Nationalstatens uppgift är att skydda sitt folk

Migrationsstatistiken för 2016 är klar och talar sitt tydliga språk. I veckans nummer sammanställer Dan Malmqvist officiella siffror och jag vill fästa uppmärksamheten på två aspekter: för det första att asylinvandringen visserligen minskat, men att det fortfarande kommer flera tusen varje månad till Sverige. Strömmen går alltså fortsatt åt fel håll.

För det andra har det bevisats att politiska åtgärder faktiskt har en tydlig effekt på migrantströmmarna, tvärt­emot vad som officiellt hävdats. Potentiella migranter är i dag välinformerade om vilket land som är mest fördelaktigt att åka till, människosmugglare har bra koll på vilka rutter som är lukrativa och inte.

Det är dock en omvändelse under galgen från politikernas sida. Liksom Angela Merkel i Tyskland måste regeringen backa från sin politik för att inte reta upp folket alltför mycket. Deras ambition står dock kvar, att göra om Europa till mångkulturella ”regioner”, det är bara takten man slagit av på.

Man använder olika argument för att övertyga de motsträviga befolkningarna om varför de måste ge upp sina länder till förmån för allehanda andra folkslag och kulturer från fjär­ran platser. Flera av argumenten slår Tino Sanandaji effektivt hål på i sin nyutkomna bok Massutmaning, som recenseras i detta nummer: Sverige har aldrig varit mångkulturellt eller haft en stor invandring. Massimport av okvalificerad arbetskraft löser inte problemet med en åldrande befolkning, tvärtom har denna grupp svårt att ens försörja sig själv och belastar därmed ytterligare välfärden.

Sanandaji gjorde en insamling för att bekosta utgivningen av boken och slog svenskt rekord i gräsrotsfinansiering: 400 000 kronor insamlade på tre dagar. Totalt blev det över 600 000 kronor. Det måste dock ha blivit något av en besvikelse när Tino i december förra året ändrade fokus på boken: ”Den är huvudsakligen överspelad sedan Sverige kapitulerade inför verkligheten och började stänga gränserna. Jag har därför ändrat bokens fokus mot nästa stora problem, att integrera alla de invandrare som Sverige redan tagit emot.”

Att Sveriges gränser skulle vara stängda med hundratals nya asyl­sökande varje vecka är helt enkelt inte sant. Och varför är det nödvändigt att integrera de hundratusentals som Sverige tagit emot, när Tino själv konstaterar att de utgör en stor belastning på en redan haltande välfärd? Titta på exempelvis Norge, som inte bara låter migranterna åka hem igen när läget är säkert, utan dessutom ogiltigförklarar permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap om man upptäcker att den asylsökande till exempel ljugit om sitt ursprungsland. Av asylsökande i Sverige saknar åtta av tio pass, 20-30 procent vägrar till och med att uppge ursprungsland, de registreras som ”statslösa”.
Inte ens Sanandaji berör nämligen pudelns kärna: vad är en nationalstat bra för? Varför har folk gått samman för att bilda ett land?

Statens viktigaste uppgift är att skydda sin befolkning, det gäller både kortsiktigt – mot krigets fasor, men även långsiktigt – mot att utplånas som folk genom undanträngning eller av andra orsaker. Det är därför ett folk skapar en stat, för att trygga deras intressen och då främst det kollektiva intresset av att få fortsätta att existera som folk, som en av världens unika och oersättliga etniska grupper.

Sanandaji föreslår bland annat att bara kvalificerad arbetskraft ska tillåtas invandra till Sverige, en modell som till exempel Danmark tillämpar. Det kanske kunde lösa den rent arbetsmässiga frågan kring en åldrande befolkning, men skulle i praktiken bara innebära en behagligare död för den befolkning som håller på att bytas ut. Sanandaji kanske inte tycker att det är så viktigt, då han inte själv är europé, men rent moraliskt borde det även för en utomstående betraktare sticka i ögonen att en åldrande europeisk befolkning byts ut mot en ung arabisk dito.

Det finns ju flitiga och arbetsamma invandrargrupper, som till exempel de kristna syrianerna som i Södertälje tagit över i princip alla butiker och friser­salonger. Men på vilket sätt är det bra för svenskarna att det finns en syriansk stad i Sverige? Tvärtom är högutbildad arbetskraftsinvandring ett mera försåtligt sätt att byta ut befolkningen, då det inte utgör ett lika uppenbart problem.

Dessutom finns ju aspekten att de högutbildade migranterna är oumbärliga för att bygga upp sina egna länder. Hur ska dessa någonsin lämna u-landsstadiet annars? Att svenska, tyska och andra europeiska folkslags födelsetal är så låga tyder på att något är galet i samhället och det är detta problem myndigheterna först och främst borde åtgärda.

Erik Almqvist redogör i veckans nummer ingående för hur Ungern tacklat detta problem, något som bevisar att familjepolitiska åtgärder och en positiv familjevänlig atmosfär i ett land kan vända den dystra trenden.
Det står i dag helt klart att alla argument för ett mångkulturellt samhälle bara är bluff. Tvärtom är det i ordets rätta bemärkelse rasistiskt att påstå att ett folk inte klarar sig utan en massiv invandring av andra folkslag. Skulle man våga säga det om något icke-europeiskt folk?

Sverige, ett land berömt för sina uppfinnare, ingenjörer och forskare. Ett land som klarat sig genom tusentals år och vars befolkning uthärdat både krig och hungersnöd, kan nog klara att ta hand om sina gamla själva.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

🟠 DEBATT. I FN:s Agenda 2030, som Sveriges regering aktivt arbetar för att uppfylla, uppställs mål som gäller ett stort antal samhällsområden. Man har beträffande dessa formulerat 17 mål av typen: ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning för alla, hållbar energi för alla, fredliga och inkluderande samhällen och liknande. Men med tanke på de enorma ökningarna av välfärden som världens länder uppnått sedan andra världskriget på basis av sina liberala ekonomiska system, kunde man i FN:s arbete vänta sig en fortsatt utveckling på de grunderna. Istället är det uttalade syftet att ”tänka om angående kapitalismen” och införa ”en intressentkapitalism”, vilket i praktiken är socialism som aspirerar på världsherravälde. Det skriver veckans debattör, Dan Ahlmark.

Läs även:

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

🟠 DEBATT. I FN:s Agenda 2030, som Sveriges regering aktivt arbetar för att uppfylla, uppställs mål som gäller ett stort antal samhällsområden. Man har beträffande dessa formulerat 17 mål av typen: ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning för alla, hållbar energi för alla, fredliga och inkluderande samhällen och liknande. Men med tanke på de enorma ökningarna av välfärden som världens länder uppnått sedan andra världskriget på basis av sina liberala ekonomiska system, kunde man i FN:s arbete vänta sig en fortsatt utveckling på de grunderna. Istället är det uttalade syftet att ”tänka om angående kapitalismen” och införa ”en intressentkapitalism”, vilket i praktiken är socialism som aspirerar på världsherravälde. Det skriver veckans debattör, Dan Ahlmark.

Vad har hänt sedan 90-talet?

Vad har hänt sedan 90-talet?

🟠 När Henrik Dagård ”hade fel”. Ibland är det lätt att få för sig att det politiska och mass­mediala klimatet är statiskt och att ingenting förändras. Men det stämmer inte riktigt. Förändringar sker, om än långsamt. Den politiska korrektheten härskar fortfarande inom system­media, men det blir allt lättare att uttala de oönskade sanningarna. Veckans debattör Bitte Assarmo drar paralleller mellan två utspel med 27 års mellanrum.

Det verkliga paradigmskiftet

Det verkliga paradigmskiftet

🟠 LEDARE. Det är bra att Sverigedemokraterna börjat tala högt om det pågående folkutbytet. Äntligen. Det verkliga paradigmskiftet är dock ett annat: SD har pekat på att folkutbytet är medvetet. Ingen är så dum att man inte förstår att importen av hundratusentals människor från tredje världen varje år innebär att ursprungsbefolkningen trängs undan, men ingen i SD-toppen har vågat säga det öppet – fram tills nu.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Hur verkligheten kan vara en summa av alla möjliga verkligheter

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Richard Feynmans vägintegral är en kraftfull metod för att förutsäga fysiska fenomen och nästan en filosofi. Fysiker kämpar fortfarande för att förstå hur man använder den och vad resultaten betyder. Den amerikanske fysikern Richard Feynman presenterade i sin doktorsavhandling en alternativ formulering av kvantmekaniken baserad på ”vägintegraler”. Detta kom att kallas vägintegralformuleringen eller funktionalformuleringen av kvantmekaniken.

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Senaste numret

NyT21web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.