Boken Nötskalet lämnade nyss tryckpressarna.

Nötskalet: Saklig introduktion till invandringssituationen

I sin nya bok Nötskalet spinner professor Karl-Olov Arnstberg och journalisten Gunnar Sandelin vidare på sina succéböcker om invandring och mörkläggning. Nötskalet kan sägas både vara en introduktion till invandringsproblematiken inklusive en färsk redogörelse av förra årets migrantkris, samtidigt som den analyserar de historiska förutsättningarna för detta. En sådan förutsättning är den ”terapeutiska staten” som ska fostra medborgarna att tänka ”rätt”.

Gunnar Sandelin och Karl-Olov Arnstberg är välkända debattörer och tar sig an frågor som i olika avseenden berör invandringsproblematiken. Eftersom Sandelin är socionom och Arnstberg är professor i etnologi kan de dessutom hantera dessa frågor på ett mer professionellt sätt än de många tyckare och kändisar som också gärna uttalar sig. De har tidigare släppt böckerna Invandring och mörkläggning: saklig rapport från en förryckt tid (2014) och Invandring och mörkläggning II: Fördjupningar och förklaringar (2014). Nu är de aktuella med boken Nötskalet, i vilken de fortsätter att analysera invandringen och de konsekvenser invandringen har inneburit för det svenska samhället.

De både böckerna som behandlade invandringen och mörkläggningen utmärkte sig genom sin saklighet och genom att vara inriktade på att presentera hårda fakta snarare än åsikter och önsketänkande. Nötskalet är en fortsättning på detta tema. Denna bok är inte en politisk skrift, utan snarare en redogörelse över faktiska händelseförlopp. Sandelin och Arnstberg har mycket intressant att säga, inte bara om invandringen, utan också om det svenska samhället i sin helhet.

SONY DSC
Karl-Olov Arnstberg.

Ett av flera ämnen som diskuteras i boken handlar om den terapeutiska staten. Att förstå betydelsen av detta hur staten fungerar är en nyckel till att förstå den politiska korrektheten, likriktningen inom offentligheten och hur vänsterorienterade attityder har kunnat bli så dominerande i Sverige, menar författarna. Betydelsen av den terapeutiska staten är att staten tar på sig rollen att uppfostra medborgarna och få dem att ta till sig den officiellt sanktionerade värdegrunden. Statens funktionärer – lärare, socialarbetare, tjänstemän – tar på sig rollen av folkuppfostrare. Medborgare som uppvisar okänsliga attityder ska läras upp till ett bättre beteende.

Sandelin och Arnstberg skriver att detta började under Olof Palmes tid som statsminister och att det var under denna period som vår ”moraliska elit” började formeras. Man kan dock tillägga att redan 1941 skrev den amerikanske statsvetaren James Burnham en bok med titeln The Managerial Revolution, vilken på svenska fick titeln Direktörernas revolution. Revolutionen i fråga handlar inte om en sådan revolution som utkämpas med våld och vapen, tvärtom, den innebär att samhället byråkratiseras. En bättre titel hade varit ”Föreståndarnas revolution”.

En gång i tiden ägdes den politiska administrationen av en furste eller annan lokal ledare. I de mer progressivt lagda nationalstaterna fanns det ofta en kung som var statens självklare ledare. Den moderna staten har emellertid ingen sådan ledning. Den moderna staten förestås av politiker, byråkrater och andra funktionärer som helt enkelt administrerar den. Den terapeutiska staten är en fortsättning på den utveckling som Burnham beskrev redan på 1940-talet. Den politiska korrektheten blev en del av staten i och med att ett stort antal vänsterradikala personer rekryterades till att bli statsanställda. Det var under Palmes tid den terapeutiska stat som Arnstberg och Sandelin beskriver växte fram, men infrastrukturen fanns redan på plats.

gunnar_sandelin
Gunnar Sandelin.

Detta är ett angeläget ämne och författarna behandlar det utförligt i ett par intressanta kapitel. Denna mer historiskt inriktade del av boken utgör en inledning som längre fram utmynnar i mer aktuella ämnen, där det senaste årets migrantkris ingår. Ett faktum som är intressant att notera är att den sittande regeringen tvingades att införa ID-kontroller för att stoppa den stora migrantströmmen eftersom det inte var materiellt möjligt att bibehålla inflödet. Pengar kan man alltid låna och problemet låg inte i de direkta kostnaderna. Problemet låg snarare i att det saknades bostäder, socialarbetare, lärare och annan infrastruktur som man inte kan skaka fram i en handvändning.

En viktig förändring i diskussionen om invandringen är att det blivit allt mer sällsynt att invandringen försvaras med att den är lönsam. Till och med den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt gick som bekant ut i sitt ökända öppna era hjärtan-tal och klargjorde att invandringen kommer att kräva uppoffringar. Däremot finns det grupper med ”sista dagars heliga” som framhärdar i att invandringen innebär en vinst för samhället. I boken diskuteras bland annat Sandviken-rapporten och rapporten som framställdes av den vänsterorienterade tankesmedjan Arena, i vilka hävdas att invandringen går med vinst. Båda rapporterna sågas tämligen grundligt. Vid en närmare granskning blir det uppenbart att – vilket är svagheten med kvantitativ metod – viktiga faktorer har uteslutits för att nå fram till ett önskat resultat.

Invandringen har alltid varit ett ideologiskt projekt. I och med att den har blivit mer eller mindre omöjlig att försvara ur ett ekonomiskt perspektiv kan man dock skönja en tendens att den ideologiska dimensionen blir viktigare.

Fredrik Reinfeldt sade det bäst: invandringen kostar – nu är det dags att öppna våra hjärtan. När det inte längre går att motivera invandringen ekonomiskt är det rimligt att förvänta sig att den ideologiska skolningen blir desto mer intensiv. Det öppnar för personlighetstyper av det slaget att skapa sig ett utrymme i debatten och författarna ger flera exempel på några sådana personer.

Jag rekommenderar denna bok till alla som är intresserade av att läsa en informativ redogörelse över historiska och aktuella skeenden som berör invandringen. Nötskalet är en utmärkt introduktion till svensk invandringspolitik. Den stora behållningen är emellertid att författarna inte begränsar sig till att skriva om invandringen som ett fristående ämne. Invandringen hänger samman med vår kulturhistoria, våra sociala strategier och hur vår politiska elit har fungerat under en längre tid. Det går inte att förstå invandringen utan att förstå Sverige och i Nötskalet sätts invandringen i sitt större sammanhang.

Köp Nötskalet från AlternaMedia idag! Har du ett kundnummer hos oss bjuder vi på frakten, då sätter du in 149 kronor på BG 108-0357 och anger kundnumret. Har du inget kundnummer, sätt då in 169 kronor på samma BG. Ange adress! Snabb leverans direkt i brevlådan.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Till krigarkungens minne – om hyllandet av Karl XII den 30 november

Till krigarkungens minne – om hyllandet av Karl XII den 30 november

🟠 Den 30 november i år är det dags att återigen samlas vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm. Karl XII stupade i Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och sedan år 1818 har minnet av denna händelse och Karl XII själv uppmärksammats av nationellt sinnade, då denne krigarkung redan på 1800-talet blev en symbol för motståndet mot yttre hot, i synnerhet Ryssland.

Albertus Pictor – den mystiske kyrkomålaren

Albertus Pictor – den mystiske kyrkomålaren

🟠 Albertus Pictor – eller Albrecht Ymmenhusen, som han egentligen hette – målade fler än 30 kyrkointeriörer i Svealand och finns även benämnd som pärlstickare i Stockholms tänkeböcker. Trots det är inte mycket om honom känt. Hans kyrkomålningar skilde sig från övriga målares verk i avseendet att det finns mycket liv och rörelse i Albertus verk.

Sveriges planerade intervention i Frankrike

Sveriges planerade intervention i Frankrike

🟠 Gustaf III ville tåga med en här för att stoppa revolutionen och rädda monarkin. Redan år 1784 hade Gustaf III noterat tongångarna i det franska samhället och när Frankrike kollapsade i våld och anarki efter stormningen av Bastiljen började han smida kontrarevolutionära planer. Han gav Axel von Fersen den yngre uppdraget att rapportera om allt som hände i Frankrike samt inledde själv ett samarbete med sin tidigare fiende, Katarina den stora, för att sätta stopp för revolutionen. Planerna dog med kungen då denna mördades.

Allhelgonahelgen

Allhelgonahelgen

🟠 Pyntade gravar och tända ljus skapar en speciell stämning på kyrkogårdar i början av november. Det är allhelgonahelgen, en helg fylld av minnen, tacksamhet, eftertanke, sorg och vemod. Trädens nakna grenar sträcker sig upp mot en mörk himmel och visar konkret att naturen går till ro. Ljusen i mörkret vittnar om att livet går vidare trots sorg och saknad.

Nyhetsdygnet

Odins väg – nordbons andlighet och väg till personligt uppvaknande

🟠 Bokrecension. Odins väg är skriven som en andlig vägledning för nordbon, förankrat i våra förfäders visdom och kynne, format av vårt karga land och dess prövningar. Boken är dock långt ifrån en beskrivning av gudar släktskap och fejder, utan skissar en väg till personligt inre uppvaknande. Författaren Anders Nilsson har livslång erfarenhet av andligt arbete inom indoeuropeisk tradition och har samlat sina lärdomar och åratal av undervisning i denna bok.

V som i visklek

🟠 Magnus Utviks senaste bok om Vänsterpartiet är en väl sammansatt varning för politisk ondska. I partiets retoriska fluff och omskrivningar gällande kommunismen, syns en tydlig ovilja att lämna en ideologi som mördat miljoner världen över. Frågan är bara vilken skepnad kommunismens ande tagit sig idag, och om samtiden också borde granskas.

Till krigarkungens minne – om hyllandet av Karl XII den 30 november

🟠 Den 30 november i år är det dags att återigen samlas vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm. Karl XII stupade i Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och sedan år 1818 har minnet av denna händelse och Karl XII själv uppmärksammats av nationellt sinnade, då denne krigarkung redan på 1800-talet blev en symbol för motståndet mot yttre hot, i synnerhet Ryssland.

JP Morgans chefsbankir: Finansiell orkan är att vänta

🟠 Multinationella storbanker driver på Agenda 2030. Flera mäktiga bankchefer på några av världens största multinationella banker har den senaste tiden varnat för en nära förestående världsekonomisk kollaps. Tidigare löften om att den skenande inflationen var ”temporär” är nu som bortblåsta. Samtidigt är dessa banker djupt involverade i globalisternas långtgående klimatåtgärder och omställningsplaner, som de genom omfattande finansiering och investeringar i mångbiljonklassen möjliggör. En enda bank satsar nästan 300 miljarder på att diskriminera vita, som en del av en ”hållbar samhälls­utveckling”.

Finlands sista SS-veteran avliden

🟠 UTRIKES Finlandssvenska Hufvudstadsbladet meddelar att den siste finske SS-soldaten avlidit, 99 år gammal. Till skillnad mot de vanliga soldaterna som stred på den egna fronten mot Sovjetryssland har de frivilliga i Waffen-SS inte lyfts fram – av förklarliga orsaker. Deras öppenhet om krigsförbrytelser var mer ärlig än andras och finns i dagböcker som först på senare år publicerats för allmänhetens läsning.

Den verklige mördaren?

🟠 HISTORIA Folkskolläraren, postmästaren och klockaren Petrus Blomberg anklagades för Östervålamordet och utsattes för hårda förhör av den hänsynslöse åklagaren Carl Fredrik Köhler. Han friades dock i rätten, tack vare sin skicklige försvarsadvokat, Eliel Löfgren. Det hade kunnat vara slutet på vändningarna när det gällde mordet i Östervåla, men i januari 1927 skedde något oväntat.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.