Skip to Content

Mälarhöjdens ishall är en av de platser som förbereds för att bli nödbårhus. Foto: Google Maps
INRIKES

Sverige förbereder sig på coronakaos med stort antal döda

Digital utgåva

Just nu har Sverige 919 döda till följd av coronaviruset SARS-CoV-2 och över 11 000 har bekräftats smittade, vilket bara representerar de som är så pass sjuka att de söker vård och därmed blir testade. Sjukvården är redan hårt ansträngd och nu börjar myndigheterna förbereda sig för det värsta – en vårdkollaps med ett stort antal döda där man tvingas välja vilka patienter som skall få tillgång till livsviktig vård och där kravallpolis håller upprörda anhöriga borta från sina döende släktingar.

Publicerad: 13 april, 2020, 23:43

 • Svenska

Läs även

Även om risken för ett stort antal allvarligt sjuka och döda länge spelats ner av Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen börjar nu det svenska samhället förbereda sig på en verklighet med ett stort antal döda och en sjukhuskollaps med ordningsstörningar som följd. Bland åtgärderna som redan nu genomförs i förebyggande syfte finns specialkommendering av kravallpolis för att hantera sjuka och anhöriga till patienter som nekas vård eller dör på sjukhusen. Interna dokument som visar hur sjukvården skall utöva triage och låta vissa patienter dö, för att istället ge intensivvård till andra patienter. Mest talande är kanske ändå att man gör om en ishall till ett bårhus i väntan på en anstormning av döda.

FOI anmärker på brister i sjukvården

Det stora problemet som Sverige står inför är att den svenska sjukvården inte är dimensionerad eller har beredskap för långtgående perioder med stor belastning. I en rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) publicerade i slutet av mars drar man de första slutsatserna av coronautbrottet i Sverige. Man konstaterar att sjukvården saknar överkapacitet och pekar på allvarliga brister i tillgången av respiratorer, skyddsutrustning, IVA-platser samt vårdpersonal.

FOI:s experter pekar också på behovet av att bygga upp beredskapen för försörjning igen efter det kalla kriget. ”Dagens system med minimal lagerhållning och just-in-time-leveranser har uppvisat stora sårbarheter” skriver de. En decentraliserad sjukvård har även lett till minskad total krisberedskapsförmåga konstaterar de.

– Som det ser ut nu så ansvarar regionerna i princip själva för sin krisberedskap. Det visade sig att det inte fungerade i praktiken. En regional aktör har svårt att hävda sig på en global marknad under en pågående global kris, så Socialstyrelsen gjorde helt rätt när man gick in och tog över upphandlingen av nödvändig sjukvårdsmateriel, säger Daniel K Jonsson, forskningsledare vid FOI till SVT.

Bristerna i sjukvården har man försökt avhjälpa genom att bland annat begära hjälp av försvaret och genom att använda sig av gammal utrustning. Åtgärder som har genererat en stor ökning av det totala antalet intensivvårdsplatser i landet, från lite mer än 500 till cirka 950, även om den exakta siffran är sekretessbelagd enligt Socialstyrelsen. Många av de platser man skapat kan inte leverera samma vårdkvalitet som de vanligtvis tillgängliga. Något som till exempel har lett till stark kritik mot fältsjukhuset från läkare på plats som påpekat att utrustningen varit undermålig, patienterna tvingas vårdas för nära varandra samt att det läckt in vatten när det regnat.

Sjukvården närmar sig gränsen för kollaps

Ökningen av tillgängliga intensivvårdsplatser till trots så närmar sig Sverige som helhet, men Stockholmsregionen i synnerhet, en punkt av belastning som kommer leda till svåra val för vårdpersonalen.

Expressen har rapporterat om köer för ambulanserna vid akutmottagningarna under helgen, där man kunnat visa på ett exempel där en patient fick köras runt i 2,5 timme innan ambulansen togs emot.

– Vi är i ett långdraget katastrofläge nu, som när det är större olyckor, fast hela tiden, säger ambulanssjuksköterskan Emil Skoglund till Expressen när han berättar om det katastrofliknande läget.

Anstormningen till sjukhusen i Stockholm har gjort att man tvingas omdirigera patienter för att försöka använda de knappa resurserna så effektivt som möjligt. Enligt de senast tillgängliga siffrorna från måndagen 13 april har 4 575 personer konstaterats smittade med SARS-CoV-2 i Region Stockholm och 543 personer har avlidit till följd av Covid-19.

Man vårdar totalt 855 patienter för Covid-19 på de olika sjukhusen i Region Stockholm, och ytterligare 222 patienter vårdas dessutom med intensivvård. Regionen uppger att det finns cirka 400 slutenvårdsplatser kvar i sjukvården i regionen som helhet där man har kapacitet att ge syrgas till patienterna, något som anses livsviktigt för patienter med Covid-19.

När det kommer till intensivvårdsplatserna har man nu efter krisberedskapsutnyttjandet, fältsjukhuset och andra åtgärder 70 intensivvårdsplatser ännu tillgängliga, men få möjligheter till att ytterligare utöka dessa nämnvärt i nuläget.

Antal intensivvårdsplatser i bruk för Covid-19 i Sverige. Bild: Svenska Intensivvårdsregistret

 

Det innebär att man fortfarande beräknar att antalet intensivvårdsplatser kommer ta slut inom en till två veckor då kurvan kring de som läggs in på IVA är relativt konstant, med runt 10-15 nya allvarligt sjuka dagligen i regionen enligt Folkhälsomyndigheten.

I Sverige som helhet ligger belastningen på ungefär 85 procent av de tillgängliga intensivvårdsplatserna. Detta trots krisåtgärder i samtliga av landets regioner för att försöka öka antalet platser. Enligt Svenska Intensivvårdsregistret vårdas just nu 857 patienter i intensivvården i Sverige. Av de patienter som nu vårdas i intensivvården är det cirka 500 patienter som vårdas på grund av Covid-19, vilket i sig visar på den massiva belastning som denna grupp patienter skapar för vården.

Dokumentet avslöjar vilka som skall få leva

När resurserna brister i vården och antalet intensivvårdsplatser tar slut kommer läkare tvingas till triage, vilket innebär att de kommer att börja välja vilka patienter som skall ges vård och vilka som – krasst sett – kommer att dö.

Dokument som visar hur man skall utöva triage av patienter.

 

I ett dokument som gått ut till ansvariga läkare på Karolinska Sjukhuset listas vilka patientgrupper som skall få intensivvård och vilka som skall bortprioriteras om corona-epidemin som väntat leder till platsbrist. Dokumentet som visar hur triage skall genomföras på sjukhuset är baserat på de riktlinjer som Socialstyrelsen har för extraordinära händelser inom vården, sådant som vanligtvis rör katastrofer, krig eller terrordåd där stor en belastning på sjukvården leder till att man tvingas välja vilka patienter som skall leva eller dö. Enligt dokumentet skall läkare inte ge intensivvård till de som har en ”biologisk ålder” över 80.

Termen innebär en stor grad av tolkningsföreträde för läkaren i bedömning av patientens generella fysiska hälsa tillsammans med deras verkliga ålder. En sjuk 70-åring kan alltså bedömas ha en ”biologisk ålder” på 80 och därmed nekas intensivvård med den sannolika följden att patienten dör.

Det samma gäller personer över 70 som har signifikant svikt i mer än ett organsystem. Personer mellan 60 och 70 som har svikt i mer än två organsystem skall också bortprioriteras. Svikt i organsystem kan till exempel handla om människor med sjukdomar i hjärta, lungor och njurar. (Respiration, cirkulation och njurfunktion, som det står i dokumentet). Enligt dokumentet så kan även patienter som redan intensivvårdas kunna se sin intensivvård avbruten om de tillhör någon av ovanstående kategorier.

En läkare som Aftonbladet varit i kontakt med menar dock att bedömningen av biologisk ålder är mycket svår att göra i praktiken.

– Patienter skall bortprioriteras enligt de nya direktiven för att få IVA-platserna att räcka till, men man har nu lagt till en gummiparagraf om att hänsyn inte skall tas till ålder utan till ”biologisk ålder”, säger läkaren, som vill vara anonym.

Kravallpolis vid sjukhus

En av de åtgärder man nu tar i förebyggande syfte, då man förväntar sig stora ordningsstörningar på sjukhusen i Stockholm, är att förbereda utkommendering av kravallpoliser. Över 20 kravallutrustade poliser skall finnas i beredskap vid sjukhusen i Stockholm enligt uppgifter till Aftonbladet. De är utbildade enligt polisens ”särskilda polistaktik”, som bland annat innebär att man hanterar folksamlingar och kravaller.

Det man menar skall vara bakgrunden till detta är att när intensivvårdsplatserna tar slut så kommer anhöriga till patienter som nekas vård eller tas ifrån sin livsuppehållande utrustning av förståliga skäl att försöka hindra eller hämnas på sjukhuspersonalen.

Ulf Bajas på Stockholmspolisen bekräftar coronainsatsen men vill inte lämna några närmare uppgifter.

– Det vi gör nu är att vi säkrar upp, vi har ett trygghetsskapande uppdrag, sade Ulf Bajas, insatsplanerare på polisen till Expressen.

Han berättar att man samverkat kommenderingen med Region Stockholm.

– Vi skall kunna hantera ordningsstörningar. Vi ser möjligheten att synas lite mer och vara beredda om det blir stökigt eller någonting.

Poliskommenderingen har än så länge hållits undangömd då situationen ännu inte eskalerat, men det visar ändå på hur myndigheterna börjar förbereda sig för en värre situation än den man berättar om i medier och pressmeddelanden.

Ishallar görs om till bårhus

Ett av exemplen på åtgärder som man genomför är kanske ett av de mest talande om situationens allvar. Då man redan har en stor brist på plats att förvara det stora antalet döda och processen att hantera dem med begravningar eller kremering inte håller takt med mängden som dör tvingas man till ovanliga nödlösningar för att eventuellt kunna hantera tusentals döda. Man har dels hyrt in ett flertal fryscontainrar i Stockholmsregionen där man planerar att förvara avlidna, dels fört diskussioner om möjligheten att använda ishallar som nödbårhus.

– När det gäller ishallar så är det ett alternativ vi tittar på. Med tanke på den situation vi är inne i nu så måste vi förbereda oss på att kunna hantera avlidna på ett värdigt sätt, sade Joakim Jarnryd vid Region Stockholms regionala särskilda sjukvårdsledning till Expressen.

– Som det ser ut i nuläget så har vi 335 lediga platser för att hantera avlidna i ordinarie system, vi har också ett utrymme som kan hantera mellan 500-700 avlidna. Men vi har som en sista utväg varit i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och Stockholms stad när det gäller att vid nödbehov även kunna använda ishallar.

Mälarhöjdens ishall i Hägersten i södra Stockholm, där bland andra Djurgårdens hockeyklubb har träning i ungdomssektionen, är en ishall som redan stängt och som nu förbereds för att kunna förvara stora mängder döda.

– Det är väldigt tråkigt att det sker. Vi är inne i en speciell situation nu. Det gäller också att kunna hantera de avlidna på ett bra sätt och jag hoppas att det finns en lösning på att man kan få dela ishallar sinsemellan kommuner. Jag hoppas att man kan anstränga sig och förstå att det handlar om att ta hand om avlidna på ett värdigt sätt.

Antalet döda kan bli så stort att man tvingas ta ett flertal ishallar i bruk för att stapla döda i liksäckar, en morbid syn långt ifrån den vanliga verksamheten som förs där.

– Just nu förs diskussioner om denna möjlighet. Hur många ishallar det kan bli, beror på hur Covid-19 utvecklas. I nuläget ser vi inte att vi behöver använda ishallarna överhuvudtaget, men vi måste förbereda oss för att hantera olika typer av utveckling.

Även om bilden som presenteras vid de dagliga presskonferenserna med olika myndigheter med Folkhälsomyndigheten i spetsen gärna fokuserar på positiva nyheter och försöker ge en bild av normalitet är det viktigt att ha i åtanke att man bakom kulisserna arbetar för att förbereda Sverige på en avsevärt mörkare utveckling.

Artikeln fortsätter

Denna artikel är en del av den elektroniska utgåvan av Nya Tider. Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

 • Swatch

  En enkel fråga till Dr Tegnele: skulle inte har varit klokare och effektivare att förbereda sig mot ORSAKEN än mot KONSEKVENSERNA av Corona?
  Din strategi betyder massiv okunnighet och betyder massor av döda.
  Så går det till, när partiboken är viktigare än allt annat.
  Jag förstår att du inte kan sova gott på nätterna.

  • RL, Vallentuna

   Om detta virus endast drabbat politiskt aktiva i högre position hade det nog blivit fart !!!

   • Swatch

    …eller de 7+? tusen afghanska gymnasister… då skulle Annie skrika som en stucken påskhare…

 • Dacke

  Det är exakt så här den humanitära nedrustningen börjar? Man talar om ”resursbrist” och därför kan vi inte ”rädda alla”? Naturligtvis är det människor som fallit för ”åldersstrecket” d.v.s. fyllt 80 år och därför stängs dessa ute för vidare vård. Denna s.k. ”resursbrist” har en tendens att bli permanent och dessutom kryper den ned i allt lägre ålder, så vid nästa ”kris” är 70 åringar i farozonen? Det här är inget annat än en omskrivning av aktiv dödshjälp som numer tillämpas på våra sjukhus och äldreboenden? Bland ledande socialdemokrater är det nu praxis att tala om att ”åldringarna tär på resurserna”? Det är slut med allt tal om att, ”det är dessa som byggt upp vårt land”? Istället är det, de som tär på landet? Bödlarnas rätta ansikte kommer fram i coronakrisen och ser ut att staka vår framtid i Sverige? Det är en mycket dyster sådan som väntar våra gamla skattebetalare som nu kastas på sophögen.

  • Knutkalas

   precis som dom gjorde med utrustningen på 80 talet som hade varit bra att ha nu

  • Knutkalas

   myndigheterna förstår aldrig faran förrän den skett men då är det oftast för sent vilket vi sett dom senaste20-30åren

   • RL, Vallentuna

    Måtte vi kunna bli av med 7 klövern i nästa val.
    Tyvärr har SD kastat ut många av sina bästa krafter..Alfsson , hela SDU , osv.osv..

  • Swatch

   Resursbrist betyder på svenska att hutlösa summor av svenskarnas skattepengar skickas till Afrika, till Kuba, till Nicaragua och ett antal andra kommunistländer. Säckvis med pengar skickas till Bryssel för att göda byråkraterna, pluss ett antal idiotiska inhemska projekt, allt från psykstörd konstnärs projekt till abnorma kultur satsningar, genusforskning och allt annat nödvändigt, vilka samhället kan inte fungerar väl…. eller hur?
   Så när Svenne banan kommer med utsträckt hand och ber om hjälp, ja då är det plötsligt ”resursbrist”, då kan Svenne banan gärna dö i sann solidarisk, humanistiskt och feministisk anda.
   Kortfattat: när det gäller galenskap är vi rika, när det gäller folket är fattiga.
   Så går det till i ett land som styrs av galningar.

 • Knutkalas

  vård efter behov gäller inte numera, nu är det vård efter din sociala ställning som är det nya kriteriet

 • Snappherren

  Det dyker upp mycket otrevligheter i importen som nu regeringen måste ta höjd för, trots att köplagen betonar vikten med att besiktiga godset före köpet, även om det var billigt.

 • RL, Vallentuna

  Blir vi inte misshandlade och torterade till döds av utlänningar så dör vi en plågsam död av ett virus som fyller lungorna med vätska.
  Varför ?
  Därför att svenska väljare i årtionden röstat in pladdermakare , viktigpettrar , små nippertippor , tokstollar , pösmunkar , girigbukar , översittare och mobbare till viktiga platser i politik .

 • burnedout

  Grob fahrlässigen Tötung.
  ”Grovt allmänfarligt vâllande till annans död” ?. I Österrike förbereder man âtal mot äldreboenden i vilka mânga gamla dött pga personalens brist pâ regelrätta skyddskläder och otillräckliga skyddsrutiner. Uppenbara likheter med mânga boenden i svärje där outbildad personal under outbildad och ignorant ledning riskerat ock sannolikt riskerat eller förorsakat mânga äldres liv och hälsa. Dags att rättvisan uppmärksammar detta även hos oss. Nâgot för Arvsfonden att finansiera istället för att sitta och rapa och klia sig pâ magen medan otestamenterade pengar i följderna av krisen ska hâvas in……https://www.krone.at/2137005

Coronarelaterade åtgärder riskerar att slå ut många företag

INRIKESDe under våren och sommaren hårt drabbade besöks- och tjänstenäringarna åker på ytterligare en rejäl smäll när regeringen och Folkhälsomyndigheten lägger fram nya och strängare begränsningar för allmänna sammankomster. Så sent som den 22 oktober beslutade regeringen att öka det maximala antalet personer vid allmänna sammankomster från 50 till 300. Den 17 november beslutade regeringen att chocksänka gränsen till 8 personer. Hoppandet ställer till det rejält för väldigt många företag och konkurserna antas därför öka dramatiskt. Hela näringslivet visar återigen en nedåtgående trend, enligt Konjunkturinstitutet.

Brå bryter gammalt tabu: Kartlägger samband mellan ungdomsrån och etnicitet

INRIKESBrottsförebyggande rådet (Brå) kommer inom kort att genomföra en studie där man vill se om det finns ett samband mellan etnicitet och de allt brutalare och förnedrande ungdomsrånen i Sverige. Man vill helt enkelt se huruvida offer respektive förövare har svensk eller utländsk bakgrund. Att detta initiativ kommer just från Brå måste dock betraktas som oväntat. När Nya Tider försöker få svar från Brås utredare om varför man väljer att göra denna kartläggning just nu väljer de att lägga locket på och förvägra oss en kommentar.

Muslimsk gatubön blockerar gata på Östermalm

INRIKESMed kravet att hån mot religion skall kriminaliseras, samlades ett antal muslimer utanför den franska ambassaden i Stockholm, där de protesterade och genomförde en gatubön. Många har uttryckt irritation över kraven och blockerandet av gatan, men manifestationen fick bland annat stöd i Dagens Nyheter. I Frankrike har gatuböner ägt rum i flera år, ett fenomen som kritiserats av bland andra Rassemblement Nationals partiledare Marine Le Pen.

11 miljarder till Göteborgs ”särskilt utsatta områden”

INRIKESDen kommunala bostadskoncernen Framtiden ska satsa 11 miljarder kronor på sex etniska enklaver i Göteborg som klassificerats som ”särskilt utsatta”. Målet är att Biskopsgården, Tynnered, Hjällbo, Bergsjön, Hammarkullen och Lövgärdet genom olika åtgärder ska komma bort från listan med Sveriges särskilt utsatta områden inom fem år. Som förebild har man området Gårdsten, som efter 22 år av insatser gick från ”särskilt utsatt” till ”riskområde”.

Vaccinet Sverige skall få är undermåligt – 62 procent effektivt

INRIKESSverige har tecknat ett avtal med Astra Zeneca om att köpa in sex miljoner doser av deras vaccin, förutsatt att det är säkert. Under måndagsmorgonen kom nyheten om att vaccinets effektivitetsgrad nu är fastställt och att resultatet beskrivs som en besvikelse. Vaccinet rapporteras bara vara 62 procent effektivt.

Sverige skickar pengar direkt till mobiler i Sudan

INRIKESDen svenska biståndsmyndigheten SIDA kommer att under ett år skicka pengar direkt till 34 miljoner sudanesers mobiler. De kommer att få cirka fem dollar per person i månaden, totalt cirka 218 miljoner kronor.

Två äldre utsatta för rån och rånförsök – polisen vägrar gå ut med signalement på gärningsmännen

INRIKESI måndags kväll blev en äldre kvinna utsatt för ett rån, och en timme senare utsattes en annan person, en äldre man, för ett rånförsök. Bägge händelserna skedde i västmanländska Kungsör. Flera polispatruller fanns senare på plats i samhället och kontrollerade flera personer, men ingen är än så länge gripen. När Nya Tider kontaktar polisens presstjänst lägger man genast locket på om eventuella signalement på gärningsmännen.

Spanjor som plundrat svenska kyrkor i decennier häktad ännu en gång

INRIKESEn spansk medborgare, som har begått brott i Sverige sedan 1970-talet, har gång på gång återvänt och sitter nu häktad för nya brott. Han riktar framför allt in sig på hembygdsgårdar och kyrkor, varifrån han stjäl antika föremål som sedan säljs genom auktionsfirmor. Till Nya Tider säger åklagare Eva Wintzell att Schengen-samarbetet, och dess öppna gränser, gör det svårt att stoppa den här typen av personer.

Gå till arkivet

Send this to a friend