Skip to Content

Sagaskolan i Märsta. Foto: Sigtuna kommun
KRÖNIKA

PISA-resultaten – en genialisk plan att vilseleda och bortförklara bildningsförfallet

PappersupplaganNya Tider v. 20

Publicerad: 20 maj, 2021, 17:59

  • Svenska

Läs även

Huvudmotivet i PISA-affären var en exkludering av så kal­la­de utlandsfödda elever. På sätt och vis anar man vilka som menades, men en vetenskaplig undersökning kräver empiri och noggrannhet (akribi). Det är inte tydligt definierat vad som menas med utlandsfödda, där finns alltså dimridåer som möjliggör olika tolkningar av begreppet.

Elever födda i exempelvis Chantilly utanför Paris eller i München eller i Vilnius, jämställs med studeranden födda i en bergsby i östra Turkiet eller i ett liknande område i Afghanistan. Vad man – det vill säga Partiet – emellertid med alla till buds stående medel försöker dölja är elevernas sociala bakgrund, ty det strider mot den påbjudna tron på en absolut intellektuell jämlikhet.

Många av de undantagna eleverna är faktiskt födda i Sverige! Dock bör man alltid beakta människans värde, det som vi som är fostrade i den latinska, kristna civilisationen företräder.

För att bättre förstå vad som händer krävs ett historiskt perspektiv. När generaldirektören för Medicinalstyrelsen, Bror Rexed, år 1967 lanserade du-reformen, var det ett före­bud om alla de experiment som konungariket Sverige skulle underkastas under de närmaste decennierna. Året därpå, 1968, ombildades dåvarande Ecklesiastikdepartementet till Utbildningsdepartementet med Olof Palme som utbildningsminister.

Det var då man avskaffade studentexamen i sin klassiska form. Längre fram infördes gymnasielinjer där vissa ämnen togs bort eller stympades till några få lektionstimmar. Ett sådant ämne är historia, som delar sin utplåning med geografi och religionskunskap. Som en barbarisk bekräftelse avskaffades 1975 riksdagens högtidliga öppnande med Karl XI:s drabanter.

Sista gången de marscherade in i Rikssalen var 1974. Ett antal år senare inträdde i den svenska riksdagen en utlandsfödd riksdagsledamot iklädd en T-shirt med ett speciellt budskap. Härvidlag ser man en tydlig tendens till en jämlik förändring.

I flera medlemsstater i Europeiska unionen vakar man mycket, mycket noga över sina utbildningssystem och ställer obevekliga kunskapskrav. Ett annat bekymmer utgör språkkunskaperna. Undervisningen i storstäder visar en något bättre nivå, men situationen ute i landet är mycket bekymmersam. Hur är det möjligt att elever på exempelvis högstadium under tre år läser tyska eller franska utan att en enda gång se på direktsända nyheter? Självfallet är mycket väldigt olika på olika orter, men den engelska dominansen (American English) är förkvävande.

Genom så tydligt avståndstagande från den europeiska språktraditionen (jag bortser här från latinet och grekiskan) berövar vi också de utanför Europa födda ungdomarna kunskaper i europeisk savoir-vivre. Självfallet gäller samma sak svenskan. Grammatik och ordförråd utvecklas genom ett logiskt tänkande och skrivande (ratio scripta).

Ett logiskt tänkande utvecklas genom matematiskt tänkande, i synnerhet inom algebra, och abstrakt analys inom geometri. Det är känt att inte alla studerande klarar av studiernas alla delar, därför bör en stor del av utbildningar överföras till yrkesutbildningar. Alltså inte gymnasieskolor utan yrkesskolor.

Dessa bör samarbeta med olika företag, där ungdomar bör få möjligheter att inte bara lära sig ett yrke utan även utveckla sina talanger. Från lärling till gesäll och senare till mästardiplom. Tyskland är ett förebildsland vad gäller detta system och jag uppmanar ansvariga på bildnings/utbildningsdepartementet att ta en snabbkurs i tyska (artigheten skadar aldrig) och besöka några företag i de tyska delstaterna.

Kritiken som drabbade Utbildningsdepartementet i allmänhet och S-ministern Anna Ekström i synnerhet, parerade den vänliga delen av media med argumentation om Ekströms utomordentliga kvalifikationer. Det är korrekt uppfattat, att hon är dotter till en åklagare, vilket ger en akademisk tradition enligt den nya tiden.

Vad man emellertid bör iakttaga är att tidigare kunde varje medborgare ur Sveriges statskalender utläsa allt om de av folket tillsatta politikerna och höga statstjänstemännen. Sedan 1813 gavs denna kalender ut för en allmän upplysning och information. År 2010 blev den publicerad för 198:e och sista årgången.

En i utbildningsfrågan viktig del är ett tidigare riksdagsbeslut från år 1975. Etniska minoriteter fick då rätt att själva välja i vilken utsträckning de vill assimileras i den svenska kulturen. Åberopande exempelvis religionsfrihet blir det således möjligt att avstå från vissa delar av undervisningssystemet och likaväl en europeisk, det vill säga svensk savoir-vivre.

Isolationen från andra europeiska länder i deras strävan att hålla bildningsnivån så hög som möjligt gjorde troligen att man ansåg det helt plausibelt att ”förbättra” studieresultaten och därmed PISA-utfallet.

När chefredaktören för Dala-Demokraten, Göran Greider, efterlyser böcker inom undervisningen (helt rätt! Eloge!), glömmer han dock att det var hans store chef, Göran Persson, som kommunaliserade den svenska skolan. Man visste då att av Sveriges 290 kommuner styrdes majoriteten av socialdemokrater eller hade skolchefer med lämpliga åsikter. Huvudsaken var att den rätta politiska värdegrunden inplanterades vad gäller lärare och elever. Kvalitén och det intellektuella innehållet, liksom lärarnas utbildning och behörighet, kom i andra hand.

Det är som en präst vigd i Svenska kyrkan uttryckte det till undertecknad: ”Gud bevare oss för välutbildade människor”.

Sophie Kielbowska

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Diktaturer tillåter kritik, men inte handling

DEBATTNär Exakt24 stängdes av på Youtube, så var det förstås väntat. Alternativ svensk media håller i rask takt på att rensas ut från plattformen. Mycket får dock ligga kvar på Youtube, även till synes radikala påståenden och ovårdade nedsättande uttalanden. Veckans debattör, samhällsdebattören och programledaren Magnus Stenlund, resonerar om varför vissa blir censurerade medan andra får vara kvar, och gör en talande jäm­förelse med hur Kinas myndigheter hanterar oppositionen.

Slopa fordonsskatt när fordonet står stilla och inte används

KRÖNIKA

Husbyggen trots stigande hav?

KRÖNIKAJordbruk på den nordfrisiska ön Pellworm riskerar att översvämmas av stigande hav. Åtminstone enligt Dagens Nyheter och andra media.

Danmarks initiativ förändrar spelplanen

LEDAREDanmark har tagit ett historiskt steg då man den 3 juni bestämde sig för att flytta hela asylprocessen till Afrika. Inte ens de som får asyl beviljad kommer att tillåtas invandra till Danmark, utan fristad kommer att erbjudas dem i det afrikanska landet. Det innebär noll asylinvandrare till Danmark så snart det nya systemet är på plats – det första av två nödvändiga steg för att göra Danmark danskt igen.

Frankrike i ett tillstånd av la colère – vrede

OPINION: SOPHIE KIELBOWSKAEfter en tid av upprördhet övergick fransmännens känslor i vrede. I Sverige säger vi ”nu går skam på torra land”, i Frankrike agerar man med värdighet och vrede. I slutet av april och början av maj inträffade en rad händelser som fått fransmännen att visa, att nu går skam på torra land. Och mest en colère är polisen och militären. Det skriver Sophie Kielbowska som följt händelserna genom franska medier och ger här en lägesrapport.

Ljusskygga vänsterterrorister exponeras

LEDAREUnder många år har extremvänstern kunnat begå våldsdåd mot oliktänkande och sabotera valkampanjer utan någon större risk. De har åtnjutit moraliskt skydd av systemmedias meningsfränder och ekonomiskt stöd via generösa bidrag via olika vänsterkulturella projekt som slussat pengarna vidare. Denna härva håller nu på att rullas upp genom webb-tv-kanalen Exakt24:s grävande arbete.

Hur förbereder man sig för en sannolik kommande inflation och matbrist?

LEDAREFör alla oss som redan sett de tydliga tecknen på vart vi är på väg och utifrån historien förstår hur svår situationen snabbt kan bli, så är det frågan i rubriken som överskuggar allt annat. I denna ledare försöker vi på ett mycket övergripande sätt besvara denna högaktuella fråga i förhoppningen att det kan hjälpa och inspirera våra läsare att agera och i tid.

Public service – hur pålitlig är nyhets- och informations-förmedlingen?

KRÖNIKASedan den 5 maj pågår en intensiv medial debatt kring en reporters nyhetsförmedling via Sveriges Radio, eller som kritiska röster brukar säga, Sveriges Rödio. Två parter har varit synnerligen aktiva i detta åsiktsutbyte, chefredaktören för Dagens Nyheter och VD:n för Sveriges Radio. Inledningsvis handlade ärendet om en reporter med uppenbart dåligt omdöme och en brist på objektiv rapportering. Kvinnan inledde ett förhållande med en person med tveksamma antecedentia och ett intresse hos Sveriges säkerhetsmyndigheter. Han blev huvudtema i hennes ”tycka-synd-om-nyhetsframställning”. En utredning i detta ärende krävs nu från flera håll.

Gå till arkivet

Send this to a friend