Skip to Content

SEGERIKA SAA-SOLDATER SÄKRAR VIKTIG MOTORVÄG. Den 12 februari bekräftades denna milstolpe för syriska framgångar av det ryska försoningscentret, som påminde om att SAA därmed upprättat den säkerhetszon som Turkiet förbundit sig att göra vid den rysk-turkiska överenskommelsen i Sotji 2018. Ryssarna påtalade att SAA lyckats med det Turkiet misslyckades med, något som troligen fick Ankara att knyta näven i fickan – än så länge. Foto: SANA
SYRIEN

SYRIEN: Eldväxling mellan syrisk och turkisk militär, Eskalerande situation i Idlib

PappersupplaganNya Tider v. 8

Syriska regeringsstyrkor har säkrat landets viktigaste motorväg mellan huvudstaden Damaskus och Aleppo. Händelsen är en milstolpe i det nu nio år långa kriget i Syrien. Turkisk militär försökte blockera syrierna och skydda ”rebellerna” vid flera strategiska platser, men turkiska observationsplatser kringgicks och eldgivning bemöttes av syrisk militär. Turkiska soldater dödades vid minst två tillfällen. Ankara utlovar hämnd, men har hitintills nöjt sig med att hitta på hämndattacker som inte ägt rum. Syriska regeringsstyrkor har nu befriat runt halva den tidigare terroristkontrollerade Idlib-provinsen och står nu bara några få kilometer öst om provinshuvudstaden Idlib.

Publicerad: 20 februari, 2020, 12:55

 • Svenska

Läs även

Fredagen den 12 februari lyckades syriska armén (SAA) säkra motorvägen M5 som går från gränsen mot Jordanien i söder, via huvudstaden Damaskus och storstäderna Homs och Hama, till Aleppo i norr. Aleppo var före kriget Syriens största stad och dess industri- och finanscentrum, vilket gjorde M5 till landets ekonomiska livsnerv.

Att blockera M5:an till Aleppo var ett av huvudskälen till att rebellerna och terroristerna – stödda av västmakterna och gulfstaterna, men nu främst av Turkiet – bitit sig fast så enträget i den nordvästra Idlib-provinsen. Nu är dock motorvägen säkrad av regeringsstyrkorna. Även om vissa avsnitt fortfarande är inom skjutavstånd för terroristernas artilleri och sårbara för räder är detta en milstolpe i Damaskus tålmodiga kamp att säkra Idlib-provinsen och på sikt hela Syrien.

Det skedde dock till priset av både förluster och en kraftigt eskalerande situation, efter att syriska regeringsstyrkor vid minst två tillfällen hamnat i strid med turkisk militär. Dessa har under första halvan av februari fört in hundratals pansarfordon och även raketartilleri till Syrien, både för att förstärka egna så kallade observationsposter, men också för att överlåta pansar till turkstödda rebeller och terrorister. Den 10 februari uppskattades närmare 3 000 turkiska soldater vara i Idlib-provinsen. Ankara beskriver det militära intrånget som en ”försvarsåtgärd” och att syftet är att ”bekämpa terrorism”.

De olika islamistgrupper som västmedia kallar ”moderata rebeller”, varav några rena terrorister, uppskattas i dag ha totalt minst 110 000 man i vapen. Den starkaste gruppen är Hayat Tahrir al-Sham (HTS), den syriska grenen av al-Qaida. De har runt 20 000 jihadister i sina led och kontrollerar provinshuvudstaden Idlib samt runt 80 procent av provinsen. HTS och andra terrorgrupper omfattas inte av eldupphöravtalet som Moskva och Ankara kommit överens om, något som öppnat upp för Damaskus att genomföra sina offensiver i nordväst.

Turkiska soldater dödas

Den 3 februari utbröt eldväxling mellan syriska och turkiska styrkor på flera platser. Oppositionskällor hävdade att sju turkiska soldater, en civil entreprenör och 13 syriska soldater dödades. Väster om den strategiskt viktiga staden Saraqib slogs flera turkiska pansarfordon ut då SAA bombarderade en militärkonvoj nära en sedan länge stängd nöjespark. Ankara blev rasande och enligt den turkiska försvarsministern Hulusi Akar så ”neutraliserades 76” syriska soldater som hämnd och 57 syriska ställningar bombades.

Den syriska statliga nyhetsbyrån SANA rapporterade att det inte fanns några skadade bland regeringsstyrkorna och ingen kunde heller uppvisa några bilder som styrkte påståendet. Utspelet från Ankara var avsett för inhemsk konsumtion, för att visa sin befolkning att Turkiet svarade resolut – fast så inte var fallet.

UTBRÄNT TURKISKT PANSAR efter syrisk beskjutning den 3 februari. Den turkiska konvojen försökte nå Saraqib, den strategiska stad där M5 och M10 sammanstrålar, i syfte att hinna blockera SAA från att befria staden från al-Qaida/HTS-terrorister där. Saraqib har fungerat som ett logistiskt nav för terroristerna i hela Idlib. På bilderna syns en M60T/Sabra (övre bild), en amerikansktillverkad stridsvagn som fått en omfattande uppgradering av Israels militära industrier (IMI), och en granatkastarbandvagn M103 (nedre bild). Flera pansarfordon slogs ut tillsammans med lastbilarna som de transporterades på. Minst fem turkiska soldater dödades och minst sju skadades vid angreppet.
Foto: Twitter

 

Den 8 februari träffades höga företrädare för Moskva och Ankara för att diskutera den eskalerande situationen i Idlib-provinsen. Inget tycks ha uppnåtts mer än att parterna planerade uppföljande möten i februari, något som indikerar en ansträngd relation. Samma dag genomförde Syrien över ett hundra flygattacker på olika HTS/al-Qaida mål, något som stack i ögonen på Ankara, vilket Damaskus troligen tagit med i beräkningen.

Den 10 februari genomförde al-Qaida en mycket kraftfull attack på SAA:s positioner nära den strategiska staden Saraqib, som fungerar som depå- och logistiknav för HTS. Terroristerna använde helt öppet pansar och andra vapen som Turkiet försett dem med. Attacken, som skulle bli den sista större liknande i området sedan början av februari, understöddes dessutom av turkiskt artilleri. Turkiska trupper sågs och filmades också nära frontlinjen, där de fungerade som eldledare åt al-Qaida.

I detta läge fick Damaskus nog och gav grönt ljus till SAA att slå tillbaka. Om det var med eller utan Moskvas välsignelse är oklart. Bland annat besköt SAA en nyligen byggd turkisk observationspost vid flygbasen Taftanaz och dödade fem turkiska soldater, bekräftat av det turkiska försvarsministeriet. Enligt oppositionskällor dödades sex turkiska soldater och fyra ”syriska rebeller” i attacken.

Återigen kom turkiska försvarsministeriet med ett bombastiskt uttalande där Turkiet påstod sig vedergällt mot 115 syriska positioner och att 101 regeringssoldater då ”neutraliserats”. Det stämde inte heller denna gång. Ryskt stridsflyg uppges också ha tvingat turkiskt flyg tillbaka innan de hann utföra några bombningar.

AL-QAIDAS PANSAR. Flera amerikansktillverkade M113 pansarbandvagnar tillhörande turkiska armén har givits till Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som är al-Qaida i Syrien. Terrorgruppens flagga har lagts på fronten och i bakgrunden syns fler pansarbandvagnar, som Turkiet lämnat över till terroristerna. Dessa är bara ett exempel av flera på att olika typer av tunga vapen och även avancerade vapen, som pansarvärns- och luftvärnsrobotar, förts in av Turkiet och överlämnats till terrorgrupper den senaste tiden.
Värt att notera är att M113:orna helt tycks sakna uppgraderingar, vilket med deras relativt tunna pansar runtom gör dem till närmast ”rullande likkistor”. Det är anmärkningsvärt att Turkiet uppenbarligen aldrig uppgraderat dessa M113, som har sitt ursprung i Vietnamkrigseran. Till exempel Israel genomförde omfattande uppgraderingar av sina M113 redan i början på 1980-talet, då nyintroducerade pansarvärnsrobotar gjorde dem alltför sårbara. Foto: Twitter

Turkiska hot och ultimatum

Den 31 januari hotade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan den syriska regeringen med att sätta in sin militär mot syriska armén om den inte stoppar sin antiterroroperation i Idlib. Den officiella turkiska retoriken säger att offensiven mot rebeller (läs: terrorgruppen al-Qaida och allierade islamistgrupper) skapar en humanitär kris, då hundratusentals människor börjat fly mot Turkiet. Ankara anklagar Damaskus för att döda civila och bryta eldupphöravtalet. Samma retorik hörs i västmedia. Detta trots att terroristerna till att börja med inte ingår i dessa avtal och oftast också är de som bryter dem.

Det handlar dock inte alltid om vanliga syriska civila, utan ofta islamisternas familjer, som följde med när olika islamistgrupper tidigare kapitulerade runt om i Syrien mot att få fri lejd till Idlib. Nu har dessa terrorister och deras familjer inte längre någonstans att fly. Vanliga civila flyr även de striderna, men har inte Turkiet som mål eftersom dessa vill bli befriade av SAA. Att en så stor del ändå tycks fly mot Turkiet beror på att de flesta vanliga syrier redan flytt terroristernas terrorvälde i Idlib. Det gäller bland annat storstaden Idlibs en gång stora kristna minoritet.

TERRORLEDAREN för HTS/al-Qaida, Abu Mohamad al-Julani (t.v.), besökte i början på februari frontlinjen väster om Aleppo i ett försök att höja moralen bland terroristerna och mana dem till starkare försvar och fler motattacker. Det är ovanligt att han syns alls och än mer så vid fronten, vilket visar hur viktigt det var för hans utländska uppdragsgivare att motorvägen M5 förblir blockerad. Medan hans jihadister hurrade stod han länge tyst och stirrade orörlig (infälld bild). Terrorledaren fick efter ogjort ärende återvända till sitt gömställe och förklara sitt misslyckande för troligen mycket irriterade utländska underrättelsetjänster och uppdragsgivare. Våra källor har tidigare påtalat att hans öde hänger på om HTS kan bita sig kvar i Idlib. Senaste tiden har visat att de utländska uppdragsgivarna inte vill ha några ”lösa ändar” som kan avslöja dem. Därför brukar alla tidigare terrorledare dödas i kommandoräder, flygbombningar, lönnmord eller märkliga ”olyckor” när de spelat ut sin roll. Stillbilder: HTS media

 

Den 5 februari ställde president Erdogan ett ultimatum till Damaskus. Han krävde att syrierna stoppar alla militära operationer i Idlib och drar sig tillbaka från alla turkiska observationsposter samt lämnar allt territorium de befriat under de senaste månaderna. Den turkiske ledaren gav Damaskus fram till slutet av februari att åtlyda hans krav. Om inte, lovade Erdogan att inleda en fullskalig militär intervention mot Syrien.

Det är inte första gången denna typ av hot hörs från Ankara, men det är inte samma sak som att det är tomma hot. Det avgörs av det intrikata geopolitiska manövrerandet mellan främst Washington, Tel Aviv, Ankara och Moskva. Främst avgörs det av hur troligt Ankara finner det att Moskva kommer att motsätta sig en turkisk militär intervention mot Damaskus. I november 2015 sköt Turkiet ned ett rysk Su-24 attackflygplan, som närmast lurats i en fälla. Moskva svarade den gången endast med ekonomiska åtgärder, vilka likväl tvingade Ankara att tämligen snart böja sig.

Nya Tiders militära källor ser en fullskalig turkisk militär intervention mot Syrien som osannolik av flera skäl. Turkiet har inte i närheten av nödvändiga militära resurser i Syrien, trots alla förstärkningar som förts in de senaste veckorna, eller ens tillgängligt utefter hela gränsen. Turkisk militär är i mycket en papperstiger och än mer så på grund av de omfattande utrensningarna inom militären efter kuppförsöket sommaren 2016. Sist men inte minst är Turkiets ekonomi i spillror, vilket inte ger utrymme för en mycket kostsam militär operation med få potentiella ekonomiska vinster att uppnå.

BBC:s SNYFTREPORTAGE visar med sina egna bildval övertydligt vems ärende de går, och det är inte det syriska folkets. I reportaget visas precis som i den turkiska propagandan de ökända Vita hjälmarna, vilka trots otaliga avslöjanden om allt från att delta i avrättningar till att utföra falskflagg-attacker med kemvapen fortfarande framställs som hjältar av västmedia. Här försöker BBC i vanlig västmedia-anda zooma in på barn för att få tittarens sympati, men tittar man på mödrarna så syns det tydligt att det är fruar till radikala islamister det handlar om. Få om några kvinnor klädde sig så i Syrien före kriget och när Idlib föll till terroristerna berättade lokalbefolkningen, vilka jagades bort av islamisterna som sedan flyttade in i deras hus, att den heltäckande klädseln var ”kännetecknet” för de utländska terroristernas fruar. Stillbild: BBC

 

TURKISK PROPAGANDA. Den 12 februari tweetade turkiska försvarsministeriet denna bild och åtföljande text:
”De turkiska väpnade styrkorna – nyckeln till fred i vår region – står vid sidan av våra bröder i Idlib utan länkar till terrorgrupper, som lider under förtrycket från Assad-regimen och kämpar för att överleva under hårda vinterförhållanden. Den turkiska nationen kommer alltid att stödja de förtryckta.”
På bilden syns de ökända vita hjälmarna och flera långhåriga män med de för islamistterrorister typiska skägg. Att Ankara dessutom kände sig tvingade att skriva ”utan länkar till terrorgrupper” fick många att håna deras propagandaförsök på Twitter som ”patetiskt och misslyckat”. Hur en invasionsstyrka är ”nyckeln till fred” var det också många som sarkastiskt ifrågasatte.
Foto: Twitter @tcsavunma

Offensiverna i nordväst – trägen vinner

Den senaste tidens framgångar för SAA skedde efter en lång och segdragen offensiv mot Idlib-provinsen som inleddes i april 2019 och vars första fas avslutades den 31 augusti samma år. Under den första fasen av offensiven i nordväst, som gick under namnet Idlibs gryning, befriades 66 orter och byar i södra Idlib-provinsen och dess gränsområden.

Offensiven fokuserade dels på södra Idlib, där M5:an gick norrut, och dels på norra Latakia nära Medelhavet och gränsen mot Turkiet, där M10 knyter ihop kuststaden Latakia med staden Idlib och M5. Båda framstötarna var alltså kopplade till viktiga motorvägar. Södra Idlib förvarades främst av HTS/Al-Qaida, men terroristerna pressades långsamt men säkert tillbaka av de syriska regeringsstyrkorna understödda av syriskt och ryskt stridsflyg, trots otaliga motoffensiver.

I norra Latakia körde offensiven helt fast vid den välbefästa bergsstaden Kabani (inte att förväxlas med den kurdiskdominerade gränsstaden Kobani i norra Syrien). Kabani försvaras främst av Turkistans islamiska parti (TIP), vilka till största delen utgörs av ideologiskt och religiöst motiverade kinesiska uigurer, ett turkfolk från västra Kina. TIP har över 10 000 man i sina led och är militärt en av de mest kapabla.

Den andra fasen av offensiven inleddes den 27 november 2019 och fokuserade på tre frontavsnitt, varav samma två som tidigare. I norra Latakia lyckades SAA trots flera anfall och förluster inte knäcka TIP, som stod emot intensiva flygbombningar och bet sig fast i bergstaden Kabani. I söder fortsatte man utefter M5 norrut, men framgångarna kom först efter att dessa framstötar samordnades med flankanfall österifrån.

Det tredje och nya frontavsnittet var väster om storstaden Aleppo, varifrån civilbefolkningen terrorbeskjutits sedan Aleppo befriades kort innan jul 2016. Det var först tänkt som en avledningsmanöver för att få HTS att avdela styrkor från söder och med det begränsade målet att flytta frontlinjen västerut för att säkra staden. Tämligen snart insåg dock SAA med förvåning att området var dåligt försvarat. Månader av inga eller långsamma framgångar till många och kännbara förluster på de andra frontavsnitten blev här istället stora framgångar på kort tid.

 

”MODERAT REBELL” enligt Turkiet och västmedia. Jihadisten filmades av egna kamrater under striderna väster om Aleppo i början på februari och syns tydligt bära terrorgruppen IS
emblem (inringat i rött). När turkisk militär försökte ingripa för att skydda dessa ”moderata rebeller” så fick SAA nog och angrep både en turkisk konvoj och flera andra turkiska mål.
Stillbild: HTS media

 

SAA ryckte fram från västra Aleppo utefter M5 mot sydväst, och den 10 februari återstod bara ett sista HTS-kontrollerat område kring en sektion av motorvägen. HTS försökte desperat hindra att Damaskus uppnådde denna milstolpe i kriget, säkrandet av hela M5, men efter två dygns hårda slutstrider, den 12 februari, kunde SAA-förbanden från norr och söder mötas.

Smolk i den syriska segerbägaren var att en syrisk Mi-17 militärhelikopter sköts ner den 11 februari. Dagen efter hotade Erdogan att ”regimens luftfarkoster som bombar civila bostadsområden inte kommer att kunna flyga fritt längre”. Den 14:e sköts ytterligare en Mi-17 ned. Alla i båda besättningarna dödades.

Det är tämligen ovanligt att helikoptrar skjuts ned och än mer så två på bara tre dagar. Det är fortfarande oklart om det var av turkisk militär, som utlovat hämnd, eller terrorister. Oavsett vilket, så talar mycket för att helikoptern skjutits ner av en turkisklevererad luftvärnsrobot.

Nya Tiders militära källor varnar för att om nuvarande situation i Idlib eskalerar utom kontroll är det inte bara en allvarlig utveckling i Syrien, utan i hela regionen och i förlängningen världen. Detta eftersom Natolandet Turkiet och kärnvapenlandet Ryssland, genom öppen väpnad konfrontation mellan syrisk och turkisk militär, nu återigen är på kollisionskurs.

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

 • Sven T

  Högkvalitativ rapportering och analys levereras som vanligt från Christer Ericsson

  • plexgear

   Ja, vilken skillnad mot SVT:s propagandainslag där Turkiet hanteras med silkesvantar trots att de i nio års tid stött IS och andra terrorgrupper i Syrien. SVT talar heller aldrig om för de allt färre tittarna att Turkiet är en ockupationsmakt i Syrien och angrips därför av syrisk militär. SVT är den svenska regimens propagandakanal och ska värderas efter detta…Allt de säger är i stort sett regimpropaganda!

 • RL, Vallentuna

  Kommer ni ihåg hur Carl Bildt lobbade för att få med Turkiet i EU ???
  CB har alltid varit en dilletant och pratmakare.

  • LookMoo

   Har Carl Bildt fixat något av värde (en observation vilket även andra i hans eget parti har påpekat)??.. det mesta tyder på att Carl Bildt har varit problemet snarare än lösningen. Flera av de analyser som Carl Bildt gjort som nått offentligheten har visat sig vara riktigt dåliga och närmast verklighetsfrämmande.

   Att Karln varit så framträdande verkar till stor del ha börjat med att den unge Carl Bildt höll USA ambassadören informerad om ”Hemlisar/skvaller” och regeringsbildning.

   • Knutkalas

    vem fan betalar carl bilts lön det swkulle jag vilja veta är det bankmaffian

 • Christer Larsson

  bra artikel…enligt ”veterans today” so var det en rysk su-34 som angrepp ” beskjutning den 3 februari”

  (rykte/info)
  2 st svanen tu-160 ska har varit flygande över idlib området 2 dagar..senast va 2st tu-22 patrullerande i svarta havet 3 timmar…och de 2 syriska helos var nerskjutna av turkiska soldater …turkiska underrättelsetjänsten ger ut turkiska uniformer nästa till vem som helst…erbjuder by invånare har fått ifall någon tar på sig turkisk uniform så får de åka 1 vecka semester till Turkiet…

  finns en massa bilder o video på southfront sida om turkiska armen har lämnat över tunga vapen till terroristerna…

 • Knutkalas

  i detta 8-åriga krig har väst gjort allt för att knäcka syrien utan att lyckas nu är dom desperata DET FÅR JU INTE BLI KÄNT ATT DOM VARIT INBLANDADE sanningen kommer alltid fram förr eller senare, detta hör man aldrig någontin om från SVT men där kallas det väl för fake nevs

San Francisco-polisen slutar publicera foton på arrestanter ”för att motverka fördomar”

UTRIKESPolisen i San Francisco kommer inte längre att publicera porträttfoton av personer som gripits för brott i ett försök ”att motverka rasistiska stereotyper” meddelade stadens polischef på onsdagen.

Ryssland röstar för traditionalism

RYSSLANDÄktenskapet är till för man och kvinna, det ryska språket och den ryska traditionella kulturen ska skyddas. Det beslutade ryska folket i en folkomröstning den 1 juli. Ändringarna i konstitutionen innebär även att politiker inte får ha konton i utländska banker eller ha dubbla medborgarskap. Detta gör att ryska oligarker får det svårare att utmana den ryska regeringen från exil.

Pakistans flygbolag PIA stoppas i Europa på grund av falska pilotlicenser

UTRIKESTillsynsmyndigheter har förbjudit Pakistan International Airlines från att flyga till Europeiska unionen i sex månader efter att det statliga flygbolaget tvingades ta nästan en tredjedel av sina piloter ur tjänst för att de innehar falska eller tvivelaktiga licenser, sade talesmän i tisdags.

Ryssland röstar för traditionella värden

RYSSLANDÄktenskapet är för man och kvinna, det ryska språket och den ryska traditionella kulturen ska skyddas. Det beslutade ryska folket i en folkomröstning igår. Men även att politiker inte får ha konton i utländska banker. Nya tider var på plats.

Förlag, Tv-kanaler, konstnärer, politiker och företag böjer sig för BLM-rörelsen

UTRIKESVänsterideologer brukar beteckna påstådd rasdiskriminering som ”strukturell” om de inte kan bevisa den i konkreta termer. Därför kan i stort sett vad som helst nu falla inom denna kategori och listan över vad som inte längre anses politiskt korrekt växer i förhållande till den ständiga åtstramningen av all yttrandefrihet och tankefrihet.

BLM:s polisfria zon i Seattle blev till ”Flugornas herre” inom två veckor

USAEtt sex kvarter stort område i centrala Seattle utropades till en ”autonom zon” av lokala Black Lives Matter- och andra vänsteraktivister. Två veckor senare har tre skjutningar med ett dödsfall, flera fall av misshandel och minst en våldtäkt rapporterats från området, och polisen har inte släppts in för att undsätta de drabbade. Istället upprätthålls ordningen av beväpnade mobbar som bland annat misshandlat en misstänkt tjuv och bestraffat en meningsmotståndare genom homosexuella övergrepp. Vänsterliberala medier hyllar projektet och borgmästaren hindrar polisen från att återställa ordningen i området.

Svininfluensavirus med ”pandemipotential” funnet i Kina

UTRIKESEn ny influensastam som kan utvecklas till en pandemi har identifierats i Kina av forskare. Viruset uppstod nyligen och finns hos grisar, men kan infektera människor, uppges det.

Danske migrations- och integrationsministern vill ha ett snabbt beslut om eventuell repatriering av syrier

UTRIKESMigrations- och integrationsministern Mattias Tesfaye vill ta ställning till om syrier från Damaskusprovinsen nu skall tvingas lämna Danmark.

Gå till arkivet

Send this to a friend