SVT allt mer politiskt korrekt – nu för dina skattepengar

Från och med förra året betalar du för Sveriges Television via skattesedeln – oavsett om du använder deras tjänster eller inte. Under sin mycket välavlönade chef Hanna Stjärne har SVT gjort stora satsningar på att ”spegla samhället” genom att anställa fler invandrare och andra privilegierade grupper. Man ignorerar däremot sin egen politiska slagsida – och vägrar att svara på frågor om varför.

Nya Tider har granskat SVT:s årsredovisning för det första året som helt och hållet skattefinansierat, 2019. Ytligt sett är det inga stora förändringar – ”erhållna avgiftsmedel” har ökat med drygt två procent, mot en procent om året de tre föregående åren och fyra procent mellan 2015 och 2016. Skillnaden är att man nu driver in pengarna via inkomstskatten och att man inte kan slippa undan genom att inte ha någon tv.

Skatten är 1 procent av din beskattningsbara inkomst med ett tak på 1 397 kronor under 2020. Är ni två förvärvsarbetande vuxna i familjen går alltså närmare 2 800 kronor direkt till Sveriges Television och Sveriges Radio. Sveriges Televisions budget för 2019 var 5,1 miljarder kronor. Sveriges Radio hade ytterligare 3,0 miljarder.

Medeltalet anställda under 2019 var 2 301 med personalkostnader på 1,9 miljarder, drygt 800 000 per anställd. Det skulle innebära en genomsnittlig månadslön på över 50 000 kronor före skatt (efter arbetsgivaravgift), men som vi snart ska berätta är det vissa som står för en oproportionerligt stor andel av summan. Den större utgiftsposten är ”övriga externa kostnader” med 2,9 miljarder, vilket avser ”produktionstekniska kostnader och arvoden till utomståendes medverkan i programproduktionen. Vidare ingår kostnader för bl.a. musikrättigheter samt avtal med nyhetsbyråer, lokaler, produktionsutläggningar, samproduktioner och förvärv av visningsrätter.”

Högre lön än ÖB och statsministern

Hanna Stjärne tog över som SVT:s vd i september 2014, då med en lön på 2,4 miljoner om året. Förra året fick hon en löneförhöjning på drygt 100 000 kronor och har nu en inkomst på 2,87 miljoner – 240 000 kronor i månaden. De bäst betalda generaldirektörerna ligger på omkring 2 miljoner. Hanna Stjärne är i en klass för sig.

Nya Tider begärde ut lönen för Sveriges överbefälhavare, general Micael Bydén, som visar sig vara på 1,98 miljoner samma år. Statsministern ligger just nu (2020) på 2,11 miljoner. Ser man till löne­kuvertet är alltså Hanna Stjärne en viktigare person.

När vi skickar frågan varför SVT:s skattefinansierade vd ska ha så hög lön till SVT:s pressdesk, vägrar man att svara på frågan. Vi får däremot veta att det är styrelsen som sätter lönen.

Tydlig politisk prägel

När Hanna Stjärne tillträdde var det många som fick onda aningar av hennes förflutna. Som ordförande i Föreningen Grävande Journalister (FGJ) hade hon bland annat delat ut priset Guldspaden till den så kallade Researchgruppen, en grupp vänsterextremister som i samarbete med Expressen hängde ut vanliga svenskar som skrivit arga kommentarer om invandrare på nätet.

Hanna Stjärne, vd för SVT sedan 2014, har i dag nästan tre miljoner i årslön. Foto: Wikipedia/Lesula

Kritiken gällde Researchgruppens kriminella förflutna som våldsverkare inom den autonoma vänstern – alla deras tre styrelsemedlemmar är dömda för olika våldsbrott – men också det faktum att uthängningarna av invandringskritiska privatpersoner var ett väldigt tydligt exempel på att ”granska folket åt makten” istället för tvärtom.

Det kan tilläggas att Researchgruppen-medlemmen My Vingren, som bland annat skrivit på Twitter att hon anser att ”alla vita är fula”, tidvis varit anställd på SVT efter Hanna Stjärnes tillträde. Hon var också med om att göra ”avslöjandet” av det så kal­la­de rom-registret för Ekots räkning 2015, där ett polisiärt spaningsregister utmålades som ett hemligt rasregister över romer/zigenare.

SVT har naturligtvis kritiserats för att vara politiskt korrekt, vänstervridet och allierat med den politiska makten långt innan Hanna Stjärne tillträdde – men man kan konstatera att det definitivt inte blivit bättre under hennes styre, snarare tvärtom.

Aftonbladets tidigare chefredaktör Jan Helin, som ägnat de närmast föregående åren åt att angripa Sverigedemokraterna och andra nationalister, anställdes som programdirektör (numera medie­redaktör) på SVT i april 2016.

Som ansvarig för SVT:s så kal­la­de mångfaldsarbete anställdes samtidigt Behrang Miri, en iransk hiphop-artist som gjort sig känd för bland annat utrensningen av Tintin-böcker på Kulturhusets ungdomsbibliotek i Stockholm.

Kort därefter avslöjades att SVT-anställda fått en språkmanual med en rad politiskt korrekta instruktioner för hur de ska uttrycka sig. Redan i inledningen slås det fast att ordet svensk ”inkluderar människor med många olika utseenden, erfarenheter och kulturer”.

En utlandsfödd islamist som rest till Mellanöstern för att ansluta sig till Islamiska staten ska kal­las ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister”, står det uttryckligen. Sedan fortsätter det på samma sätt. Man får påpeka att en brottsling är ”vit, ljushyad, rödlätt” medan ord som ”svart” och ”mörkhyad” ska användas ”med försiktighet”.

Invandrarghetton får inte kal­las invandrartäta utan ska beskrivas med termer som ”hög arbetslöshet och lågt valdeltagande”; till och med ordet ”förorten” ska undvikas då det anses vara en schablon.

Fler PK-rekryteringar

Rekryteringarna av politiskt pålitliga personer till SVT, i synnerhet till nyckelposter, har varit påfallande under Stjärnes chefsskap. Några av de mer kända:

Lena ten Hoopen. Foto: Bengt Oberger/Wikimedia.

Lena ten Hoopen (förut Lena Sundström), tidigare reporter på bland annat DN, Aftonbladet och Metro samt Kal­la Fakta på TV4, rekryterades i november 2015 till SVT:s samhällsredaktion i Göteborg. Hon är författare till boken Världens lyckligaste folk där hon utmålar Danmark som främlingsfientligt, en bok som föranledde danske journalisten Mikael Jalving att skriva boken Absolut Sverige som replik.

Carina Bergfeldt, tidigare reporter och kolumnist på Aftonbladet, rek­ryterades av SVT 2016 och blev utrikeskorrespondent i USA. Hon har i den rollen konsekvent serverat svenska tittare samma verklighetsbild som vänsterliberala amerikanska medier, i synnerhet CNN. Hon har uppvisat en uppenbar aver­sion mot Donald Trump vilket i oktober 2018 ledde till kritik från Granskningsnämnden (inslaget friades dock). Det notoriskt vänstervridna Umeå universitet utnämnde henne samma månad till hedersdoktor med motiveringen att hon ”utgör en motvikt till det nutida fenomenet falska nyheter”.

Karin Magnusson, tidigare debattredaktör och kulturchef på Aftonbladet, började i mars 2017 som ansvarig för SVT:s nya satsning Morgonstudion. Hon har tidigare arbetat på SVT som programledare för Kulturnyheterna.

Carina Bergfeldt. Skärmavbild: SVT.

Charlotta Friborg, tidigare bland annat ledarskribent och administrativ redaktionschef på DN, tillträdde som programchef för SVT:s Riksnyheterna (bland annat Aktuellt, Rapport och Morgonstudion) 1 augusti 2017.

Diamant Salihu, tidigare reporter på Expressen, rekryterades till SVT:s Riksnyheterna i september 2017. Salihu var den reporter som trängde sig på hemma hos Fabian Fjälling från Granskning Sverige (som då arbetade anonymt) i syfte att hänga ut honom. Han är även känd för att ha fällts för vapenbrott i flera instanser 2012-2015 efter att ha köpt en pistol till ett reportage, men framför allt för konsekvent politiskt korrekt rapportering.

Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi, tidigare bakom SvD:s artikelserie Vetenskaps­kollen, rekryterades till SVT:s morgonprogram i maj 2018. Hon har vid ett flertal tillfällen angripit inte bara Sverigedemokraterna utan även människor som röstar på dem.

Seher Yilmaz, f.d. ordförande för Rättviseförmedlingen, är i dag ansvarig för SVT:s ”Sverigespegling”. Foto: skärmavbild Youtube/CSR Västsverige

Seher Yilmaz, tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen (en insamlingsstiftelse för att främja ”jämlikhet och mångfald”), rekryterades i oktober 2019 för att ansvara för SVT:s ”Sverigespegling”, det vill säga deras ansträngningar för att minska antalet vita män i organisationen. Yilmaz har varit styrelseledamot i Grön Ungdom där hon drivit frågan om fri invandring, och har även varit krönikör på Nyheter24 där hon bland annat kal­lat norska regeringspartiet Fremskrittspartiet ”rasister” och ”främlingsfientliga”.

Så vitt Nya Tider kunnat utröna har inga personer med uttalat invandringskritiska eller på annat sätt politiskt inkorrekta åsikter rekryterats till SVT under de senaste åren – detta trots att SVT säger sig vilja ”spegla Sverige”.

Politiskt pålitlig styrelse

Även SVT:s styrelse innehåller en rad personer vars bakgrund och nuvarande engagemang visar en tydlig politisk slagsida åt den politiskt korrekta vänstern.

Styrelsens ordförande Kia Orback Pettersson driver stiftelsen Göra gott som delar ut stipendier till unga människor – ibland sådana som faktiskt gjort något nyttigt, som att främja företagsamhet, men också till bland annat Behrang Miri för förortsorganisationen Gatans röst och ansikte (som sade sig använda ”hiphop och rap” för att ”uppmuntra ungdomar att påverka sin vardag” men tycks vara overksam efter att ha förskingrat en miljon av Malmö stads pengar för några år sedan).

Kia Orback Pettersson. Foto: Friskis & Svettis

En annan stipendiat är Lina Thomsgård för grundandet av Rättviseförmedlingen (där Seher Yilmaz efterträdde henne som ordförande). Åter andra stipendiater sysslar med modern konst, fair trade eller att underlätta för kvinnor i Zambia att identifiera om de är drabbade av livmoderhalscancer.

Styrelseledamoten Helena Westin är en lesbisk hbtq-aktivist som av homosextidningen QX beskrivits som ”en av de två bossarna för gaysuccén Stockholm Euro­pride” efter att ha varit med om att arrangera den första av de så kal­la­de Pridefestivalerna. Hon blev senare ordförande i QX styrelse och ordförande för RFSL:s Insamlingsstiftelse.

Monica Lindstedt grundade gratistidningen Metro tillsammans med tidningsformgivaren Pelle Andersson och journalisten Robert Braunerhielm, som båda kom från den maoistiska tidningen Gnistan. Hon har varit vd på socialdemokratiska tidningen Folket i Eskilstuna och vd på Fackpressförlaget inom Bonnierkoncernen.

Helena Westin, styrelseproffs, hbtq-aktivist och grundare av homosexfestivalen Pride, sitter i dag i SVT:s styrelse. Hon satt i Rättviseförmedlingens styrelse tills den lades ner 2019. Foto: RFSL

Svante Weyler är ordförande i Kulturrådet och ordförande i Svenska Kommittén mot Antisemitism. Han har inte bara gjort sig känd för hätska skrivelser mot svenska nationalister – särskilt sådana som pekat på Bonnierfamiljens och andra judars maktställning – utan även gått till angrepp mot judar som oroar sig mer över Islams utbredning än över svenska ”högerextremister”. I en krönika 2010 jämförde han dagens massinvandring med utvandringen av svenskar till Amerika på 1800-talet och påstod att invandringen är ekonomiskt lönsam. Weyler har tidigare varit redaktör på Ord&Bild och kulturskribent på Expressen och Sydsvenskan.

Helen Dannetun, universitetsrektor på Linköpings universitet, har bevisat sin politiska pålitlighet genom satsningar på ”genus” och ”mångfald” på skolan.

Detsamma kan sägas om Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan, särskilt som denna skola traditionellt varit ett borgerligt fäste vilket förändrats under Strannegård som gjort flera uttalanden om hur viktigt det är att införa mer ”jämlikhet och mångfald” på skolan. (En konservativ student som skrev av sig sin besvikelse på Flashback kal­la­de Strannegård ”infiltrerande rödvins-sosse”.)

Kent Ekeroth: ”Inte förvånad”

I en tidigare kontakt med SVT försökte en medarbetare på Nya Tider få svar på hur mycket skattepengar som gått åt till deras juridiska process mot den tidigare SD-politikern Kent Ekeroth kring vad system­medierna kal­lar ”järnrörsfilmen”.

SVT vägrade helt sonika att besvara frågan med hänvisning till att det inte är offentliga uppgifter. Vi hörde således av oss till Ekeroth för att få svar. När vi når honom har han inte papperen framför sig men säger att det handlar om ”långt över en miljon” som SVT lade ut på advokater och andra processkostnader.

– Vi ville ju förlikas, men de drev frågan vidare till Högsta Domstolen där de förlorade. De ville inte ens höra vårt bud, säger Ekeroth.
Vi passar på att fråga Kent Ekeroth vad han tycker om SVT:s påstådda neutralitet och deras vägran att besvara våra frågor kring deras anställdas politiska sympatier. Vi berättar om den ”försvunna” enkäten som SVT förnekar har gjorts.

– Jag kände inte till att de gjort en sådan enkät, men jag kan inte påstå att jag är förvånad över att de inte vill kännas vid sin egen vänstervridning.

NyT: Man förväntar sig ju att alla medier ska vara vinklade i någon mån, men SVT är ju skattefinansierade och förväntas vara neutrala. Kritiska svenskar tvingas betala sina skattepengar till vad många anser vara propaganda­kanaler som inte speglar deras verklighet. Är det ett problem?

– Exakt. Alla har sitt eget perspektiv, även Samhällsnytt och ni på Nya Tider. Jag tror att vi båda har ambitionen att berätta sanningen, men vi väljer ju vad vi tar upp och så vidare. Problemet är att SVT är skattefinansierade samtidigt som de låtsas vara opartiska. Det är de inte för fem öre, och alla vet det.

SVT:s pressdesk svarar (inte) om bristen på politisk mångfald

SVT lyder numera under en officiell policy om att man ska ”spegla Sverige”. Med detta avses att man ska ha ungefär samma sammansättning av män och kvinnor, svenskar och invandrare (enligt SVT:s språkmanual ”svenskar med olika bakgrund”) och så vidare. I årets ”hållbarhetsrapport” framgår att man arbetar aktivt mot det målet och har allt fler invandrare anställda.

Ansvarig för Sverigespeglingen på SVT är Seher Yilmaz.

Det finns dock en punkt där SVT:s anställda på ett frapperande sätt skiljer sig från resten av befolkningen utan att det tycks oroa SVT det minsta, nämligen vad gäller politiska åsikter. Journalister på SVT är så vänstervridna att om de fick bestämma hade invandringsextremistiska Miljöpartiet haft egen majoritet i riksdagen, detta under en period då partiets stöd hos allmänheten var omkring 10 procent (i dag 4-5 procent). Detta konstaterades redan 2006 av journalistikprofessorn Kent Asp.

Vi hörde således av oss till SVT för att ta reda på om man har några mångfaldssatsningar på gång för att se till att SVT:s anställda speglar Sverige ifråga om politiska åsikter. Närmare bestämt skickade vi frågor till Seher Yilmaz, hennes högsta chef Hanna Stjärne, samt Moa Vallgård som är chef för SVT:s organisationsutveckling. Vallgård har bland annat skrivit en debattartikel tillsammans med Yilmaz i Dagens Samhälle där de försvarade Sverigespeglingen mot kritik från Paulina Neuding.
Vi skickade även frågorna till SVT:s pressdesk, som var den enda som svarade.

NyT: Jag läste nyligen Seher Yilmaz och Moa Vallgårds debattartikel i Dagens Samhälle från den 31 januari. En sak jag undrar är om ni har gjort några överväganden kring om SVT:s personal kanske borde spegla befolkningens politiska åsikter bättre?

Enligt journalistikprofessor Kent Asp råder det en mycket stark övervikt av sympatisörer med Miljöpartiet och Vänsterpartiet hos SVT, medan Kristdemokraterna knappt har några sympatisörer hos er och Sverigedemokraterna inga alls. Hos befolkningen som helhet närmar sig SD som bekant positionen som största parti, men så vitt känt har de inte en endaste sympatisör bland SVT:s 2 000+ anställda, eller i alla händelser inte tillräckligt många för att komma upp i en halv procent.

Innebär inte denna obalans att det är en stor grupp av svenskar som inte alls känner att SVT speglar deras åsikter och verklighet?
Är detta demokratiproblem över huvud taget något som diskuteras på SVT, och har ni i så fall någon mångfaldsplan för att komma tillrätta med bristen på politisk och åsiktsmässig bredd hos era medarbetare?

SVT
: SVT kommer inte införa åsiktsregistrering vid rekryteringar eller undersöka hur personalen röstar i allmänna val. Det skulle vara fel ur ett demokratiskt perspektiv, det skulle även undergräva valhemligheten och även vara fel rent arbetsrättsligt. Undersökningen genomförd av Kent Asp som du bygger din fråga på är flera år gammal och färre än 100 av SVT:s 2100 medarbetare svarade.

NyT: I er hållbarhetsrapport från 2019 framgår att ni på SVT ”arbetat med tre arbetsgrupper som processat Sverigespegling ur olika perspektiv för att bidra med kunskap och insikter till SVT”.
Frågan inställer sig förstås huruvida politisk mångfald bland era medarbetare är ett av dessa perspektiv?
Vilka perspektiv är det annars ni processat?

SVT: Som vi skrev ovan: vi registrerar inte vilka politiska åsikter våra medarbetare har. Vi arbetar bland annat med att titta på flera olika demografiska perspektiv.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Facebooks hemliga lista över farliga individer och organisationer läckt – flera svenskar utpekade

Facebooks hemliga lista över farliga individer och organisationer läckt – flera svenskar utpekade

🟠 UTRIKES Tidskriften The Intercept har kommit över Facebooks lista över det som bolaget klassar som farliga individer och organisationer. Listan, som varit hemlig tills nu, är uppdelad i olika segment som terror, brott och hat. Många sedan länge avlidna dyker upp, som till exempel Adolf Hitler och Benito Mussolini. Flera svenskar, företrädesvis musiker, finns där också, framförallt på grund av deras ”hat” – men inga aktuella Sverigebaserade kriminella gäng eller klaner återfinns.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Pojke våldtagen i Sundbyberg

Pojke våldtagen i Sundbyberg

🟠 NOTIS En pojke har enligt uppgifter till Aftonbladet våldtagits i Sundbyberg, norr om Stockholm på onsdagskvällen. Våldtäkten av pojken ska ha skett utomhus och en förundersökning har inletts.

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

🟠 INRIKES Den gangsterrappande artisten Nils Grönberg, 19, som gick under artistnamnet Einár, sköts till döds under torsdagskvällen i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Den kriminella rapparen, som själv dömts för ett flertal brott, levde under stor hotbild från invandrargäng som ville döda honom. Einár sköts med flera skott i bröst och huvud i vad som liknas vid en ren avrättning.

SD-politiker dömd för fakta om sydsudanesers IQ

SD-politiker dömd för fakta om sydsudanesers IQ

🟠 Sverigedemokratiske regionpolitikern Bertil Malmberg dömdes den 7 oktober i Nyköpings tingsrätt för hets mot folkgrupp. Åsiktsbrottet består i att Malmberg vid ett möte i fullmäktige sagt att sydsudaneser har låg genomsnittlig IQ – ett oomtvistat vetenskapligt faktum.

Den svenska skulden: Hur mycket är du skyldig?

Framtida betalsystem och E-kronan – inte ett ord om kontanter

🟠 Förtroendet för betalningssystemen är avgörande för samhällets utveckling. Minskad användning av kontanter har drivits fram av teknikutvecklingen, brister i lagstiftningen och bankernas vinster från elektroniska betalningar. E-kronan är ett projekt som drivs av Riksbanken, med syftet att skapa en kontrollerad elektronisk betaltjänst som garanteras av Riksbanken. Den 6 oktober höll förste vice riksbankschef, Cecilia Skingsley, ett föredrag om framtidens betalsystem, som är föremål för en omfattande utvecklingsprocess – utan att nämna kontanter med ett ord.

Media fortsätter mörka om skolattacken i Eslöv

Media fortsätter mörka om skolattacken i Eslöv

🟠 INRIKES Efter att polisens förundersökning blivit tillgänglig blev skolattacken i Eslöv åter en återkommande nyhet i veckan. Massmedierna fortsatte att trycka på den påstådda ”högerextrema” kopplingen men valde sin vana trogen att undanhålla viktiga detaljer som att pojken själv är mörkhyad och att det enda offret för attacken är – en vit man.

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Vetenskapliga Nobelpris i klimatkampens tecken

🟠 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann och Giorgio Parisi delar på fysikpriset för sitt arbete med komplexa system – bland annat för att kunna modellera jordens klimat och den globala uppvärmningen. Samtidigt delar David Julius och Ardem Patapoutian medicinpriset för att ha identifierat receptorer som gör det möjligt för kroppens celler att känna temperatur och beröring. Kemipriset går till två forskare som utvecklat tekniker för att påskynda och kontrollera kemiska reaktioner. Benjamin List och David MacMillan delar priset för att ha utvecklat billiga, miljövänliga organiska katalysatorer.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.