Skip to Content

Mälarhöjdens ishall är en av de platser som förbereds för att bli nödbårhus. Foto: Google Maps
INRIKES

Sverige förbereder sig på coronakaos med stort antal döda

Digital utgåva

Just nu har Sverige 919 döda till följd av coronaviruset SARS-CoV-2 och över 11 000 har bekräftats smittade, vilket bara representerar de som är så pass sjuka att de söker vård och därmed blir testade. Sjukvården är redan hårt ansträngd och nu börjar myndigheterna förbereda sig för det värsta – en vårdkollaps med ett stort antal döda där man tvingas välja vilka patienter som skall få tillgång till livsviktig vård och där kravallpolis håller upprörda anhöriga borta från sina döende släktingar.

Publicerad: 13 april, 2020, 23:43

  • Svenska

Läs även

Även om risken för ett stort antal allvarligt sjuka och döda länge spelats ner av Folkhälsomyndigheten med Anders Tegnell i spetsen börjar nu det svenska samhället förbereda sig på en verklighet med ett stort antal döda och en sjukhuskollaps med ordningsstörningar som följd. Bland åtgärderna som redan nu genomförs i förebyggande syfte finns specialkommendering av kravallpolis för att hantera sjuka och anhöriga till patienter som nekas vård eller dör på sjukhusen. Interna dokument som visar hur sjukvården skall utöva triage och låta vissa patienter dö, för att istället ge intensivvård till andra patienter. Mest talande är kanske ändå att man gör om en ishall till ett bårhus i väntan på en anstormning av döda.

FOI anmärker på brister i sjukvården

Det stora problemet som Sverige står inför är att den svenska sjukvården inte är dimensionerad eller har beredskap för långtgående perioder med stor belastning. I en rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) publicerade i slutet av mars drar man de första slutsatserna av coronautbrottet i Sverige. Man konstaterar att sjukvården saknar överkapacitet och pekar på allvarliga brister i tillgången av respiratorer, skyddsutrustning, IVA-platser samt vårdpersonal.

FOI:s experter pekar också på behovet av att bygga upp beredskapen för försörjning igen efter det kalla kriget. ”Dagens system med minimal lagerhållning och just-in-time-leveranser har uppvisat stora sårbarheter” skriver de. En decentraliserad sjukvård har även lett till minskad total krisberedskapsförmåga konstaterar de.

– Som det ser ut nu så ansvarar regionerna i princip själva för sin krisberedskap. Det visade sig att det inte fungerade i praktiken. En regional aktör har svårt att hävda sig på en global marknad under en pågående global kris, så Socialstyrelsen gjorde helt rätt när man gick in och tog över upphandlingen av nödvändig sjukvårdsmateriel, säger Daniel K Jonsson, forskningsledare vid FOI till SVT.

Bristerna i sjukvården har man försökt avhjälpa genom att bland annat begära hjälp av försvaret och genom att använda sig av gammal utrustning. Åtgärder som har genererat en stor ökning av det totala antalet intensivvårdsplatser i landet, från lite mer än 500 till cirka 950, även om den exakta siffran är sekretessbelagd enligt Socialstyrelsen. Många av de platser man skapat kan inte leverera samma vårdkvalitet som de vanligtvis tillgängliga. Något som till exempel har lett till stark kritik mot fältsjukhuset från läkare på plats som påpekat att utrustningen varit undermålig, patienterna tvingas vårdas för nära varandra samt att det läckt in vatten när det regnat.

Sjukvården närmar sig gränsen för kollaps

Ökningen av tillgängliga intensivvårdsplatser till trots så närmar sig Sverige som helhet, men Stockholmsregionen i synnerhet, en punkt av belastning som kommer leda till svåra val för vårdpersonalen.

Expressen har rapporterat om köer för ambulanserna vid akutmottagningarna under helgen, där man kunnat visa på ett exempel där en patient fick köras runt i 2,5 timme innan ambulansen togs emot.

– Vi är i ett långdraget katastrofläge nu, som när det är större olyckor, fast hela tiden, säger ambulanssjuksköterskan Emil Skoglund till Expressen när han berättar om det katastrofliknande läget.

Anstormningen till sjukhusen i Stockholm har gjort att man tvingas omdirigera patienter för att försöka använda de knappa resurserna så effektivt som möjligt. Enligt de senast tillgängliga siffrorna från måndagen 13 april har 4 575 personer konstaterats smittade med SARS-CoV-2 i Region Stockholm och 543 personer har avlidit till följd av Covid-19.

Man vårdar totalt 855 patienter för Covid-19 på de olika sjukhusen i Region Stockholm, och ytterligare 222 patienter vårdas dessutom med intensivvård. Regionen uppger att det finns cirka 400 slutenvårdsplatser kvar i sjukvården i regionen som helhet där man har kapacitet att ge syrgas till patienterna, något som anses livsviktigt för patienter med Covid-19.

När det kommer till intensivvårdsplatserna har man nu efter krisberedskapsutnyttjandet, fältsjukhuset och andra åtgärder 70 intensivvårdsplatser ännu tillgängliga, men få möjligheter till att ytterligare utöka dessa nämnvärt i nuläget.

Antal intensivvårdsplatser i bruk för Covid-19 i Sverige. Bild: Svenska Intensivvårdsregistret

 

Det innebär att man fortfarande beräknar att antalet intensivvårdsplatser kommer ta slut inom en till två veckor då kurvan kring de som läggs in på IVA är relativt konstant, med runt 10-15 nya allvarligt sjuka dagligen i regionen enligt Folkhälsomyndigheten.

I Sverige som helhet ligger belastningen på ungefär 85 procent av de tillgängliga intensivvårdsplatserna. Detta trots krisåtgärder i samtliga av landets regioner för att försöka öka antalet platser. Enligt Svenska Intensivvårdsregistret vårdas just nu 857 patienter i intensivvården i Sverige. Av de patienter som nu vårdas i intensivvården är det cirka 500 patienter som vårdas på grund av Covid-19, vilket i sig visar på den massiva belastning som denna grupp patienter skapar för vården.

Dokumentet avslöjar vilka som skall få leva

När resurserna brister i vården och antalet intensivvårdsplatser tar slut kommer läkare tvingas till triage, vilket innebär att de kommer att börja välja vilka patienter som skall ges vård och vilka som – krasst sett – kommer att dö.

Dokument som visar hur man skall utöva triage av patienter.

 

I ett dokument som gått ut till ansvariga läkare på Karolinska Sjukhuset listas vilka patientgrupper som skall få intensivvård och vilka som skall bortprioriteras om corona-epidemin som väntat leder till platsbrist. Dokumentet som visar hur triage skall genomföras på sjukhuset är baserat på de riktlinjer som Socialstyrelsen har för extraordinära händelser inom vården, sådant som vanligtvis rör katastrofer, krig eller terrordåd där stor en belastning på sjukvården leder till att man tvingas välja vilka patienter som skall leva eller dö. Enligt dokumentet skall läkare inte ge intensivvård till de som har en ”biologisk ålder” över 80.

Termen innebär en stor grad av tolkningsföreträde för läkaren i bedömning av patientens generella fysiska hälsa tillsammans med deras verkliga ålder. En sjuk 70-åring kan alltså bedömas ha en ”biologisk ålder” på 80 och därmed nekas intensivvård med den sannolika följden att patienten dör.

Det samma gäller personer över 70 som har signifikant svikt i mer än ett organsystem. Personer mellan 60 och 70 som har svikt i mer än två organsystem skall också bortprioriteras. Svikt i organsystem kan till exempel handla om människor med sjukdomar i hjärta, lungor och njurar. (Respiration, cirkulation och njurfunktion, som det står i dokumentet). Enligt dokumentet så kan även patienter som redan intensivvårdas kunna se sin intensivvård avbruten om de tillhör någon av ovanstående kategorier.

En läkare som Aftonbladet varit i kontakt med menar dock att bedömningen av biologisk ålder är mycket svår att göra i praktiken.

– Patienter skall bortprioriteras enligt de nya direktiven för att få IVA-platserna att räcka till, men man har nu lagt till en gummiparagraf om att hänsyn inte skall tas till ålder utan till ”biologisk ålder”, säger läkaren, som vill vara anonym.

Kravallpolis vid sjukhus

En av de åtgärder man nu tar i förebyggande syfte, då man förväntar sig stora ordningsstörningar på sjukhusen i Stockholm, är att förbereda utkommendering av kravallpoliser. Över 20 kravallutrustade poliser skall finnas i beredskap vid sjukhusen i Stockholm enligt uppgifter till Aftonbladet. De är utbildade enligt polisens ”särskilda polistaktik”, som bland annat innebär att man hanterar folksamlingar och kravaller.

Det man menar skall vara bakgrunden till detta är att när intensivvårdsplatserna tar slut så kommer anhöriga till patienter som nekas vård eller tas ifrån sin livsuppehållande utrustning av förståliga skäl att försöka hindra eller hämnas på sjukhuspersonalen.

Ulf Bajas på Stockholmspolisen bekräftar coronainsatsen men vill inte lämna några närmare uppgifter.

– Det vi gör nu är att vi säkrar upp, vi har ett trygghetsskapande uppdrag, sade Ulf Bajas, insatsplanerare på polisen till Expressen.

Han berättar att man samverkat kommenderingen med Region Stockholm.

– Vi skall kunna hantera ordningsstörningar. Vi ser möjligheten att synas lite mer och vara beredda om det blir stökigt eller någonting.

Poliskommenderingen har än så länge hållits undangömd då situationen ännu inte eskalerat, men det visar ändå på hur myndigheterna börjar förbereda sig för en värre situation än den man berättar om i medier och pressmeddelanden.

Ishallar görs om till bårhus

Ett av exemplen på åtgärder som man genomför är kanske ett av de mest talande om situationens allvar. Då man redan har en stor brist på plats att förvara det stora antalet döda och processen att hantera dem med begravningar eller kremering inte håller takt med mängden som dör tvingas man till ovanliga nödlösningar för att eventuellt kunna hantera tusentals döda. Man har dels hyrt in ett flertal fryscontainrar i Stockholmsregionen där man planerar att förvara avlidna, dels fört diskussioner om möjligheten att använda ishallar som nödbårhus.

– När det gäller ishallar så är det ett alternativ vi tittar på. Med tanke på den situation vi är inne i nu så måste vi förbereda oss på att kunna hantera avlidna på ett värdigt sätt, sade Joakim Jarnryd vid Region Stockholms regionala särskilda sjukvårdsledning till Expressen.

– Som det ser ut i nuläget så har vi 335 lediga platser för att hantera avlidna i ordinarie system, vi har också ett utrymme som kan hantera mellan 500-700 avlidna. Men vi har som en sista utväg varit i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och Stockholms stad när det gäller att vid nödbehov även kunna använda ishallar.

Mälarhöjdens ishall i Hägersten i södra Stockholm, där bland andra Djurgårdens hockeyklubb har träning i ungdomssektionen, är en ishall som redan stängt och som nu förbereds för att kunna förvara stora mängder döda.

– Det är väldigt tråkigt att det sker. Vi är inne i en speciell situation nu. Det gäller också att kunna hantera de avlidna på ett bra sätt och jag hoppas att det finns en lösning på att man kan få dela ishallar sinsemellan kommuner. Jag hoppas att man kan anstränga sig och förstå att det handlar om att ta hand om avlidna på ett värdigt sätt.

Antalet döda kan bli så stort att man tvingas ta ett flertal ishallar i bruk för att stapla döda i liksäckar, en morbid syn långt ifrån den vanliga verksamheten som förs där.

– Just nu förs diskussioner om denna möjlighet. Hur många ishallar det kan bli, beror på hur Covid-19 utvecklas. I nuläget ser vi inte att vi behöver använda ishallarna överhuvudtaget, men vi måste förbereda oss för att hantera olika typer av utveckling.

Även om bilden som presenteras vid de dagliga presskonferenserna med olika myndigheter med Folkhälsomyndigheten i spetsen gärna fokuserar på positiva nyheter och försöker ge en bild av normalitet är det viktigt att ha i åtanke att man bakom kulisserna arbetar för att förbereda Sverige på en avsevärt mörkare utveckling.

Artikeln fortsätter

Denna artikel är en del av den elektroniska utgåvan av Nya Tider. Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Domen mot Cementas kalkbrytning på Gotland ett slag mot hela samhället

ANALYSMark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kalksten i Slite på Gotland. Orsaken är att domstolen inte anser att Cementas miljökonsekvensbeskrivning är tillförlitlig, trots att föregående instans godkände den i sin helhet. Domens effekter kan bli långt bortom vad någon tänkt sig, om den vinner laga kraft. Cementas kalkbrytning är avgörande för svensk industri. Cirka 75 procent av all cement som tillverkas i Sverige kommer från Cementas kalkbrytning på Gotland.

Undersökning bekräftar: SVT väljer vänsterliberala nyhetskällor

MEDIERSveriges Television väljer oftast vänsterliberala källor när de ska hämta nyheter från USA och Storbritannien. Det bekräftar två undersökningar som gjorts av Kai Weinefelt som driver bloggen Mediegranskaren.

Nu föreslår regeringen slopad straffrabatt – elva år efter SD

POLITIK Den 21 juli höll migrations- och justitieminister Morgan Johansson från Socialdemokraterna en digital pressträff för att föreslå slopad straffrabatt för ungdomar mellan 18-20 år som begår grova brott som mord och rån.

SSU-politikern som petats efter öl med SD:are: ”Samtalsklimatet i Sverige mår mycket dåligt”

INRIKESDen petade SSU-politikern Alexander Paulsson från Karlstad säger till Nya Tider att man måste kunna sätta sig ner med en politisk motståndare och föra ett civiliserat samtal. Förra veckan skrev vi om att hans nominering till SSU:s förbundsstyrelse dragits tillbaka sedan han setts samtala med en företrädare för Sverigedemokraternas ungdomsförbund över en öl. Men han skulle ”definitivt” kunna göra om det, säger han idag.

Spanien föreslår dystopisk lag – vill kunna beslagta egendom och tvinga till tvångsarbete ”vid kris”

SPANIENSpaniens regering vill införa en lag som skulle ge den långtgående, rent av dystopiska, möjligheter till kontroll över invånarna i händelse av ”krissituation”. I ett förslag på tillägg till Spaniens nationella säkerhetslag skulle regeringen kunna tvinga alla vuxna till tvångsarbete och staten skulle kunna beslagta all form av privat egendom. Allt enligt lärdomar man dragit från coronapandemin, enligt politikerna.

Svenskhatande polis får uppbackning av sin närmaste chef

INRIKESNadim Ghazale, kommunpolis i Borås, men även aktiv på sociala medier, har under den senaste veckan uppmärksammats sedan han i sitt sommarprat i Sveriges Radio påstått att vita svenska män är priviligierade, varpå många började granska hans tidigare inlägg på framför allt Twitter. Trots de hätska inläggen och hans uttalanden i radion får han uppbackning av sin närmaste chef. I ett samtal med Nya Tider tvingas chefen ändå medge att man måste hålla se hur situationen fortskrider och hur poliser ska agera på sociala medieplattformar.

SCB-rapport: 100  000 invand­rare varje år fram till 2070-talet

REPORTAGEDen minskade invandringen till Sverige till följd av coronapandemin är högst temporär, och förväntas återgå till 2000-talets genomsnittsnivå på hela 100 000 invandrare varje år – i minst 50 år till. Detta enligt en framskrivning av Sveriges framtida befolkning som SCB gjort. Nya Tider har djupdykt i rapporten, och kan avslöja att myndigheten effektivt försöker dölja folkutbytet genom kreativ demografisk statistik. ”Andelen födda utomlands ökar något”, skriver SCB, men när Nya Tider granskar påståendet medger SCB att de inte fört någon statistik över andelen med utländsk bakgrund. Istället räknas alla personer födda i Sverige som en enda homogen grupp, oavsett var deras föräldrar kommer ifrån.

Statens investeringar i trafikinfrastruktur överskred budgeten med 58 miljarder på 4 år

ANALYSI en ny granskningsrapport från Riksrevisionen redovisas en skrämmande bild av bristande ekonomisk kontroll av Trafikverkets större investeringsprojekt. Granskningen visar att man i planeringsfasen av ett projekt har systematiska kostnadsökningar med i genomsnitt 39 procent. Kostnadsökningarna uppgår till hela 58 miljarder kronor för mellan 2014 och 2018. Budgeten för statens infrastrukturinvesteringar var 87 miljarder kronor för samma period. Trafikverket får kritik för bristande kalkyler och information om kostnadsökningarna, och regeringen för att inte ompröva beslut.

Gå till arkivet

Send this to a friend