Anton Stigermark

Artiklar av Anton Stigermark

Kulturdebatt: När vänstern blev vetenskapens försvarare

Kulturdebatt: När vänstern blev vetenskapens försvarare

🟠 Efter att under lång tid ha framstått som vetenskapens belackare har vänstern på senare år ryckt fram som försvarare av vetenskap och objektiva fakta. Kulturskribenten Anton Stigermark är dock skeptisk och menar att det snarare handlar om ett sätt att rikta en udd mot Donald Trump än någon verklig vurm för vetenskap och fri forskning.

När politiken stryper kulturflödet

När politiken stryper kulturflödet

🟠 Ändå kan jag tycka ett det ovan angivna citatet är en aning kategoriskt. Dess upphovsman, och de som ger honom sitt medhåll, verkar föreställa sig att det finns en kulturell bas på vilken reser sig ett samhällsliv vars villkor denna dikterar alltigenom. Det ska på den punkten inte glömmas att kulturen inte bara formar oss, utan att också vi formar den. Politiken är en del av kulturen, av samhällslivet, och den har således kapacitet att förändra den. Inte bara i meningen att rubba människornas föreställningar, utan också genom att materiellt styra dess förutsättningar. En tid efter valet 2018 bildades i Sölvesborg ett partisamarbete som därefter blivit känt som Samstyret, och vilket inkluderar SD, KD, M och lokala Solpartiet. Samstyret verkar vara eniga om en gemensam politisk linje och har – vilket är närmast historiskt – visat på en envishet när det kommer till att hävda denna linje gentemot oppositionen. Bland annat vägrar man nu ta emot fler migranter, och uppmuntrar socialdemokratiskt styrda motsvarigheter, där migranter påstås utgöra en vinst för lokalsamhället, att ta dem istället. Mest intressant i sammanhanget är emellertid att Samstyret har tagit tag i den lokala kulturpolitiken och bestämt att så kal­lad ”provocerande” konst inte längre ska köpas in och visas upp i det offentliga rummet. Detta gäller särskilt den uppmärksammade menskonsten, vilken också visas upp över hela Stockholms tunnelbanenät. Reaktionerna från lokala vänsterkonstnärer har varit upprörda. Det heter att politikerna inte har att göra med konsten och att de ska hålla sig borta från kulturlivet. Detta klingar oerhört falskt när man tittar på hur kulturpolitiken bedrivs och har bedrivits. Politiker på vänsterkanten har aldrig tvekat inför att låta de egna värderingarna sätta tonen för kulturlivet. Så länge vi har ett kulturliv som finansieras via skattsedeln är det dessutom oundvikligt att politiker har någonting att säga till om. Ett alternativ kan annars vara att all offentlig finansiering stryps, men detta förslag har inte förts upp på dagordningen av sagda konstnärer. Upprördheten är annars förståelig: Det var länge sedan en konservativ kulturpolitisk linje lades fram och försvarades i svensk politik. Det går alltid att tala om kultur och idéer, men någonstans är politik också en konkret verksamhet. Den som bor i Stockholm får dagligen se menskonst därför att politiker har bestämt det. Politiker med en annan dagordning skulle kunna hävda en annan linje. Att hävda en annan linje har dock ingen vågat – fram tills nu. Denna gång äger det rum i det lilla, men i större skala kan det få följdverkningar för svensk politik: både hur den bedrivs och hur vi tänker om den.

Vad Karlssons nya tankesmedja kan säga om SD:s framtid

Vad Karlssons nya tankesmedja kan säga om SD:s framtid

🟠 Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson har tagit initiativ till en ny konservativ tankesmedja. Ett förtroenderåd har presenterats i vilket ingår en ideologiskt heterogen skara medarbetare. I denna debattartikel resonerar skribenten Anton Stigermark om vad lanseringen kan säga om SD:s övergripande strategi samt vad den kan innebära för konservatismen.

Hög tid att reparera gammalt misstag

Hög tid att reparera gammalt misstag

🟠 Hemlöshet är ett stort problem i Sverige, vilket delvis beror på 1995 års stora psykiatrireform där många kroniskt sjuka skrevs ut till egna boenden. Många kunde inte hantera friheten utan hamnade i problem med hemlöshet som följd. Samhället bör därför återta ansvaret för de som inte klarar av att ta hand om sig själva, argumenterar Anton Stigermark, konservativ debattör och pol.mag. vid Uppsala Universitet.

Den gröna väckelserörelsen

Den gröna väckelserörelsen

🟠 Den så kal­la­de klimatrörelsen har de senaste åren gått fram som en potent ideologisk kraft. Anton Stigermark ser emellertid hur klimatrörelsen kan betraktas som en form av väckelserörelse som i likhet med tidigare religiösa rörelser framför allt appellerar till negativa känslor av skuld och ångest. Situationen riskerar att bli farlig i ett läge när rörelsens anhängare kan utöva politiskt inflytande.

Page 1 of 3 1 2 3

NYHETSDYGNET

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.