakligen åt andra hållet, det vill säga att det är från det kollektiv av människor vi identifierar oss med och deras normer, som var och en får sina moralregler. Gud blir då den andemening som förenar och omsluter kollektivet. I viss mån bidrar vi alla till dessa regler genom vårt handlande och genom våra åsikter i det sociala samspelet. Varje ny individ slussas genom det sociala samspelet in i denna normgemenskap som gör att vi kan leva tillsammans.

Tack vare denna allomfattande moral, förmår vi människor leva i gemenskap, i samhällen. Det är en syntes av egoism och altruism. Det hjälper oss att kontrollera våra drifter och primitiva behov, vilket är förutsättningen för en någorlunda fredlig samexistens. Denna reglerande kraft är inte hundraprocentig och därför spelar våra mera djuriska instinkter oss spratt ibland.

Det är när individer av någon anledning hamnar i periferin eller utanför gemenskapen, som normbildningen och internaliseringen inte fungerar, det vill säga den process varigenom individen gör primärgruppens och kollektivets normer och moral till sin egen. Samlevnadsproblem uppstår också då människor lever i skilda världar med annorlunda förutsättningar och perspektiv på sig själv och livet. Naturligtvis finns det också inskränkt dogmatism och subkulturer, där normgemenskapen är pervers, som till exempel i islamist-jihadistmiljöer. Ju mer splittrat och isolerat människor lever, desto större är risken att Gud inte är närvarande och människan går vilse eller får ”segla i sin egen sjö”.

 

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Avskaffa de moderna adelsprivilegierna

Avskaffa de moderna adelsprivilegierna

🟠 KRÖNIKA Vi härjedalingar har sett hur renägande samer i över hundra år flyttat fram sina positioner på andras bekostnad och riksdag, regering och lokalpolitiker falla till föga när renägarna drar rasistkortet. Det är tid att avskaffa renägarnas särrättigheter, som kan liknas vid adelsprivilegier.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Avskaffa de moderna adelsprivilegierna

Avskaffa de moderna adelsprivilegierna

🟠 KRÖNIKA Vi härjedalingar har sett hur renägande samer i över hundra år flyttat fram sina positioner på andras bekostnad och riksdag, regering och lokalpolitiker falla till föga när renägarna drar rasistkortet. Det är tid att avskaffa renägarnas särrättigheter, som kan liknas vid adelsprivilegier.

Om Einárs död och hur Sverige blivit mer som USA

Om Einárs död och hur Sverige blivit mer som USA

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Torsdagen den 21 oktober sköts 19-årige gangsterrapparen Nils Einar Grönberg, bättre känd under sitt artistnamn Einár, ihjäl på öppen gata i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Enligt uppgift dödades han med ett flertal skott i bröstet och huvudet – en ren avrättning av den sort som blir allt vanligare i kriminella miljöer.

På väg mot en dystopi: IT-bolag vill söka igenom dina privata filer

På väg mot en dystopi: IT-bolag vill söka igenom dina privata filer

🟠 Apple har fått backa och meddelar att man avvaktar med att söka igenom användarnas filer och krypterade chattar i jakt på barnporr. Kritikstormen som blåst upp mot företaget blev för stor och Apples argument för genomskinligt. Det är dock tydligt att tanken på att snoka i användarnas privata bilder finns kvar. Det är viktigt att inte tillåta kontrollsamhället ta detta kliv framåt. Den som tror att det skulle sluta där begår ett stort misstag.

(S)taten omyndigförklarar föräldrar alltmer – för att föräldrar tillåtit det i årtionden

(S)taten omyndigförklarar föräldrar alltmer – för att föräldrar tillåtit det i årtionden

🟠 OPINION: Susanne Nyman Furugård Många har reagerat emot att Folkhälsomyndigheten nu tillåter att barn från tolv års ålder injiceras med de experimentella covidsprutorna utan föräldrarnas samtycke. Men få har upprörts över det nya S-förslaget om att barn från två års ålder automatiskt ska skrivas in i förskolan utan föräldrarnas samtycke. Tystnaden i det senare fallet beror på att de flesta föräldrar sedan länge har accepterat en familjepolitik som går ut på att de ska lämna ifrån sig makten över och ansvaret för sina barn från cirka ett års ålder. Detta har banat väg för de senaste två framryckningarna mot ett totalt omyndigförklarande av alla föräldrar.

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Vetenskapliga Nobelpris i klimatkampens tecken

🟠 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann och Giorgio Parisi delar på fysikpriset för sitt arbete med komplexa system – bland annat för att kunna modellera jordens klimat och den globala uppvärmningen. Samtidigt delar David Julius och Ardem Patapoutian medicinpriset för att ha identifierat receptorer som gör det möjligt för kroppens celler att känna temperatur och beröring. Kemipriset går till två forskare som utvecklat tekniker för att påskynda och kontrollera kemiska reaktioner. Benjamin List och David MacMillan delar priset för att ha utvecklat billiga, miljövänliga organiska katalysatorer.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.