Skip to Content

Thomas Jackson

Thomas Jackson

Artiklar av Thomas Jackson

Journalismen – ett hot mot demokratin

Debatt.Dr Thomas Jackson skriver här om en form av informativ fartblindhet som han menar växer och frodas hos den svenska journalistkåren.

Kulturmarxist på Vasastans altan

Livet bjuder på överraskningar, oväntade, märkliga, hotande, ibland komiska. Jag tror jag var med om det sistnämnda en nyligen svunnen lördagskväll. Eller borde jag kanske uppfattat det annorlunda, som ett hot?

Debatt: Husbyupploppen är ren ondska

Att som mainstream-media och mainstream-politiker påstå att upploppen i Husby, Jakobsberg, Tensta och många andra platser i Sverige, med den omfattande förstörelselusta och det hatiska uppträdande som uppvisats, beror på socioekonomiska faktorer är att bygga på ett förlegat kulturmarxistiskt paradigm. Det hävdar psykiatern Thomas Jackson i en exklusiv artikel för Nya Tider.