DO arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Så här presenterar man sig på sin hemsida: ”Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” Ändå vägrar handläggare att hjälpa människor som diskriminerats för ”blont utseende” eller ”ljus hudfärg”. Foto: Riksdagen

Personal på DO lurar ”vita män” att diskrimineringslagen inte gäller

Tidningen Nöjesguiden söker just nu skribenter till sin blogg. I samband med rekryteringen twittrade redaktören Jenny Nordlander att ”vita män undanbedes”. Tidigare i år sökte IKEA barn till sina reklamfilmer, men skrev i annonsen att barnen inte fick ha ”blont utseende”. Det är inte brottsligt, hävdar DO:s handläggare, men får på fingrarna av sin chef.

IKEA och Nöjesmagasinet är två företag som nyligen valt att aktivt sortera bort ansökningar från människor med vit hudfärg, något som de också vill visa upp för allmänheten. Istället för att anställa den person de vill, eller beskriva vad för person de söker, ägnar de därför istället sina platsannonser åt att berätta vad de inte söker. Nöjesguidens Jenny Norlander var så stolt över att vita män undanbads i sin platsannons, att hon twittrade ut den frasen till sina vänner.

Trots den uppenbara etniska diskrimineringen har Diskrimineringsombudsmannen (DO) valt att inte agera eller uttala sig. Vi tittar på några aktuella fall och ringer sedan upp DO:s telefonrådgivning för att höra hur det ligger till.

Hjälper invandrare utpressa företagare
Diskrimineringsombudsmannen har funnits sedan 2009 och har sedan dess bistått tusentals människor som upplever sig diskriminerade. DO åtar sig även att agera ombud och stämma de företag som blivit anklagade. Detta förfarande har varit starkt kritiserat och liknats vid utpressning, eftersom myndigheten bekostas av skattepengar och därför aldrig behöver oroa sig för ett nederlag, medan den anklagade företagaren riskerar att bli skuldsatt för resten av livet vid en förlust i och med att förloraren tvingas betala hela rättegångskostnaden. Ställda inför den risken går företagaren nästan alltid med på DO:s krav, även om de anser sig oskyldiga. Dessa förlikningar ligger sedan till grund för statistik om att diskrimineringarna ökat, vilket DO använder som argument för högre anslag.

Myndigheten drar sig inte heller för att bistå skadeståndsjägare ens när det framstår som uppenbart att personen avsiktligt försökt göra sig diskriminerad. När Vicky Sjöberg med egen frisörsalong i Malmö intervjuade en kvinna som sökte praktikplats mötte hon en ung invandrartjej med stylad frisyr. När kvinnan fick platsen dök hon upp dagen efter med hijab som täckte allt hår och en stor del av ansiktet.

”Jobbar man på en salong måste man visa sitt hår. Här får man heller inte ha keps eller mössa. Jag har aldrig sett en frisör i slöja”, har Vicky Sjöberg förklarat. Det har också framgått att praktikanten inte alls brukade bära slöja vare sig i skola eller i andra sammanhang.

Detta hindrade inte den muslimska kvinnan från att kräva 150 000 kronor och fick hjälp av DO. Likt de flesta fall slutade även detta med förlikning, där arbetsgivaren fick köpa sig fri genom att betala en del av den begärda summan.

Vägrar hjälpa vita och kristna
Trots de många ärenden som DO driver har myndigheten inte gett någon hjälp till ljushyade som diskrimineras. Inte heller när kristna särbehandlas negativt, trots flera fall där diskriminering varit ett faktum. När en muslimsk man anställd av Trollhättans kommun inte gick med på att skaka hand med en annan anställd på grund av att hon var kvinna och svensk, vägrade DO, trots den konstaterade diskrimineringen att driva ärendet.

När Nya Tider prövar att ringa till DO:s telefonrådgivning för att höra hur myndigheten agerar då de får höra om etnisk diskriminering av svenskar, är intresset svagt. Arbetsgivare som uppmanar ljushyade att inte söka jobb hos dem är vare sig ett lagbrott, diskriminering eller något DO kan hjälpa till med, svarar en kvinnlig handläggare som presenterar sig som Patricia, men vägrar uppge sitt efternamn.

– Utseende är ingen diskrimineringsgrund, berättar hon.

NyT: Men de flesta ärenden DO driver rör så kallad indirekt diskriminering. Till exempel får inte arbetsgivare ställa krav om att inte bära slöja eftersom det indirekt drabbar muslimer, inte heller så kallat obefogat höga krav på att kunna svenska, eftersom det indirekt drabbar invandrare?

– Det finns sex diskrimineringsgrunder och utseende är inte en av dem.

NyT: Men om arbetsgivare säger att anställda inte får ha ljust utseende så diskrimineras ju de etniciteter som har ljust utseende. Jag får känslan av att du skulle ha svarat annorlunda ifall det handlade om arbetsgivare som inte vill anställa folk som är svarta.

– Du får tänka vad du vill, det kan jag inte kommentera.

På DO arbetar drygt hundra personer. Många av dem är också politiskt aktiva. Flera av de anställda är med i grupper på Facebook som är hatiska mot Sverigedemokraterna och hyllar inlägg som hånar ”vita, kränkta män”.

När Nya Tiders reporter berättar att vi ringer från en tidning och ber att få prata med handläggarens chef med anledning av att hon lämnar uppenbart felaktiga juridiska påståenden blir hon aggressiv och vill inte säga sin chefs namn.

– Jag får inte lämna ut chefens nummer, säger hon. Det är hemligt.

Kommer utreda
När Nya Tider kontaktar chefen Kristina Jonsson bekräftar hon att upplysningarna som handläggaren ”Patricia” lämnat är felaktiga, även om hon förtydligar att den juridiska avdelningen kan ge bättre svar om just detta.

NyT: Antingen så har DO handläggare utan någon som helst kunskap som sitter och lämnar råd, eller så har den här handläggaren egna uppfattningar som gör att hon inte vill hjälpa vita som blir diskriminerade. Hur kontrolleras de som rekryteras till myndigheten?

– Jag kan inte kommentera något när jag inte vet. Men är det som du säger så är det fullständigt fel och partiskt, och då får vi titta på det, säger Jonsson.

Nya Tider har en inspelning av samtalet med handläggaren och har bestämt att återkomma med anmälan efter att den publicistiska delen av granskningen är färdig.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

🟠 DEBATT. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så lyder definitionen av demokrati enligt den tyngsta av Sveriges grundlagar, Regeringsformen. Om det förhåller sig på detta sätt, ja då är allt frid och fröjd. Vald regeringen har därefter till uppgift att omsätta folkets vilja till politiskt ställningstagande och praktisk handling för att folkstyret, demokratin, ska anses fylla sin grundläggande funktion. Utgick makten från folkets val av politik efter valet 2018 eller fick folk­styret stryka på foten till förmån för etablissemangets lösning som ingen röstat för? Den frågan ställer sig veckans debattör, Curt Linderholm.

Du döda nya värld

Du döda nya värld

🟠 DOKUMENTÄR. I en spektakulära dokumentären Died Suddenly kommer flera yrkesmänniskor till tals som hanterat det som framstår som dödliga biverkningar av vaccinen mot covid-19. Filmen, som nu utsätts för omfattande censur av it-jättarna, aktualiserar frågan om vad en dokumentär egentligen är.

EU tvingar Sverige att införa Natura 2000- områden som hindrar lantbruk och turism

EU tvingar Sverige att införa Natura 2000- områden som hindrar lantbruk och turism

🟠 Länsstyrelserna tvingas att ”strunta i sedvanliga hänsyn” till andra samhällsintressen. EU anser att Sverige inte har tagit sitt ansvar för att uppfylla fågeldirektivets krav på att skydda tillräckligt stora områden av fågelrika kuststräckor genom införande av så kal­la­de Natura 2000-områden. Ett Natura 2000-område är inte okontroversiellt, då det riskerar att lägga en våt filt över många mänskliga aktiviteter och kan stoppa viktiga exploateringar.

Katastrofsiffror för Norges regeringspartier

Katastrofsiffror för Norges regeringspartier

🟠 UTRIKES Norska Senterpartiet har endast 4,7 procent av väljarstödet kvar i den sämsta mätningen någonsin. Inför valet 2021 var Senterpartiet ett drygt 20-procentsparti i flera mätningar, men i Stortingsvalet nådde de endast 13,5 procent. Med Senterledaren som finansminister straffas de hårdare än Arbeiderpartiet som har statministerposten.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.