Krönika: ”Vänster” då och nu

Som SSU-are på 1960-talet kunde jag räkna mig själv som ”vänsterradikal”. I dag är så inte längre fallet. Något har förändrats under det senaste halvseklet. Frågan är i vilken mån det som har förändrats är jag själv eller det svenska samhället och vår politiska debatt.

Begreppet ”vänster” på 60-talet formades av dels den arbetarrörelse som då fanns sedan ett par generationer tillbaka, dels det vänsterpolitiska uppvaknande som inträffat bland unga människor, inspirerat av händelser som gruvstrejken och Vietnamkriget. I skärningspunkten för detta stod den svenske arbetaren. Han blev en gemensam nämnare. Arbetare av kött och blod bar upp fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Till detta kom arbetaren som hjälte, den idealbild som ofta förmedlades genom litteratur, musik och teater.

Om jag nu ska försöka ”sätta fingret” på vad det innebar att ”stå till vänster” på den tiden – vad kunde räknas som socialistiska värderingar?
Till att börja med var de kopplade till en arbetarrörelse­moral. Viktiga honnörsord var demokrati och jämlikhet, solidaritet och trygghet. Rättvisa.

I botten låg grundläggande föreställningar och insikter, om att materiellt välstånd förutsatte en fungerande produktion, där var och en hade ett ansvar att anstränga sig och försöka bidra. Det måste skapas resurser för att något ska finnas att fördela.

Medinflytande och politisk makt även för arbetare var något som förpliktade. En klassisk arbetarrörelseparoll var således ”Gör din plikt – kräv din rätt!” Rösträtt förpliktade, varje individ måste sköta sig.

Till detta kom nu nya influenser, inte minst från andra länder. Det gällde internationell solidaritet – arbete för u-landshjälp och avkolonisering, för nedrustning och fred. Anti-imperialism, med avståndstagande från angreppskrig och våld, var en självklar hållning. Detta låg väl i linje med idéer och tradition hos svensk arbetarrörelse: Arbetare i olika länder hade inte skilda intressen, snarare hade man en gemensam fiende i krafter som profiterade på rustningar och krig.

Mer specifikt så fanns det olika strömningar inom vänstern. Den breda utgjordes ju av Socialdemokratin. Sedan fanns från början det moskvatrogna kommunistpartiet (SKP/VPK) som också var representerat i riksdagen. Därutöver fanns det maoistiska KFML/SKP, det stalinistiska KFMLr/KPLMr och det trotskistiska RMF/KAF.

Gemensamt för alla schatteringarna var att man inte reagerade bara mot USA-imperialismen och USA:s krigande i Indokina 1965-72 och Chilekuppen 1973. Man reagerade även på Sovjetunionens nedtryckande av Ungernrevolten 1956 och invasionen av Tjeckoslovakien 1968. Stormakter fick inte begå övergrepp mot andra länder.

I dag är det precis tvärtom. De som nu utger sig för att stå politiskt till vänster representerar raka motsatsen till vad det betydde att stå till vänster för 50 år sedan. Några moment:

1. På vems sida? Förr respekterade vänstern svenska arbetare och ville värna utsatta grupper av svenskar. Nu är det utlänningar och olika minoriteter som står i fokus, och den svenske arbetaren är mest av allt en föraktlig rasist, med fel både hudfärg och kön. Ett extremexempel i detta sammanhang är ju när ”vänstern” ingriper, både juridiskt och med våld på gatan, mot att hemlösa svenskar får hjälp.

2. Politiska metoder. Förr var det självklart att kunna samtala med meningsmotståndare och att respektera principer om yttrandefrihet för alla. Nu ingår våld i den politiska verktygslådan hos delar av vänstern. Så var nog tidigare inte fallet ens bland dem som kallade sig själva kommunister.

3. Krig. Förr stod vänstern för fredsarbete och antiimperialism, nu har det uppstått en ”bombvänster” som bejakar Natos övergrepp på länder som Serbien, Libyen och Syrien. Nu instämmer även ”vänstern” i ryss- och krigshetsen.

Jag har inte ändrat mina ståndpunkter sedan jag på 1960-talet demonstrerade mot USA:s krig i Vietnam. Mina ideal är desamma. Ändå har jag gått från att ha betecknats som vänsterradikal till att nu kallas högerextremist – utan att ideologiskt ha rört mig ur fläcken.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Riksbyggare Gustav Eriksson Vasa

Riksbyggare Gustav Eriksson Vasa

🟠 HISTORIA. Den sjätte juni i år är det femhundra år sedan Gustav Eriksson Vasa utsågs till kung av Sverige. Historien om ursprunget till Vasaloppet och hur Vasa sedan ledde befrielsekriget som resulterade i att den danske unionskungen Kristian II drevs ut ur Sverige är allmänt känd, men vad som hände därefter är egentligen ännu viktigare. Som kung drev Gustav Vasa ihärdigt på för att skapa ett enhetligt rike med en effektiv byråkrati. Han kal­las för riksbyggaren som lade grunden för den moderna staten, och han var beredd att gå över lik för att uppnå detta.

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

🟠 BROTT OCH STRAFF Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu rapporterat om utvecklingen av den svenska kriminaliteten. Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Man redovisar också statistik över återfall i brott.

Läs även:

Antidemokrater – vilka är de?

🟠 LEDARE. Nyligen förbjöd Grekland det nationalistiska partiet Hellenes. Detta utan att partiet egentligen begått något brott – anklagelserna var högst svepande, vilket vi berättar om närmare i detta nummer. Den verkliga orsaken verkar i­stället vara att Hellenes fick oväntat stort stöd av väljarna och med valet bara några veckor bort såg makthavarna ingen annan utväg än ett förbud.

Massinvandringens prislapp

Massinvandringens prislapp

🟠 DEBATT. Arbetsinvandringen var en lönsam affär för Sverige. Sedan krigsslutet bidrog invandrarna årligen med en procent till Sveriges växande BNP. I början av 1970-talet drabbades Sverige av en lågkonjunktur och ströp arbetsinvandringen. ”Flyktinginvandringen” kom som en ersättare och på något självklart sätt antogs det att också den skulle bli lönsam. När riksdagen i mitten av 1970-talet bestämde att Sverige i fortsättningen skulle vara ett mångkulturellt land ansågs det därför inte behövligt med någon ekonomisk utredning av konsekvenserna.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Riksbyggare Gustav Eriksson Vasa

🟠 HISTORIA. Den sjätte juni i år är det femhundra år sedan Gustav Eriksson Vasa utsågs till kung av Sverige. Historien om ursprunget till Vasaloppet och hur Vasa sedan ledde befrielsekriget som resulterade i att den danske unionskungen Kristian II drevs ut ur Sverige är allmänt känd, men vad som hände därefter är egentligen ännu viktigare. Som kung drev Gustav Vasa ihärdigt på för att skapa ett enhetligt rike med en effektiv byråkrati. Han kal­las för riksbyggaren som lade grunden för den moderna staten, och han var beredd att gå över lik för att uppnå detta.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Senaste numret

NyT22web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.