Roger Scruton, som kan kalla sig Sir då han adlades av drottning Elisabeth på hennes födelsedag år 2016. Foto: Pete Helme, Wikipedia

Konservativ i en extrem tid

Professor Sir Roger Scruton är filosof, skribent och författare till ett femtiotal böcker med inriktning på estetik och politisk filosofi. Scrutons bok How to Be a Conservative (2014) har översatts till svenska av Anton Stigermark för Arktos förlag med titeln Att vara konservativ. Nya Tiders Åke Blomdahl har läst boken och blivit övertygad om att detta är en viktig tänkare som förtjänar uppmärksamhet.

En återkommande tanke hos Roger Scruton är att ett gott samhälle ska byggas ”underifrån”, ur fria sammanslutningar och civilsamhällen. Samhällen måste bygga på en grundläggande tillit och förtroende hos dess medlemmar, något som aldrig kan frambringas ”uppifrån” av en ideologidriven stat.

Scruton är ”kulturkonservativ” när det gäller konst och arkitektur och ”värdekonservativ” vad det gäller politik och värdegrund. Hans utgångspunkt är en djup hemkänsla i den engelska och västerländska kulturen. Vi har ärvt en mängd värdefulla attityder, kunskaper och traditioner från våra förfäder och vi har en plikt att vårda och bevara det goda hos detta och föra det vidare till våra efterkommande, menar han.

Scruton är inte en politisk agitator. Han bedriver metapolitik i ordets bästa bemärkelse. Han resonerar om styrka och svagheter i olika ideologiska förhållningssätt och dess politiska uttryck och är inte främmande för en kritisk distans även till konservativa uttryck.

Samhället som en utvidgad familj

Scruton är inte ensam om att beskriva samhället som en utvidgad familj. En familj är grundad i släktskap och en organiskt framvuxen gemenskap mellan dess medlemmar. Familjen ger, när den fungerar som bäst, en trygg bas som kan tillåta medlemmarnas olikheter i åsikter och andra avseenden.

På motsvarande sätt är ett samhälle som baseras på en grundläggande tillit förmöget att bära en mångfacetterad diskussion om politik, estetik och långsiktiga mål, utan att förfalla till våld och brutal maktkamp. Man kan lita på att även en minoritetsåsikt respekteras och förhind­rar att demokrati förfaller till majoritetens tyranni.

Utan grundläggande tillit och tradition kommer en demokrati att urarta. Scruton observerade detta i den nyfödda ”demokratin” i Tjeckien efter 1989:
… ett gäng äventyrare startar upp ett politiskt parti, vinner valet genom grandiosa vallöften, privatiserar så fort de kan, och utplånas från den politiska kartan i nästa val …

Konservatism

Konservatismens styrka är också dess problem. Konservatism kan förefalla ”tråkig” i sitt försvar för det fungerande och beprövade och sin avsaknad av eggande visioner om kommande lycko­riken.
Men den som är konservativ är inte nödvändigtvis motståndare till alla förändringar, eller en krampaktig försvarare av ärvda privilegier.

I vår tid av kaotisk upplösning kan den konservativa impulsen till och med handla om att radikalt återupprätta till synes förlorade värden. Scruton är dock inte någon kontrarevolutionär upprorsledare. Han är tvärtom måttfull, ”moderat” skulle man säga om inte ordet gav fel associationer till ett visst parti.

Scrutons stil är lågmäld och resonerande och han är mån om att också visa på de förtjänstfulla sidorna hos sina politiska motståndares idéer. Boken är mycket rik på kloka tankar som det är omöjligt att ge rättvisa åt i en kort recension.

Socialism

Det går inte att ta fel på att Scruton särskilt varnar för socialistiska, nationalsocialistiska och kommunistiska försök till social ingenjörskonst med syfte att uppfostra en ”ny människa”. Den konservativa idén är att bygga på den existerande människan som hon faktiskt är.

Nationen

Enligt liberaler är samhället i bästa fall en marknadsplats för fria aktörer som bara följer sitt egenintresse. Men för att marknaden överhuvudtaget ska fungera krävs ett ömsesidigt förtroende mellan parterna, och att människor kan hållas ansvariga inför dem de bedriver affärer med. En fungerande ekonomisk ordning bygger alltså på en moralisk ordning, menar Scruton med Adam Smith.

Förtroende, ansvar och pliktkänsla kan bara existera i ett samhälle där sympati mellan människor vuxit fram spontant. Människor som följer sitt egenintresse på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt, kan då avstå från sina omedelbara egenintressen för att försvara, även med sitt liv, denna gemenskap.

Samhället är ”en gemenskap mellan de döda, de levande och de ofödda. […] Samhället är ett gemensamt arv […] en länk i en kedja av givande och tagande […] de goda ting som vi ärver [är inte] våra att slösa bort. Vi länkas samman med dem som gav oss det som vi har i dag genom en linje av förpliktelser. En linje som förlängs i och med omtanke om de som komma skall.”
Revolutionärer föraktar de döda och förstör det sociala kapitalet och lämnar människorna som nakna homo oeconomicus som förtär allt i sin väg.

Samhället menar Scruton med Edmund Burke, bygger på relationer som byggs underifrån. ”Det är i familjen, i lokala klubbar och föreningar, i skolan, på arbetsplatsen, på regementet och på universitetet som folk lär sig att interagera som fria individer, ta ansvar för sina handlingar och hållas ansvariga av sina grannar.” Det handlar om underförstådd social kunskap som vuxit fram genom mängder av försök och misstag när människor försökt anpassa sig till andra.

Det är inte svårt för läsaren att dra ut tankelinjen för att förstå att åtskilda samhällen kan ha blivit olika och att människor från olika samhällen och kulturtraditioner inte fritt kan blandas med lyckat resultat.

Scruton medger att nationen är exkluderande till sin natur. Privilegier och tillgångar som erbjuds dess medborgare kan inte fritt delas ut till vem som helst utan att man offrar det förtroende som samhället vilar på. Föreställningen om ”vi folket” har vuxit fram i en lång historisk process och kan inte lätt utvidgas.

Internationalism och mångkultur

Roger Scruton är uttalat skeptisk till supernationella projekt som EU, och andra globalistiska ambitioner att ta makten från nationalstaterna, samtidigt medger han att det finns problem som kräver internationellt samarbete och avtal.

Inte minst gäller det kontroll av multinationella företag, handelsavtal och miljöfrågor. Men beslut ska enligt den så kallade subsidaritetsprincipen tas på lägsta möjliga nivå. Det är nationen som är den högsta nivån som kan verka demokratiskt.

Miljörörelsen

Konservativa har på ett olyckligt sätt tappat greppet i miljödebatten, säger Scruton. ”Det är häpnadsväckande att den engelskspråkiga världens många konservativa partier inte har gjort den saken till sin egen.” Vi kan påminna oss om att skapandet av nationalparker och fridlysning av djur och växter från början var ett konservativt projekt, medan vänstern såg det som gammaldags och lönlöst att bevara det gamla, var sig det handlade om naturen, arkitektur eller kulturarv.

De konservativa hamnade i knäet på storföretagen medan miljörörelsen togs över av vänsterns upphetsade propaganda med inriktning på ”klimatförändringar, massutrotning och smältande ismassor – alla frågor som ligger bortom någon enskild nationell regerings förmåga, och som saknar omedelbara lösningar.”

Vänstern driver upp en förtvivlan över människans förmåga och försöker som en sista utväg sälja sina radikala internationalistiska planer, men Scruton varnar för riskerna med att lämna över makt från valda politiker till anonyma byråkratiska strukturer utan fungerande ansvarsutkrävande.

Framgångsrika försök att vända den ekologiska förstörelsen, säger Scruton, har utgått från nationella beslut att skydda platser och miljöer som vi upplever som ”våra”. De blir framgångsrika därför att de bygger på grundläggande mänskliga drivkrafter och kopplingen till en gemensam plats.

Vad är värdefullt?

Ett av bokens senare kapitel handlar om vad som är värdefullt i sig. Scruton gör givande reflektioner om moralen, kyrkan, kärlek, äktenskap, barn, konst, litteratur, sådant som hör till ”värdenas riken”. Det är inte politik, men det är de konservativas uppgift att försvara dessa värden.

Att vara konservativ är en bok som är mycket rik på fruktbara tankar. Läs den eftertänksamt och långsamt.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

The Great Reset – en ”konspirationsteori” skriven av World Economic Forum

The Great Reset – en ”konspirationsteori” skriven av World Economic Forum

🟠 Begreppet ”The Great Reset” lanserades under förra årets nedstängningar av samhället och en bok med samma titel var mystiskt nog färdig att tryckas redan i juli 2020, knappt fyra månader efter att hela Europa förvandlades till ett ödelandskap, där folk fick sitta inlåsta i sina hem. Då BBC så sent som den 22 november 2020 kal­la­de begreppet ”The Great Reset” för en ”konspirationsteori” – trots att boken fysiskt finns och går att köpa – så är det värt att titta närmare på vad som planeras för framtiden av mer eller mind­re dolda personer som samverkar med världens mäktigaste globalister. Ett litet axplock av alla deras planer redovisas i denna recension.

Personlig analys av ett Sverige i kris

Personlig analys av ett Sverige i kris

🟠 Professor Karl-Olov Arnstberg har utkommit med boken Godhetstyranniet, där han på ett nyktert och pedagogiskt sätt analyserar de dogmer som styr dagens samhälle, och hur ”de goda” rättfärdigar sig själva och det skräckvälde de påtvingar sin omgivning. Underrubriken lyder ”Om makt och vanmakt i Sveriges offentlighet”.

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Vetenskapliga Nobelpris i klimatkampens tecken

🟠 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann och Giorgio Parisi delar på fysikpriset för sitt arbete med komplexa system – bland annat för att kunna modellera jordens klimat och den globala uppvärmningen. Samtidigt delar David Julius och Ardem Patapoutian medicinpriset för att ha identifierat receptorer som gör det möjligt för kroppens celler att känna temperatur och beröring. Kemipriset går till två forskare som utvecklat tekniker för att påskynda och kontrollera kemiska reaktioner. Benjamin List och David MacMillan delar priset för att ha utvecklat billiga, miljövänliga organiska katalysatorer.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.