Helmuth Nyborg var professor i utvecklingspsykologi vid Århus universitet i 39 års tid. I likhet med nobelpristagaren James Watson och många andra forskare har han utsatts för repressalier på grund av politiskt inkorrekta uttalanden om olika folkgruppers IQ. Foto: Privat

IQ-kontroversen: en intervju med professorn Helmuth Nyborg

Förra året rapporterade Nya Tider om hur amerikanske nobelpristagaren och DNA-­pionjären James D. Watson blivit fråntagen sina hederstitlar på grund av uttalanden om intelligensskillnader mellan olika folkgrupper. Men även i Skandinavien leder sådana uttalanden till repressalier mot forskare – trots att en majoritet av forskarvärlden stöder deras slutsatser. Nya Tider har intervjuat Helmuth Nyborg, fram till 2007 professor i utvecklingspsykologi vid Århus universitet i Danmark.

– James Watson säger ingenting som jag inte skulle ha sagt själv. Det finns tydliga skillnader i intelligens mellan både individer och grupper, och de kan inte förklaras endast av miljöfaktorer. Det handlar inte om åsikter, det handlar om data och att tolka dem objektivt, som man ska göra inom vetenskapen, säger Helmuth Nyborg till Nya Tider.

Professor Nyborg har hamnat i blåsväder flera gånger på grund av sin forskning. År 2005 publicerade han en forskningsartikel i den akademiska tidskriften Personality and Individual Differences där han redogjorde för skillnader mellan mäns och kvinnors intelligens och lade fram hypoteser som förklarade varför tidigare studier om dessa skillnader gett delvis olika resultat. Det ledde till att han blev avstängd från universitetet och anklagades för vetenskaplig oredlighet, innan han till slut friades av en kommitté under danska Forskningsstyrelsen och återfick sin post.

Nästa större kontrovers kom efter forskningsartikeln ”The Decay of Western Civilization: Double Relaxed Darwinian Selection” (Den västerländska civilisationens förfall: Dubbelt försvagat darwinistiskt urval), där han bland annat argumenterar för att västerlandets genomsnittliga IQ-nivå påverkas negativt av invandring från Mellan­östern och Afrika. Det ledde till nya utdragna utredningar om vetenskaplig oredlighet, innan han efter fem års kamp friades helt i domstol – hans artiklar befanns hålla vetenskaplig standard.

För två år sedan ville studentföreningen Konservative Studenter vid Århus universitet bjuda in Helmuth Nyborg för att hålla föredrag. Att boka en lokal hos universitetet visade sig dock lättare sagt än gjort. När studenterna efter halvannan månad fortfarande inte kunnat få en lokal bokad, vände de sig till media.

– Studentföreningen gjorde en intervju med lokal-tv, och efter det gjorde universitetet en kovändning samtidigt som de förnekade att svårigheten att få tillgång till universitetets lokaler hade med min forskning att göra. Den radikala vänstern förklarade att de skulle störa föredraget för att förhindra ”hat” vid universitetet, så polisen kom dit och övervakade det. Men ingenting hände, allt var lugnt, förklarar Nyborg.

Varför så kontroversiellt?

Vi frågar Helmuth Nyborg varför han och andra forskare, till och med nobelpristagaren James Watson som hör till vetenskapens giganter, utsätts för så hätska kampanjer så snart de kommer in på intelligensskillnader.

DNA. Intelligens är till stor del ärftlig enligt en samstämmig forskar­värld. Foto: Pixabay

– Under de senaste femtio åren har vi hållit fast vid föreställningen att människan skapas av samhället. Alla tecken på att det kan finnas något biologiskt i det har mötts av stark fientlighet på universiteten.

NyT: Men hur kommer det sig att många blir så illa berörda av tanken på skillnader i intelligens mellan olika folkslag eller mellan könen?

– Jag tror att det finns många orsaker. Förenta Nationerna kungjorde 1948, senare upprepat på 1950-talet, att forskning om biologiska skillnader mellan individer eller grupper borde undertryckas. Sedan har vi alla vänstergrupper som är ”progressiva”, vilket innebär att de tror att om man ändrar de sociala omständigheterna ändrar man också människorna. De är extremt fientliga mot allt som talar för att det inte är så lätt att förändra människor. De vill trycka ner sanningen därför att de inte vill ha något som utmanar deras åsikt att människor skapas av samhället och att om något går fel med dem kan vi göra något åt saken genom samhällsåtgärder.

NyT: Samhällsåtgärder i motsats till eugeniska åtgärder?

– Enkelt uttryckt är eugenik tanken att om några gener har blivit dåliga, bör de avlägsnas så att nästa generation får en bättre livskvalitet. Olyckligtvis missbrukades denna tanke av en man som hette Adolf Hitler, och sedan dess har den varit utdömd av samhället. Men om du är förälder så vill du ha friska barn, inte sant? Så du går till barnavårdscentralen för att få veta om din hustru bär på ett friskt barn. Det är en form av eugenik. Men eftersom det blivit så politiskt laddat missförstår folk vad det innebär. Det tycker jag är synd.

”Darwins finkar” har över generationernas lopp utvecklat olika näbbar för att äta olika sorters föda. Även egenskaper som varierar mellan mänskliga folkslag har visat sig vara biologiskt betingade, exempelvis kenyaners fenomenala förmåga som långdistanslöpare. Teorin att även skillnaderna i hjärnstorlek och intelligens mellan olika folkslag har genetiska orsaker är dock tabubelagd.

 

NyT: Det här är ju kontroversiellt även i forskarvärlden. Hur kommer det sig att man har en sida som erkänner att både gener och miljö påverkar intelligensen, medan den andra sidan i stort sett förnekar genernas inverkan helt?

– Faktiskt finns det ett nytt synsätt där man tittar på de genetiska mönstren, inte på enskilda gener utan på kopplingarna mellan allel­frekvenser. Föräldrar ger sina barn hälften var av sina gener. Men föräldrarnas gener påverkar också barnens uppväxtmiljö, så man kan säga att även uppväxtmiljön är genetisk. Genom ”genome wide association studies” [svenskt begrepp saknas, men betyder i stora drag att man studerar om hela genomet kan förknippas med vissa särdrag hos individer] börjar man nu kunna förutsäga varje individs utveckling. Det är lite för komplicerat för att förklara på två minuter, men det är något som är på väg.

NyT: Så generna blir ännu viktigare genom att miljöfaktorerna visar sig vara påverkade av genetiska faktorer?

– Precis. Den amerikanske forskaren Robert Plomin, som jag känner sedan vi arbetade tillsammans för 20-30 år sedan, har argumenterat för detta i många år, och nu tycks det bekräftas genom empiriska resultat. Vad han säger är att det mesta kan hänföras till genetik i ett komplicerat samspel som vi bara börjat utforska.

Orolig för framtiden

Trots de vetenskapliga framsteg som görs är Helmuth Nyborg orolig över framtiden på mer än ett sätt.

– Jag brukade vara optimist, men under de senaste två-tre åren har jag fått en pessimistisk syn på saker och ting. Många som talar om skillnader i viktiga egenskaper som intelligens har utsatts för hätska kampanjer, fått sparken från positioner, förlorat anslag och så vidare i en grad vi inte såg tidigare. Det verkar som om ju säkrare data man får fram, desto hårdare blir reaktionen från den extrema vänstern och humanisterna. Det är paradoxalt att ju tydligare forskningsresultaten blir, desto mer demonisering. Jag menar ju att resultaten ska vara det som styr, oavsett i vilken riktning de pekar, säger han.

NyT: I din artikel ”The Decay of Western Civilization” beskriver du vad du kal­lar ett ”dubbelt försvagat naturligt urval”. Kan du förklara kortfattat vad du menar med det?

– För det första har vi vänt på den evolutionära processen genom att låta intelligenta människor, framför allt högutbildade kvinnor, få färre barn än ointelligenta. Det sänker den genomsnittliga IQ-nivån, vilket längre fram kommer att påverka landets framgångar och ekonomi. Välfärdssamhället tillåter också de som bär på genetiska defekter att fortplanta sig, utan att ta moralisk ställning till om det är bra eller dåligt att dåliga gener sprids vidare. Det kommer på sikt att påverka den genetiska kvaliteten hos vilken population som helst. Den andra delen tillkommer när vi släpper in invandrare med lågt IQ. Det är det dubbelt försvagade, eller snarare dubbelt omvända, naturliga urvalet.

”IQ-kartan” enligt professorerna Lynn och Vanhanen i boken IQ and the Wealth of Nations. Länderna med högst IQ är de med östasiatisk eller europeisk befolkning, medan Afrika har lägst. Majoriteten av forskarna anser att det delvis har genetiska orsaker, men de som försöker berätta om det för allmänheten utsätts ofta för repressalier. Foto: Wikipedia/Richard Lynn

 

NyT: Låg-IQ-populationerna i dag är då främst afrikaner och araber?

– I genomsnitt ligger IQ-nivån i Afrika på omkring 70. Det är 30 poäng lägre än i Sverige. Hjärnans storlek är i genomsnitt 100 kubikcentimeter mindre än i Sverige. Om dessa människor kommer hit är det svårt för dem att skaffa sig en utbildning och att få jobb. Det skapar hat, eftersom svenskarna, danskarna och så vidare måste försörja dem. Det tycker jag är olyckligt, inte bara för skandinaverna utan även för invandrarna. Det är ett allvarligt problem. Detta konstaterande har inte med moral att göra, det är helt enkelt fakta.

NyT: Du reste för ett par år sedan till USA för att tala på en konferens för American Renaissance, en organisation för vita människors rättigheter. Du måste ju ha varit medveten om risken för ytterligare angrepp i pressen på grund av det. Anser du att vita människor har gemensamma intressen som de borde slå vakt om?

– Jag tror att alla rasgrupper har legitima intressen. Även vita. Problemet är att vita ofta anklagas för att ha åstadkommit förödelse genom kolonialismen – vilket i sig är helt sant. Jag förordar inte att en ras skulle ha överhöghet över en annan, utan att vi ska titta objektivt på de skillnader som finns och vad de innebär för oss.

NyT: Med tanke på den omfattande massinvandringen till Europa, och för den delen till Nordamerika och Australien, tror du att det finns en reell risk för att vita trängs undan från sina egna hemländer och på lång sikt rentav utrotas?

– Ja. Och orsaken är enkel. Vita människor skaffar färre barn än 2,05 per kvinna, vilket innebär att det för varje generation blir färre av dem. Många av de grupper som invandrar till Europa har högre födelsetal, vissa av dem mycket högre. Enkel matematik visar att vita kommer att bli en minoritet i Europa, kanske redan under 2000-talet. Inte bara i Sverige utan i Norge, Danmark, England och Tyskland. Som du vet lever vi i ett demokratiskt samhälle, vilket innebär att de kan köra över oss genom sina röster.

Före civilisationens uppkomst var det ”bara de starka som överlevde”. I det kal­la klimatet i norra Europa var det dock främst de som kunde samarbeta och planera som överlevde vintrarna, medan de som inte kunde det dukade under. Helmuth Nyborg menar att våra förfäders svåra prövningar har gjort oss skandinaver till vad vi är idag.

 

NyT: I en artikel i Jyllands-Posten i december 2017 argumenterade du för att danskhet delvis är biologiskt grundat. Kan du förklara vad du menade?

– För ungefär 50 000 år sedan vandrade människor ut ur Afrika. Några av dem begav sig norrut, och ju längre de kom desto kal­lare blev det. Ett naturligt urval skedde som resulterade i bland annat större hjärnor och högre intelligens för att kunna planera långsiktigt och överleva vintrarna. Det skedde också ett urval för samarbete, eftersom de som inte kunde samarbeta inte överlevde. Detta är en del av orsaken till skillnaderna mellan de demokratiska skandinaviska länderna och Afrika, där de här urvalstrycken inte var lika starka. Det har gjort skillnad för hjärnstorlek och intelligens, för förmågan till samarbete, och för födelsetalen. Det har gjort oss till vad vi är, väldigt enkelt uttryckt.

NyT: Du tror alltså att det är omöjligt att införliva invandrare från länder med lågt IQ i denna danskhet?

– Om man tar in människor med låg IQ till ett land där det är svårt för dem att skaffa sig utbildning och arbete skapar det rasism, det skapar social oro, och det finns bara väldigt dåliga ursäkter för att göra det. Skandinavien och framför allt Sverige har varit extremt oförsiktigt i att släppa in många människor till den situationen, och jag tror att vi kommer att få betala priset för det snart.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Australisk hälsochef hotar vaccinfria: ”Ditt liv kommer att vara eländigt”

Australisk hälsochef hotar vaccinfria: ”Ditt liv kommer att vara eländigt”

🟠 COVID-19 Australiska läkarförbundets ordförande i Queensland hotar både läkare och patienter i en tv-intervju. Läkare som försökt slå larm om vaccinskador drabbas av myndighets­räder. Den tidigare omhuldade ursprungsbefolkningen, som är skeptisk till vaccin, utpekas nu av myndigheterna för att ha ”konstiga konspirationsteorier” och tas sedan med tvång av militären till karantänsläger. En rasande chefsminister förklarar att alla som är emot tvångsvaccineringar är ”anti-vaxxare”. Både en australisk organisation och en sammanslutning av aboriginernas stammar vädjar nu om hjälp från om­världen. Protester sker redan utanför ambassader.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Oförklarlig radiosignal från främmande planet hittad

Oförklarlig radiosignal från främmande planet hittad

🟠 Enligt The Guardian har australiensiska astronomer hittat en ännu oförklarlig radiosignal från den närmaste stjärnan till vårt eget solsystem, Proxima Centauri. Mer specifikt tror forskare att signalen skulle kunna komma från den jordliknande planet som kretsar kring stjärnan och som kan hysa liv. Signalens existens läcktes av en forskare som vill vara anonym, men skulle innebära den mest troliga kandidaten till en utomjordisk signal från en teknologiskt avancerad civilisation som hittats sedan 1970-talet.

Italien i karantän

Covid-19 muterar till mindre farlig variant som nu dominerar i Europa

🟠 Den förväntade ”andra vågen” av coronapandemin sveper nu över Europa, och Sverige tycks inte vara något undantag. Samtidigt minskar dödligheten. Många medier rapporterar att vården blivit bättre på att ta hand om coronasmittade men Nya Tider kan i den andra delen av vår artikelserie om Sveriges hantering av coronapandemin även berätta att det inte längre är samma virusvarianter som sprids. Dessa tycks inte heller vara lika farliga som de som först drabbade Europa.

Nyhetsdygnet

Mörk inblick i ett land i förfall

🟠 BOKRECENSION I debattboken Sverige: De subversivas paradis – Konsten att totalförstöra världens bästa land fortsätter före detta kommundirektören Tommy Ulmnäs sin analys av dagens Sverige. Här tar han upp allt från svenska skolan till en politisk adel som har varken Sveriges eller svenska folkets väl för ögonen och ger en mörk och oförglömlig inblick i det destruktiva samhället.

Om idiotins förutsägbara konsekvenser

🟠 I sin senaste bok, med titeln Konsekvenserna, knyter etnologen och författaren Karl-Olov Arnstberg an till sina tidigare böcker om bland annat PK-folket, och ger en bakgrund till dessa personers agerande, samt redogör för de konsekvenser vi redan ser och kommer att få se. Läsaren blir inte bara mer övertygad om att utvecklingen är mycket allvarlig, utan får sannolikt också en större inblick i varför Västvärlden frivilligt försöker utplåna sig själv, skriver Nya Tiders recensent Tobias Svensson.

Dante Alighieri och hans författarskap

🟠 Genom historien har människan haft en tro på evigt liv i någon form. Livet kan beskrivas som en vandring på en stig som ibland går genom svårtillgängliga skogar och ibland över blomstrande ängar. 1300-talsförfattaren Dante beskriver denna livets stig när den går över dödens gräns. Hur människan har levt sitt liv på jorden lägger grunden för hur livet efter detta blir. Vi får komma ihåg att Dante var präglad av dåtidens tro och förkunnelse.

Stratosfären militariseras

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Nya långdistansvapen från USA kommer att kunna träffa taktiska mål som missilbaser och luftförsvarsradar flera hundra mil eller mer bort, men bara om de har flygspaning för att fastställa målen. Den amerikanska militären har hittills använt drönare med stealth-teknik för att lösa denna uppgift, men nu börjar experimentella stratosfäriska ballonger som kan förbli oupptäckta av fiendens luftförsvar bli fullvärdiga alternativ.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Att skapa en vampyr

🟠 HISTORIA Den fjärde maj 1932 hittades den frånskilda, prostituerade Lilly Lindeström ihjälslagen på sin ottoman i lägenheten på Sankt Eriksplan i Stockholm. Brottsplatsen var ordentligt städad, pengar och bankbok låg orörda i hennes handväska, men en såsslev med rödbruna fläckar hittades och detta fynd gav upphovet till teorin om att mördaren skulle ha druckit Lilly Lindeströms blod ur den. Ingen misstänktes för mordet och än idag är det olöst.

Aroniabär och fläderbär

🟠 Än är det inte för sent att plocka bär. Två riktigt nyttiga bär hittar vi i våra trädgårdar nu. Aroniabär är en uppstickare som visat sig vara ett riktigt superbär. Fläderbär har använts som en gammal och beprövad förkylningskur i århundraden, och har även visat sig vara behjälplig i att förebygga eller lindra influensa.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.