Skip to Content

Roger Scruton, som kan kalla sig Sir då han adlades av drottning Elisabeth på hennes födelsedag år 2016. Foto: Pete Helme, Wikipedia
RECENSION

Konservativ i en extrem tid

PappersupplaganNya Tider v. 26-27

Professor Sir Roger Scruton är filosof, skribent och författare till ett femtiotal böcker med inriktning på estetik och politisk filosofi. Scrutons bok How to Be a Conservative (2014) har översatts till svenska av Anton Stigermark för Arktos förlag med titeln Att vara konservativ. Nya Tiders Åke Blomdahl har läst boken och blivit övertygad om att detta är en viktig tänkare som förtjänar uppmärksamhet.

Publicerad: 29 juni, 2018, 19:16

  • Svenska

Läs även

En återkommande tanke hos Roger Scruton är att ett gott samhälle ska byggas ”underifrån”, ur fria sammanslutningar och civilsamhällen. Samhällen måste bygga på en grundläggande tillit och förtroende hos dess medlemmar, något som aldrig kan frambringas ”uppifrån” av en ideologidriven stat.

Scruton är ”kulturkonservativ” när det gäller konst och arkitektur och ”värdekonservativ” vad det gäller politik och värdegrund. Hans utgångspunkt är en djup hemkänsla i den engelska och västerländska kulturen. Vi har ärvt en mängd värdefulla attityder, kunskaper och traditioner från våra förfäder och vi har en plikt att vårda och bevara det goda hos detta och föra det vidare till våra efterkommande, menar han.

Scruton är inte en politisk agitator. Han bedriver metapolitik i ordets bästa bemärkelse. Han resonerar om styrka och svagheter i olika ideologiska förhållningssätt och dess politiska uttryck och är inte främmande för en kritisk distans även till konservativa uttryck.

Samhället som en utvidgad familj

Scruton är inte ensam om att beskriva samhället som en utvidgad familj. En familj är grundad i släktskap och en organiskt framvuxen gemenskap mellan dess medlemmar. Familjen ger, när den fungerar som bäst, en trygg bas som kan tillåta medlemmarnas olikheter i åsikter och andra avseenden.

På motsvarande sätt är ett samhälle som baseras på en grundläggande tillit förmöget att bära en mångfacetterad diskussion om politik, estetik och långsiktiga mål, utan att förfalla till våld och brutal maktkamp. Man kan lita på att även en minoritetsåsikt respekteras och förhind­rar att demokrati förfaller till majoritetens tyranni.

Utan grundläggande tillit och tradition kommer en demokrati att urarta. Scruton observerade detta i den nyfödda ”demokratin” i Tjeckien efter 1989:
… ett gäng äventyrare startar upp ett politiskt parti, vinner valet genom grandiosa vallöften, privatiserar så fort de kan, och utplånas från den politiska kartan i nästa val …

Konservatism

Konservatismens styrka är också dess problem. Konservatism kan förefalla ”tråkig” i sitt försvar för det fungerande och beprövade och sin avsaknad av eggande visioner om kommande lycko­riken.
Men den som är konservativ är inte nödvändigtvis motståndare till alla förändringar, eller en krampaktig försvarare av ärvda privilegier.

I vår tid av kaotisk upplösning kan den konservativa impulsen till och med handla om att radikalt återupprätta till synes förlorade värden. Scruton är dock inte någon kontrarevolutionär upprorsledare. Han är tvärtom måttfull, ”moderat” skulle man säga om inte ordet gav fel associationer till ett visst parti.

Scrutons stil är lågmäld och resonerande och han är mån om att också visa på de förtjänstfulla sidorna hos sina politiska motståndares idéer. Boken är mycket rik på kloka tankar som det är omöjligt att ge rättvisa åt i en kort recension.

Socialism

Det går inte att ta fel på att Scruton särskilt varnar för socialistiska, nationalsocialistiska och kommunistiska försök till social ingenjörskonst med syfte att uppfostra en ”ny människa”. Den konservativa idén är att bygga på den existerande människan som hon faktiskt är.

Nationen

Enligt liberaler är samhället i bästa fall en marknadsplats för fria aktörer som bara följer sitt egenintresse. Men för att marknaden överhuvudtaget ska fungera krävs ett ömsesidigt förtroende mellan parterna, och att människor kan hållas ansvariga inför dem de bedriver affärer med. En fungerande ekonomisk ordning bygger alltså på en moralisk ordning, menar Scruton med Adam Smith.

Förtroende, ansvar och pliktkänsla kan bara existera i ett samhälle där sympati mellan människor vuxit fram spontant. Människor som följer sitt egenintresse på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, kan då avstå från sina omedelbara egenintressen för att försvara, även med sitt liv, denna gemenskap.

Samhället är ”en gemenskap mellan de döda, de levande och de ofödda. […] Samhället är ett gemensamt arv […] en länk i en kedja av givande och tagande […] de goda ting som vi ärver [är inte] våra att slösa bort. Vi länkas samman med dem som gav oss det som vi har i dag genom en linje av förpliktelser. En linje som förlängs i och med omtanke om de som komma skall.”
Revolutionärer föraktar de döda och förstör det sociala kapitalet och lämnar människorna som nakna homo oeconomicus som förtär allt i sin väg.

Samhället menar Scruton med Edmund Burke, bygger på relationer som byggs underifrån. ”Det är i familjen, i lokala klubbar och föreningar, i skolan, på arbetsplatsen, på regementet och på universitetet som folk lär sig att interagera som fria individer, ta ansvar för sina handlingar och hållas ansvariga av sina grannar.” Det handlar om underförstådd social kunskap som vuxit fram genom mängder av försök och misstag när människor försökt anpassa sig till andra.

Det är inte svårt för läsaren att dra ut tankelinjen för att förstå att åtskilda samhällen kan ha blivit olika och att människor från olika samhällen och kulturtraditioner inte fritt kan blandas med lyckat resultat.

Scruton medger att nationen är exkluderande till sin natur. Privilegier och tillgångar som erbjuds dess medborgare kan inte fritt delas ut till vem som helst utan att man offrar det förtroende som samhället vilar på. Föreställningen om ”vi folket” har vuxit fram i en lång historisk process och kan inte lätt utvidgas.

Internationalism och mångkultur

Roger Scruton är uttalat skeptisk till supernationella projekt som EU, och andra globalistiska ambitioner att ta makten från nationalstaterna, samtidigt medger han att det finns problem som kräver internationellt samarbete och avtal.

Inte minst gäller det kontroll av multinationella företag, handelsavtal och miljöfrågor. Men beslut ska enligt den så kallade subsidaritetsprincipen tas på lägsta möjliga nivå. Det är nationen som är den högsta nivån som kan verka demokratiskt.

Miljörörelsen

Konservativa har på ett olyckligt sätt tappat greppet i miljödebatten, säger Scruton. ”Det är häpnadsväckande att den engelskspråkiga världens många konservativa partier inte har gjort den saken till sin egen.” Vi kan påminna oss om att skapandet av nationalparker och fridlysning av djur och växter från början var ett konservativt projekt, medan vänstern såg det som gammaldags och lönlöst att bevara det gamla, var sig det handlade om naturen, arkitektur eller kulturarv.

De konservativa hamnade i knäet på storföretagen medan miljörörelsen togs över av vänsterns upphetsade propaganda med inriktning på ”klimatförändringar, massutrotning och smältande ismassor – alla frågor som ligger bortom någon enskild nationell regerings förmåga, och som saknar omedelbara lösningar.”

Vänstern driver upp en förtvivlan över människans förmåga och försöker som en sista utväg sälja sina radikala internationalistiska planer, men Scruton varnar för riskerna med att lämna över makt från valda politiker till anonyma byråkratiska strukturer utan fungerande ansvarsutkrävande.

Framgångsrika försök att vända den ekologiska förstörelsen, säger Scruton, har utgått från nationella beslut att skydda platser och miljöer som vi upplever som ”våra”. De blir framgångsrika därför att de bygger på grundläggande mänskliga drivkrafter och kopplingen till en gemensam plats.

Vad är värdefullt?

Ett av bokens senare kapitel handlar om vad som är värdefullt i sig. Scruton gör givande reflektioner om moralen, kyrkan, kärlek, äktenskap, barn, konst, litteratur, sådant som hör till ”värdenas riken”. Det är inte politik, men det är de konservativas uppgift att försvara dessa värden.

Att vara konservativ är en bok som är mycket rik på fruktbara tankar. Läs den eftertänksamt och långsamt.

Åke Blomdahl

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Expressen och konsten att fuska med rubriker

CHEFREDAKTÖREN HAR ORDETExpressenkrönikören Fredrik Sjöshult vill påskina att invandringen inte har något samband med gängbrottsligheten genom att citera polisens siffror om att ingen av de kriminella gängledare man har under uppsikt är nyanländ. Det enda han lyckas visa är att invandringen var en katastrof för Sverige redan innan migrationsvågen 2015. Hundra procent av gängledarna har nämligen utländsk bakgrund.

SYRIEN: Aleppo säkrat efter regeringsseger

INRIKESOmrådena kring Syriens tidigare finanscentrum Aleppo har befriats efter en blixtkrigsliknande syrisk offensiv där, som tvingade islamisterna att fly hals över huvud. Internationella flygplatsen har nu öppnat efter att ha varit stängd i nästan åtta år. Trump försökte efter ett telefonsamtal med Erdogan, som han prisade, att sätta press på Syrien och Ryssland att avbryta offensiven mot terroristerna i Idlib. Moskva har helt avfärdat dessa utspel från Washington och Ankara. Situationen är nu så pressad för terroristerna i al-Qaida att Turkiet inte längre har tid att dölja vapenleveranserna till dem, som nu sker helt öppet.

Kritisk forskarrapport: Dubbla signaler skapar oreda i migrationspolitiken

INRIKESDubbla signaler som skapar oreda i migrationspolitiken. Det är det beska omdömet som det svenska, politiska etablissemanget får i en färsk rapport från Delmi, Delegationen för migrationsstudier, som släpptes den 4 februari. Rapporten handlar om att ett fåtal av de asylsökande som fått avslag i praktiken återvandrar, men tar även upp de olika undantag som ger vissa grupper som fått nej ändå möjlighet att stanna i Sverige. Författaren menar att det just nu i huvudsak är Miljöpartiet som bidrar till de senaste årens dubbla signaler och oreda.

Kommuner som knäckts av asylinvandringen vädjar till staten om hjälp

INRIKESMånga kommuner drabbas fortfarande hårt av det omfattande asyl- och anhöriginflöde som bedrivits på riksnivå, inte minst i form av skenande kostnader för försörjningsstöd. Kommunerna har slagit larm flera gånger, och ett utvalt antal bjöds nyligen in till ett samtal om situationen med civilminister Lena Micko (S). Till Nya Tider säger dock civilministerns pressekreterare att mötet ska ses som ”inhämtande” och kan inte presentera några konkreta lösningar. Filipstads socialdemokratiska ordförande för kommunstyrelsen berättar för Nya Tider att hon vill klassificera hela kommunen som utsatt område, för att motverka ytterligare inflyttning av asylsökande.

Vad Karlssons nya tankesmedja kan säga om SD:s framtid

OPINION: ANTON STIGERMARKSverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson har tagit initiativ till en ny konservativ tankesmedja. Ett förtroenderåd har presenterats i vilket ingår en ideologiskt heterogen skara medarbetare. I denna debattartikel resonerar skribenten Anton Stigermark om vad lanseringen kan säga om SD:s övergripande strategi samt vad den kan innebära för konservatismen.

Förre kommuntoppen friad från islamisters anklagelser

INRIKESDe båda muslimska aktivisterna Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil anmälde Göteborgs dåvarande ordförande för kommunstyrelsen Ann-Sofie Hermansson (S) för förtal. Skälet var att Hermansson utmålat de båda som extremister. Den 11 februari avhandlades målet i Göteborgs tingsrätt och Hermansson friades. Domstolen fann bland annat att det fanns skälig grund för påståendet att de båda anmälarna försvarat terrorister.

Folkstorm mot SAS efter skandinavfientlig propagandafilm

INRIKESDet finns ingenting som är skandinaviskt och allt som är bra med Skandinavien kommer utifrån. Det var budskapet i SAS nya reklamfilm. Många reagerade med ilska och flygbolaget såg sig tvungna att ta ner filmen. Bolagets hantering av PR-katastrofen får nu kritik från alla läger.

Röros Martnan – när unionsflaggan vajar över Röros

KULTURGenom en kunglig förordning bestämdes år 1853 att varje år, den tredje tisdagen i februari månad, skulle en marknad (martnan) hållas i den norska staden Röros i Sör Trondelag. Kung Oskar I, den andre i den nya franska Bernadotte-dynastin, ville knyta Norge och Sverige närmare varandra. Det rörde sig framför allt om handelsvägar och handelsförbindelser mellan två kopparstäder: Falun och Röros.

Gå till arkivet

Send this to a friend