Ny Lagförslag: Sverige Stramar Åt Olicensierat Spelande!

Den svenska spelmarknaden har länge varit föremål för regleringar och förändringar, och den senaste i raden av lagförslag syftar till att strama åt olicensierat spelande och bekämpa matchfixning. Detta nya lagförslag, som presenterades av den svenska regeringen den 20 december, har potential att förändra spelbranschen i Sverige på djupgående sätt. Om lagförslaget röstas igenom av svenska politiker, planeras det träda i kraft den 1 juli 2023. I den här artikeln kommer vi att utforska detta nya lagförslag i detalj, analysera dess konsekvenser för olicensierade speloperatörer, granska åtgärderna mot matchfixning, undersöka påverkan på den svenska spelmarknaden, ta del av reaktioner från viktiga intressenter och jämföra det med spelregleringar i andra länder. Slutligen kommer vi att sammanfatta de potentiella effekterna av det föreslagna lagstiftningen.

Konsekvenser för Olicensierade Speloperatörer

Det nya lagförslaget har som primär målsättning att stänga ute olicensierade spelbolag från den svenska marknaden. Detta är en del av regeringens bredare ansträngningar att skapa bättre ordning på spelmarknaden, förbättra brottsbekämpningen och öka skyddet för svenska konsumenter mot olagligt spelande och matchfixning. För att uppnå detta mål innehåller lagförslaget flera viktiga åtgärder:

 • Krav på licens: En central del av lagförslaget är att kräva att alla speloperatörer som verkar på den svenska marknaden måste ha en giltig spellicens utfärdad av Spelinspektionen, den svenska spelmyndigheten. Detta innebär att olicensierade operatörer inte längre kommer att kunna erbjuda sina tjänster till svenska spelare.
 • Blockering av olicensierade webbplatser: Lagförslaget ger Spelinspektionen befogenhet att begära att svenska internetleverantörer blockera åtkomsten till webbplatser som erbjuder olicensierat spelande. Detta syftar till att förhindra svenska spelare från att nå olicensierade operatörer.
 • Högre böter och straff: För olicensierade speloperatörer som bryter mot lagen kommer böter och straff att skärpas. Detta inkluderar även eventuell återkallande av spellicens för de operatörer som tidigare haft en licens men förlorat den på grund av överträdelser.

 

Åtgärder mot Matchfixning

Förutom att stänga ute olicensierade speloperatörer, innehåller det nya lagförslaget också åtgärder för att bekämpa matchfixning. Matchfixning är ett allvarligt problem inom sportsbetting som kan underminera förtroendet för idrotten och spelmarknaden. För att förebygga och upptäcka matchfixning föreslår lagförslaget följande åtgärder:

 • Rapporteringsskyldighet: Speloperatörer som har en svensk spellicens kommer att ha en skyldighet att rapportera misstänkt matchfixning till Spelinspektionen och andra relevanta myndigheter. Detta syftar till att öka transparensen och underlätta utredningar.
 • Spelövervakning: Spelinspektionen kommer att öka sin övervakning av spelmarknaden för att upptäcka ovanliga mönster och tecken på matchfixning. Detta kan inkludera analys av spelbeteenden och oddsrörelser.
 • Samarbete med idrotten: Lagförslaget uppmanar till ett närmare samarbete mellan speloperatörer och idrottsorganisationer för att förebygga matchfixning. Detta kan inkludera utbildning av idrottare och supportpersonal om riskerna med matchfixning.

 

Påverkan på den Svenska Spelmarknaden

Det nya lagförslaget har potential att påverka den svenska spelmarknaden på flera sätt. Här är några av de viktigaste aspekterna att beakta:

 • Ökad säkerhet: En av de främsta målsättningarna med lagförslaget är att skapa större säkerhet på den svenska spelmarknaden. Genom att stänga ute olicensierade operatörer och bekämpa matchfixning kan konsumenterna förvänta sig en tryggare och mer pålitlig spelupplevelse.
 • Färre alternativ för spelare: Eftersom olicensierade operatörer kommer att blockeras och straffas hårdare, kommer svenska spelare att ha färre alternativ när det gäller spelbolag att välja mellan. Detta kan leda till att vissa spelare begränsas i sitt val av spelplattformar.
 • Konkurrens för licensierade operatörer: För de operatörer som har en giltig svensk spellicens kan detta lagförslag innebära mindre konkurrens från olicensierade aktörer. Detta kan ge licensierade operatörer en möjlighet att expandera sina verksamheter och attrahera nya spelare.

 

Reaktioner från Viktiga Intressenter

Det är viktigt att förstå hur olika intressenter inom spelindustrin och samhället som helhet reagerar på det nya lagförslaget. Reaktionerna kan variera beroende på deras position och intressen. Här är några möjliga reaktioner från olika intressenter:

 • Speloperatörer: Många speloperatörer, särskilt de som inte har en svensk spellicens, kan förväntas vara emot det nya lagförslaget eftersom det begränsar deras verksamhet på den svenska marknaden. Licensierade operatörer kan å andra sidan se det som en möjlighet att minska konkurrensen.
 • Idrottsorganisationer: Idrottsorganisationer kan välkomna de åtgärder som syftar till att bekämpa matchfixning, eftersom det kan skydda integriteten i deras tävlingar och idrotten som helhet.
  Konsumenter: Många svenska spelare kan se positivt på lagförslaget eftersom det ökar deras förtroende för spelmarknaden och ger dem bättre skydd mot olicensierade och potentiellt oärliga operatörer.
 • Spelmyndigheter: Spelinspektionen och andra relevanta myndigheter kan välkomna det ökade mandatet och resurserna som de får för att bekämpa olicensierat spelande och matchfixning

 

Jämförelse med Spelregleringar i Andra Länder

För att få en bredare kontext kan det vara användbart att jämföra det nya lagförslaget i Sverige med spelregleringar i andra länder. Spelregleringar varierar avsevärt över hela världen, och olika länder har olika strategier för att hantera spelande och matchfixning. Här är några exempel på hur andra länder har reglerat spelmarknaden:

 • Storbritannien: Storbritannien har en av de mest liberala spelmarknaderna i världen med många licensierade operatörer. De har också särskilda regler för att förebygga matchfixning och skydda konsumenterna.
 • Sverige: Det svenska systemet för spelreglering har genomgått flera förändringar de senaste åren, inklusive införandet av en svensk spellicens. Det nya lagförslaget är en fortsättning på dessa reformer.
 • USA: Många delstater i USA har nyligen legaliserat och reglerat sportspel efter en federal lagändring. Regleringen varierar från stat till stat, och många har sett det som en möjlighet att öka skatteintäkterna.

 

Är Olicensierade Kasinon Verkligen Så Dåliga?

Medan det nya lagförslaget syftar till att stänga ute olicensierade speloperatörer från den svenska marknaden och bekämpa matchfixning, är det viktigt att också utforska perspektivet på olicensierade kasinon. Är de verkligen så dåliga som de ofta framställs? Det finns faktiskt några fördelar med olicensierade kasinon som vissa spelare kan uppskatta.

Fördelar med Olicensierade Kasinon:

 • Mer mångfald i spelutbudet: Olicensierade kasinon kan erbjuda ett bredare utbud av spelalternativ, inklusive titlar som kanske inte finns tillgängliga hos licensierade operatörer. Detta kan vara attraktivt för spelare som letar efter en varierad spelupplevelse.
 • Större bonusar och kampanjer: Eftersom olicensierade kasinon inte är begränsade av de strikta reglerna och begränsningarna som gäller för licensierade operatörer, har de ofta möjlighet att erbjuda större och mer generösa bonusar och kampanjer till sina spelare.
 • Anonymitet och integritet: För vissa spelare är anonymitet och integritet viktiga faktorer. Olicensierade kasinon kan erbjuda en högre grad av anonymitet eftersom de inte har samma skyldighet att samla in och dela spelardata med myndigheter.
 • Snabbare utbetalningar: En del spelare har rapporterat att olicensierade kasinon erbjuder snabbare utbetalningar jämfört med deras licensierade motsvarigheter. Detta kan vara en fördel för de som vill få tillgång till sina vinster omedelbart.
  Det är dock viktigt att påpeka att det finns betydande risker med att spela på olicensierade kasinon. Dessa operatörer är inte under samma stränga tillsyn och reglering som licensierade kasinon, vilket innebär att spelare kan utsättas för oärliga och oetiska verksamheter. Det finns också ingen formell mekanism för att lösa tvister med olicensierade operatörer om något skulle gå fel.

Rekommenderad Källa för Olicensierade Kasinon:

Om du överväger att spela på ett olicensierat kasino, är det viktigt att vara väl informerad och göra din egen forskning. En pålitlig källa som kan hjälpa dig att identifiera olicensierade kasinon som är säkra och pålitliga är MrCashback. Här hittar du en lista över olicensierade kasinon som har ett gott rykte och som har en historia av att behandla sina spelare rättvist.

 

Det nya lagförslaget som syftar till att strama åt olicensierat spelande i Sverige och bekämpa matchfixning har potential att påverka spelmarknaden på flera sätt. Genom att stänga ute olicensierade operatörer och införa åtgärder för att förebygga matchfixning kan det öka säkerheten och förtroendet för den svenska spelmarknaden. Samtidigt kan det innebära färre alternativ för svenska spelare och påverka konkurrenssituationen för licensierade operatörer.

Reaktionerna från olika intressenter kommer att vara avgörande för hur lagförslaget implementeras och dess långsiktiga effekter. Det är också viktigt att jämföra det svenska regelsystemet med spelregleringar i andra länder för att förstå dess plats inom den globala spelindustrin. Sammantaget är det nya lagförslaget en viktig del av Sveriges ansträngningar att skapa en bättre och säkrare spelmarknad för alla aktörer involverade.

 

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Domedagen inställd – eller?

🟠 Patrick Moore är en av de biologer som var med och startade Greenpeace i början av 1970-talet. På 1980-talet bytte han sida. I sin senaste bok, Osynliga hot och falska hot om jordens undergång, vänder han upp och ner på den samlade globala miljörörelsens berättelser om nära förestående miljökatastrofer på grund av radioaktivitet, plastsopor, skogsskövling, världshavens försurning och inte minst klimatförändringar. Han menar att miljörörelsen blivit en politisk väckelse som lämnat det mesta av vetenskaplig förankring. I sin argumentation använder han dock själv många av de falskgrepp som han anklagar miljörörelsen för.

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.