Skip to Content

Latakia under attack. Robotar, luftvärnseld och en kraftig explosion lyser upp natthimlen. Stillbild: syrianperspective.com

Provokativ israelisk attack på Syrien – Ryskt Il-20 spaningsflygplan nedskjutet

PappersupplaganNya Tider v. 38

Israeliska F-16i stridsflygplan gick till angrepp mot ett hitintills tämligen fredat västra Syrien där de ryska baserna med sitt kraftfulla luftvärn ligger. Under attacken sköts ett ryskt spaningsflygplan ned. Den ryska militärledningens initialt felaktiga uppgifter och rysk statsmedias märkliga rapportering sammantaget med en ovanligt svag reaktion från president Vladimir Putin väcker många frågor. De politiska konsekvenserna av detta kan bli stora både inrikes och utrikes. Trots att händelsen utgör en milstolpe i det över sju år långa kriget mot Syrien har väst­media underrapporterat den. Nya Tiders källor uppger vid sidan av mycket annan initierad info det troliga skälet till detta.

Publicerad: 24 september, 2018, 12:09

  • Svenska

Läs även

Måndagen den 17 september efter 22-tiden på kvällen flög markmålsrobotar som avfyrats i östra Medelhavet in mot de syriska kuststäderna Baniyas, Latakia och Tartus samt den angränsande provinsen Hama. Attacken riktade sig främst mot mål i den del av Syrien som ses som president Bashar Assads kärnområde, där han har allra starkast stöd. Där är också de ryska baserna med sina kraftfulla luftförsvar belägna. Flygbasen Khmeimim ligger mellan Latakia, Baniyas och den ryska flottbasen i Tartus. Därför har ingen extern aktör tidigare genomfört attacker där annat än via ombud, då rebell- och terrorgrupper beskjutit området och de ryska baserna med granatkastare, raketartilleri och i år även med beväpnade små drönare.

Syriskt luftförsvar svarade med allt man hade och enligt syrisk statsmedia sköts en majoritet av de inkommande robotarna ned, men flera tog sig igenom och nådde sina mål. Uppgifterna om vad som träffats är inte entydiga mer än i några fall, men det uppges i flera fall röra sig om vapendepåer vid syriska militärbaser, en forskningsanläggning och ett kraftverk. Två syriska soldater dödades, troligen vakter vid en av baserna, och minst tio människor skadades i robotattacken.

Ett av målen i Latakia (före och efter attacken) såg ut som en lagerlokal, men uppges ha varit en vapen- och ammunitionsdepå. Avsaknaden av spår från sekundära explosioner gör att dessa uppgifter kan ifrågasättas. Uppgifterna kommer från ett israeliskt satellitbildsföretag. Satellitbild: ImageSat International (ISI)

Ett av målen i Latakia (före och efter attacken) såg ut som en lagerlokal, men uppges ha varit en vapen- och ammunitionsdepå. Avsaknaden av spår från sekundära explosioner gör att dessa uppgifter kan ifrågasättas. Uppgifterna kommer från ett israeliskt satellitbildsföretag. Satellitbild: ImageSat International (ISI)

 

Under attacken förlorade de ryska flygledarna vid Khmeimim kontakten med ett av sina Il-20 spaningsflygplan som vid angreppet befann sig cirka 35 kilometer utanför den syriska kusten och var på väg tillbaka för att gå in för landning. Det flög in från samma håll som de angripande robotarna kom. Flygplanet visade sig senare ha blivit nedskjutet med 15 besättningsmän ombord. Det är det femte ryska flyget som förlorats i syriska operationer bara i år, vilka sammantaget hitintills kostat 59 ryska militärer livet (se faktaruta).

Attacken skedde samma dag som ryska försvarsdepartementet släppte bevis i form av två spårbara serienummer som visar att den Buk luftvärnsrobot som sköt ned passagerarflygplanet Malaysia Airlines MH17 över Donbass den 17 juli 2014, där 298 människor dödades, tillhörde Ukraina.

Anfall kort efter uppgörelse

Initiala rapporter från bland annat den statliga syriska nyhetsbyrån SANA gjorde gällande att det var ett massivt anfall med kryssningsrobotar från Medelhavet, vilket skapade farhågor om ett större anfall utfört av som tidigare USA, Storbritannien och Frankrike. Det talades om 28 kryssningsrobotar i en enda våg samtidigt som människor i Latakia vittnade om mängder av explosioner och en himmel full av ljus från angripande robotar, luftvärn och kraftiga explosioner. De beskrev det som mest intensivt på havssidan väster om staden, och den östra sidan, där flera av målen och syriskt luftvärn var belägna.

Ryska försvarsdepartementet gick tämligen snabbt ut och meddelade att de registrerat hur den franska fregatten Auvergne avfyrat kryssningsrobotar, vilket spädde på farhågorna om ett större Nato-anfall. Paris förnekade dock inblandning och även Pentagon var snabbt ute och dementerade att amerikanska stridskrafter var inblandade.

Nya Tiders syriska källor pekade omgående ut Israel som angripare och angav flera skäl till varför man trodde det, vid sidan av de rent militära. De menar att Tel Aviv var frustrerade över att den kommande syriska offensiven mot terroristerna i Idlib blåstes av, och påpekar att attacken skedde bara några timmar efter att beslutet offentliggjorts på den presskonferens som gavs av Rysslands president Vladimir Putin och Turkiets presi­dent Recep Erdogan efter deras möte i ryska Sotji tidigare samma dag. Offensiven var enligt källorna tänkt att användas för att öppna för ett större Nato-luftanfall efter en falskflagg med kemvapen som Damaskus skulle beskyllas för. Om offensiven inte blev av, skulle inte alla amerikanska örlogsfartyg som anlänt och det amerikanska hangarfartyget USS Harry S. Truman, som i skrivande stund är på väg över Atlanten mot Medelhavet med alla sina eskortfartyg, kunna sättas in mot Israels ärkefiende Syrien. Våra diplomatiska källor menar att ryssarna böjt sig dubbelvikta för turkiska krav delvis just för att undvika ett anfall på Syrien. De menar att det israeliska anfallet därför måste kommit som en kalldusch för ryssarna och spekulerar att det mycket väl kan ha syftat till att sabotera avtalet och eskalera situationen. De får medhåll av president Erdogans rådgivare Yasin Aktay, som öppet beskrivit den israeliska attacken som ett försök att sabotera det rysk-turkiska avtalet gällande den demilitariserade zonen i Idlib.

Talande miner vid presskonferensen efter mötet mellan Putin och Erdogan i Sotji den 17 september, där Moskva gick med på att ställa in den länge planerade syriska offensiven mot terroristerna i Idlib-provinsen. Damaskus, som fått vänja sig med att beslut tas över deras huvud, har redan dragit samman den största militära styrkan sedan Oktoberkriget 1973 för denna offensiv. Dessa står nu overksamma i sina utgångsställningar. Den turkiska delegationen utstrålade allvarlig beslutsamhet, medan minerna hos den ryska delegationen lyste av en blandning av frustration och nedslagenhet. Försvarsminister Shojgu (t.v.) andades tungt medan han till synes uppgivet tittade på sin chef eller tomt framför sig och den annars så coollugne utrikesministern Sergej Lavrov grimaserade kraftigt under Putins tal. Några timmar senare skulle de nås av nyheten att deras Il-20 skjutits ned. Stillbild: AMNews

Talande miner vid presskonferensen efter mötet mellan Putin och Erdogan i Sotji den 17 september, där Moskva gick med på att ställa in den länge planerade syriska offensiven mot terroristerna i Idlib-provinsen. Damaskus, som fått vänja sig med att beslut tas över deras huvud, har redan dragit samman den största militära styrkan sedan Oktoberkriget 1973 för denna offensiv. Dessa står nu overksamma i sina utgångsställningar. Den turkiska delegationen utstrålade allvarlig beslutsamhet, medan minerna hos den ryska delegationen lyste av en blandning av frustration och nedslagenhet. Försvarsminister Shojgu (t.v.) andades tungt medan han till synes uppgivet tittade på sin chef eller tomt framför sig och den annars så coollugne utrikesministern Sergej Lavrov grimaserade kraftigt under Putins tal. Några timmar senare skulle de nås av nyheten att deras Il-20 skjutits ned. Stillbild: AMNews

 

Våra syriska källor pekade också på datumet i sig som en indikator på Israels inblandning. De berättar att den 17 september var det 45 år sedan dåvarande Sovjetunionen gav grönt ljus till Kairo och Damaskus att gå till anfall mot Israel den 6 oktober 1973, som blev känt som Oktoberkriget. En omständighet Tel Aviv inte glömt eller förlåtit och som viss israelisk media också påtalade efter nedskjutningen av Il-20:an. Den 17 september är också dagen då flera historiskt kända judar avrättats eller tvångskonverterats, vilket enligt våra källor lett till att den 17 september ses som en oförrättens eller hämndens dag av många israeler. Våra källors uppgifter är visserligen historiskt korrekta, men hur israeler ser på datumet eller att det har något med anfallet att göra kan bara ses som spekulationer.

Medias rapportering avslöjande

Nya Tiders utrikesredaktion följde utvecklingen under kvällen och natten medan vi stod i direktkontakt med flera av våra källor, varav några i Syrien. Rapporteringen i media var i sig talande. Medan syrisk och regional media, till exempel libanesisk, samt sociala medier översvämmades av information och spekulationer var det tyst i både västerländsk och rysk media som RT. Efter ett tag rapporterades det att det ryska spaningsflygplanet Il-20 saknades. Fortfarande tyst i rysk media, som senare uppgav fransk inblandning i attacken. Pentagon gick snabbt ut via CNN och dementerade amerikansk inblandning. CNN, som var ledande i rapporteringen, uppgav först av alla att det ryska planet skjutits ned av syriskt luftvärn. Många misstrodde detta med hänvisning till CNN:s dåliga namn medan andra fann det märkligt att CNN, som Trump-administrationen upprepade gånger fördömt och kallat Fake News, var så välinformerade och tydligt samordnade med Pentagon.

Ryska försvarsdepartementet gick sedan ut med uppgiften att de ”registrerat” att den franska fregatten Auvergne avfyrat kryssningsrobotar och att de såg Paris som tänkbar förövare till nedskjutningen av deras spaningsflygplan. Sammantaget med uppgifter från syrisk media, som normalt inte överdriver rapportering om attacker, om ett massivt anfall med kryssningsrobotar från Medelhavet, var det många som drog slutsatsen att det trots allt var ett Nato-anfall. Några antog felaktigt att det som i Libyen 2011 skedde under fransk ledning och att USA kanske stod utanför.
Nästan ingen media nämnde Israel, trots att sociala medier fylldes med antaganden om just detta. Bland dessa röster fanns flera som kan ses som skickliga analytiker och experter i ämnet. Inte minst var det vad syrierna själva trodde.

IL-20 ”COOT-A” (Natos rapporteringsnamn) är ett spaningsflygplan tillverkat av ryska Iljusjin som på engelska benämns ELINT (sv. elektronisk underrättelseplattform). Den är utrustad med ett brett spektrum av antenner, IR (infrarött) och optiska sensorer, en SLAR (sv. sidospanande luftburen radar) och avancerad satellitkommunikationsutrustning för delning av realtidsdata med enheter på marken, till sjöss och i luften. Normalt finns på den ryska flygbasen i Syrien minst två stycken Il-20 som turas om att vara i luften och spana. Det är i dag det primära spionflygplanet inom ryska flygvapnet och ses regelbundet flyga över bland annat Östersjön. Foto: Sputnik/Alexander Tarasenkov

IL-20 ”COOT-A” (Natos rapporteringsnamn) är ett spaningsflygplan tillverkat av ryska Iljusjin som på engelska benämns ELINT (sv. elektronisk underrättelseplattform). Den är utrustad med ett brett spektrum av antenner, IR (infrarött) och optiska sensorer, en SLAR (sv. sidospanande luftburen radar) och avancerad satellitkommunikationsutrustning för delning av realtidsdata med enheter på marken, till sjöss och i luften. Normalt finns på den ryska flygbasen i Syrien minst två stycken Il-20 som turas om att vara i luften och spana. Det är i dag det primära spionflygplanet inom ryska flygvapnet och ses regelbundet flyga över bland annat Östersjön. Foto: Sputnik/Alexander Tarasenkov

 

Spaningsflygplanets flygrutt syns (den röda ”åttan”) på denna presentation av ryska försvarsdepartementet. De israeliska F-16i stridsflygplanens ungefärliga anfallsriktning syns i blått. Försvarsdepartementets talesman generalmajor Igor Konasjenkov uppgav under presentationen att israelernas inflygning skedde på låg höjd och att de använde Il-20:an som skydd innan de avfyrade sina, vad våra militärkällor uppger vara, precisions­styrda glidbomber av typen GBU-39. Dessa är snarlika kryssningsrobotar till utseendet och är troligen skälet till de många rapporterna om sådana. Avfyringen skedde enligt generalen i närheten av både Il-20:an och den franska fregatten, utan att närmare förklara om det var skälet till försvarsdepartementets initiala felaktiga utpekande av fransmännen. Konasjenkov uppgav även att både den israeliska ledningscentralen och piloterna med säkerhet visste om närvaron av Il-20:an, som då befann sig på inflygning från fem kilometers höjd, men att ”de medvetet utförde detta upplägg”. Generalen förklarade också att ryska militären ”ser dessa provokativa handlingar som fientliga”. Talesmannen avslutade med att förklara att ”vi förbehåller oss rätten att svara i enlighet med detta”. Stillbild: Ryska försvarsdepartementet

Spaningsflygplanets flygrutt syns (den röda ”åttan”) på denna presentation av ryska försvarsdepartementet. De israeliska F-16i stridsflygplanens ungefärliga anfallsriktning syns i blått. Försvarsdepartementets talesman generalmajor Igor Konasjenkov uppgav under presentationen att israelernas inflygning skedde på låg höjd och att de använde Il-20:an som skydd innan de avfyrade sina, vad våra militärkällor uppger vara, precisions­styrda glidbomber av typen GBU-39. Dessa är snarlika kryssningsrobotar till utseendet och är troligen skälet till de många rapporterna om sådana. Avfyringen skedde enligt generalen i närheten av både Il-20:an och den franska fregatten, utan att närmare förklara om det var skälet till försvarsdepartementets initiala felaktiga utpekande av fransmännen. Konasjenkov uppgav även att både den israeliska ledningscentralen och piloterna med säkerhet visste om närvaron av Il-20:an, som då befann sig på inflygning från fem kilometers höjd, men att ”de medvetet utförde detta upplägg”. Generalen förklarade också att ryska militären ”ser dessa provokativa handlingar som fientliga”. Talesmannen avslutade med att förklara att ”vi förbehåller oss rätten att svara i enlighet med detta”. Stillbild: Ryska försvarsdepartementet

 

Uppgifter om drönare ovanför västra Syrien ökade på de allt vildare och felaktiga ryktena, bland annat om inblandning av terroristerna i Idlib. Det ryska luftvärnet uppgavs ena minuten satts in med full kraft och för första gången i ett anfall på syriska mål, medan det i nästa förblivit tyst.

Först senare kom rysk media och statskontrollerade engelskspråkiga RT med uppgiften om att flygledarna på den ryska flygbasen tappat kontakten med ett ryskt spaningsplan som ”försvunnit från radarn” och att en sök- och räddningsaktion inletts. Detta lyfte på en del ögonbryn, eftersom ryska försvarsdepartementet redan bekräftat att det var nedskjutet, även om de felaktigt angav fransmännen som misstänkta. Sedan verkar RT:s redaktion ha gjort natt, och först på morgonen följande dag angav de nästan ordagrant det som CNN i ett mycket tidigt skede rapporterat om, nämligen att spaningsflygplanet skjutits ned av syriskt luftvärn. Den ryska rapporteringen lämnar således mycket att önska samt flera frågetecken, trots att de borde vara några av de bäst informerade.

Putins respons upprör ryssar

Det var först på morgonen den 18 september som rysk och västmedia rapporterade att anfallet utförts av Israel. Ryska försvarsdepartementet uppgav att fyra israeliska F-16i multirollflygplan genomfört attacken och att de flugit in lågt över östra Medelhavet och synkroniserade det så att de kunde stiga upp i skydd av Il-20:ans radarbild, då det dömda flygplanet var på väg för inflygning. Det är här viktigt att känna till att det ryska spaningsflygplanet, som så många gånger tidigare, flugit i en åtta över Idlib och ned utanför de ryska baserna och sedan ut över östra Medelhavet före inflygning och landning på Khmeimim (se bild). Dess rutt var därför känd av Tel Aviv, vilket är ett av flera skäl som utesluter att de israeliska flygplanen råkade dyka upp just då av en slump. Israelerna drog således medvetet syrisk eld mot det ryska planet, menar våra ryska kontakter.

Försvarsminister Sergej Shojgu förklarade i hårda ordalag att Israel bär fullt ansvar för händelsen och att Moskva förbehåller sig ”rätten att svara”:
– I dag informerade vi våra israeliska kollegor, i synnerhet jag informerade den israeliska försvarsministern [Avigdor Lieberman], att vi inte kommer lämna sådana handlingar obesvarade, sade Shojgu på tisdagen den 18:e.

Ryska militären var också mycket upprörd över att Israel bara förvarnat någon minut före anfallet, vilket omöjliggjorde för Il-20:an att hinna sätta sig i säkerhet.

I ljuset av detta uppgav sig Nya Tiders källor med koppling till den ryska mi­litären vara ”chockade” av presi­dent Putins uttalande om händelsen, som ryssar och världen höll andan inför under tisdagen. Under en presskonferens som Putin höll tillsammans med Ungerns premiärminister Viktor Orbán, efter ett möte dem emellan, fick han frågan om nedskjutningen av Il-20:an. Putin talade först i tämligen allmänna ordalag om det tragiska i när människor dör och gav sedan sina kondoleanser till de stupades familjer. Han gick sedan vidare och svarade på frågan om det fanns likheter med den Su-24 som Turkiet sköt ner 2015 och menade att så inte var fallet:
– Det turkiska stridsflygplanet sköt med flit ned vår jet. Den här gången ser det ut att vara en kedja av olyckliga omständig­heter, för det israeliska jetplanet sköt inte ned vårt flygplan, svarade Putin medan han ryckte på axlarna.

HEDRAS. Invånarna i Svartahavsflottans hemmahamn Sevastopol hedrar den nedskjutna Il-20ans besättningsmän. Stillbild Sputnik

HEDRAS. Invånarna i Svartahavsflottans hemmahamn Sevastopol hedrar den nedskjutna Il-20ans besättningsmän. Stillbild Sputnik

 

Många ryssar upprördes över detta. Presidenten sade sedan att ”det är självklart att vi måste gå till botten med detta”. Efter att ha talat om att nedskjutningen i princip var en olycka förvånade Putin därefter återigen genom att ge stöd till militärens slutsats i skuldfrågan:
– Vår attityd till tragedin framkommer i det ryska försvarsdepartementets uttalande som godkänts av mig.

Tel Aviv erkände för ovanlighetens skull tämligen snart efteråt att de låg bakom attacken, men vägrade ta ansvar och menade istället att det var Damaskus och Teherans (sic) fel.

Diskrepans i ledningen

Våra källor menar att Putins uttalande är både svagt, då han helt undviker skuldfrågan, och inkonsekvent eftersom han uppenbarligen kände sig tvingad att samtidigt förklara att han står bakom sin försvarsministers uttalande. Sådan synbar diskrepans är inte vanlig i den ryska ledningen och öppnar upp frågor om allt från eventuella motsättningar eller åtminstone olika syn på händelsen till ett medvetet upplägg med god och ond polis för att fortsätta den geopolitiska balansgången i Syrien. Oavsett är frånvaron av tydlighet och enhet både unik och anmärkningsvärd, menar våra källor, som spekulerar i att det delvis kan vara skälet till rysk medias och RT:s märkliga initiala rapportering. På frågor om vilka åtgärder Moskva kommer att vidta, underförstått mot Israel, blev Putins svar återigen undanglidande.

YAAKOV KEEDMI var 1992-1999 chef för den israeliska organisationen Nativ, som arbetade dolt med att i öststaterna främja ”judisk utbildning” och emigration till Israel. Dess dolda verksamhet gjorde att bland andra Sovjetunionen klassade den som underrättelsetjänst. Den rysktalande Keedmi är i dag en säkerhets- och politisk analytiker som ofta framträder i rysk tv. Han hävdar precis som våra källor att Moskvas undfallenhet mot Israel och framför allt USA är skälet till västmakternas aggressiva agerande och sedan en tid tillbaka uppskruvade retorik samt att detta kommer att förvärras om ryssarna inte lär sig att hantera ”mobbarna”. Våra källor instämmer och varnar för att Moskvas ”stoiska tålamod” bara uppfattas som svaghet av väst och därmed ökar risken för en allvarlig konfrontation den dag Ryssland tvingas säga ifrån. Under en tv-sändning frågar han retoriskt om Ryssland svarat på all de otaliga gånger USA agerat aggressivt mot dem (textremsan) och svarar retsamt ”njet”. Stillbild: Russia1

YAAKOV KEEDMI var 1992-1999 chef för den israeliska organisationen Nativ, som arbetade dolt med att i öststaterna främja ”judisk utbildning” och emigration till Israel. Dess dolda verksamhet gjorde att bland andra Sovjetunionen klassade den som underrättelsetjänst. Den rysktalande Keedmi är i dag en säkerhets- och politisk analytiker som ofta framträder i rysk tv. Han hävdar precis som våra källor att Moskvas undfallenhet mot Israel och framför allt USA är skälet till västmakternas aggressiva agerande och sedan en tid tillbaka uppskruvade retorik samt att detta kommer att förvärras om ryssarna inte lär sig att hantera ”mobbarna”. Våra källor instämmer och varnar för att Moskvas ”stoiska tålamod” bara uppfattas som svaghet av väst och därmed ökar risken för en allvarlig konfrontation den dag Ryssland tvingas säga ifrån. Under en tv-sändning frågar han retoriskt om Ryssland svarat på all de otaliga gånger USA agerat aggressivt mot dem (textremsan) och svarar retsamt ”njet”. Stillbild: Russia1

 

– När det gäller motåtgärder kommer de först och främst att inriktas på att ytterligare garantera säkerheten för vår militära personal och anläggningar i Syrien, sade Putin.

Åter ett svar som våra ryska källor reagerar negativt på. Dels då ”ytterligare garantera” betyder att säkerheten redan är garanterad, något ryska förluster i år starkt motsäger, dels då frågan om motåtgärder mot Israel – den av hans försvarsdepartement utpekade skyldige bakom tragedin – undveks.

Våra källor ställer fler mer eller mindre retoriska frågor. De undrar hur det ryska försvarsdepartementets misstag gällande fransk inblandning var möjlig. Dels utifrån att ryska militären oftast är mycket noggrann och tar lång tid på sig i dylika fall, speciellt då det handlar om att peka ut en misstänkt eller skyldig, dels vad som fick dem att alls begå misstaget. Il-20:an befann sig enligt försvarsdepartementet själva på inflygning från fem kilometers höjd när israelerna gömde sig i dess radar­bild och avfyrade sina vapen. Hur kan då ryssarna misstaga deras avfyring med den från en fregatt vid havsytan flera tusen meter nedan­för? undrar de.

Våra källor spekulerar i att Israel även sköt upp robotar i den franska fregattens närhet, från till exempel en ubåt eller kamouflerad avfyringsramp på ett handelsfartyg, och om det i så fall också var medvetet gjort. De frågar sig också hur det kommer sig att ryska radarsystem, med bland annat luftvärnssystemet S-400 som ser stora delar av Israel och förbi Cypern, ett stort antal militära fartyg i området varav flera specialiserade på bekämpning av luftmål, samt Il-20 självt som är ett av den ryska militärens bästa ögon i Syrien och dessutom en av deras främsta kommunikationsplattformar, kunde missa att se och varna för det kommande israeliska angreppet. Stördes de ut av israelisk elektronisk krigföring som överglänste ryssarnas? undrar de bland annat. De menar att dessa saker och rysk medias initialt dåliga rapportering inte bara skapar frågor, utan också sätter Kreml i dåligt ljus.

Syriska och ryska reaktioner

Latakiaborna, som tog attacken med stoiskt lugn, och många andra syrier uttryckte efteråt stor vrede och undrade varför världssamfundet tillåter Israel att upprepade gånger och i strid med internationell lag angripa en suverän nation som kämpar mot världens samlade terrorism. Syrier utomlands som läser västmedia har tidigare förklarat hur de i början chockades av västmedias ”krigshetsande och lögnaktiga” rapportering om Syrien och påtalade flera gånger att det är talande att västmedia inte en enda gång – av de hundratals som Israel angripit Syrien – har skrivit att det rör sig om grova brott mot internationell lag.

MACHOMANNEN PUTIN. En av våra källor förutspådde syrligt den 18 september att snart kommer vi få se nya ”machobilder” på Putin i rysk media. Källan argumenterade att varje gång Putin riskerar att framstå som svag i ryska och internationella ögon så poppar de upp. Den 19:e lade mycket riktigt bland andra Sputnik och RT ut dylikt bildmaterial på Putin, som denna gång provade ett nyare prickskyttevapen från Kalasjnikov. Här en av dessa bilder. Foto: Alexey Nikolskiy/Sputnik

MACHOMANNEN PUTIN. En av våra källor förutspådde syrligt den 18 september att snart kommer vi få se nya ”machobilder” på Putin i rysk media. Källan argumenterade att varje gång Putin riskerar att framstå som svag i ryska och internationella ögon så poppar de upp. Den 19:e lade mycket riktigt bland andra Sputnik och RT ut dylikt bildmaterial på Putin, som denna gång provade ett nyare prickskyttevapen från Kalasjnikov. Här en av dessa bilder. Foto: Alexey Nikolskiy/Sputnik

 

Våra syriska källor menar att det israeliska anfallet ska ses som en provokation mot ryssarna, något som en del av våra ryska källor håller med om. De menar också att det styrks av det faktum att västmedia knappt rapporterat om den historiska händelsen, vilket det faktiskt är att ett israeliskt flyganfall kunde smyga in under ryskt luftvärnsparaply och i så nära anslutning till ryska baser, samt att det dessutom resulterade i kännbara militära förluster då Moskva förlorade 15 av sina bäst tränade militärer inom det kanske viktigaste och mest känsliga militära området. Våra källor resonerar att det handlar om en medveten taktik där tanken var att provocera fram en militär eller annan kraftig motreaktion som sedan skulle kunna framställa Ryssland som den aggressiva parten, eftersom opinionen i väst som konsumerar systemmedia inte ser helhetsbilden.

Deras spekulationer stärks av ett uttalande från oväntat håll. Jaakov Kedmi, en tidigare israelisk underrättelsechef, gick efter anfallet ut och sade att det israeliska anfallet var ett brott mot det tysta avtal som finns mellan Moskva och Tel Aviv, där ryssarna ser mellan fingrarna på israeliska angrepp mot att Israel garanterar att de aldrig utsätter rysk militär för fara.

SELIGER hjälper till i bärgningsarbetet. Det är ett forskningsfartyg som tillhör ryska Svartahavs­flottan. Dess primära funktion är att genomföra hydrografiska och oceanogra­fiska undersökningar i djupa vatten samt inspektion av undervattenskablar. Seliger har både miniubåt och undervattensdrönare ombord och är byggd för att kunna deltaga i räddnings- och bärgningsoperationer. Foto: Arkiv

SELIGER hjälper till i bärgningsarbetet. Det är ett forskningsfartyg som tillhör ryska Svartahavs­flottan. Dess primära funktion är att genomföra hydrografiska och oceanogra­fiska undersökningar i djupa vatten samt inspektion av undervattenskablar. Seliger har både miniubåt och undervattensdrönare ombord och är byggd för att kunna deltaga i räddnings- och bärgningsoperationer. Foto: Arkiv

 

– Israels angrepp är i sig, oavsett konsekvenserna, en ansvarslös handling, för det finns inte en enda anläggning på Syriens territorium som kan ha använts av Iran och vars förstörelse skulle ha motiverat ett angrepp på det, vilket skulle äventyra ryska truppers säkerhet, sade Kedmi. I klartext betyder hans ord att provokationen inte kan ha motiverats av rent militära hänsyn.

Våra ryska källor berättar avslutningsvis att det för första gången nu mullrar i den ryska militären. Många där har länge ogillat att deras politiska ledning har ett ”ej hedervärt” hemligt avtal som låter Israel angripa deras allierade, de syriska kollegor som de rådgör, tränar och i flera fall strider sida vid sida med. Många ansåg också det nya avtalet med Turkiet som svårt att svälja, då det handlar om att böja sig av rädsla för ett anfall. När ett anfall ändå kommer bara några timmar senare, där ”partnern” Israel dessutom ”gillrar en fälla” (som våra källor uttrycker det) för Il-20:an och dess besättning, handlar det om ren förödmjukelse. Att deras president sedan uttalar sig som han gör fick en av våra källor att fråga ”varför ska jag skicka mina barn till Syrien eller ens militären” när den politiska ledningen uppenbarligen vurmar mer för Israels vilja än våra egna soldaters liv och heder. Källan som tidigare bara haft positivt att säga om Putin uppger att många ryssar delar hans besvikelse, speciellt de inom eller med en koppling till militären, och avslutar med att ”tålamodet med Putin inte kommer vara för evigt”. Det är tidigare ohörda och ödesmättade ord från dessa kretsar.

PILOTEN ROMAN FILIPOV stred ensam med sin pistol in i det sista mot en stor grupp terrorister som höll på att omringa honom innan han svårt skadad sprängde ihjäl sig själv med en granat efter att ha skrikit ”Detta är för våra killar”. Major Filipov fick postumt landets högsta hedersutmärkelse Ryska federa­tionens hjälte. Foto: Medvezhiy Ugol/The Siberian Ti

PILOTEN ROMAN FILIPOV stred ensam med sin pistol in i det sista mot en stor grupp terrorister som höll på att omringa honom innan han svårt skadad sprängde ihjäl sig själv med en granat efter att ha skrikit ”Detta är för våra killar”. Major Filipov fick postumt landets högsta hedersutmärkelse Ryska federa­tionens hjälte. Foto: Medvezhiy Ugol/The Siberian Ti

 

Ryska flygförluster i Syrien 2018:

3 februari sköts ett Su-25SM attackflygplan ned strax efter att ha bekämpat markmål i provinsen Idlib. Piloten major Roman Filipov lyckades skjuta ut sig, men sprängde ihjäl sig själv med en hanggranat för att undvika att bli tillfångatagen efter en eldstrid med terrorister på marken. Både al-Qaida i Syrien och FSA-rebeller, som beväpnats av Turkiet och västmakterna, tog på sig nedskjutningen.

6 mars kraschade ett An-26 transportflygplan som var på väg att landa på den ryska flygbasen Khmeimim. Sex besättningsmän och 33 passagerare dödas. Samtliga var ryska militärer.

3 maj kraschade ett Su-30SM jaktflygplan i Medel­havet efter att ha lyft från den ryska flygbasen Khmeimim. Enligt preliminära rapporter var orsaken fågelkollision. Båda piloterna dödades i kraschen.

7 maj kraschade en Ka-52 attackhelikopter under ett rutinuppdrag i östra Syrien. Båda helikopterpiloterna dödades i kraschen.

17 september sköts ett Il-20 spaningsflygplan ned av en syrisk S-200 luftvärnsrobot. Misstaget skedde efter att attackerande israeliska F-16i uppges ha gömt sig i dess radarbild under en attack på Latakia och västra Syrien. Flygplanet med de 15 besättningsmännen har hittats på havsbottnen 20 kilometer utan­för Syriens kust och åtta ryska fartyg arbetade vid pressläggningen med bärgning av känslig utrustning från vraket, kropparna och besättningsmännens personliga tillhörigheter. Dessa tas ombord på det ryska djuphavsforskningsfartyget Seliger.
Christer Ericsson

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

”Välkomna, nykomlingar!”

UTRIKESProfessor Alexander Dugin, filosof och geopolitisk expert från Ryssland, ser världen förändras: den gamla liberalismen ersätts av en ny, aggressiv, globalistisk mutation.

Drakoniska regler och lagar drabbar Frankrikes befolkning

UTRIKESDet befästes i det franska parlamentet, l’Assemblée Nationale, under natten till den 26 juli. Med röstsiffrorna 156 för, 60 emot och 14 som avstod inleds nu en ny ordning i den femte franska republiken. I kampen mot Covid-19 antogs nya åtgärder gentemot Frankrikes befolkning. Stora protester betraktas av regeringen som ett oansvarigt beteende från en störande minoritet.

Island: Vaccinerna funkar inte

COVID-19Island är något av vaccinförespråkarnas mönsterland, med över 90 procent av befolkningen över 40 år vaccinerad. Den 26 juni avskaffade man alla kvarvarande restriktioner. Men sedan dess har nya fall ökat snabbt – bland vaccinerade. Nu säger landets chefsepidemiolog att man kanske måste leva med restriktioner i decennier.

Paris

Protester över hela världen mot vaccinpass och restriktioner

VIDEOUnder parollen World Wide Rally For Freedom anordnades lördagen den 24 juli gemensamma protester över hela världen. Över 180 städer hade anmält sig och utifrån det bildmaterial som arrangörerna fått in verkar uppslutningen ha varit enorm, upp till tiotusentals eller hundratusentals deltagare på sina håll. Även i städer som är i total lockdown bröt människor igenom poliskedjorna och ropa ”Frihet!”.

Minst 45 000 amerikaner har avlidit inom tre dygn efter covid-vaccination

COVID-19Visselblåsare med unik insyn i både USA:s rapporteringssystem för misstänkta biverkningar av vaccin, inklusive dödsfall, och olika sjukförsäkringssystem har slagit larm om att de egentliga siffrorna är minst fem gånger högre än de officiellt angivna, som redan de är höga. Det framkommer också någonting hitintills okänt, att det finns dolda parallella rapporteringssystem. Man känner sedan tidigare till att siffror i rapporteringssystemet VAERS är underrapporterade med 10-100 gånger. Läggs den offi­ciella statistiken i ett diagram ser vi hur illa det är och att fler dött från covid-vaccinen än alla andra vaccin sammantaget som någonsin rapporterats. Därför har nu en stämningsansökan lämnats in mot hälsomyndig­heterna om att de utsätter befolkningen för ”omedelbar, potentiellt livshotande skada”.

Återfallsförbrytare född och uppvuxen i Finland utvisas

FINLANDHögsta förvaltningsdomstolen i Finland har godkänt utvisning av en notoriskt kriminell man till Somalia, trots att han är född i Finland och bott hela sitt liv i landet med permanent uppehållstillstånd. Han säger sig aldrig någonsin ha varit i Somalia, men utvisas ändå, med hänvisning till att brottsligheten utgör ”bristande anpassning” till det finska samhället.

Antikroppar mot Covid-19 skyddar i minst ett år även mot delta – klart bättre än vaccin

COVID-19Enligt en svensk studie som undersökt långtidsimmunitet mot Covid-19 ger de antikroppar som kroppen producerat ett skydd mot både originalviruset och flera av mutationerna, inklusive delta-varianten. Resultaten från studien visar att de naturliga antikropparna ger ett fortsatt gott skydd minst ett år efter infektion. Det är bättre än vaccin, där man förväntar sig att det ska behövas en ny spruta en gång per år. Nu höjs allt fler röster för att hälsomyndigheterna ska börja erkänna och acceptera immunitet från genomgången sjukdom.

Hur säkra är vaccinerna om vaccinerade fortfarande blir smittade och smittar?

UTRIKESDen aggressiva marknadsföringen av covidvaccinpass och drakoniska sanktioner mot ovaccinerade världen runt går inte så smidigt som makthavarna hade hoppats. Vaccinerade personer kan fortfarande smittas och överföra sjukdom, så detta motsäger uppenbarligen argumentet att de ovaccinerade skadar andra. Och hur säkra är vaccinerna?

Gå till arkivet

Send this to a friend