Skip to Content

Skördetröska i snöstorm. Skördarna i nordvästra och centrala USA slog fel i år på grund av kallt väder och kraftiga snöfall. Enligt amerikanska jordbruksverket USDA försenades även sådden av vintervete vilket kan få konsekvenser nästa år. Skärmavbild: Youtube/Ice Age Farmer
INRIKES

Mot katastrofal nedkylning eller uppvärmning?

PappersupplaganNya Tider v. 1-2

Flera forskarstudier visar att solen är på väg in i en period av kraftigt reducerad solfläcksaktivitet. Somliga tror att det kan leda till en ”liten istid” som kommer att vara i flera årtionden och sätter det i samband med de ovanligt kraftiga och tidiga snöfall som i år reducerat skördarna i Nordamerika. Man förutspår kraftig brist på livsmedel senast omkring år 2030 – i likhet med klimatalarmisterna, fast av motsatt skäl.

Publicerad: 10 januari, 2020, 17:01

  • Svenska

Läs även

Historiker talar om ”den lilla istiden” som pågick mellan mitten av 1300-talet och mitten av 1800-talet. Det var en kall och ogästvänlig epok i Europas historia då missväxt och svält var en vanlig företeelse, särskilt under 1600-talet och början av 1700-talet.

Kölden möjliggjorde det välkända Tåget över Bält år 1658 då Karl X Gustav kunde överraska danskarna genom att marschera över isen och vinna en avgörande seger, som bland annat ledde till att Skåne blev svenskt. Britterna hade för sin del ”frostmarknader” på Themsens is, som kunde vara över en fot tjock. Islänningarna låstes helt in av havsisen under halva året. I hela Europa var vintrarna långa och somrarna korta och kyliga.

Den lilla istiden berodde åtminstone delvis på att solen var inne i en period av låg aktivitet med få eller inga solfläckar, något som internationellt kallas ett ”grand minimum”. Fyra sådana minima inträffade under den lilla istiden, varav det svåraste var Maunders minimum som pågick ungefär 1645-1715. Det har fått sitt namn från den brittiske astronomen Edward Walter Maunder (1851-1928).

Astronomer och klimatforskare kan observera att solen är på väg mot ett minimum igen, men man är osäker på exakt vilken effekten blir på klimatet. Det finns de som varnar för en kraftig nedkylning av planeten, vilket historiskt varit förknippat med stora sociala omvälvningar och civilisationers fall. Man varnar för att skördar kan slå fel, vilket i år hänt på flera håll i bland annat Kanada och Nordamerika, och att världen kan få uppleva massvält.

Den internationella klimatpanelen IPCC menar dock att nedkylningen inte kommer att räcka till för att uppväga uppvärmningen som människan orsakar. Samtidigt fortsätter något som lantbrukare i Europa betecknar som ”krig mot bönderna” med olika skatter och lagar, vilket lett till att runt ett tusen jordbruk läggs ned i Europa varje dag.

Nederländska bönder korkade igen motorvägarna den 1 oktober för att protestera mot att politikerna utmålar dem som ett klimathot och lägger på dem orimliga skatter och byråkrati i det påstådda syftet att rädda klimatet. I EU har över 400 000 jordbruk lagts ned per år under det senaste decenniet. Skärmavbild: RT

Solaktivitet

Att solens aktivitet går i cykler – den så kallade solfläckscykeln – har varit känt sedan 1800-talet, och systematiska observationer av antalet solfläckar har gjorts ännu längre tillbaka. Det har visat sig att det i genomsnitt går elva år mellan varje minimum och maximum.

Men dessa kortare cykler grupperar sig också i större mönster som sträcker sig över många årtionden, upp till hundratals år, där det konsekvent är färre solfläckar och lägre solstrålning (grand minimum) eller fler solfläckar och högre strålningsintensitet (grand maximum).
Just nu är vi inne i cykel 24 sedan man börjat göra systematiska mätningar, och det är den svagaste cykeln på över ett århundrade.

Solfläckar har studerats sedan flera hundra år tillbaka – bilden till vänster framställdes redan 1644 av astronomen Jan Hevelius. I dag vet man att antalet solfläckar varierar i cykler och att färre solfläckar betyder mindre solstrålning som värmer upp jorden, och mer kosmisk strålning som enligt flera studier kyler ner den genom att orsaka molnbildning och ökad vulkanisk aktivitet. Flera forskare tror att ett långdraget och djupt solfläcksminimum kan leda till en ”mindre istid”. Foto: Privat

 

Data från NASA-projektet Solar Radiation and Climate Experiment (SORCE) bekräftar att det finns ett tydligt orsakssamband mellan låg solfläcksaktivitet – som leder till lägre strålningsintensitet – och kallare klimat. Många forskare är också övertygade om att vi är på väg in i ett nytt grand minimum. Nästa solfläckscykel kommer då att bli ännu svagare, och nästa svagare ändå. Solen tycks vara på väg in i en ”dvala” som kan vara i tiotals år eller mer.

– Just nu tycks flödesfälten under solytan indikera att cykel 25 kommer att bli ännu svagare än den nuvarande, med mindre än 100 solfläckar, sade exempelvis Mark Giampapa, ställföreträdande chef vid National Solar Observatory (NSO) i Tucson, Arizona, i augusti.
Mark Giampapa och flera andra forskare menar att vi är på väg in i en ny period som kan jämföras med Maunders minimum, då vi alltså hade en ”liten istid” i Europa.

Forskarna tvistar om hur stor effekt ett grand minimum kan förmodas ha – inget sådant har inträffat i modern tid.
En del forskare gör bedömningen att ett nytt grand minimum på sin höjd kommer att göra den globala uppvärmningen lite långsammare. Professorn i rymdfysik Michael Lockwood menar exempelvis att den som mest kan sänka temperaturen med 0,5 grader Celsius, medan uppvärmningen under de senaste 120 åren enligt honom uppgår till 1,0 grader.

Även IPCC, den internationella klimatpanelen, har tagit upp frågan om solens variationer. I sin femte utvärdering, som färdigställdes 2014, skriver man:

”Icke desto mindre, även om en sådan nedgång i solaktivitet inträffar, finns det en hög sannolikhet att förändringarna i TSI RF [total solstrålning och förändringar i jordsystemets energibalans] kommer att vara mycket mindre i storlek än den förutsedda ökade energin på grund av växthusgaser.”

Liten istid?

Flera kända forskare är dock av en annan åsikt. Valentina Zharkova, professor i matematik vid Northumbrias universitet, publicerade studier 2017 och 2019 där hon och hennes kollegor beräknar att ett nytt grand minimum kommer att inledas år 2021 och vara i omkring 33 år. Zharkova menar att hennes modell har 97 procents sannolikhet att stämma överens med tidigare ”små istider”.

Efter denna ”lilla istid” som avslutas omkring 2055 kommer solcykeln enligt Zharkovas beräkningar att vända och tvärtom bidra till den globala uppvärmningen. Men innan dess kommer kölden att orsaka en hel del problem i framför allt den norra hemisfären.

Valentina Zharkova, matematikprofessor vid Northumbrias universitet, menar att vi står inför en ny ”liten istid” där västvärlden plötsligt kan få problem med matförsörjningen som vi i flera generationer varit förskonade från. Skärmavbild: Youtube/Conversations That Matter

 

Zharkova pekar på att solen har flera olika magnetfält, alla med sina egna cykler, och när de samverkar i en dynamo-effekt kan de skapa ett mycket djupt grand minimum. Vid en presentation för den måttfullt klimatskeptiska tankesmedjan Global Warming Policy Foundation i oktober 2018 lade hon fram sina analyser och menade att vi måste förbereda oss på en period av svår kyla innan den globala uppvärmningen – som hon tror beror på både de naturliga solcyklerna och på mänsklig påverkan via växthusgaser – kan vända trenden igen.

– Man kommer att inse detta inom några år. Bilar kan vi flytta på. Hus kan vi värma upp, har vi brist på bränsle så kan vi åka till skogen och använda [träflis eller ved]. Men man kommer inte att kunna odla mat om man inte har växthus och lagerlokaler. Det kommer att bli nödvändigt vid någon tidpunkt. Men jag förväntar mig inte att folk ska börja lyssna förrän marken fortfarande är frusen i juni.

Både Zharkova och hennes kritiker pekar på att hennes förutsägelser är falsifierbara och att vi inom högst ett årtionde kommer att veta om hon har rätt eller inte.

– Solen kommer att visa vem som har rätt, säger hon.

Får stöd av fler

En välkänd forskare som åtminstone delvis ger Zharkova stöd är den flerfaldigt prisbelönta klimatologiprofessorn Judith Curry, som vid upprepade tillfällen påpekat att solcykelns påverkan kan vara mer komplex än vi känner till. Hon har av den orsaken riktat kritik mot IPCC som enligt henne avfärdar alternativa förklaringar alltför lättvindigt. Curry sitter med i amerikanska organet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Henrik Svensmark, professor i rymdfysik vid Danmarks Tekniske Universitet, menar att solcyklerna är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringar. Foto: Wikimedia/privat

En annan är den danske professorn i rymdfysik Henrik Svensmark som leder sol-klimat-forskningen vid Danmarks Rumcenter på Danmarks Tekniske Universitet. Han har upprepade gånger kritiserat IPCC för deras avfärdande av solens påverkan på klimatet. I mars i år släppte Svensmark en ny rapport som gavs ut av Global Warming Policy Foundation, med titeln Force Majeure – The Sun’s Role in Climate Change.

I den vidareutvecklar han sina tidigare slutsatser att det inte är så enkelt som att den totala solstrålningen i sig styr klimatet – men att andra faktorer som är kopplade till solcyklerna däremot har betydligt större inverkan än IPCC hävdar. Bland annat visar Svensmark att ökad kosmisk strålning, vilket är en av konsekvenserna av ett solfläcksminimum, bidrar till ökad molnbildning vilket resulterar i global avkylning.

– Kosmisk strålning tycks vara en viktig faktor för jordens klimat. Men den ignoreras mestadels i dag därför att den ses som en distraktion från den gängse forskningen om global uppvärmning. Vetenskapen måste göra bättre ifrån sig om vi ska nå framsteg i förståelsen av de naturliga faktorerna bakom klimatförändringar, sade Svensmark i samband med att rapporten släpptes.

Svensmark menar att det är solens aktivitet och inte växthusgaser som är den primära faktorn bakom klimatförändringar, vilket han pedagogiskt redogör för i boken De kylande stjärnorna som kom på svenska år 2008. Han tror vidare att den globala temperaturen kan sjunka med så mycket som 1-1,5 grader Celsius – långt över IPCC:s uppskattningar om högst 0,3 grader – och att det räcker för att utlösa en ny ”liten istid”.

Ett japanskt forskningsteam, lett av astronomiprofessorn Toshikazu Ebisuzaki, menar i en rapport från 2011 att det finns ett direkt samband mellan den kosmiska strålningen – och därmed solcyklerna – och vulkanutbrott. Man har sett en kraftigt ökad vulkanaktivitet under grand minima under historien. Vulkanutbrott kan kasta upp partiklar i atmosfären som ytterligare bidrar till att kyla ned klimatet, något som också antas ha inträffat under Maunders minimum och förvärrat kylan.

Matbrist förutspås av båda sidor

Klimatförändringar drabbar inte hela planeten jämnt. Därför är det viktigt var en nedkylning inträffar eftersom det kan påverka skördarna kraftigt. Under Maunders minimum kyldes Europa avsevärt medan exempelvis Alaska och södra Grönland tvärtom värmdes upp.

Uppvärmning har tvärtom en positiv effekt på skördarna generellt sett, även om det kan bli tvärtom lokalt på grund av torka.
Trots detta förutspår en del klimatalarmistiska forskare att vi kommer att få global matbrist någon gång omkring 2030.

Johan Rockström vid Potsdam Institute for Climate Impact Research sade exempelvis till den brittiska tidningen The Guardian i maj 2019 att han tror att miljarder människor kommer att dö på grund av klimatförändringarna, därför att hälften av planetens yta kommer att bli obeboelig vid en ökning av jordens temperatur med 4 grader Celsius.

På en direkt fråga från en mer skeptisk reporter på Forbes medgav Rockström att han inte sett några studier på hur en sådan uppvärmning skulle påverka matproduktionen, men stod fast vid sin slutsats.

Aktivisterna i den Greta Thunberg-affilierade organisationen Extinction Rebellion har anammat dessa bistra förutsägelser till fullo och hävdar att vi står inför massvält och massdöd inom en snar framtid.

Några av Rockströms kollegor på Potsdam-institutet, ledda av Hans van Meijl, kom förra året fram till att det tvärtom är den jordbrukspolitik, som bedrivs i klimatförändringarnas namn, som kommer att minska matproduktionen i Europa fram till omkring 2050. Det handlar bland annat om skatter och satsningar på ”förnyelsebar energi” i stället för exempelvis kärnkraft, som driver upp priset på energi och gör att stora landarealer används till odling av biobränslen istället för till matproduktion. Van Meijl och hans kollegor ansåg likväl omställningen nödvändig för att möta större klimatförändringar på längre sikt.

EU:s nytillträdde kommissionär för jordbruksfrågor, Janusz Wojciechowski, konstaterade under en frågestund i EU-parlamentet den 1 oktober att Europa i dag lägger ned jordbruk i en fruktansvärd hastighet:

– Under ett årtionde, från 2005 till 2015, förlorade vi fyra miljoner jordbruk i EU. Antalet jordbruk var nästan 15 miljoner, efter ett årtionde fanns mindre än 11 miljoner kvar. Det innebär att vi förlorar 400 000 om året; mer än 30 000 i månaden; över 1 000 per dag, sade Wojciechowski.

– Vi har en långsiktig vision för klimatpolitiken, en långsiktig vision för energipolitiken – men vi har inte någon långsiktig vision för det europeiska jordbrukets framtid, tillade han.

Prepping och själv-försörjning förespråkas

En del klimatskeptiska aktivister anser sig nu ha lagt pussel med dessa bitar och bildat en rörelse som kan ses som ett slags antites till Extinction Rebellion. Den sistnämnda är förstås mångdubbelt större och har visat sig finansierad av globalister som George Soros. De delar dock den alarmistiska synen på vår närmaste framtid.

Det scenario som oroar är att minskad solstrålning, ökad molnbildning och ökad vulkanisk aktivitet (påvisade av bland andra Zharkova, Svensmark och Toshikazu) tillsammans kan ge en synergieffekt som gör nedkylningen både kraftigare och snabbare än någon enskild forskare tror i dagsläget – och långt kraftigare än vad som krävs för att vända den globala uppvärmningen i sin motsats.

Aktivisterna menar att när det vidtas massiva åtgärder som politikerna påstår är nödvändiga för att möta den globala uppvärmningen – och som bland annat resulterar i nedläggningen av miljontals jordbruk – kommer västvärldens samhällen att bli fullständigt tagna på sängen när vi istället inom kort drabbas av en ”liten istid” där skördarna minskar kraftigt.

Förutom att vår egen matproduktion minskar kommer vi dessutom att drabbas av stora invandringsvågor från fattiga länder där den kommande svälten drabbar ännu hårdare – även det en förutsägelse som man delar med klimatalarmisterna, som pratar om ”klimatflyktingar”.

Den än så länge marginella rörelsen har inget samlat namn utan företräds av bloggare och You­tubekanaler som Ice Age Farmer och Electroverse, vilka uppmuntrar till växthusodling, självförsörjning och prepping eftersom de anser att det är för sent att övertyga politikerna om att lägga om kursen. Intresset för deras budskap förefaller dock ha ökat kraftigt efter höstens kraftiga köldvåg i Nordamerika som på sina håll slog ut större delen av skördarna.

Artikeln fortsätter

Hela artikeln finns i pappersupplagan. Är du prenumerant kan du även logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Intervju med general Martinez i Paris

UTRIKESDen franske generalen Antoine Martinez har skapat uppståndelse i Frankrike genom det öppna brev till landets ledning som han och andra höga militärer har författat i maj. Han föddes i Oran i Algeriet 1948 och har gjort sin karriär inom det franska flygvapnet. Han var expert inom underrättelseområdet, även på internationell nivå, med samarbete inom FN och Nato och har bland annat varit försvarsattaché vid Frankrikes ambassad i Danmark mellan 1996 och 1999. Han är nu ordförande för Volontaires Pour la France (VPF), en opolitisk organisation som arbetar för att försvara den nationella identiteten och som arbetar mot islamiseringen av Frankrike.

”Vi kämpar och dör stående” Fotbolls-EM: Ungern kommer inte att knäböja för BLM

UNGERNDet ungerska landslaget kommer inte att knäböja för BLM under fotbolls-EM. Det ungerska fotbollsförbundet meddelar att politiska yttringar i samband med sport strider mot de internationella reglerna. De får stöd av premiärminister Viktor Orbán, som menar att det är främmande för en ungrare att knäböja annat än inför Gud och sitt fosterland.

Kinas militär hade patent på vaccin mot Covid-19 oförklarligt tidigt i pandemin

UTRIKESEn kinesisk militärforskare lämnade in ett patent för ett Covid-19-vaccin långt före västvärlden ens börjat ta de första stegen för att framställa egna vacciner och innan WHO hade klassat spridningen som en pandemi. Enligt flera bedömare visar detta att Kina hade god kännedom om viruset långt innan det började spridas världen över. Detta eftersom patentansökan skickades in bara fem veckor efter att Kina ens erkänt att viruset spreds från människa till människa. Forskaren i fråga, Zhou Yusen, dog under mystiska former mindre än tre månader efter att han lämnade in patentansökan.

Experter säger sig ha bevis – coronaviruset skapades i labb

UTRIKESTvå amerikanska experter har analyserat coronavirusets DNA och har hittat en unik gensekvens, CGG-CGG, som inte existerar hos naturligt förekommande coronavirus. Genkombinationen används som en sorts ”streckkod” av forskare. De amerikanska experterna är därför övertygade att slutsatsen bara kan vara en: Coronaviruset som härjar över jorden är artificiellt i sin natur och skapades av människor. Det stärker misstankarna om att virusets ursprung är Institutet för studier i virologi i Wuhan, Kina, där man forskade på coronavirus.

Vaccinforskare slår larm: ”Vi injicerar dem av misstag med ett giftigt ämne”

COVID-19Immunologen och vaccinforskaren Byram Bridle slår nu larm om ”skrämmande” upptäckter i nyligen gjorda och referensgranskade forskningsstudier. Det handlar om att spikproteinet på coronaviruset, som Covid-19-vaccinen skapar, tar sig in i blodomloppet och alstrar sjukdom på samma sätt som Covid-19. Det var tidigare okänt och tros förklara allvarliga biverkningar som blodproppar och hjärtinflammationer, vilka drabbar de som låtit sig injiceras med de nya vaccinen. Bridle säger att vaccinforskarna ”gjorde ett stort misstag” som de ”inte insåg ... tills nu”. Nu kräver flera läkare och forskare att rådande vaccinations-riktlinjer för ammande mödrar och lågrisk­grupper omprövas.

Majoriteten av fransmännen vill att utlänningar dömda i Frankrike ska sitta fängslade i sina egna länder

UTRIKESEnligt en undersökning från opinionsinstitutet CSA utförd för nyhetskanalen CNews den andra juni anser en majoritet av fransmännen att utländska brottslingar bör avtjäna sina fängelsestraff i sina egna länder om de befinns skyldiga i Frankrike. Marine Le Pen gjorde förslaget i kanalen dagen innan undersökningen.

Oväntade utfall i valet i Sachsen-Anhalt

UTRIKESPå samma datum som den svenska nationaldagen hölls val till delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt, tidigare en del av Östtyskland. Många hade sett fram mot valet i denna delstat som ett förebud om hur det kommer att gå i hela Tysklands förbundsdagsval i höst. Resultatet i delstaten blev dock inte enligt förväntningarna: Kristdemokraterna (CDU) gick rejält framåt, medan vänsterpartiet Linke förlorade, nästan dubbelt så mycket som Alternativ för Tyskland, som också backade. Och de Gröna ökade enbart obetydligt.

Trump funderar på comeback 2024 trots – eller tack vare – Facebooks avstängning

UTRIKESDen tidigare presidenten Donald Trump avslöjade på måndagen att han överväga att dumpa Mike Pence som sin vicepresidentkandidat 2024 och istället fråga Floridas guvernör Ron DeSantis. Nyheten kommer några dagar efter att Facebook offentliggjort att Donald Trumps avstängning sätts till minst två år.

Gå till arkivet

Send this to a friend