Olle Felten

Artiklar av Olle Felten

Ny riskskatt för banker – pengarna ska dock inte fonderas utan användas till försvaret

🟠 Regeringen har utarbetat ett förslag till en särskild skatt på större banker och finansiella företag. Skatten beräknas inbringa cirka 5 miljarder kronor 2022 och därefter 6 miljarder kronor per år. Trots syftet med skatten, att stärka statens möjligheter att hantera en framtida ekonomisk kris, föreslås skatteinbetalningarna gå direkt in i statsbudgeten. Regeringen vill använda dem för att finansiera ökade försvarsanslag. Många tunga remissinstanser är kritiska mot att pengarna inte fonderas och att underlaget till förslaget är undermåligt.

Miljöpartiet tvingades att acceptera lagändring mot Cementadomen

🟠 Regeringen har beslutat att föreslå riksdagen att anta en tillfällig lag som ger Cementa rätt att fortsätta driften i Slite under åtta månader, medan rättsprocessen om den fortsatta koncessionen pågår. Vid en pressträff den 10 augusti presenterade näringsminister Ibrahim Baylan (S) och Miljö- och klimatminister Per Bolund (Mp) regeringsbeslutet att föreslå en lagändring i Miljöbalken, som ger Cementa åtta månaders förlängd koncession för kalkbrytningen i Slite. Det akuta hotet om nedläggning den 31 oktober är därmed borta, men det långsiktiga problemet kvarstår.

Cementastriden fortsätter – klimatmålen kan inte nås om kalkbrytningen stoppas

🟠 Miljörörelsen riskerar att skapa ännu en fatal pyrrhusseger om Cementa tvingas lägga ned sitt kalkbrott på Gotland. På samma sätt som nedläggningen av kärnkraftverk har lett till att det oljedrivna kraftverket i Karlshamn tvingats köras även sommartid, kommer en nedläggning av Cementas verksamhet att leda till att Sverige inte klarar av att nå klimatmålen 2030. Allt fler röster höjs för att regeringen skall agera mot de orimliga konsekvenser som en nedläggning av Cementa får för både miljön och ekonomin.

Domen mot Cementas kalkbrytning på Gotland ett slag mot hela samhället

🟠 Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kalksten i Slite på Gotland. Orsaken är att domstolen inte anser att Cementas miljökonsekvensbeskrivning är tillförlitlig, trots att föregående instans godkände den i sin helhet. Domens effekter kan bli långt bortom vad någon tänkt sig, om den vinner laga kraft. Cementas kalkbrytning är avgörande för svensk industri. Cirka 75 procent av all cement som tillverkas i Sverige kommer från Cementas kalkbrytning på Gotland.

Statens investeringar i trafikinfrastruktur överskred budgeten med 58 miljarder på 4 år

Statens investeringar i trafikinfrastruktur överskred budgeten med 58 miljarder på 4 år

🟠 I en ny granskningsrapport från Riksrevisionen redovisas en skrämmande bild av bristande ekonomisk kontroll av Trafikverkets större investeringsprojekt. Granskningen visar att man i planeringsfasen av ett projekt har systematiska kostnadsökningar med i genomsnitt 39 procent. Kostnadsökningarna uppgår till hela 58 miljarder kronor för mellan 2014 och 2018. Budgeten för statens infrastrukturinvesteringar var 87 miljarder kronor för samma period. Trafikverket får kritik för bristande kalkyler och information om kostnadsökningarna, och regeringen för att inte ompröva beslut.

Page 2 of 16 1 2 3 16

NYHETSDYGNET

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.