Huvudgatan i Kilifiregionen. Foto: Google Streetview

Sverige förbereder sig på coronakaos med stort antal döda

Just nu har Sverige 919 döda till följd av coronaviruset SARS-CoV-2 och över 11 000 har bekräftats smittade, vilket bara representerar de som är så pass sjuka att de söker vård och därmed blir testade. Sjukvården är redan hårt ansträngd och nu börjar myndigheterna förbereda sig för det värsta – en vårdkollaps med ett stort antal döda där man tvingas välja vilka patienter som skall få tillgång till livsviktig vård och där kravallpolis håller upprörda anhöriga borta från sina döende släktingar.

Även om risken för ett stort antal allvarligt sjuka och döda länge spelats ner av Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen börjar nu det svenska samhället förbereda sig på en verklighet med ett stort antal döda och en sjukhuskollaps med ordningsstörningar som följd. Bland åtgärderna som redan nu genomförs i förebyggande syfte finns specialkommendering av kravallpolis för att hantera sjuka och anhöriga till patienter som nekas vård eller dör på sjukhusen. Interna dokument som visar hur sjukvården skall utöva triage och låta vissa patienter dö, för att istället ge intensivvård till andra patienter. Mest talande är kanske ändå att man gör om en ishall till ett bårhus i väntan på en anstormning av döda.

FOI anmärker på brister i sjukvården

Det stora problemet som Sverige står inför är att den svenska sjukvården inte är dimensionerad eller har beredskap för långtgående perioder med stor belastning. I en rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) publicerade i slutet av mars drar man de första slutsatserna av coronautbrottet i Sverige. Man konstaterar att sjukvården saknar överkapacitet och pekar på allvarliga brister i tillgången av respiratorer, skyddsutrustning, IVA-platser samt vårdpersonal.

FOI:s experter pekar också på behovet av att bygga upp beredskapen för försörjning igen efter det kalla kriget. ”Dagens system med minimal lagerhållning och just-in-time-leveranser har uppvisat stora sårbarheter” skriver de. En decentraliserad sjukvård har även lett till minskad total krisberedskapsförmåga konstaterar de.

– Som det ser ut nu så ansvarar regionerna i princip själva för sin krisberedskap. Det visade sig att det inte fungerade i praktiken. En regional aktör har svårt att hävda sig på en global marknad under en pågående global kris, så Socialstyrelsen gjorde helt rätt när man gick in och tog över upphandlingen av nödvändig sjukvårdsmateriel, säger Daniel K Jonsson, forskningsledare vid FOI till SVT.

Bristerna i sjukvården har man försökt avhjälpa genom att bland annat begära hjälp av försvaret och genom att använda sig av gammal utrustning. Åtgärder som har genererat en stor ökning av det totala antalet intensivvårdsplatser i landet, från lite mer än 500 till cirka 950, även om den exakta siffran är sekretessbelagd enligt Socialstyrelsen. Många av de platser man skapat kan inte leverera samma vårdkvalitet som de vanligtvis tillgängliga. Något som till exempel har lett till stark kritik mot fältsjukhuset från läkare på plats som påpekat att utrustningen varit undermålig, patienterna tvingas vårdas för nära varandra samt att det läckt in vatten när det regnat.

Sjukvården närmar sig gränsen för kollaps

Ökningen av tillgängliga intensivvårdsplatser till trots så närmar sig Sverige som helhet, men Stockholmsregionen i synnerhet, en punkt av belastning som kommer leda till svåra val för vårdpersonalen.

Expressen har rapporterat om köer för ambulanserna vid akutmottagningarna under helgen, där man kunnat visa på ett exempel där en patient fick köras runt i 2,5 timme innan ambulansen togs emot.

– Vi är i ett långdraget katastrofläge nu, som när det är större olyckor, fast hela tiden, säger ambulanssjuksköterskan Emil Skoglund till Expressen när han berättar om det katastrofliknande läget.

Anstormningen till sjukhusen i Stockholm har gjort att man tvingas omdirigera patienter för att försöka använda de knappa resurserna så effektivt som möjligt. Enligt de senast tillgängliga siffrorna från måndagen 13 april har 4 575 personer konstaterats smittade med SARS-CoV-2 i Region Stockholm och 543 personer har avlidit till följd av Covid-19.

Man vårdar totalt 855 patienter för Covid-19 på de olika sjukhusen i Region Stockholm, och ytterligare 222 patienter vårdas dessutom med intensivvård. Regionen uppger att det finns cirka 400 slutenvårdsplatser kvar i sjukvården i regionen som helhet där man har kapacitet att ge syrgas till patienterna, något som anses livsviktigt för patienter med Covid-19.

När det kommer till intensivvårdsplatserna har man nu efter krisberedskapsutnyttjandet, fältsjukhuset och andra åtgärder 70 intensivvårdsplatser ännu tillgängliga, men få möjligheter till att ytterligare utöka dessa nämnvärt i nuläget.

Antal intensivvårdsplatser i bruk för Covid-19 i Sverige. Bild: Svenska Intensivvårdsregistret

 

Det innebär att man fortfarande beräknar att antalet intensivvårdsplatser kommer ta slut inom en till två veckor då kurvan kring de som läggs in på IVA är relativt konstant, med runt 10-15 nya allvarligt sjuka dagligen i regionen enligt Folkhälsomyndigheten.

I Sverige som helhet ligger belastningen på ungefär 85 procent av de tillgängliga intensivvårdsplatserna. Detta trots krisåtgärder i samtliga av landets regioner för att försöka öka antalet platser. Enligt Svenska Intensivvårdsregistret vårdas just nu 857 patienter i intensivvården i Sverige. Av de patienter som nu vårdas i intensivvården är det cirka 500 patienter som vårdas på grund av Covid-19, vilket i sig visar på den massiva belastning som denna grupp patienter skapar för vården.

Dokumentet avslöjar vilka som skall få leva

När resurserna brister i vården och antalet intensivvårdsplatser tar slut kommer läkare tvingas till triage, vilket innebär att de kommer att börja välja vilka patienter som skall ges vård och vilka som – krasst sett – kommer att dö.

Dokument som visar hur man skall utöva triage av patienter.

 

I ett dokument som gått ut till ansvariga läkare på Karolinska Sjukhuset listas vilka patientgrupper som skall få intensivvård och vilka som skall bortprioriteras om corona-epidemin som väntat leder till platsbrist. Dokumentet som visar hur triage skall genomföras på sjukhuset är baserat på de riktlinjer som Socialstyrelsen har för extraordinära händelser inom vården, sådant som vanligtvis rör katastrofer, krig eller terrordåd där stor en belastning på sjukvården leder till att man tvingas välja vilka patienter som skall leva eller dö. Enligt dokumentet skall läkare inte ge intensivvård till de som har en ”biologisk ålder” över 80.

Termen innebär en stor grad av tolkningsföreträde för läkaren i bedömning av patientens generella fysiska hälsa tillsammans med deras verkliga ålder. En sjuk 70-åring kan alltså bedömas ha en ”biologisk ålder” på 80 och därmed nekas intensivvård med den sannolika följden att patienten dör.

Det samma gäller personer över 70 som har signifikant svikt i mer än ett organsystem. Personer mellan 60 och 70 som har svikt i mer än två organsystem skall också bortprioriteras. Svikt i organsystem kan till exempel handla om människor med sjukdomar i hjärta, lungor och njurar. (Respiration, cirkulation och njurfunktion, som det står i dokumentet). Enligt dokumentet så kan även patienter som redan intensivvårdas kunna se sin intensivvård avbruten om de tillhör någon av ovanstående kategorier.

En läkare som Aftonbladet varit i kontakt med menar dock att bedömningen av biologisk ålder är mycket svår att göra i praktiken.

– Patienter skall bortprioriteras enligt de nya direktiven för att få IVA-platserna att räcka till, men man har nu lagt till en gummiparagraf om att hänsyn inte skall tas till ålder utan till ”biologisk ålder”, säger läkaren, som vill vara anonym.

Kravallpolis vid sjukhus

En av de åtgärder man nu tar i förebyggande syfte, då man förväntar sig stora ordningsstörningar på sjukhusen i Stockholm, är att förbereda utkommendering av kravallpoliser. Över 20 kravallutrustade poliser skall finnas i beredskap vid sjukhusen i Stockholm enligt uppgifter till Aftonbladet. De är utbildade enligt polisens ”särskilda polistaktik”, som bland annat innebär att man hanterar folksamlingar och kravaller.

Det man menar skall vara bakgrunden till detta är att när intensivvårdsplatserna tar slut så kommer anhöriga till patienter som nekas vård eller tas ifrån sin livsuppehållande utrustning av förståliga skäl att försöka hindra eller hämnas på sjukhuspersonalen.

Ulf Bajas på Stockholmspolisen bekräftar coronainsatsen men vill inte lämna några närmare uppgifter.

– Det vi gör nu är att vi säkrar upp, vi har ett trygghetsskapande uppdrag, sade Ulf Bajas, insatsplanerare på polisen till Expressen.

Han berättar att man samverkat kommenderingen med Region Stockholm.

– Vi skall kunna hantera ordningsstörningar. Vi ser möjligheten att synas lite mer och vara beredda om det blir stökigt eller någonting.

Poliskommenderingen har än så länge hållits undangömd då situationen ännu inte eskalerat, men det visar ändå på hur myndigheterna börjar förbereda sig för en värre situation än den man berättar om i medier och pressmeddelanden.

Ishallar görs om till bårhus

Ett av exemplen på åtgärder som man genomför är kanske ett av de mest talande om situationens allvar. Då man redan har en stor brist på plats att förvara det stora antalet döda och processen att hantera dem med begravningar eller kremering inte håller takt med mängden som dör tvingas man till ovanliga nödlösningar för att eventuellt kunna hantera tusentals döda. Man har dels hyrt in ett flertal fryscontainrar i Stockholmsregionen där man planerar att förvara avlidna, dels fört diskussioner om möjligheten att använda ishallar som nödbårhus.

– När det gäller ishallar så är det ett alternativ vi tittar på. Med tanke på den situation vi är inne i nu så måste vi förbereda oss på att kunna hantera avlidna på ett värdigt sätt, sade Joakim Jarnryd vid Region Stockholms regionala särskilda sjukvårdsledning till Expressen.

– Som det ser ut i nuläget så har vi 335 lediga platser för att hantera avlidna i ordinarie system, vi har också ett utrymme som kan hantera mellan 500-700 avlidna. Men vi har som en sista utväg varit i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och Stockholms stad när det gäller att vid nödbehov även kunna använda ishallar.

Mälarhöjdens ishall i Hägersten i södra Stockholm, där bland andra Djurgårdens hockeyklubb har träning i ungdomssektionen, är en ishall som redan stängt och som nu förbereds för att kunna förvara stora mängder döda.

– Det är väldigt tråkigt att det sker. Vi är inne i en speciell situation nu. Det gäller också att kunna hantera de avlidna på ett bra sätt och jag hoppas att det finns en lösning på att man kan få dela ishallar sinsemellan kommuner. Jag hoppas att man kan anstränga sig och förstå att det handlar om att ta hand om avlidna på ett värdigt sätt.

Antalet döda kan bli så stort att man tvingas ta ett flertal ishallar i bruk för att stapla döda i liksäckar, en morbid syn långt ifrån den vanliga verksamheten som förs där.

– Just nu förs diskussioner om denna möjlighet. Hur många ishallar det kan bli, beror på hur Covid-19 utvecklas. I nuläget ser vi inte att vi behöver använda ishallarna överhuvudtaget, men vi måste förbereda oss för att hantera olika typer av utveckling.

Även om bilden som presenteras vid de dagliga presskonferenserna med olika myndigheter med Folkhälsomyndigheten i spetsen gärna fokuserar på positiva nyheter och försöker ge en bild av normalitet är det viktigt att ha i åtanke att man bakom kulisserna arbetar för att förbereda Sverige på en avsevärt mörkare utveckling.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Facebooks ”svarta lista” har läckt

Facebooks ”svarta lista” har läckt

🟠 Den sociala mediejätten Facebook har en längre tid använt sig av en ”svart lista” för att kunna stänga av, eller skuggbanna, användare som på olika sätt interagerar med de svartlistade organisationerna eller individerna. Ett 20-tal svenska organisationer finns med på listan, men nästan samtliga utgörs av musikgrupper med nationalsocialistisk profil som lagt ned för flera decennier sedan.

Om Einárs död och hur Sverige blivit mer som USA

Om Einárs död och hur Sverige blivit mer som USA

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Torsdagen den 21 oktober sköts 19-årige gangsterrapparen Nils Einar Grönberg, bättre känd under sitt artistnamn Einár, ihjäl på öppen gata i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Enligt uppgift dödades han med ett flertal skott i bröstet och huvudet – en ren avrättning av den sort som blir allt vanligare i kriminella miljöer.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Pojke våldtagen i Sundbyberg

Pojke våldtagen i Sundbyberg

🟠 NOTIS En pojke har enligt uppgifter till Aftonbladet våldtagits i Sundbyberg, norr om Stockholm på onsdagskvällen. Våldtäkten av pojken ska ha skett utomhus och en förundersökning har inletts.

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

🟠 INRIKES Den gangsterrappande artisten Nils Grönberg, 19, som gick under artistnamnet Einár, sköts till döds under torsdagskvällen i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Den kriminella rapparen, som själv dömts för ett flertal brott, levde under stor hotbild från invandrargäng som ville döda honom. Einár sköts med flera skott i bröst och huvud i vad som liknas vid en ren avrättning.

SD-politiker dömd för fakta om sydsudanesers IQ

SD-politiker dömd för fakta om sydsudanesers IQ

🟠 Sverigedemokratiske regionpolitikern Bertil Malmberg dömdes den 7 oktober i Nyköpings tingsrätt för hets mot folkgrupp. Åsiktsbrottet består i att Malmberg vid ett möte i fullmäktige sagt att sydsudaneser har låg genomsnittlig IQ – ett oomtvistat vetenskapligt faktum.

Den svenska skulden: Hur mycket är du skyldig?

Framtida betalsystem och E-kronan – inte ett ord om kontanter

🟠 Förtroendet för betalningssystemen är avgörande för samhällets utveckling. Minskad användning av kontanter har drivits fram av teknikutvecklingen, brister i lagstiftningen och bankernas vinster från elektroniska betalningar. E-kronan är ett projekt som drivs av Riksbanken, med syftet att skapa en kontrollerad elektronisk betaltjänst som garanteras av Riksbanken. Den 6 oktober höll förste vice riksbankschef, Cecilia Skingsley, ett föredrag om framtidens betalsystem, som är föremål för en omfattande utvecklingsprocess – utan att nämna kontanter med ett ord.

Media fortsätter mörka om skolattacken i Eslöv

Media fortsätter mörka om skolattacken i Eslöv

🟠 INRIKES Efter att polisens förundersökning blivit tillgänglig blev skolattacken i Eslöv åter en återkommande nyhet i veckan. Massmedierna fortsatte att trycka på den påstådda ”högerextrema” kopplingen men valde sin vana trogen att undanhålla viktiga detaljer som att pojken själv är mörkhyad och att det enda offret för attacken är – en vit man.

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Vetenskapliga Nobelpris i klimatkampens tecken

🟠 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann och Giorgio Parisi delar på fysikpriset för sitt arbete med komplexa system – bland annat för att kunna modellera jordens klimat och den globala uppvärmningen. Samtidigt delar David Julius och Ardem Patapoutian medicinpriset för att ha identifierat receptorer som gör det möjligt för kroppens celler att känna temperatur och beröring. Kemipriset går till två forskare som utvecklat tekniker för att påskynda och kontrollera kemiska reaktioner. Benjamin List och David MacMillan delar priset för att ha utvecklat billiga, miljövänliga organiska katalysatorer.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.