DO arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Så här presenterar man sig på sin hemsida: ”Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” Ändå vägrar handläggare att hjälpa människor som diskriminerats för ”blont utseende” eller ”ljus hudfärg”. Foto: Riksdagen

Personal på DO lurar ”vita män” att diskrimineringslagen inte gäller

Tidningen Nöjesguiden söker just nu skribenter till sin blogg. I samband med rekryteringen twittrade redaktören Jenny Nordlander att ”vita män undanbedes”. Tidigare i år sökte IKEA barn till sina reklamfilmer, men skrev i annonsen att barnen inte fick ha ”blont utseende”. Det är inte brottsligt, hävdar DO:s handläggare, men får på fingrarna av sin chef.

IKEA och Nöjesmagasinet är två företag som nyligen valt att aktivt sortera bort ansökningar från människor med vit hudfärg, något som de också vill visa upp för allmänheten. Istället för att anställa den person de vill, eller beskriva vad för person de söker, ägnar de därför istället sina platsannonser åt att berätta vad de inte söker. Nöjesguidens Jenny Norlander var så stolt över att vita män undanbads i sin platsannons, att hon twittrade ut den frasen till sina vänner.

Trots den uppenbara etniska diskrimineringen har Diskrimineringsombudsmannen (DO) valt att inte agera eller uttala sig. Vi tittar på några aktuella fall och ringer sedan upp DO:s telefonrådgivning för att höra hur det ligger till.

Hjälper invandrare utpressa företagare
Diskrimineringsombudsmannen har funnits sedan 2009 och har sedan dess bistått tusentals människor som upplever sig diskriminerade. DO åtar sig även att agera ombud och stämma de företag som blivit anklagade. Detta förfarande har varit starkt kritiserat och liknats vid utpressning, eftersom myndigheten bekostas av skattepengar och därför aldrig behöver oroa sig för ett nederlag, medan den anklagade företagaren riskerar att bli skuldsatt för resten av livet vid en förlust i och med att förloraren tvingas betala hela rättegångskostnaden. Ställda inför den risken går företagaren nästan alltid med på DO:s krav, även om de anser sig oskyldiga. Dessa förlikningar ligger sedan till grund för statistik om att diskrimineringarna ökat, vilket DO använder som argument för högre anslag.

Myndigheten drar sig inte heller för att bistå skadeståndsjägare ens när det framstår som uppenbart att personen avsiktligt försökt göra sig diskriminerad. När Vicky Sjöberg med egen frisörsalong i Malmö intervjuade en kvinna som sökte praktikplats mötte hon en ung invandrartjej med stylad frisyr. När kvinnan fick platsen dök hon upp dagen efter med hijab som täckte allt hår och en stor del av ansiktet.

”Jobbar man på en salong måste man visa sitt hår. Här får man heller inte ha keps eller mössa. Jag har aldrig sett en frisör i slöja”, har Vicky Sjöberg förklarat. Det har också framgått att praktikanten inte alls brukade bära slöja vare sig i skola eller i andra sammanhang.

Detta hindrade inte den muslimska kvinnan från att kräva 150 000 kronor och fick hjälp av DO. Likt de flesta fall slutade även detta med förlikning, där arbetsgivaren fick köpa sig fri genom att betala en del av den begärda summan.

Vägrar hjälpa vita och kristna
Trots de många ärenden som DO driver har myndigheten inte gett någon hjälp till ljushyade som diskrimineras. Inte heller när kristna särbehandlas negativt, trots flera fall där diskriminering varit ett faktum. När en muslimsk man anställd av Trollhättans kommun inte gick med på att skaka hand med en annan anställd på grund av att hon var kvinna och svensk, vägrade DO, trots den konstaterade diskrimineringen att driva ärendet.

När Nya Tider prövar att ringa till DO:s telefonrådgivning för att höra hur myndigheten agerar då de får höra om etnisk diskriminering av svenskar, är intresset svagt. Arbetsgivare som uppmanar ljushyade att inte söka jobb hos dem är vare sig ett lagbrott, diskriminering eller något DO kan hjälpa till med, svarar en kvinnlig handläggare som presenterar sig som Patricia, men vägrar uppge sitt efternamn.

– Utseende är ingen diskrimineringsgrund, berättar hon.

NyT: Men de flesta ärenden DO driver rör så kallad indirekt diskriminering. Till exempel får inte arbetsgivare ställa krav om att inte bära slöja eftersom det indirekt drabbar muslimer, inte heller så kallat obefogat höga krav på att kunna svenska, eftersom det indirekt drabbar invandrare?

– Det finns sex diskrimineringsgrunder och utseende är inte en av dem.

NyT: Men om arbetsgivare säger att anställda inte får ha ljust utseende så diskrimineras ju de etniciteter som har ljust utseende. Jag får känslan av att du skulle ha svarat annorlunda ifall det handlade om arbetsgivare som inte vill anställa folk som är svarta.

– Du får tänka vad du vill, det kan jag inte kommentera.

På DO arbetar drygt hundra personer. Många av dem är också politiskt aktiva. Flera av de anställda är med i grupper på Facebook som är hatiska mot Sverigedemokraterna och hyllar inlägg som hånar ”vita, kränkta män”.

När Nya Tiders reporter berättar att vi ringer från en tidning och ber att få prata med handläggarens chef med anledning av att hon lämnar uppenbart felaktiga juridiska påståenden blir hon aggressiv och vill inte säga sin chefs namn.

– Jag får inte lämna ut chefens nummer, säger hon. Det är hemligt.

Kommer utreda
När Nya Tider kontaktar chefen Kristina Jonsson bekräftar hon att upplysningarna som handläggaren ”Patricia” lämnat är felaktiga, även om hon förtydligar att den juridiska avdelningen kan ge bättre svar om just detta.

NyT: Antingen så har DO handläggare utan någon som helst kunskap som sitter och lämnar råd, eller så har den här handläggaren egna uppfattningar som gör att hon inte vill hjälpa vita som blir diskriminerade. Hur kontrolleras de som rekryteras till myndigheten?

– Jag kan inte kommentera något när jag inte vet. Men är det som du säger så är det fullständigt fel och partiskt, och då får vi titta på det, säger Jonsson.

Nya Tider har en inspelning av samtalet med handläggaren och har bestämt att återkomma med anmälan efter att den publicistiska delen av granskningen är färdig.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

NATO baserar kärnvapen­kapabelt bombflyg i Luleå

NATO baserar kärnvapen­kapabelt bombflyg i Luleå

🟠 Stf. Flygvapenchefen: Nu tar vi nästa steg i vårt samarbete med USA. Historia skrevs i juni då två amerikanska B-1B Lancer strategiska bombflygplan, med kapacitet att bära kärnvapen, för första gången någonsin landade i Sverige. Det skedde inom ramen för den andra flygövningen som genomfördes i norra Sverige bara den senaste månaden. Nya Tider avslöjar flera okända aspekter om B-1B Lancer, inte minst hur det egentligen ligger till med dess kärnvapenkapacitet, samt gör en analys om varför USA och NATO är så intresserade av Sverige och ett flygfält i Norrbotten.

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

🟠 DEBATT. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så lyder definitionen av demokrati enligt den tyngsta av Sveriges grundlagar, Regeringsformen. Om det förhåller sig på detta sätt, ja då är allt frid och fröjd. Vald regeringen har därefter till uppgift att omsätta folkets vilja till politiskt ställningstagande och praktisk handling för att folkstyret, demokratin, ska anses fylla sin grundläggande funktion. Utgick makten från folkets val av politik efter valet 2018 eller fick folk­styret stryka på foten till förmån för etablissemangets lösning som ingen röstat för? Den frågan ställer sig veckans debattör, Curt Linderholm.

Du döda nya värld

Du döda nya värld

🟠 DOKUMENTÄR. I en spektakulära dokumentären Died Suddenly kommer flera yrkesmänniskor till tals som hanterat det som framstår som dödliga biverkningar av vaccinen mot covid-19. Filmen, som nu utsätts för omfattande censur av it-jättarna, aktualiserar frågan om vad en dokumentär egentligen är.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Är Hasse Alfredson passé?

🟠 BOKRECENSION Humor åldras snabbt. Kan det finnas intresse för en svensk humorist som hade sin höjdpunkt på 60- och 70-talet? På sätt och vis gör det nog det. Om mannen ifråga heter Hans Alfredson. Han hade en bred begåvning. Han skrev böcker, gjorde film och revy, han kunde även teckna och sjunga någorlunda. Så en ny biografi över Alfredsons liv och gärning har sitt existensberättigande. Den fyller ett tomrum. Man kan säga att den, förutom själva personporträttet, liksom i förbigående tecknar en bild av den senare delen av det svenska 1900-talet.

Hur konsten att förutsäga solförmörkelser blev en exakt vetenskap

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ingen vaken person har kunnat missa att USA nyligen hade en spektakulär solförmörkelse, något som har fått stor medial uppmärksamhet innan, under och efter. Tidsschemat för den totala förmörkelsen den 8 april 2024 var beräknad till sekunden, detta tusentals år efter att skrämda människor först började försöka förutse dessa kosmiska händelser.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Den mångtydiga huvudbonaden

🟠 HISTORIA Hatten har länge varit en del av klädedräktens långa historia. Den har använts för att skydda huvudet mot regn, kyla, vind och stark sol, men det har inte alltid varit dess enda funktion. Den har även fungerat som statusmarkör samt som ett sätt att uttrycka en viss ståndpunkt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.