Kyrkomötet sammanträder i Uppsala universitets anrika aula. Foto: Nya Tider

Sverigedemokraterna uteslutna ur nya kyrkostyrelsen

Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, sammanträdde i Uppsala 18-20 november. Bland motionerna bifölls en som vill att ”HBT-certifiering” av svenska kyrkans arbetsplatser utförs av en utomstående instans, RFSL. En motion som ville utreda kyrkans arbete bland ”papperslösa” avslogs. Alla partier togs med i den nya kyrkostyrelsen – utom Sverigedemokraterna.

Kyrkomötets 251 ledamöter sammanträdde som brukligt i Uppsala universitets anrika aula. Egentligen var det två olika kyrkomöten som sammanträdde: det första, valt 2010-2013 hade sin sista beslutssession, och det andra, nyvalt i år för perioden 2013-17 hade omedelbart därefter sitt första sammanträde. Hälften av de nya ledamöterna satt även i det gamla kyrkomötet.

När den nya kyrkostyrelsen valdes för att leda arbetet de kommande fyra åren blev alla grupperingar, även de minsta, representerade – alla utom Sverigedemokraterna, som helt utestängdes. Detta trots att SD efter 2013 års val faktiskt utgör den fjärde största ”nomineringsgruppen” (motsvarighet till riksdagens parti) i kyrkomötet. Med 15 ledamöter placerar man sig efter Socialdemokraterna, Centern och POSK (Partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan), men före Öppen Kyrka (ÖKA), Borgerligt Alternativ (BA, består av moderater och ersätter den äldre nu nedlagda nomineringsgruppen Moderaterna), Frimodig kyrka, Fisk (Fria liberaler i Svenska kyrkan) Miljöpartiet, Visk (Vänstern i Svenska kyrkan, säger sig vara oberoende av Vänsterpartiet), Kristdemokrater i Svenska kyrkan med flera.

En representant för SD:s kyrkomötesgrupp kommenterar det hela:

– Detta är rena lekstugemetoder: ”ni får inte leka i vår sandlåda”.

En annan menar att kyrkostyrelsen borde ta lärdom av Bibeln:

– Mig har Gud lärt att inte räkna någon människa som ohelig eller oren, Apostlagärningarna kap. 10.

Kyrkomötets sätt att arbeta liknar riksdagens. Kyrkomötet sammanträder dock normalt bara två veckor per år. Första gången i september samlas man för en första session med en inledande högtidsgudstjänst, utskottsval och fördelning av inkomna motioner på relevanta utskott. Därefter bearbetar man i utskotten motionerna och författar betänkanden. Sakkunnig hjälp ges av kyrkokansliets personal och experter. Sedan sammanträder man en andra gång under en vecka någon månad senare för att fatta beslut.

Den stora mängden motioner som det beslutades om på årets möte var fördelade över ett brett spektrum. Kyrkomötet beslutade bland annat att uppmuntra stiften att genomföra ”HBT-certifiering” av Svenska kyrkans arbetsplatser. Certifieringen ska utföras av lobbyorganisationen RFSL. En talare från Frimodig kyrkan menade att det vore bättre om RFSL blev ”Jesus-certifierad”. Motionen om certifiering bifölls dock av Kyrkomötet.

När det gäller månggifte sade däremot kyrkomötet klart nej. Den kontroversiella motionen föreslog ”att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett teologiskt och ekumeniskt arbete om polygami.” Gudstjänstutskottet svarade i sitt betänkande ”att kyrkan nyligen avslutat ett mångårigt arbete om äktenskap och relationer och att kyrkans uppfattning där står fast. Kyrkan värnar monogami och avfärdar polygami.”

En motion tog upp rättssäkerheten i kyrkan. Det utskott, som behandlat motionen, menade i sitt betänkande att de rättssäkerhetsgarantier som finns i dag inom kyrkan är tillfyllest. Motionen avslogs.

Också en motion om att öka den vegetariska kosten vid kyrkliga kurser och församlingar avslogs. Församlingar ska inte uppmanas till vegetarisk kost.

Motionerna handlar som synes om såväl andliga som mer ”världsliga” frågor. En mer ”andlig” motion som tilldrog sig intresse handlade om att det i kyrkoordningen ska införas en förklaring av innebörden av det som kallas ”kyrkans grundläggande uppgift”, vilka enligt kyrkoordningen är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Förslaget innebar att varje aspekt av den grundläggande uppgiften skulle förklaras närmare i Kyrkoordningen – Svenska kyrkans grundlag. Utskottet som behandlat motionen anförde att motionernas detaljerade beskrivning av de fyra aspekterna på den grundläggande uppgiften riskerar att omöjliggöra mångfalden av lokala gestaltningar, och motionen avslogs.

Förre bostads-, kultur- och invandringsministern Birgit Friggebo (FP) var aktiv i talarstolen med förslaget ”att kyrkomötet skulle uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att lagen om Svenska kyrkan upphör och i tillämpliga delar överflyttas till lagen om trossamfund och till kyrkoordningen.” Motionen att likställa den tidigare statskyrkan med andra samfund ledde till en debatt med åtskilliga tunga inlägg. Inte minst socialdemokraten Torgny Larsson från Göteborg gav mothugg. Han är ålderspresident i kyrkomötet och var Socialdemokraternas chefsförhandlare när kyrka-stat-förändringarna arbetades fram under flera år på 1990-talet. Han ansåg att reformen var väl genomarbetad och förankrad i breda kretsar i samtliga politiska partier. Han fick understöd av en annan veteran, biskop Tomas Söderberg i Västerås och dåvarande chefsförhandlare för Centern, som med ett citat av Runebergs Fänrik Ståhls sägner yttrade: ”Jo, därom kan jag ge besked, Om herrn så vill, ty jag var med.” Motvinden ledde till att Friggebo inte ens yrkade på sina förslag.

En annan debatt med åtskilliga inlägg handlade om förslag att stödja förföljda kristna i olika delar av världen. Mycket görs redan nu och sedan länge av Svenska kyrkan och andra kyrkor. Av Britta Olinder (ÖKA) från Göteborg framlagda förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att intensifiera det pågående arbetet för förföljda kristna vann bifall.

En motion föreslog att kyrkostyrelsen ska initiera en inventering av församlingars arbete med så kallade papperslösa flyktingar. En talare från Sverigedemokraterna ansåg att det var en bra idé och yttrade med syftning på en föregående talares bibelcitat att det sannerligen inte bara var ”änglar” bland de papperslösa. I ett uppmärksammat fall hade en person som var ”papperslös” rånat en medvetslös som låg i livsfara på tunnelbanespåret och sedan smitit. Talaren påminde också om att Amnesty samt Polisen uppskattar att mellan 1 000 och 2 000 krigsförbrytare befinner sig i Sverige, och fortsatte: ”Jag vill gärna vet hur många av dessa som Svenska kyrkan när och skyddar?” Frågan fick inget svar och motionen avslogs.
Flera sverigedemokrater inkom också med motioner, bland andra Margareta Larsson, men samtliga avslogs – mest av princip, verkade det som.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Statens kostnader för ränteavdrag exploderar

Statens kostnader för ränteavdrag exploderar

🟠 I takt med att räntorna höjs är det inte bara svenska hushåll som får ökade kostnader, utan även svenska staten. I Finland rådde en liknande situation, men där beslutade man för tio år sedan att gradvis minska avdraget för varje år. I år nådde avdraget noll procent och staten slipper därmed alla kostnader för ränteavdrag. För svenska staten väntar dock en smäll på 57 miljarder kronor som måste finansieras med större statsskuld, nedskärningar eller höjd skatt.

Vänsterextrem brevbärare eldade upp SD:s valmaterial

Vänsterextrem brevbärare eldade upp SD:s valmaterial

🟠 Sebastian Salazar från Johanneshov i Stockholm har utnyttjat sin timanställning vid PostNord för att stjäla Sverigedemokraternas valbrev som skulle delas ut till väljare inför valet förra året. Valfusket avslöjades av reportern Christian Peterson på Insikt24, som även infiltrerade en sluten vänsterextrem diskussionsgrupp på nätet för att kartlägga antidemokraterna. Vänsterextremisternas foton på brinnande SD-material som stulits av brevbäraren har nu lett till en utredning på PostNord.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.