Skip to Content

Anton Stigermark

Anton Stigermark

Artiklar av Anton Stigermark

När politiken stryper kulturflödet

KULTURÄndå kan jag tycka ett det ovan angivna citatet är en aning kategoriskt. Dess upphovsman, och de som ger honom sitt medhåll, verkar föreställa sig att det finns en kulturell bas på vilken reser sig ett samhällsliv vars villkor denna dikterar alltigenom. Det ska på den punkten inte glömmas att kulturen inte bara formar oss, utan att också vi formar den. Politiken är en del av kulturen, av samhällslivet, och den har således kapacitet att förändra den. Inte bara i meningen att rubba människornas föreställningar, utan också genom att materiellt styra dess förutsättningar. En tid efter valet 2018 bildades i Sölvesborg ett partisamarbete som därefter blivit känt som Samstyret, och vilket inkluderar SD, KD, M och lokala Solpartiet. Samstyret verkar vara eniga om en gemensam politisk linje och har – vilket är närmast historiskt – visat på en envishet när det kommer till att hävda denna linje gentemot oppositionen. Bland annat vägrar man nu ta emot fler migranter, och uppmuntrar socialdemokratiskt styrda motsvarigheter, där migranter påstås utgöra en vinst för lokalsamhället, att ta dem istället. Mest intressant i sammanhanget är emellertid att Samstyret har tagit tag i den lokala kulturpolitiken och bestämt att så kal­lad ”provocerande” konst inte längre ska köpas in och visas upp i det offentliga rummet. Detta gäller särskilt den uppmärksammade menskonsten, vilken också visas upp över hela Stockholms tunnelbanenät. Reaktionerna från lokala vänsterkonstnärer har varit upprörda. Det heter att politikerna inte har att göra med konsten och att de ska hålla sig borta från kulturlivet. Detta klingar oerhört falskt när man tittar på hur kulturpolitiken bedrivs och har bedrivits. Politiker på vänsterkanten har aldrig tvekat inför att låta de egna värderingarna sätta tonen för kulturlivet. Så länge vi har ett kulturliv som finansieras via skattsedeln är det dessutom oundvikligt att politiker har någonting att säga till om. Ett alternativ kan annars vara att all offentlig finansiering stryps, men detta förslag har inte förts upp på dagordningen av sagda konstnärer. Upprördheten är annars förståelig: Det var länge sedan en konservativ kulturpolitisk linje lades fram och försvarades i svensk politik. Det går alltid att tala om kultur och idéer, men någonstans är politik också en konkret verksamhet. Den som bor i Stockholm får dagligen se menskonst därför att politiker har bestämt det. Politiker med en annan dagordning skulle kunna hävda en annan linje. Att hävda en annan linje har dock ingen vågat – fram tills nu. Denna gång äger det rum i det lilla, men i större skala kan det få följdverkningar för svensk politik: både hur den bedrivs och hur vi tänker om den.

Ett svenskt konservativt sinne

BOKRECENSIONI boken Svenska konservativa profiler återaktualiserar Simon O. Pettersson konservatismen som begrepp genom att diskutera ett antal konservativa portalgestalter från Sveriges historia.

Vad Karlssons nya tankesmedja kan säga om SD:s framtid

OPINION: ANTON STIGERMARKSverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson har tagit initiativ till en ny konservativ tankesmedja. Ett förtroenderåd har presenterats i vilket ingår en ideologiskt heterogen skara medarbetare. I denna debattartikel resonerar skribenten Anton Stigermark om vad lanseringen kan säga om SD:s övergripande strategi samt vad den kan innebära för konservatismen.

Hög tid att reparera gammalt misstag

OPINION: ANTON STIGERMARKHemlöshet är ett stort problem i Sverige, vilket delvis beror på 1995 års stora psykiatrireform där många kroniskt sjuka skrevs ut till egna boenden. Många kunde inte hantera friheten utan hamnade i problem med hemlöshet som följd. Samhället bör därför återta ansvaret för de som inte klarar av att ta hand om sig själva, argumenterar Anton Stigermark, konservativ debattör och pol.mag. vid Uppsala Universitet.

Den gröna väckelserörelsen

ANALYSDen så kal­la­de klimatrörelsen har de senaste åren gått fram som en potent ideologisk kraft. Anton Stigermark ser emellertid hur klimatrörelsen kan betraktas som en form av väckelserörelse som i likhet med tidigare religiösa rörelser framför allt appellerar till negativa känslor av skuld och ångest. Situationen riskerar att bli farlig i ett läge när rörelsens anhängare kan utöva politiskt inflytande.

Sabuni och det politiska bedrägeriet

OPNINIONNyamko Sabuni är ny partiledare för Liberalerna. Somliga debattörer menar att detta är positivt och kommer att innebära en högersväng för Liberalerna. Skribenten Anton Stigermark hävdar dock motsatsen och argumenterar för att Sabunis högergir är skenbar och att det hade varit mer fördelaktigt om den öppet liberale Erik Ullenhag hade blivit vald istället.

Donald Trump i svensk media

KULTURDonald Trump har varit kontroversiell i svensk media sedan han påbörjade sin kampanj för att bli USA:s president. Nu har författaren Michael Nystås analyserat hundratals tidningsartiklar och inslag i radio och tv, där han metodiskt kartlägger Trump-fientligheten. ”Det är hög tid att nyansera bilden av USA:s president”, skriver han, och vill varna allmänheten för att låta sig luras av en agendadrivande journalistkår.

Slutet på en era

TV-SERIEFör en tid sedan sändes det sista avsnittet av den populära tv-serien Game of Thrones. Därmed nådde tjugohundratalets kanske mest betydelsefulla populärkulturella produktion sitt avslut. Anton Stigermark skriver i denna artikel några avslutande reflektioner om seriens allmänkulturella och politiska betydelse.

Social repression som politisk metod

OPINION: ANTON STIGERMARKEtablissemanget har övergett utsikterna för ett rationellt samtal gällande mångkultur och invandring. Det som nu gäller är att människornas invändningar ska hanteras genom en appell till rädslan att bli uthängd och offentligen fråntagen sin heder. Men den sociala repressionen som politisk metod kommer inte bara från vänstern, utan från ett mycket bredare etablissemang. Att upprätthålla den politiska korrekt­heten har blivit en fråga som går över den traditionella höger/vänster-skalan. Det skriver Anton Stigermark i veckans debattartikel.

Kristendomen och marxismen

RECENSIONKristendomen och marxismen har historiskt sett framstått som motsatspar vilka varit inbegripna i en lång och oförsonlig konflikt. Den tidigare brukar vanligtvis associeras med försvar för den etablerade ordningen och en skarp pessimism gällande möjligheterna att förverkliga paradiset inom ramarna för den mänskliga tillvaron. Marxismen är i kontrast till detta en revolutionär lära som går till storms mot de etablerade eliterna – åtminstone fram tills det att marxister etablerar sina egna eliter – och utlovar att paradiset både kan och ska förverkligas på jorden. Det säger sig självt att dessa läror inte borde gå att föra samman med varandra.

Demokratins historia i låtsashistorikers ögon

BOKRECENSIONHistorieskribenten Henrik Arnstad är återigen aktuell, denna gång med en bok om de inkluderande rörelsernas historia. Boken har namnet Hatade demokrati (2018), vilket man onekligen kan betrakta som en fortsättning på den sedan tidigare utgivna Älskade fascism (2013). Tesen är att demokratin genom sina krav på inkludering gör sig själv kontroversiell, rentav hatad, av grupper som av olika anledningar vill upprätthålla en gränsdragning gällande vilka som ska tillåtas att delta och inte. Arnstad ställer således upp en modell för vad han kallar ”demokratisk ideologi” där hjärtlandet är inkludering, och inte folkstyre eller majoritetsbeslut – om någon nu trodde det.

Försök till kritik av alternativhögern

KULTURI boken The Rise of the Alt-Right har författaren Thomas J. Main skrivit en skildring över den amerikanska alternativhögern, i vilken han engagerar den i en kritisk dialog. Recensenten ser emellertid problem med Mains behandling av fakta samt hans urval och prioriteringar gällande ämnesval.

Betydelsen av att ha någonting att förlora

KULTURTidigare detta år gav den före detta hedgefondmäklaren och riskexperten Nicholas Nassim Talbeb (1960-) ut en femte populärvetenskaplig bok, betitlad Skin in the Game (2018). Boken är del i en essä­serie som författaren kallar Incerto och i vilken han tar sikte på att diskutera bland mycket annat hur samhället hanterar risker och hur felaktig hantering av dessa skapar enorma problem på alla nivåer. Taleb har låtit tala om sig som en synnerligen skarp kritiker av akademin, det politiska etablissemanget, storföretagen, och den allmänna inställningen till handling och konsekvenser som präglar dessa.

Ett svenskt konservativt sinne

I boken Svenska konservativa profiler återaktualiserar Simon O. Pettersson konservatismen som begrepp genom att diskutera ett antal konservativa portalgestalter från Sveriges historia.

Högerns ”Das Kapital”

INRIKESSamuel T. Francis var under flera årtionden en av den amerikanska konservativa rörelsens mest uppburna journalister. Han var doktorerad i historia och arbetade professionellt med att forska om bland annat terrorism. Genom att skriva kolumner i stora tidningar som Washington Times bidrog han till att forma opinionen inom amerikansk konservatism. Journalisten David Brooks anmärkte att Donald Trump inte drivit en enda fråga som inte Francis varit med om att sätta på dagordningen flera årtionden tidigare. När Francis dog 2005 lämnade han efter sig ett betydande arv av texter med framför allt journalistisk inriktning. Bland hans arbeten fanns emellertid manuskriptet till ett praktverk som skulle ges ut elva år senare av Washington Summit Publishers.

Den svenska välfärdsstatens nedgång

RECENSIONI boken Från Sverige till Absurdistan (Logik Förlag, 2018) tar journalisten Ingrid Carlqvist sikte på att förklara de processer som tagit Sverige från en homogen nationalstat till en mångkulturell statsbildning där social­försäkringssystemen blivit den minsta gemensamma nämnaren.

Från kommunism till postmodernism

BOKRECENSIONI Efter revolutionen beskriver professor Svante Nordin och Lennart Berntson den svenska vänsterns moderna historia och hur den rörde sig från kommunism till postmodernism. Man får känslan av tillbakablickar, då författarna på sitt sätt var delaktiga i den tid de beskriver.

Ny bok på svenska om kampen mot den liberala moderniteten

RECENSIONAlexandr Dugin är en rysk akademiker som blivit världskänd för sina många böcker om filosofi och geopolitik, och inte minst för sin skarpa polemik mot den liberala moderniteten. Nu finns hans manifest Eurasian Mission: An introduction to Neo-Eurasianism i svensk översättning, utgiven av AlternaMedia.

Donald Trump tar åter ledningen över Clinton

Republikanernas presidentkandidat Donald Trump har en reell möjlighet att bli USA:s näste president och noterar åter framgångar i opinionen. Nya Tider försöker här ge en kortfattad bild av Donald Trumps position på områdena invandring, utrikespolitik och ekonomi.

Trumps kamp om världen

Donald Trump har uppnått positionen som Republikanernas president- kandidat genom att skickligt angripa den ene konkurrenten efter den andra. Nu står striden inte längre om Republikanerna, utan om världen.