Kyrkomötet sammanträder i Uppsala universitets anrika aula. Foto: Nya Tider

Sverigedemokraterna uteslutna ur nya kyrkostyrelsen

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, sammanträdde i Uppsala 18-20 november. Bland motionerna bifölls en som vill att ”HBT-certifiering” av svenska kyrkans arbetsplatser utförs av en utomstående instans, RFSL. En motion som ville utreda kyrkans arbete bland ”papperslösa” avslogs. Alla partier togs med i den nya kyrkostyrelsen – utom Sverigedemokraterna.

Kyrkomötets 251 ledamöter sammanträdde som brukligt i Uppsala universitets anrika aula. Egentligen var det två olika kyrkomöten som sammanträdde: det första, valt 2010-2013 hade sin sista beslutssession, och det andra, nyvalt i år för perioden 2013-17 hade omedelbart därefter sitt första sammanträde. Hälften av de nya ledamöterna satt även i det gamla kyrkomötet.

När den nya kyrkostyrelsen valdes för att leda arbetet de kommande fyra åren blev alla grupperingar, även de minsta, representerade – alla utom Sverigedemokraterna, som helt utestängdes. Detta trots att SD efter 2013 års val faktiskt utgör den fjärde största ”nomineringsgruppen” (motsvarighet till riksdagens parti) i kyrkomötet. Med 15 ledamöter placerar man sig efter Socialdemokraterna, Centern och POSK (Partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan), men före Öppen Kyrka (ÖKA), Borgerligt Alternativ (BA, består av moderater och ersätter den äldre nu nedlagda nomineringsgruppen Moderaterna), Frimodig kyrka, Fisk (Fria liberaler i Svenska kyrkan) Miljöpartiet, Visk (Vänstern i Svenska kyrkan, säger sig vara oberoende av Vänsterpartiet), Kristdemokrater i Svenska kyrkan med flera.

En representant för SD:s kyrkomötesgrupp kommenterar det hela:

– Detta är rena lekstugemetoder: ”ni får inte leka i vår sandlåda”.

En annan menar att kyrkostyrelsen borde ta lärdom av Bibeln:

– Mig har Gud lärt att inte räkna någon människa som ohelig eller oren, Apostlagärningarna kap. 10.

Kyrkomötets sätt att arbeta liknar riksdagens. Kyrkomötet sammanträder dock normalt bara två veckor per år. Första gången i september samlas man för en första session med en inledande högtidsgudstjänst, utskottsval och fördelning av inkomna motioner på relevanta utskott. Därefter bearbetar man i utskotten motionerna och författar betänkanden. Sakkunnig hjälp ges av kyrkokansliets personal och experter. Sedan sammanträder man en andra gång under en vecka någon månad senare för att fatta beslut.

Den stora mängden motioner som det beslutades om på årets möte var fördelade över ett brett spektrum. Kyrkomötet beslutade bland annat att uppmuntra stiften att genomföra ”HBT-certifiering” av Svenska kyrkans arbetsplatser. Certifieringen ska utföras av lobbyorganisationen RFSL. En talare från Frimodig kyrkan menade att det vore bättre om RFSL blev ”Jesus-certifierad”. Motionen om certifiering bifölls dock av Kyrkomötet.

När det gäller månggifte sade däremot kyrkomötet klart nej. Den kontroversiella motionen föreslog ”att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett teologiskt och ekumeniskt arbete om polygami.” Gudstjänstutskottet svarade i sitt betänkande ”att kyrkan nyligen avslutat ett mångårigt arbete om äktenskap och relationer och att kyrkans uppfattning där står fast. Kyrkan värnar monogami och avfärdar polygami.”

En motion tog upp rättssäkerheten i kyrkan. Det utskott, som behandlat motionen, menade i sitt betänkande att de rättssäkerhetsgarantier som finns i dag inom kyrkan är tillfyllest. Motionen avslogs.

Också en motion om att öka den vegetariska kosten vid kyrkliga kurser och församlingar avslogs. Församlingar ska inte uppmanas till vegetarisk kost.

Motionerna handlar som synes om såväl andliga som mer ”världsliga” frågor. En mer ”andlig” motion som tilldrog sig intresse handlade om att det i kyrkoordningen ska införas en förklaring av innebörden av det som kallas ”kyrkans grundläggande uppgift”, vilka enligt kyrkoordningen är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Förslaget innebar att varje aspekt av den grundläggande uppgiften skulle förklaras närmare i Kyrkoordningen – Svenska kyrkans grundlag. Utskottet som behandlat motionen anförde att motionernas detaljerade beskrivning av de fyra aspekterna på den grundläggande uppgiften riskerar att omöjliggöra mångfalden av lokala gestaltningar, och motionen avslogs.

Förre bostads-, kultur- och invandringsministern Birgit Friggebo (FP) var aktiv i talarstolen med förslaget ”att kyrkomötet skulle uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att lagen om Svenska kyrkan upphör och i tillämpliga delar överflyttas till lagen om trossamfund och till kyrkoordningen.” Motionen att likställa den tidigare statskyrkan med andra samfund ledde till en debatt med åtskilliga tunga inlägg. Inte minst socialdemokraten Torgny Larsson från Göteborg gav mothugg. Han är ålderspresident i kyrkomötet och var Socialdemokraternas chefsförhandlare när kyrka-stat-förändringarna arbetades fram under flera år på 1990-talet. Han ansåg att reformen var väl genomarbetad och förankrad i breda kretsar i samtliga politiska partier. Han fick understöd av en annan veteran, biskop Tomas Söderberg i Västerås och dåvarande chefsförhandlare för Centern, som med ett citat av Runebergs Fänrik Ståhls sägner yttrade: ”Jo, därom kan jag ge besked, Om herrn så vill, ty jag var med.” Motvinden ledde till att Friggebo inte ens yrkade på sina förslag.

En annan debatt med åtskilliga inlägg handlade om förslag att stödja förföljda kristna i olika delar av världen. Mycket görs redan nu och sedan länge av Svenska kyrkan och andra kyrkor. Av Britta Olinder (ÖKA) från Göteborg framlagda förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att intensifiera det pågående arbetet för förföljda kristna vann bifall.

En motion föreslog att kyrkostyrelsen ska initiera en inventering av församlingars arbete med så kallade papperslösa flyktingar. En talare från Sverigedemokraterna ansåg att det var en bra idé och yttrade med syftning på en föregående talares bibelcitat att det sannerligen inte bara var ”änglar” bland de papperslösa. I ett uppmärksammat fall hade en person som var ”papperslös” rånat en medvetslös som låg i livsfara på tunnelbanespåret och sedan smitit. Talaren påminde också om att Amnesty samt Polisen uppskattar att mellan 1 000 och 2 000 krigsförbrytare befinner sig i Sverige, och fortsatte: ”Jag vill gärna vet hur många av dessa som Svenska kyrkan när och skyddar?” Frågan fick inget svar och motionen avslogs.
Flera sverigedemokrater inkom också med motioner, bland andra Margareta Larsson, men samtliga avslogs – mest av princip, verkade det som.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Kristersson får högre lön

Kristersson får högre lön

🟠 INRIKES Statsminister Ulf Kristersson och regeringens 23 ministrar får höjda arvoden, efter ett beslut från Statsrådsarvodesnämnden. För Kristerssons del innebär det en löneökning med 7 000 kronor till 198 000 kronor i månaden.

Läs även:

Kristersson får högre lön

Kristersson får högre lön

🟠 INRIKES Statsminister Ulf Kristersson och regeringens 23 ministrar får höjda arvoden, efter ett beslut från Statsrådsarvodesnämnden. För Kristerssons del innebär det en löneökning med 7 000 kronor till 198 000 kronor i månaden.

Vaccinskandal: Svensk 13-åring dog efter covidvaccin

Vaccinskandal: Svensk 13-åring dog efter covidvaccin

🟠 INRIKES En 13-årig svensk pojkes sista plågsamma andetag efter att han fått covidvaccin blev starten på en kamp för rättvisa för hans pappa. En kamp som nu fått åklagarmyndigheten att starta en förundersökning gällande något som bara är toppen på ett isberg – en vaccinskandal där över 80 000 svenska barn utsatts.

Veckodagens betydelse för återfall i brott

Veckodagens betydelse för återfall i brott

🟠 BROTT OCH STRAFF Att den svenska ”kriminalvården” i stor uträckning misslyckas med att ”vårda” brottslingar till att bli laglydiga medborgare är väl känt av Nya Tiders läsare. Det är mycket vanligt att personer som dömts för ett brott begår nya brott efter avtjänat straff. Av alla med en så kallad ingångshändelse 2017 återföll 25 procent i brottslighet inom ett år, och efter tre år hade 41 procent återfallit i brott. Siffrorna inkluderar naturligtvis bara den lilla del brott som klaras upp, mörkertalet är okänt. Med ingångshändelse menas att personen till exempel frigivits från anstalt eller skrivits ut från sluten ungdomsvård. Många som återfaller efter frigivning från anstalt gör det redan inom några månader efter att ha lämnat anstalten.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Boeings Starliner har äntligen skjutit upp en NASA-besättning i rymden

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Efter sju svåra års försening, och efter två misslyckade försök förra månaden, har det problemtyngda Boeing äntligen skickat två astronauter till rymden på ett uppdrag för NASA i sin rymdfarkost Starliner. Men företaget har fortfarande en lång väg att gå. Samtidigt går Elon Musks SpaceX från klarhet till klarhet och har nyligen gjort ett lyckat försök med sin Starship.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.