Boken Nötskalet lämnade nyss tryckpressarna.

Nötskalet: Saklig introduktion till invandringssituationen

I sin nya bok Nötskalet spinner professor Karl-Olov Arnstberg och journalisten Gunnar Sandelin vidare på sina succéböcker om invandring och mörkläggning. Nötskalet kan sägas både vara en introduktion till invandringsproblematiken inklusive en färsk redogörelse av förra årets migrantkris, samtidigt som den analyserar de historiska förutsättningarna för detta. En sådan förutsättning är den ”terapeutiska staten” som ska fostra medborgarna att tänka ”rätt”.

Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg är välkända debattörer och tar sig an frågor som i olika avseenden berör invandringsproblematiken. Eftersom Sandelin är socionom och Arnstberg är professor i etnologi kan de dessutom hantera dessa frågor på ett mer professionellt sätt än de många tyckare och kändisar som också gärna uttalar sig. De har tidigare släppt böckerna Invandring och mörkläggning: saklig rapport från en förryckt tid (2014) och Invandring och mörkläggning II: Fördjupningar och förklaringar (2014). Nu är de aktuella med boken Nötskalet, i vilken de fortsätter att analysera invandringen och de konsekvenser invandringen har inneburit för det svenska samhället.

De både böckerna som behandlade invandringen och mörkläggningen utmärkte sig genom sin saklighet och genom att vara inriktade på att presentera hårda fakta snarare än åsikter och önsketänkande. Nötskalet är en fortsättning på detta tema. Denna bok är inte en politisk skrift, utan snarare en redogörelse över faktiska händelseförlopp. Sandelin och Arnstberg har mycket intressant att säga, inte bara om invandringen, utan också om det svenska samhället i sin helhet.

SONY DSC
Karl-Olov Arnstberg.

Ett av flera ämnen som diskuteras i boken handlar om den terapeutiska staten. Att förstå betydelsen av detta hur staten fungerar är en nyckel till att förstå den politiska korrektheten, likriktningen inom offentligheten och hur vänsterorienterade attityder har kunnat bli så dominerande i Sverige, menar författarna. Betydelsen av den terapeutiska staten är att staten tar på sig rollen att uppfostra medborgarna och få dem att ta till sig den officiellt sanktionerade värdegrunden. Statens funktionärer – lärare, socialarbetare, tjänstemän – tar på sig rollen av folkuppfostrare. Medborgare som uppvisar okänsliga attityder ska läras upp till ett bättre beteende.

Sandelin och Arnstberg skriver att detta började under Olof Palmes tid som statsminister och att det var under denna period som vår ”moraliska elit” började formeras. Man kan dock tillägga att redan 1941 skrev den amerikanske statsvetaren James Burnham en bok med titeln The Managerial Revolution, vilken på svenska fick titeln Direktörernas revolution. Revolutionen i fråga handlar inte om en sådan revolution som utkämpas med våld och vapen, tvärtom, den innebär att samhället byråkratiseras. En bättre titel hade varit ”Föreståndarnas revolution”.

En gång i tiden ägdes den politiska administrationen av en furste eller annan lokal ledare. I de mer progressivt lagda nationalstaterna fanns det ofta en kung som var statens självklare ledare. Den moderna staten har emellertid ingen sådan ledning. Den moderna staten förestås av politiker, byråkrater och andra funktionärer som helt enkelt administrerar den. Den terapeutiska staten är en fortsättning på den utveckling som Burnham beskrev redan på 1940-talet. Den politiska korrektheten blev en del av staten i och med att ett stort antal vänsterradikala personer rekryterades till att bli statsanställda. Det var under Palmes tid den terapeutiska stat som Arnstberg och Sandelin beskriver växte fram, men infrastrukturen fanns redan på plats.

gunnar_sandelin
Gunnar Sandelin.

Detta är ett angeläget ämne och författarna behandlar det utförligt i ett par intressanta kapitel. Denna mer historiskt inriktade del av boken utgör en inledning som längre fram utmynnar i mer aktuella ämnen, där det senaste årets migrantkris ingår. Ett faktum som är intressant att notera är att den sittande regeringen tvingades att införa ID-kontroller för att stoppa den stora migrantströmmen eftersom det inte var materiellt möjligt att bibehålla inflödet. Pengar kan man alltid låna och problemet låg inte i de direkta kostnaderna. Problemet låg snarare i att det saknades bostäder, socialarbetare, lärare och annan infrastruktur som man inte kan skaka fram i en handvändning.

En viktig förändring i diskussionen om invandringen är att det blivit allt mer sällsynt att invandringen försvaras med att den är lönsam. Till och med den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt gick som bekant ut i sitt ökända öppna era hjärtan-tal och klargjorde att invandringen kommer att kräva uppoffringar. Däremot finns det grupper med ”sista dagars heliga” som framhärdar i att invandringen innebär en vinst för samhället. I boken diskuteras bland annat Sandviken-rapporten och rapporten som framställdes av den vänsterorienterade tankesmedjan Arena, i vilka hävdas att invandringen går med vinst. Båda rapporterna sågas tämligen grundligt. Vid en närmare granskning blir det uppenbart att – vilket är svagheten med kvantitativ metod – viktiga faktorer har uteslutits för att nå fram till ett önskat resultat.

Invandringen har alltid varit ett ideologiskt projekt. I och med att den har blivit mer eller mindre omöjlig att försvara ur ett ekonomiskt perspektiv kan man dock skönja en tendens att den ideologiska dimensionen blir viktigare.

Fredrik Reinfeldt sade det bäst: invandringen kostar – nu är det dags att öppna våra hjärtan. När det inte längre går att motivera invandringen ekonomiskt är det rimligt att förvänta sig att den ideologiska skolningen blir desto mer intensiv. Det öppnar för personlighetstyper av det slaget att skapa sig ett utrymme i debatten och författarna ger flera exempel på några sådana personer.

Jag rekommenderar denna bok till alla som är intresserade av att läsa en informativ redogörelse över historiska och aktuella skeenden som berör invandringen. Nötskalet är en utmärkt introduktion till svensk invandringspolitik. Den stora behållningen är emellertid att författarna inte begränsar sig till att skriva om invandringen som ett fristående ämne. Invandringen hänger samman med vår kulturhistoria, våra sociala strategier och hur vår politiska elit har fungerat under en längre tid. Det går inte att förstå invandringen utan att förstå Sverige och i Nötskalet sätts invandringen i sitt större sammanhang.

Köp Nötskalet från AlternaMedia idag! Har du ett kundnummer hos oss bjuder vi på frakten, då sätter du in 149 kronor på BG 108-0357 och anger kundnumret. Har du inget kundnummer, sätt då in 169 kronor på samma BG. Ange adress! Snabb leverans direkt i brevlådan.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Ingen rättegång för Marilyn Manson i maj

Ingen rättegång för Marilyn Manson i maj

🟠 KULTUR Den senaste uppdateringen i fallet Brian Warner (Marilyn Manson) vs Evan Rachel Wood et al är att rättegången, som skulle ha inletts den första maj i år, inte blir av. Orsaken till detta beslut är att Warner överklagar anti-SLAPP domen som innebar att en stor del av hans anmälan ströks av domstolen.

En av våra största poeter jubilerade

En av våra största poeter jubilerade

🟠 KULTUR Trots att 200-årsminnet av en våra mesta lästa och uppskattade poeter, Erik Johan Stagnelius, inföll förra året, har det rönt begränsad uppmärksamhet. Det är synd, då det är en av det svenska språkets skickligaste och mest omedelbart tillgängliga diktare. Den som tränger djupare i hans liv och verk ställs dock inför en rad mysterier och problem – ja, i vissa avseenden är han också den svenska lyrikens gåtfullaste och mest gäckande gestalt.

Påsken – mer än bara ägg

Påsken – mer än bara ägg

🟠 KULTUR Påsken är den största helgen för alla kristna och påskens händelser utgör centrum i den kristna tron. Vi ska följa Iris, hennes man Henning och barnbarnet Tor tillsammans med kompisen Staffan genom denna högtid.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Domedagen inställd – eller?

🟠 Patrick Moore är en av de biologer som var med och startade Greenpeace i början av 1970-talet. På 1980-talet bytte han sida. I sin senaste bok, Osynliga hot och falska hot om jordens undergång, vänder han upp och ner på den samlade globala miljörörelsens berättelser om nära förestående miljökatastrofer på grund av radioaktivitet, plastsopor, skogsskövling, världshavens försurning och inte minst klimatförändringar. Han menar att miljörörelsen blivit en politisk väckelse som lämnat det mesta av vetenskaplig förankring. I sin argumentation använder han dock själv många av de falskgrepp som han anklagar miljörörelsen för.

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.