EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD. På denna bild från en gränsövergång mellan Israel och Syrien på Golanhöjderna syns israeliska soldater samtala med FN-observatörer och vad som uppges vara islamister från terrorstämplade Nusrafronten, namnet på al-Qaida i Syrien fram till juli 2016. Fotot uppges vara taget i smyg med en mobiltelefon från den israeliska sidan. Det publicerades den 4 maj 2015 av MintPress News, en nyhetssida som består av veteraner från bland annat nyhetsbyrån AP, brittiska BBC och The Guardian med flera kända västmedia. Ändå är detta, som borde vara ett scoop, inget som slås upp med stora artiklar i västmedia. Foto: MintPress News Desk

Islamiska staten ber Israel om ursäkt

Många häpnade när Israels förre försvarsminister Moshe Ya’alon avslöjade att terrorgruppen IS bett Israel om ursäkt efter att ha beskjutit israeliska soldater. Uttalandet kom under en utläggning där Ya’alon påstod att Israel är neutrala i kriget mot Syrien. Detta trots otaliga interventioner som hjälpt islamistiska terrorgrupper som strider mot Damaskus. Syrien och Israel ligger också formellt i krig med varandra. Frågan som uppkommer är vilken relation Israel egentligen har med islamistiska terrorgrupper som IS.

Moshe Ya’alon, som var Israels försvarsminister fram till maj förra året, sade på lördagen den 22 april i en intervju till en israelisk tv-kanal att terrorarmén Islamiska staten (IS) hade bett om ursäkt efter att ha attackerat en israelisk militär enhet på de syriska Golanhöjderna.

– Det var ett fall nyligen där Daesh öppnade eld och bad om ursäkt, sade Ya’alon. Daesh är den engelska transkriberingen av den arabiska förkortningen för Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL), namnet på IS innan de utropade kalifatet i juli 2014.

Internationella medier, där många västmedier varit enda undantagen, har rapporterat relativt flitigt om bland annat israeliska kommandoräder in i Syrien för att rädda skadade så kallade syriska rebeller och ibland även spekulerat om hemliga kontakter mellan Israel och IS. Men att någon ur Israels politiska toppskick erkänner detta får ses som unik.

Sedan Israel utropades 1948 på palestinskt territorium har Tel Aviv betraktat Syrien som en fiendestat och förbjuder i allmänhet sina medborgare att åka dit. Grannländerna har aldrig haft diplomatiska förbindelser och ligger tekniskt i krig med varandra.

MOSHE YA’ALON, 66, var Israels försvarsminister mellan åren 2013 och 2016. När han avgick angav han som skäl ”svåra meningsskiljaktigheter i moraliska och professionella frågor” med premiärminister Benjamin Netanyahu och varnade samtidigt för att ”extrema och farliga element har tagit över Israel och Likudpartiet”, som är en sammanslutning av borgerliga partier.
Ya’alon började sin militära bana 1968 när han som 18-åring kallades in till den Israeliska försvarsmakten IDF, där han anmälde sig som frivillig till fallskärmsjägarna. Som gruppchef deltog han i utnötningskriget (1967-1970). Under Oktoberkriget 1973 var hans enhet, 55:e fallskärmsbrigaden, den första att korsa Suezkanalen in i Egypten. Under Libanonkriget 1982 förde Ya’alon befäl i två olika elitförband och 1993 tog han befäl över en pansardivision. År 1995 befordrades han till generalmajor och blev chef över den militära underrättelsetjänsten. Ya’alon tillfördes generalstaben 1998 och utnämndes till generalstabschef 2002, då han även befordrades till generallöjtnant. Han avgick som generalstabschef 2005 efter att ha motsatt sig det israeliska tillbakadragandet från Gaza samma år. Foto: Wikipedia

Incidenten som ledde till ursäkten från IS

Det häpnadsväckande uttalandet rapporterades den 24 april av bland andra nyhetssidan The Times of Israel, som i år uppger sig ha 3,5 miljoner läsare. Deras militäre korrespondent Judah Ari Gross skriver också att Ya’alons uttalande ”var en tydlig hänvisning till en konflikt som ägt rum nära den syriska gränsen i november förra året, där IDF-soldater [Israeliska försvarsmakten] hamnade i en eldväxling med medlemmar i en grupp ansluten till den islamiska staten. Efter en kort eldstrid angrep den israeliska militären terroristgruppen med flyganfall och stridsvagnseld, vilket dödade fyra av dem [terroristerna]”.

Gruppen som Gross refererar till är Khalid ibn al-Walid Army, namngiven efter en av profeten Muhammeds fältherrar. Stora delar av världen, inklusive Israel och flera västländer, har terrorstämplat dem. Kommunikation med dem är därför ett brott mot israelisk lag, vilken förbjuder att israeliska medborgare har kontakt med terrorister.

Att kalla Khalid ibn al-Walid Army, som opererar på de av Israel ockuperade Golanhöjderna, en grupp ”ansluten” till IS är något missvisande. Formellt är terrorgruppen en integrerad del av Islamiska staten och den strider också under kalifatets svarta fana.

Vägrar förklara närmare

Moshe Ya’alons uppseendeväckande uttalande ägde rum vid ett kulturevenemang i den nordisraeliska orten Afula. Den före detta försvarsministern intervjuades då på scenen av Eli Levi, en nyhetskorrespondent från israeliska Kanal 10. Det direktsändes via webbsidan Mako, en portal för israelisk media.

Israels före detta utrikesministers kommentar om Islamiska statens ursäkt gjordes som en del av en bredare diskussion om Israels politik i Syrien, som Ya’alon genomgående beskrev i termer som ”icke-interventionistisk” och där han flera gånger påtalade att Israel förhöll sig ”neutrala” i konflikten.

Ya’alon förklarade även att Israel bara utför flygattacker mot syriska regeringsstyrkor som vedergällning för när granater slår ner på fel sida om gränsen. Utomstående militära bedömare betecknar dock detta som ett svepskäl för Israel att kunna ingripa på islamisternas sida. Druser som bor på båda sidor om gränsen har nämligen tidigare berättat att det egentligen är islamisterna som skjuter dessa granater in i Israel för att få hjälp när de blir trängda av syrierna. Granaterna slår alltid ned i ödemark.

Israeliska minor som syriska armén (SAA) hittade i ett fordon man stoppade i södra Syrien i slutet av april förra året. I lasten fanns även raketgevär, handgranater och granatkastarammunition av varierande kaliber. SAA agerade på information från lokala syriska druser, som trots mutor och påtryckningar från Israel till största delen förblivit lojala mot Damaskus. Infälld bild: Israelisk splittermina med riktad verkan. Foton: SAA

 

Druserna har också upprörts över att Israel hjälper sårade islamister över gränsen för att ge dem vård inne i Israel. Islamisterna har vid flera tillfällen attackerat drusiska byar och begått sina sedvanliga bestialiska grymheter mot civilbefolkningen. Vid en protest slet därför uppretade druser ut islamister ur ambulanser och dödade en av dem, något vi rapporterade om i NyT v.27/2015. Efteråt började Israel i större utsträckning använda helikoptrar för att transportera ”rebeller” i behov av vård.

Damaskus har länge anklagat Israel för att ge direkt hjälp till både IS, al-Qaida och andra så kallade syriska rebellgrupper, något Tel Aviv högljutt förnekar.
Många reagerade därför på den förre försvarsministerns uttalande och ville få det närmare förklarat hur och via vilka kanaler IS uttryckte sin ursäkt till Israel efter attacken. Ya’alons kontor och IDF hade vid pressläggningen vägrat att kommentera hans uttalande.

”Neutralitet” en uppenbar lögn

Israels officiella ståndpunkt är att den judiska staten är neutral. Men redan 2013 framkom det att Israel gav de så kallade syriska rebellerna sjukvård, något Nya Tider var först med att rapportera om i Sverige i NyT v.34/2013. Israels försvarare hävdade bestämt att det handlade om illasinnade lögner, något som snabbt kom på skam i början av 2014 då den israeliska politiska och militära ledningen inför TV-kameror besökte ”syriska rebeller” på ett fältsjukhus i Israel. Vi rapporterade om denna för många chockerande nyhet i NyT v.10/2014.

ISRAELS LEDNING HÄLSAR PÅ ”SYRISKA REBELLER” på ett israeliskt fältsjukhus den 18 februari 2014. I en video syns premiärminister Benjamin Netanyahu till och med skaka hand med en av ”rebel­lerna”. Med honom var flera ur Israels politiska och militära toppskikt, däribland dåvarande försvarsministern Moshe Ya’alon (t.h.). Dåvarande generalstabschefen Benny Gants (utanför bild) kan ses i videon. Han bär en automatkarbin och ser synbart besvärad ut. När bilderna spreds över världen tystnade snabbt anklagelser om att tidigare rapporter från 2013 om israelisk vård av ”syriska rebeller” var ”antisemitiska lögner”. Wall Street Journal (WSJ) skrev i samband med besöket att en israelisk militär tjänsteman berättat att ”Vi frågar inte vilka de [vårdtagande syriska rebellerna] är, vi gör ingen kontroll”. Han sade vidare att ”När behandlingen är klar tar vi dem tillbaka till gränsen där de går vidare [in i Syrien]”. Tjänstemannen sade även till WSJ att det finns en ”tyst överenskommelse” mellan israeliska styrkor och de så kallade syriska rebellerna, som flera medier inklusive MintPress News utan omskrivning beskriver som ”al-Qaida krigare”. Israels officiella försäkringar att man är opartisk i den syriska konflikten klingar därför allt mer ihåligt. Stillbild: ”The Prime Minister of Israel” YouTube kanal
ISRAELS LEDNING HÄLSAR PÅ ”SYRISKA REBELLER” på ett israeliskt fältsjukhus den 18 februari 2014. I en video syns premiärminister Benjamin Netanyahu till och med skaka hand med en av ”rebel­lerna”. Med honom var flera ur Israels politiska och militära toppskikt, däribland dåvarande försvarsministern Moshe Ya’alon (t.h.). Dåvarande generalstabschefen Benny Gants (utanför bild) kan ses i videon. Han bär en automatkarbin och ser synbart besvärad ut. När bilderna spreds över världen tystnade snabbt anklagelser om att tidigare rapporter från 2013 om israelisk vård av ”syriska rebeller” var ”antisemitiska lögner”. Wall Street Journal (WSJ) skrev i samband med besöket att en israelisk militär tjänsteman berättat att ”Vi frågar inte vilka de [vårdtagande syriska rebellerna] är, vi gör ingen kontroll”. Han sade vidare att ”När behandlingen är klar tar vi dem tillbaka till gränsen där de går vidare [in i Syrien]”. Tjänstemannen sade även till WSJ att det finns en ”tyst överenskommelse” mellan israeliska styrkor och de så kallade syriska rebellerna, som flera medier inklusive MintPress News utan omskrivning beskriver som ”al-Qaida krigare”. Israels officiella försäkringar att man är opartisk i den syriska konflikten klingar därför allt mer ihåligt. Stillbild: ”The Prime Minister of Israel” YouTube kanal

 

Damaskus hävdar också att Israel inte bara hjälper ut skadade islamister utan även för in vapen och ammunition. Precis som Turkiet gör, men inte i lika stor skala. För nästan exakt ett år sedan stoppade syrisk militär ett fordon fullastat med israelisktillverkade vapen och ammunition i den södra syriska provinsen as-Suwayda.
Vid sidan av sjukvård och vapen har Israel även givit ”rebellerna” de facto artilleri- och flygunderstöd vid strider mellan syriska regeringsstyrkor och islamister nära gränsen. Israeliska flygvapnet (IAF) har även genomför flera flyganfall djupt in i Syrien. Det första ägde rum i januari 2013.

Tel Aviv har trots att det flera gånger varit uppenbart att det handlade om israeliska stridsflygplan, något som också bekräftats av båda sidor i det syriska kriget, varje gång dementerat eller vägrat kommentera flygräderna. Samtidigt har Tel Aviv sagt att man förbehåller sig rätten att stoppa vapenleveranser till den libanesiska motståndsrörelsen Hizbollah. Detta har många tolkat som en indirekt bekräftelse. Några av dessa flygattacker har haft vapendepåer och vad som kan ha varit vapentransporter som mål. Men vid flera tillfällen har det istället skett mot syriska arméns ställningar och då inte sällan i anslutning till att islamister genomfört offensiver på samma plats.

Det finns därför få som verkligen tror på Israels försäkringar om att de är neutrala, och ännu förre blev det efter Ya’alons explosiva uttalande.

OHELIG ALLIANS. Sårade ”syriska rebeller” evakueras av israeliska soldater efter att ha korsat gränsen från Syrien till den av Israel ockuperade Golanhöjderna. Det skedde nära den syriska byn Jubata al-Khashab den 23 september 2014. Foto: AFP

Israeliska flygvapnet försökte undsätta IS

Efter att syriska regeringsstyrkor med understöd av ryskt stridsflyg och specialstyrkor befriade staden Tadmor och den arkeologiska platsen Palmyra, för andra gången i början av mars, har de velat behålla momentum.

Sedan mars rycker därför regeringsstyrkor fram öster om Tadmor och säkrar samtidigt oljefält och strategiska höjder kring staden. På sina platser sker regeringssidans framstötar djupt in i IS-kontrollerat territorium.

Tidigt den 14 mars skedde dock något som borde ha fått betydligt större uppmärksamhet i västmedia. Israeliskt stridsflyg flög då in i syriskt luftrum via libanesiskt dito och avfyrade Popeye attackrobotar mot de framryckande syriska regeringsstyrkorna och hjälpte därmed ett i det aktuella området pressat IS.

Det syriska luftförsvaret svarade för första gången och Damaskus hävdade att man skjutit ned ett israeliskt flygplan med en robot. Totalt tros fyra israeliska F-16 lätta multirollflygplan ha deltagit i flyganfallet. Ryska S-300 och S-400 luftförsvarssystem som är utstationerade i Syrien förblev dock tysta under attacken.

Tel Aviv dementerade att man förlorat något stridsflygplan och meddelade att Syrien avfyrat tre luftvärnsrobotar av typen S-200, Natos rapporteringsnamn SA-5 Gammon, och att en av dessa skjutits ned över jordanskt luftrum av israeliska antirobotsystem utplacerade norr om Jerusalem strax innan den skulle träffa sitt mål. Explosionen kan förklara varför syrierna trodde att de hade träffat. De övriga två S-200:orna missade sina mål och slog ned i Jordandalen. Explosionerna från nedslagen kunde höras ända till Jerusalem.

SKÖT NER SYRISK LUFTVÄRNSROBOT. När Syrien satt in S-200V luftvärnsrobotar (t.v.) mot angripande israeliskt stridsflyg svarade Israel med att bekämpa dem med Arrow 2 (t.h.). Det uppges vara första gången det nyutvecklade israeliska raketförsvarssystemet Arrow eller Hetz på hebreiska (sv. pil) satts in i strid. Varje Arrow-robot kostar cirka 26 miljoner kronor och en avfyring av dessa anses av militära experter inte ske annat än i yttersta nödfall. Israels försvarsminister Avigdor Lieberman gick efteråt ut och varnade Syrien för att återigen försöka försvara sitt luftrum. ”Nästa gång syrierna använder sitt luftförsvar mot våra flygplan, kommer vi att förstöra dem alla utan att tänka två gånger”, hotade Lieberman. Många häpnade över fräckheten att en angripare varnar den angripne från att försvara sig. Bildmontage: DintelGID

 

Aviv erkände utan omsvep och för första gången sedan kriget mot Syrien startade 2011 att man hade genomfört flygbombningar mot ”flera mål i Syrien”. Vidare förklarade Tel Aviv att ”den judiska staten brukar inte bekräfta eller förneka varje enskild räd, men har tvingats att göra det den här gången på grund av omständigheter kring händelsen.” Detta för att kunna förklara de flyglarm och explosioner som skapat oro bland befolkningen, då de hörts i stora delar av norra Israel.

Israel hävdar att målet för flygräden återigen var vapentransporter till libanesiska Hizbollah, men få experter köper den förklaringen. Dels skedde det vid frontlinjen långt från Libanon där sannolikt inga sådana transporter skulle göras, dels fanns inga Hizbollah-förband i närheten. Däremot fanns där hårt pressade IS-terrorister i behov av just flygunderstöd.

Verkligheten talar alltid sitt tydliga språk. Fram till dags datum har terrorarmén IS – som i sin rekryteringspropaganda pekar ut Israel som sin främsta fiende – med undantag av några få raketer från Sinai, som knappt orsakat ens materiell skada, inte genomfört ett enda angrepp på Israel. Istället har de alltså bett om ursäkt när det ändå av misstag kom till en skärmytsling.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Hizbollah slår tillbaka mot Israel – IDF flydde och övergav gränsbas i Avivim

Hizbollah slår tillbaka mot Israel – IDF flydde och övergav gränsbas i Avivim

🟠 Israel har under sommaren trappat upp luftanfallen mot granländerna. Inte bara Syrien flygbombas nu regelbundet, utan luftattacker har skett i både Libanon och Irak med både dödade militärer och civila som följd. Den libanesiska shiamilisen Hizbollah svor att hämnas och gjorde det första dagen i september genom att angripa ett israeliskt stridsfordon i norra Israel. Vad som skedde finns det kraftigt motstridiga uppgifter om och Nya Tider reder här ut händelsen som får ses som en tämligen allvarlig upptrappning av det redan spända läget vid Israels norra gräns.

Israel: Regeringskris tog oväntad vändning

Israel: Regeringskris tog oväntad vändning

🟠 Den 19 november kal­lade två inflytelserika israeliska ministrar till presskonferens. Alla förväntade att de skulle tillkännage sina avgångar, vilket de hotat med tidigare i syfte att framtvinga omval. Istället överraskade de den församlade pressen med ett helt motsatt utspel. Det löser den akuta regeringskris Israel kastades in i, som var en konsekvens av uppblossande stridigheter i Gaza och det efterföljande eldupphöret som fick dåvarande utrikesminister Avigdor Liberman att avgå. Det har dock lett till att den sittande regeringen är än mer piskad att ta till hårdhandskarna mot tidigare uppmålade hot­bilder från sina grannar.

Läs även:

Ockuperade områden sägs vilja tillhöra Ryssland

Ockuperade områden sägs vilja tillhöra Ryssland

🟠 UTRIKES De framskyndade folkomröstningarna i fyra regioner i Ukraina har nu genomförts och visar att en förkrossande majoritet vill bli en del av Ryssland, hävdar ryska medier. Medan Ukraina och Nato avvisar folkomröstningarnas legitimitet förbereder sig nu Ryssland för en annektering. Annekteringen kommer under hot om kärnvapenanvändning mot de ukrainska styrkorna som röner ytterligare framsteg i sin motoffensiv, eftersom dessa då skulle ”invadera rysk mark”.

USA: Bisarrt hyckleri när rika vänsterliberaler ”berikades” av invandrare i 44 timmar

USA: Bisarrt hyckleri när rika vänsterliberaler ”berikades” av invandrare i 44 timmar

🟠 En republikansk guvernör i Florida skickade ett femtiotal migranter till ett reservat för välbärgade vänsterliberaler. Inom 44 timmar från sin ankomst hade de nyanlända skickats till en militär­anläggning för inkvartering. De rika liberalerna gratulerade sig själva till hur goda de varit och förklarade att de kände sig väldigt berikade av det korta besöket.

Italien ger Europeiska Unionen en lektion i ödmjukhet

Italien ger Europeiska Unionen en lektion i ödmjukhet

🟠 UTRIKES Valresultatet i Italien blev ingen överraskning, ty tendenserna var tydliga med negativa kommentarer från liberala vänsterkretsar och uppmuntrande förhoppningar från likasinnade. Den franske partiledare för Rassemblement National, Jordan Bardella, konstaterar kort: ”EU har fått en lektion i ödmjukhet”. Marine Le Pen påpekade i sitt tal i södra Frankrike, söndagen den 18 september, att valresultatet i Sverige var en början på folkens reaktioner. Just Italien och därefter Nederländerna med sina upprörda bönder skulle slå tillbaka.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

”Metoo” och burop i Bayreuth

🟠 KULTUR Under arbetet inför årets Bayreuthfestspel blev flera kvinnor antastade sexuellt, även Katharina Wagner själv drabbades, men ”löste problemet”. Internationella media försökte öppna ett Metoo-drev med sökarljuset på sexism hos dirigenter. Men när den europeiska eliten samlats till sin årliga musikfest reagerade de istället mot en modernistisk produktion med burop. Bayreuther Festspiele presenterade en hel del nyheter och avslutades den första september.

Templet Walhalla

🟠 Ett monument över den germanska historiens mest framstående personer. Walhalla i Regensburg, Bayern, som blickar ut över den vackra floden Donau, uppfördes under 1830-talet av kung Ludvig I av Bayern för att ära framstående germaner och deras bedrifter. ”Politiker, suveräner, vetenskapsmän och konstnärer av det tyska språket”, som det står i en officiell pamflett. Det utgör en välbehövlig motvikt till dagens modernistiska woke-tidevarv, men förvånansvärt få känner till detta vackra marmortempel med dess 130 marmorbyster som spänner över 2 000 år av germansk historia.

FN vill stoppa antisatellitmissiltester

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Nya Tider rapporterade i maj om FN:s försök att utveckla ett internationellt normsystem för rymden. Nu, vid ett uppföljande möte i Genève den 12 till den 16 september, försökte internationella förhandlare att utveckla regler för aktörer i rymden gällande låg omloppsbana runt jorden, eller ännu hellre, även bortom den. Men byråkratins kvarnar mal fortfarande långsamt.

JP Morgans chefsbankir: Finansiell orkan är att vänta

🟠 Multinationella storbanker driver på Agenda 2030. Flera mäktiga bankchefer på några av världens största multinationella banker har den senaste tiden varnat för en nära förestående världsekonomisk kollaps. Tidigare löften om att den skenande inflationen var ”temporär” är nu som bortblåsta. Samtidigt är dessa banker djupt involverade i globalisternas långtgående klimatåtgärder och omställningsplaner, som de genom omfattande finansiering och investeringar i mångbiljonklassen möjliggör. En enda bank satsar nästan 300 miljarder på att diskriminera vita, som en del av en ”hållbar samhälls­utveckling”.

Mord i Östervåla

🟠 HISTORIA Den 19 februari 1896 hittades postmästaren och klockaren Johan Åkerlund svårt skadad i huvudet på postkontoret i Östervåla. Han avled några timmar senare. Undersökningen tydde på att han blivit huggen med en yxa. Brottet bedömdes vara ett rånmord trots att mördaren inte rört värdepapperna som legat framme, fullt synliga. Detta är första delen om Östervålamordet som är både ett olöst brott och en komplex gåta.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.