Rekryteringsproblem kan leda till återinförd värnplikt

Sedan den svenska värnplikten blev ”vilande” 2010, har Försvarsmakten haft svårt att rekrytera tillräckligt mycket personal, samtidigt som alltför många hoppar av under påbörjad utbildning eller slutar sin anställning i förtid. En utredning, som ska presenteras i september, ska därför ta ställning till huruvida en viss värnplikt bör återinföras och hur den i så fall ska utformas. Flera partier inväntar denna utrednings slutsatser, men det verkar nu finnas en majoritet i riksdagen för en återinförd värnplikt.

I slutet av förra året lät regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist (S) delvis aktivera värnplikten, då 500 tidigare värnpliktiga genomförde repövningar. De aktiverade repövningarna motiverades med en hänvisning till ökad hotbild mot Sverige.

Behovet av eventuell värnplikt utreds

Regeringens särskilde utredare på området, Annika Nordgren Christensen, kommenterar denna situation i tidningen Försvarsutbildaren:

– Både repövningarna och det faktum att man nu krigsplacerar dem som genomgått grundutbildningen är viktiga pliktdelar som påverkar personalförsörjningsflödet.
Inslag av värnplikt ligger nu på bordet och Annika Nordgren Christensen säger om de direktiv som hon har fått av regeringen:

– Min uppgift är att föreslå en modell som mixar värnplikt och frivillighet, samt andra åtgärder som stabiliserar Försvarsmaktens personalförsörjning långsiktigt. Jag ska också säkerställa att modellen medger att tillväxa om politiken så finner nödvändigt.

I Norge har man redan ett system där värnpliktiga kombineras med anställda soldater, och den aktuella utredningen har studerat hur personalförsörjningen fungerar både där och i Danmark.
I år förändrades också villkoren kring den militära grundutbildningen, som tidigare påbörjades när en rekryt anställs. Det visade sig nämligen att många ville prova på att gå den betalda utbildningen, men färre var intresserade av att faktiskt arbeta som militär.

För att kunna fylla Sveriges militära förband anser Försvarsmakten att man måste kunna förmå 90 procent av de nyutbildade att fortsätta till hel- eller deltidsanställning eller ett hemvärnsavtal. Statistik från åren efter värnpliktens avskaffande visar dock att endast 23 procent av de nyutbildade skulle vara kvar efter sex år. Från 2016 gäller därför att rekryten först efter avslutad utbildning kan anställas.

Överste Peter Tagesson, som arbetar med grundutbildningen på Försvarsmaktens högkvarter, ser ett antal fördelar med det nya systemet och säger till Försvarsutbildaren:
– Vi får ett bättre tidsuttag, det är tydligare när anställningen börjar och med premien efter genomförd utbildning kommer troligen fler att fullfölja.

Denna premie kan uppgå till 50 000 kronor. Under utbildningen har rekryterna också fritt boende, måltider och hemresor, samt en månadsersättning på 4 500 kronor, ersättningar som enligt Peter Tagesson sammanlagt motsvarar den tidigare lönen.

En majoritet för återinförande

Beslutet om att lägga värnplikten i viloläge togs med en knapp majoritet av riksdagen 2009, där allianspartierna röstade för och oppositionspartierna mot. I dag har Liberalerna svängt något, medan Kristdemokraterna inväntar ovan nämnda utredning. De enda partier som i dag tydligt förespråkar en återgång till obligatorisk värnplikt är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, medan Socialdemokraterna har varit mindre tydliga och talar om en obligatorisk mönstring.
Nya Tider har talat med Roger Richtoff (SD), ledamot av riksdagens försvarsutskott, som dock är övertygad om att det nu finns en majoritet för en återinförd värnplikt och hänvisar till den snart avslutade utredningen:
– Jag tror att den utredningen kommer att vara positiv till ett visst införande av värnplikten. Den kommer nog att återkomma i någon form, som kanske kan likna den norska.
Roger Richtoff räknar också in Socialdemokraterna bland de partier som stöder en återinförd värnplikt:
– Jag uppfattar försvarsministern [Peter Hultqvist (S)] som positiv till det här.
Han tillägger att ingen i försvarsutskottet säger någonting negativt om saken när den där diskuteras. På frågan om vilka argument för värnplikten Roger Richtoff själv ser som viktigast, blir svaret:
– Det är ju hela svenska folkets angelägenhet att försvara Sverige. Sedan ska man också titta på civilförsvaret, för det handlar inte bara om ett militärt angrepp på Sverige, utan att stärka oss mot alla typer av konflikter. Det kan bli konflikter i andra länder som till exempel stänger av livsmedelsförsörjning. Eller elförsörjning, och vad gör vi då? Vi måste ha ett totalförsvarsbegrepp, som omfattar alla tänkbara händelser där vi har en rimlig chans att klara oss själva.
Att värnplikten blev vilande betyder i praktiken att plikten finns kvar, men att ingen för tillfället inkallas. Samtidigt ändrades lagen så att även kvinnor omfattas av värnplikt.

För få ansökningar och för många avgångar

Försvarets rekryteringsproblem handlar både om alltför få sökande med rätt egenskaper och att rekryter väljer att hoppa av efter att ha anställts. En viktig faktor som brukar pekas på från politiskt inkorrekt håll är att viljan att riskera livet för landet försvagas när sammanhållningen i samhället urholkas och stoltheten över landet motarbetas öppet av styrande politiker. Många utbildande befäl klagar också över att en majoritet av de ungdomar som söker numera inte klarar de fysiska kraven, och att man då tvingas göra olika typer av eftergifter.
Officiellt är förklaringen i stället att unga människor i dag inte exponeras för Försvarsmakten på samma sätt som då värnplikten var obligatorisk. Sverigedemokraterna har i riksdagen motionerat bland annat om att öppna rekryteringskontor, ett förslag som enligt Roger Richtoff mottogs positivt i försvarsutskottet, men som vid voteringen i riksdagen röstades ned av samtliga partier förutom SD.
I dag uppskattas Försvarsmakten sakna runt 6 000 soldater. Samma problem finns vid rekryteringen av officerare, där man förra året ville ha in 150 personer som skulle ta examen tre år senare, men där 38 av dessa hade hoppat av redan efter tre månader. Sex kullar har tagit examen sedan den nya officersutbildningen startade, men av dessa hade 27 procent lämnat det yrke som de hade utbildats för vid slutet av förra året. Ett vanligt skäl som anges är en alltför låg lön, men Officersförbundets ordförande Lars Fresker kunde för SvD ange fler aspekter:
– Det är personer som tycker att Sverige ska försvaras men att vi inte satsar tillräckligt på försvaret. När de inte längre har tilltro till att vi klarar försvaret av Sverige tappar de också tron på försvaret som organisation. Då vill de inte vara kvar längre.
Dessutom kommer stora pensionsavgångar ske åren 2020-2030. För Dalarnas tidningar kommenterade försvarsminister Peter Hultqvist i början av året rekryteringsproblemen:
– De farhågor vi hade när värnplikten avskaffades har besannats. Vi måste därför öka vår förmåga att behålla och rekrytera personal.
Av försvarsmaktens årsredovisning 2015 framgår att man hade planerat att 4 650 skulle påbörja militär grundutbildning under året, men att utfallet blev 2 706. Förra året bedömde Försvarsmakten att man kunde nå full bemanning i insatsorganisationen först år 2023, vad gäller stridsförbanden något tidigare, 2019.
Myndigheten konstaterar där också:
”Försvarsmaktens bedömning, grundad på erfarenheterna sedan plikten lades vilande och studier av målgruppens drivkrafter, är att det för närvarande kommer att vara nödvändigt med ett inslag av pliktpersonal i krigsförbanden. Rekryteringen till denna personalgrupp påverkar dessutom möjligheterna att tillgodose behovet av yrkes- och reservofficerare eftersom målgruppen i allt väsentligt är densamma. Det krävs åtgärder som ökar anställningsvolymerna, leder till längre anställningstider och som bidrar till rationella flöden mellan personalgrupperna.”
Enligt en undersökning genomförd av DN/Ipsos i januari i år vill 72 procent av svenskarna återinföra värnplikten.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Nu kan du avlyssnas av polisen utan att vara misstänkt för brott

Nu kan du avlyssnas av polisen utan att vara misstänkt för brott

🟠 INRIKES Tack vare en ny lag som gick igenom riksdagen ges polisen kraftigt ökade befogenheter för att avlyssna och övervaka kriminella. Men lagen ger dem även möjlighet att genomföra samma övervakning av anhöriga, arbetsplatser eller grupper – vilket kan inkludera politiska dissidenter. Nu meddelar regeringen att man även vill öka mängden kameror – som ska kunna använda samma sorts ansiktsigenkänning som i diktaturen Kina.

Dödligaste 24 timmarna i dödligaste månaden

Dödligaste 24 timmarna i dödligaste månaden

🟠 INRIKES De 24 timmarna mellan onsdag och torsdag var den hittills dödligaste tidsperioden sett till gängvåld i september månad, som i sin tur är den dödligaste månaden i Sveriges historia. Ett nytt kapitel i det mångkulturella Sverige tar vid, med barn som avrättas, bombdåd mot oskyldiga och politiker som står handfallna.

Konstnären Dan Park dömd till fyra månaders fängelse

Konstnären Dan Park dömd till fyra månaders fängelse

🟠 INTERVJU: Dan Park om domen, konsten och symbolerna. Den Malmöbaserade gatukonstnären Dan Park, 55, dömdes i Malmö tingsrätt till fyra månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Park säger till Nya Tider att han kommer att överklaga domen. Det är även troligt att åklagaren, som hade yrkat på nio månaders fängelse, kommer att begära prövning i högre instans. Samtidigt stäms Dan Park för ytterligare fall av hets mot folkgrupp i Göteborgs tingsrätt. I bägge målen handlar det om att symboler kopplade till nazism gestaltas, exempelvis svastikan, men enligt Park har åklagare medvetet valt att misstolka vad han vill visa med sin konst.

Nyhetsdygnet

Äntligen – en Malmbergbiografi

🟠 Bokrecension. Bertil Malmberg är ett rätt stort namn inom svensk poesi­. Han kanske står i skuggan av samtida gestalter som Gunnar Ekelöf och Harry Martinson, men han är långtifrån glömd. Malmberg var Akademi­ledamot och en vurmare för sådant som det traditionella Tyskland, vilket gör honom till ett naturligt fokus för mången konservativ litteraturvän. Tack vare en personlig, konstnärlig omprövning i slutet av 1940-talet blev han även accepterad av den svenska modernistiska skolan, samtidigt som han bevarade sin integritet. En ny biografi om Malmberg ger anledning till en närmare titt på mannen, hans liv och hans verk.

Stridsskrift mot modernism och trista hus

🟠 Denna bok är en opinionsbildande skrift, rikt illustrerad, med korta texter och bilder på varje uppslag. Den är skriven av Jerker Söderlind. Han har utbildat sig till arkitekt och journalist, och driver ett företag som sysslar med stadsutveckling. Den här boken innehåller så många glada attacker mot nutida svenskt stadsbyggande att man riktigt ser framför sig hur de som är nedgrävda i modernismens skyttegravar fullständigt måste explodera av raseri. Att boken är skriven så visar hur långt detta arkitekturkrig har gått.

Den poetiske prästen

🟠 Johan Ludvig Runebergs författarskap. Den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg blev redan under sin livstid känd och älskad i både Sverige och Finland för sina diktverk. Han skrev bland annat det episka diktverket Fänrik Ståls sägner, Kung Fjalar som utspelas i Norden under vikingatiden, samt Majsång som sjungs traditionsenligt under Valborgsfirandet. Trots att han var finsk nationalist har hans diktning haft oskattbar betydelse även för den svenska nationalkänslan.

Vad vill World Economic Forum?

🟠 11 exempel på konkreta framtidsplaner för planeten. World Economic Forum (WEF) är en av de mest inflytelserika globalistiska privata organisationerna som finns i världen. De ingår samarbete med FN och skryter öppet med att deras lärjungar ”infiltrerar” världens regeringar. Men vad döljer sig egentligen bakom allt prat om ”hållbarhet”, ”resiliens” och ”Den stora återställningen”? Nya Tider listar elva av de mest förryckta idéer som WEF verkar för.

Apostlarnas apostel i legendens värld

🟠 HISTORIA Under 1200-talet skrev ärkebiskopen av Genua, Jacobus de Voragine, Gyllene legender, som är en samling av berättelser om olika bibliska personer och helgon. Ett av de helgon han skrev om var Maria Magdalena. Hans berättelse om henne präglade inte bara den medeltida synen på henne utan även hur hon kom att avbildas i konsten.

Inblickar i den tidiga kristendomen

🟠 HISTORIA Nya testamentets kanon utgörs av 27 skrifter: fyra evangelier, Uppenbarelseboken samt brev. Denna kanon sammanställdes under 300-talet, men dessa 27 skrifter är inte de enda kristna skrifter som finns. Ett mycket stort antal evangelier, böcker, sånger och apokalypser skrevs under 100-300-talen och några enstaka skrifter kom även till långt senare. Dessa kom inte med i Bibeln utan utgör Nya testamentets apokryfer. Även om dessa skrifter inte är kanon har de varit betydande och ger intressanta inblickar i den tidiga kristendomen.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.