Skip to Content

Olle Larsson

Olle Larsson

Artiklar av Olle Larsson

Flera folkgrupper i norr med lång historik

OPINION: OLLE LARSSONSverige har sedan drygt hundra år särrättigheter för samer, rättigheter som and­ra etniska grupper inte har. Detta är ingen randföreteelse; 35 procent av Sveriges yta är öronmärkt för renbete, och där dikterar samerna villkoren för jakt och fiske. Ungefär hälften av Sveriges yta nyttjas till renbete. Detta är diskriminerande mot and­ra invånare i dessa områden, menar debattören, som även pekar på att samerna kal­las ursprungsfolk, trots att dessa områden varit bebodda i tusentals år före deras ankomst.

Lämna EU – stärk det nordiska samarbetet

DEBATTSveriges riksdag består av partier som vill vara kvar i EU. Landsbygdspartiet vill lämna EU och ge svenska medborgare makt över besluten som påverkar deras liv.

Statsförvaltningen måste ta hänsyn även till landsbygdens folk och villkor

Vi behöver reformera statsförvaltningen för högre rättssäkerhet och bättre funktion för medborgare, näringsverksamheter och landsbygdens verklighet. Vi vill införa en författningsdomstol, återinföra tjänstemannaansvar och ha tidsbegränsade uppdrag för chefer i offentlig förvaltning, skriver Olle Larsson, Landsbygdspartiet.

Staten och marken i norr

OPINION

Debatt: Bevara Sonfjället från renarna!