Svenskt barn dog – avvisades från sjukhus som hyllas för generös vård till ”papperslösa”

Utanför Göteborg har en fem år gammal flicka avlidit. Än så länge är uppgifterna knapphändiga, och dödsfallet har inte uppmärksammats i andra media. Föräldrarna hade uppsökt akuten, men skickades hem på grund av att sjukhuset inte hade plats för dem.

Enligt vad Nya Tider erfar ska flickan ha varit sjuk, med feber och trötthet. Då föräldrarna begav sig till den närliggande vårdcentralen, ansåg personalen att flickan var så pass illa däran att man tog beslutet att beställa ambulans för att ta flickan till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

På Sahlgrenska valde man dock att istället skicka hem flickan. Kort därefter dog hon i sitt hem.

Oklar dödsorsak

En vecka efter den fruktansvärda händelsen är fortfarande inte någon dödsorsak klarlagd. Men i ett brev från en förälder som har bekanta vars barn går på flickans förskola, uttrycks ändå stor ilska över sjukhusets agerande.
När Nya Tider ringer upp mamman säger hon att det verkar vara vanligt att Sahlgrenska skickar hem barn som uppenbart behöver vård.

– Jag vet inte vad som har hänt den här stackars flickan. Men hon var ju tydligen så sjuk att andra läkare tyckte att hon behövde ambulans till Göteborg för snabb vård, säger hon.

– Jag blir förbannad rent ut sagt. Ett litet barn som är så sjukt, skickar man väl inte hem? Då tar man väl in för observation?

Vanligt att barn skickas hem utan vård

Föräldern har själv samma erfarenhet från Sahlgrenska, och känner andra föräldrar som upplevt samma sak.

akuten– Jag hoppas ni kan granska det här. Jag blev själv skickad med ambulans till Sahlgrenska med min äldsta dotter för ett år sedan. Det var samma sak då. Läkarna på min vårdcentral tyckte hon såg väldigt medtagen ut, och beställde en ambulans. Men när vi kom till Östra barnavdelningen på Sahlgrenska, så var det en snabb titt på henne, och sedan ryckte man på axlarna och sa att man inte visste vad felet var. Så det var bara att åka hem.

NyT: Hur upplevde du bemötandet?

– Känslokallt. Det var en utländsk läkare och en svensk syster som undersökte. Läkaren sa rent ut att man inte hade plats för att lägga in mitt barn, trots att hon bara satt och hängde med huvudet. Han vägrade ta emot oss, även om jag propsade på att få observation. Hon hade ju varit dålig i två veckor. Men det var tydligen bara att hålla budget som räknades.

NyT: Du berättade i ditt brev att du fick hjälp av sjuksystern?

– Ja, hon var mest tyst under undersökningen, men ringde hem till oss dagen därpå, för hon var så orolig över barnet. Hon gav oss rådet att åka till en annan barnmottagning, vilket jag gjorde samma dag.
Då visade det sig att flickan hade barnastma, och hade en infektion som gjorde det jättesvårt att andas. När jag frågade läkaren vad som skulle hänt ifall man inte hade upptäckt detta, så svarade hon att det skulle kunnat gå riktigt illa.

Det är otäckt att enda anledningen till att mitt barn till slut fick vård, är att jag åkte till ett annat sjukhus och sa att jag vägrade gå innan de tog in min dotter för längre observation.

Som jag sagt så är det flera andra jag känner, som också blivit hemskickade från Sahlgrenska med väldigt sjuka barn.

Jag vet inte om just den femåriga lilla flickan skulle klarat sig oavsett. Men chansen skulle definitivt ha varit bättre på ett sjukhus, än att man bara kastar hem svårt sjuka barn och hoppas på det bästa.

Besparingar bakom kallt bemötande

Allt snävare budget gör det svårt för landets sjukhus att ge alla patienter den omvårdnad som det skulle behövas. Så sent som 2011, rapporterades det om ett tusen neddragna tjänster på bara Sahlgrenska. Året därefter kom ytterligare sparpaket på 250 miljoner.

Sahlgrenska
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Flera läkare har i media vittnat om att man får göra allt strängare prioriteringar. Barn har ofta förtur, men ibland räcker bara resurserna till de akut livshotade. Då finns inte utrymme för ens små barn, även om inläggning egentligen vore bäst. Detta leder till att sjuka barn som blivit hemskickade ibland avlider.

Sahlgrenska – hyllade för generositet mot illegala

Trots de gigantiska besparingarna, har Sahlgrenska gjort sig kända för att öka sin generositet mot åtminstone en grupp, de så kallade ”papperslösa”.

Papperslös är en benämning på människor som blivit avvisade från Sverige. Det kan vara på grund av kriminalitet eller att de sökt asyl utan att ha giltiga flyktingskäl, men som trots avvisning väljer att fortsätta vistas illegalt i landet.

Tidigare har dessa illegala haft samma sjukvård som vilka andra som helst. Det vill säga rätt till akut vård, vilket alla har som uppsöker ett svenskt sjukhus. Senare infördes dock särregler i flera landsting om att illegala skulle ha rätt till anonym behandling, så att de kan uppsöka sjukhus utan att behöva oroa sig för polisen.

Efter en uppgörelse mellan Moderaterna och Miljöpartiet har detta utökats, från akut vård, till att illegala numer kan besöka valfri svensk sjukinrättning och tandläkarmottagning, och anonymt få hjälp med alla typer av sjukdomar. Alltså även lindrigare åkommor som vare sig är smärtsamma, akuta eller farliga. Vården är gratis, vilket fått effekten att den som avvisats från Sverige på grund av exempelvis kriminalitet, men som håller sig undan avvisning, har bättre vård än svenska, skattebetalande medborgare som kan få betala många tusen kronor för exempelvis ett tandingrepp.

Uppgörelsen har hyllats i media, men kritiserats av vanligt folk på bloggar och i forum, då många reagerar på orättvisan och det märkliga i att Sverige å ena sidan beslutar att människor ska avvisas, men samtidigt belönar de som inte följer besluten.

Sahlgrenska i Göteborg tillhör de inrättningar som redan innan uppgörelsen erbjöd illegala särskilda förmåner. I tidningen Göteborgs Fria fick Sahlgrenska i maj 2011 en hyllningsartikel för sitt generösa och omfattande mottagande av illegala. Bland annat genom att inrätta ”Etiskt forum” för att se till att illegala blev väl bemötta i kassan, och att ingen i personalen gjorde något som riskerade att polisen fick kännedom om att den illegala hade fått vård.

Tidningen skriver, med anledning av denna satsning, att ”Sahlgrenska sticker ut som ett positivt exempel”. Detta var samma år som sjukhuset lade fram sparåtgärder med nedskärningar på tusen tjänster.

Vill inte svara på frågor

Personal på Sahlgrenska informationsavdelning vill inte svara på några frågor när Nya Tider ringer. Inte heller vill man koppla över till barnavdelningen på Östra Sjukhuset.

När Nya Tider frågar om det är rimligt att prioritera gratis vård till illegala, samtidigt som man skickar hem sjuka barn, vill man överhuvudtaget inte kommentera.

NyT: I veckan blev två ambulansförare hårt angripna i media eftersom de tyckte det var onödigt att köra en fullt frisk asylsökare till sjukhus. Däremot har det inte stått ett ord om att ett litet barn blev hemskickat, trots att hon varit så dålig att hon inte överlevde. Uppenbart är media mer alerta när det handlar om andra folkgrupper. Är det så att Sahlgrenska är rädda för dålig publicitet, och därför prioriterar illegala och asylsökare lite extra, på bekostnad av svenskar?

– Det är inget jag vill diskutera.

NyT: Numera kostar det ju pengar att åka ambulans. Även för barn. Kommer föräldrarna till den lilla flickan få hem en räkning nu?

– Det vet jag inte.

NyT: Men om det hade varit någon som vistades i Sverige illegalt. Då hade det varit gratis, precis som all annan behandling?

– Det kan jag inte heller svara på.

Hur många svenska barn som avlider efter att de skickats hem på grund av platsbrist på sjukhusen är svårt att fastställa, i synnerhet då etablerade media inte visat något större intresse att rapportera om fenomenet.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

Niondeklassare vann mot rektorn – skolavslutning i kyrkan räddades

Niondeklassare vann mot rektorn – skolavslutning i kyrkan räddades

🟠 Rektor Helene Lindberg hade beslutat att avgångseleverna i årskurs 9 på Öbergaskolan och Kyrkholmsskolan i Arjeplog skulle fira skolavslutning i Medborgarhuset istället för kyrkan. Så blev det emellertid inte. Efter högljudda protester från ungdomarna fick niondeklassarna fira avslutning i kyrkan tillsammans med föräldrar och släkt även detta år. När Nya Tider når rektor Helene Lindberg säger hon dock att traditioner ska förändras och anpassas efter ”en ny tid”, och att hon inte vill ha skolavslutning i kyrkan nästa år.

Européerna vill ha fred

Européerna vill ha fred

🟠 UTRIKES Även om det skulle vara på bekostnad av Ukraina föredrar 35 procent av européerna fred med Ryssland och endast 22 procent stöder en fortsättning av kriget fram till ett ryskt nederlag. Utöver det ökar klyftorna i EU och hotar enigheten.

Läs även:

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

🟠 En åklagare har väckt åtal för hets mot folkgrupp mot en sverigedemokratisk företrädare i Karlskrona, samtidigt som hon på Facebook under falskt namn har bedrivit en privat kampanj mot partiet. En särskild enhet inom åklagarmyndigheten ska nu utreda om hon får behålla ärendet, eller om en annan åklagare ska ta över det. Samma åklagare väckte 2014 åtal mot en annan av Karlskronas SD-politiker. Till Nya Tider säger den senast åtalade sverigedemokraten att han fått mycket stöd för sin rätt att bedriva opinionsbildning vad gäller böneutrop.

Mobbare med en mysig godhetsfasad

Mobbare med en mysig godhetsfasad

🟠 Helena Edlund är en präst som starkt engagerat sig för sina medmänniskor och tjänstgjorde bland annat i Kosovo där hon menar att hon verkligen fick stifta bekantskap med riktig ondska. Erfarenheterna från hennes egen kyrka i Sverige står dock inte långt efter, då hon möttes av självutnämnt ”goda” vänsterkristna, som försökte krossa henne för att hon var ”homofob” och ”rasist”. Hennes bok är ett vittnesmål om hur Svenska kyrkan gått från att vara ”Fädernas kyrka i Sveriges land” till en skenhelig politiskt korrekt lekstuga.

Trump sätter in militär vid gränsen

Trump sätter in militär vid gränsen

🟠 Karavanen av invandrare från Honduras och andra centralamerikanska länder har nu tagit sig över Mexikos södra gräns. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att Mexiko kommer att stoppa karavanen från att fortsätta norrut. Nu sätter Donald Trump in militären för att hindra karavanen från att ta sig in i USA. ”Ingen kommer in!” säger presidenten.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Siknäsfortet – den viktigaste befästningen i Kalixlinjen

🟠 ”Man byggde skyddsrum i alla storlekar, från tremansskyddrum till 48-mans, och de var utspridda hela vägen mellan Torne och Kalix älvdalar. Totalt vid hela Kalixlinjen fanns plats för cirka 18 000 man i skyddsrum mot grov artillerield. Man talade om ett ’fördröjningssystem’, det vill säga vi kommer inte kunna stoppa en rysk invasion, men vi kan fördröja framdragandet” – Sten Ekman, författare.

Van Morrison – What’s it gonna take?

🟠 Förra årets hjärnskakningspanik bland musikkritiker handlade om att en av deras gunstlingar, den ofta geniförklarade Van Morrison, levererat ”felaktiga” svar på frågor som etablissemanget redan avgjort åt oss. På skivan sjöng han om att Covid-19 var en bluff och att media ägs av några som inte vill oss väl. Nu har Van Morrison återkommit med ännu en låtsamling och han backar inte en millimeter.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Mord i Östervåla

🟠 HISTORIA Den 19 februari 1896 hittades postmästaren och klockaren Johan Åkerlund svårt skadad i huvudet på postkontoret i Östervåla. Han avled några timmar senare. Undersökningen tydde på att han blivit huggen med en yxa. Brottet bedömdes vara ett rånmord trots att mördaren inte rört värdepapperna som legat framme, fullt synliga. Detta är första delen om Östervålamordet som är både ett olöst brott och en komplex gåta.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.