<strong>Roparrörelsen</strong> var aktiv under mitten av 1800-talet då främst barn och unga ställde sig upp och predikade. En del ansåg att predikningarna och synerna var ett resultat av Mjöldrygeförgiftning, en svampparasit som kunde förekomma i rågen och som är halucinogen.

Roparrörelsen

Märkliga händelser utspelade sig under några år på 1840-talet, framför allt i Småland och Västergötland, men även i Närke och Värmland. En säregen religiös rörelse som kom att bli kallad Roparrörelsen växte fram, där framför allt barn fick syner och började predika. Ett gudomligt tecken, menade en del – mjöldrygeförgiftning, hävdade de mer skeptiska.

Människor har predikat i alla tider. Det som gjorde Roparrörelsen så annorlunda var att de flesta ”predikanter” var barn och ungdomar, mestadels flickor och kvinnor. Det var fattiga och olärda människor och nästan alla kom från skogs- och landsbygden. Gemensamt för dem var att de upplevde att de inte kunde tiga, de kände ett inre tvång att ropa ut sitt budskap (därav namnet Roparrörelsen). De beskrev det själva som en ”oemotståndlig drift” att ”predika bättring och omvändelse genom att avstå från en flärdfull livsstil och alkohol”. Det var inte ovanligt att talen åtföljdes av skakningar och andra fysiska yttringar.

Man kan läsa i Klas Olofssons bok Folkliv och folkminne att ”små barn, som nätt och jämt kunde tala, klängde sig upp på stolar och pallar, på tuvor och stenar… På långt håll hörde en små barn stå uppe på kullarna och skallra och ropa”.

En smittande rörelse

Hur började då det hela? Det första kända ”roparefallet” är förmodligen Lisa Andersdotter från Hjälmseryd socken i Småland. Aftonbladet skrev den 3 maj 1842: ”Den 29 september… började hon frivilligt att sjunga, vilket sedan varade hela dagarna igenom, att hon, som hon själv säger, knappt fick äta därför… Ett par veckor senare påkom det henne en gång att hålla andeligt tal… men predikade aldrig när hon var ensam”.

Den då 16-åriga flickan predikade för större och större folksamlingar, men slutade som ropare sex månader senare. En nära granne till henne, den 13-åriga Maria Svensdotter, tog då vid. På det sättet spred sig Roparrörelsen, som även kallades predikosjukan, bland byarna.

Bland myndigheter och präster beskrevs rörelsen som ”smittosam”. När den mattades av i Småland spred den sig till Västergötland och senare även till Värmland och Närke.

Bland allmogen var roparna omtyckta, många kom och lyssnade till deras budskap som även innefattade profetiska budskap om Kristi snara ankomst och den ”yttersta domen”. Hundratals, ibland tusentals, kunde samlas kring en ”smittad” ropare. Människor tog sig till fots långa sträckor för att höra barnens predikningar.

Man uppskattar att det under tidsperioden 1841-1843 fanns många tusen ropare. Bara i Västergötland vet man att det fanns 2 000-3 000 personer som ropade ut sitt budskap.

Så här kunde det låta när en fyraårig flicka från Rydaholms socken predikade: ”Kära själar, gören bättring, tiden är kort. Kära själar, gån upp på Golgata berg, där ligger våra bröllopskläder… Tron I icke Bibeln så tron I icke våra rop. Om Jesus inte sagt mig vad jag skulle ropa, vad skulle jag kunna säga? Säg mig det?”

Barnens predikningar sades ha fått många positiva konsekvenser, det finns flera vittnesskildringar som berättar om att ”sederna förbättrats, synder, svärjande, supande, liderlighet övergivits”. Folk började tänka på sina levnadsvanor och tänkte lite extra när det kom till hur de behandlade sin nästa. Bäst att ta det säkra före det osäkra!

Ansågs sinnessjuka

Myndigheterna och prästerskapet var dock inte lika positiva. De smittade skulle till lasarettet för att botas. Yngre barn skulle behandlas med blodiglar och äldre barn skulle åderlåtas. I vissa fall utsattes roparna för ren tortyr, då de ansågs sinnessjuka och skulle behandlas därefter.

Tidningen Aftonbladet skriver den 23 februari 1842 att till och med militär skulle kunna komma att rekvireras för att ”ordna upp förhållandena”.

Skeptiker ansåg att barnen var förgiftade av svampparasiten mjöldrygan som kunde förekomma i rågen, särskilt under kalla och våta somrar som följde efter kalla vintrar och vid mulen och regnig väderlek under rågens blomningstid. Sådana väderförhållanden rådde just under dessa år. Det skulle förklara barnens syner och de fysiska symptomen, såsom skakningar och liknande, menade man. En del ansåg att kombinationen av mjöldrygeförgiftning och ett allmänt religionssvärmeri som florerade i Småland och Västergötland vid denna tiden utlöste roparrörelsen. Roparnas budskap handlade dock främst om Domedagen och att ”tiden är nära”, en förkunnelse som ännu knappt existerade vid denna tid.

Kristna grupper, exempelvis Sjundedagsadventisterna, förklarar i dag rörelsens uppkomst med att tiden var inne för detta budskap att förkunnas. Barnen var helt enkelt budbärare, som hade ett himmelskt budskap.

Startskott för väckelserörelser

Vilken förklaring man än har till hur och varför denna rörelse uppstod, så är det tydligt att den fick stor uppmärksamhet och bidrog till ett uppvaknande som fick betydelse för folkrörelsers och väckelserörelsers framfart. Det var folkets rörelse, pigornas, drängarnas och böndernas rörelse. Den uppstod i en tid när Sverige var fattigt. Alkoholmissbruket var utbrett, vilket förmodligen var en av de främsta orsakerna till fattigdomen. Det var husbehovsbränningens mörka tid. En stor del av årets gröda förvandlades till spritdrycker.

En utländsk diplomat yttrade dessa ord i början av 1800-talet: ”Söndrat, viljelöst, försupet och grundligen förödmjukat var Sverige, föraktat av sina grannar.”

Roparna predikade krafttag mot superiet och detta skapade nykterhet framför allt bland allmogen. Man kanske ska se deras budskap som ett svar på det som fanns djupt inne i folksjälen på den tiden: Hur ska vi komma bort från den här hopplösheten?

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

🟠 Reportageserie VAL 2022. För att förstå dagens version av det svenska liberala partiet, Liberalerna, behöver man se dess historia, som kantats av växlande parlamentariska framgångar och fiaskon. Från sin storhetstid i början av 1900-talet, då man var i opposition mot kungamakten och lyckades få 46 procent av mandaten i Andra kammaren, har partiet varit inne i en trendmässig nedgång. Dagens parti är mitt inne i en kris, där partiledaren Nyamko Sabuni avgick utan förvarning och den tidigare partisekreteraren Johan Pehrson fick ta över. Politiskt uppfattas partiet som svagt, men självbilden har drag av den forna storhetstiden.

Våra svenska nationalparker

Våra svenska nationalparker

🟠 Att besöka en nationalpark är lärorikt. Där finns mycket information och vackra miljöer. Nationalparkerna har olika teman, såsom Sonfjället där man från början hade till uppdrag att rädda björnstammen i Härjedalen. På Ängsö finns en fantastisk flora, ängar och hagar. Nationalparkerna är väl värda ett besök.

Läs även:

Våra svenska nationalparker

Våra svenska nationalparker

🟠 Att besöka en nationalpark är lärorikt. Där finns mycket information och vackra miljöer. Nationalparkerna har olika teman, såsom Sonfjället där man från början hade till uppdrag att rädda björnstammen i Härjedalen. På Ängsö finns en fantastisk flora, ängar och hagar. Nationalparkerna är väl värda ett besök.

Vårt Land: en konservativ kvällstidning i Sverige

Vårt Land: en konservativ kvällstidning i Sverige

🟠 Redo för kvällens utmaning? Föreställ dig följande i Sverige 2022: en öppet konservativ kvällstidning som i namnet anspelar på att Sverige tillhör svenskarna och som säger sig vilja sprida fosterlandskärlek, kristendom och strängt laglydig samhällsutveckling. Jo, den har funnits. En gång för länge sedan, i ett Sverige där sådant ännu var möjligt.

Vårens och försommarens svenska högtider

Vårens och försommarens svenska högtider

🟠 Nu har våren kommit. Vintern har släppt sitt grepp om vårt land, även i de norra delarna. En längtan efter utevistelser vaknar och naturen lockar. Under denna tid infaller två av kyrkans högtider, Kristi himmelsfärdsdag, 40 dagar efter påsk, och pingsten, tio dagar efter Kristi himmelsfärdsdag.

Våren i svensk konst

Våren i svensk konst

🟠 Åmells konsthandel och galleri presenterar i årets vårutställning flera konstnärer med ett gemensamt tema, nämligen våren. Våren kan gestaltas som spröda vilda blommor eller storslagna landskap. Våren inväntas med spänd förväntan efter den mörka, trista årstiden, speciellt nu med alla dystra händelser och varningar om alla möjliga kommande katastrofer.

Den första svenska mellohysterin

Den första svenska mellohysterin

🟠 Numera får man leta för att se något verkligt svenskt inslag i den årliga melodifestivalen i Sverige. Kanske det gula och blå som förekommer vid sidan om det rosa i logotypen då. Men förresten, allt måste ju förändras radikalt har vi förstått, för annars lär vi oss inte av historien, och… äsch förresten, vi går rakt på ämnet. Förr i tiden var det mesta hemskt som vi vet. Vi kan därför skräckslaget fråga oss hur det var när ett gammaldags Sverige för första gången fick delta i den internationella musik­tävlingen. Följ med i ett svartvitt potpurri där fem mäktiga melodi­experter, ett myglande Sveriges Radio och en sångstrejkande smålänning i daladräkt som snurrade ända ner till Nederländerna figurerar.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Våra svenska nationalparker

🟠 Att besöka en nationalpark är lärorikt. Där finns mycket information och vackra miljöer. Nationalparkerna har olika teman, såsom Sonfjället där man från början hade till uppdrag att rädda björnstammen i Härjedalen. På Ängsö finns en fantastisk flora, ängar och hagar. Nationalparkerna är väl värda ett besök.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Två män och ett kylskåp

🟠 HISTORIA Människan har i alla tider strävat efter att förvara mat så att den inte förstörs. Olika metoder för detta har varit saltning, torkning och rökning. Mat kom även att förvaras kyld i källare och särskilda ishus. Till sist såg de första kylskåpen dagens ljus. Kylskåpet kom dock att utvecklas och förbättras av de två svenska uppfinnarna Baltzar von Platen och Carl Munters.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.