”Vi har kolliderat med ett okänt objekt”, meddelade man från bryggan på KNM Helge Ingstad, efter att fregatten kolliderat med en 250 meter lång tanker. I ett försök att rädda fartyget fästes det med vajrar vid klipporna, men dessa gick av och fartyget sjönk. Nu riktas skarp kritik mot Försvarets genuspolitik. Stillbild: NRK, Forsvarets forum nr 2/2017
”Vi har kolliderat med ett okänt objekt”, meddelade man från bryggan på KNM Helge Ingstad, efter att fregatten kolliderat med en 250 meter lång tanker. I ett försök att rädda fartyget fästes det med vajrar vid klipporna, men dessa gick av och fartyget sjönk. Nu riktas skarp kritik mot Försvarets genuspolitik. Stillbild: NRK, Forsvarets forum nr 2/2017

Systemhaveri: Så kunde Vahid behålla dubbla identiteter

I Nya Tider v. 7/2019 berättade vi om Vahid Khodamoradi, som trots en utvisningsdom fortfarande befinner sig i Sverige med dubbla identiteter. Vi grävde vidare för att se hur svenska myndigheter behandlat Vahids fall, och fick en inblick i ett havererat asylsystem där den vänstra handen inte vet vad den högra gör. Att Vahid kunnat behålla sina dubbla identiteter är inte särskilt oväntat – uppdraget att rapportera den extra identiteten till myndigheterna låg nämligen på Vahid själv.

– Den där bilden är min. Behåll den i telefonen som ett minne. Om du publicerar den någonstans ska jag komma efter dig!

Vahid Khodamoradi har dittills varit förrädiskt trevlig mot Nya Tiders fotograf, som skickats ut för att ta bilder av honom i Solna tingsrätt. Under rättegången, som gällde olovlig körning, förnekade Vahid brott och ville ha advokat. Domaren upplyste honom om att han inte har rätt till offentlig försvarare i ett så trivialt mål där högsta straffpåföljd kunde bli dagsböter. Vahid ville då anlita en egen advokat, på egen bekostnad.

– Jag fick intrycket att han krånglade så mycket som möjligt. Han vet hur systemet fungerar. Han uppträdde hela tiden mycket lugnt och korrekt, berättar Nya Tiders fotograf.

Vi har tidigare berättat om hur Vahid lyckats undvika hårdare straff genom att domstolen inte kände till att han redan var straffad under en annan identitet. Han har, trots utvisningsbeslut och upprepade brottsdomar, tack vare sina dubbla identiteter blivit kvar i Sverige, och till sist beviljats uppehållstillstånd. Efter att ha grävt vidare i fallet kan vi konstatera att det illustrerar ett byråkratiskt haveri.

Vahid Khodamoradi, 36, hotade Nya Tiders fotograf i Solna tingsrätt. Förra året polisanmäldes han för att ha hotat sin hyresvärd med skjutvapen, en utredning som fortfarande pågår. Foto: Nya Tider

 

Viktig information skickas inte från den ena myndigheten till den andra. Medan alla andra myndigheter använder personnummer eller temporära samordningsnummer för att identifiera invandrare, använder Migrationsverket ett system med namn och datum – och det är invandraren själv som förväntas samordna sina uppgifter mellan de olika myndigheterna.

Nya Tiders undersökning visar att Vahid tilldelats en extra identitet av Skatteverket, häpnadsväckande nog, på polisens begäran, helt enkelt genom att vägra att uppge sin rätta identitet och kasta om sina namn. När han flera år senare fick uppehållstillstånd skickades inte viktig information mellan myndigheterna, utan Skatteverket litade helt enkelt på att Vahid själv skulle berätta om han eventuellt hade några extra identiteter.

 

Själv ansvarig för att avsluta dubbla identiteter

Men hur är det då möjligt att en invandrare kan få dubbla identiteter och behålla dem genom hela asylprocessen, trots att han döms för brott under båda identiteterna, och dessutom behålla båda identiteterna efter att han fått asyl?

Efter att Nya Tider i flera dagar jagat olika myndighetspersoner står det klart att systemet med samordningsnummer, tillfälliga personnummer för utlänningar som infördes år 2000, har havererat. Vahid har tilldelats två olika samordningsnummer i sina kontakter med svenska myndigheter. När han sedan fått uppehållstillstånd har han fått ett ”uppehållstillståndskort” från Migrationsverket – men dessa kort innehåller inga uppgifter om samordningsnummer utan bara hans nya personnummer.

Istället frågar Skatteverket den asylsökande om vilket eller vilka samordningsnummer som ska sägas upp och fogas samman med personnumret, förklarar Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare hos folkbokföringen på Skatteverket.

NyT: Rent konkret innebär ju det att det är Vahid själv som ansvarat för att hans dubbla identitet skulle sägas upp?

– Det är den primära källan, ja, svarar Wijk.

Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare hos folkbokföringen på Skatteverket, bekräftar att det i stort sett hänger på den asylsökande själv att säga upp dubbla identiteter när denne fått uppehållstillstånd och svenskt personnummer. Foto: Sara Burman/Skatteverket

– Sedan gör vi ju en utsökning internt med de uppgifter vi har på den här personen, men det förutsätter ju att det finns tillräcklig information för att koppla samman dem, tillägger han.

NyT: Det här måste ju vara ett jätteproblem, ett gigantiskt systemfel?

– Vi ser ett behov av att ha en mer sammanhållen kedja, ja. Om vi tar här år 2017 när den här personen får uppehållstillstånd så borde det ju finnas en skyldighet för Migrationsverket att koppla samman de identiteter de kan och underrätta oss. Det ska ju inte hänga på den enskilda personen att skicka information mellan myndigheter.

Fick extra identitet på polisens (!) begäran

Hur Vahid Khodamoradis alternativa identitet uppkom är ett kapitel för sig.

Efter att han gripits i oktober 2013 för att ha terroriserat sin palestinska ”hustru” som han träffat på en flyktingförläggning, vägrade Vahid att uppge sitt redan tilldelade samordningsnummer. Polisen antecknade honom som ”Moradi Vahid Khoda”, vilket mycket väl kan bero på att man i Iran har en annan ordning på namnen än i Sverige, och att hans avsikt inte ens var att luras. Det hjälpte svenska myndigheter honom med.

Resultatet blev nämligen att polisen helt enkelt begärde ut ett nytt samordningsnummer från Skatteverket. Den nya identiteten ”Moradi Vahid Khoda” var därmed skapad och har hängt kvar ända tills Nya Tider började gräva i fallet. Varken rättsväsendet eller folkbokföringen har känt till att det rör sig om en och samma person.

När Nya Tider skickar frågor till Polismyndigheten om hur denna märkliga situation kunnat uppkomma, visar det sig att polisen visserligen får ta fingeravtryck från någon som vägrar att uppge sin identitet – men man får inte jämföra fingeravtrycken med Eurodac, det register som Migrationsverket använder sig av. Om personen inte redan finns i polisens eget register är alltså fingeravtrycken värdelösa för identifiering.

Istället skickar polisen en begäran till Skatteverket om att den misstänkte ska tilldelas ett samordningsnummer – i praktiken begär man alltså att han ska tilldelas en identitet utifrån det namn och födelsedatum han själv anger.

Eurodac är ett fingeravtrycksregister där alla asylsökande inom EU ska föras in. Men svensk polis får inte använda det för att slå fast identiteten på en gripen invandrare, utan tvingas istället begära ett nytt samordningsnummer från Skatteverket. Foto: Tomislav Stjepic/Migrationsverket

Migrationsverket: Vi såg båda identiteterna som samma

Skatteverket har alltså – på polisens begäran – skapat en extra identitet åt Vahid. Hos Skatteverket har han blivit två olika personer med olika samordningsnummer och namn. Hos rättsväsendet likaså.

När Nya Tider kontaktar Migrationsverket för att få veta om, hur och när de fått vetskap om att Vahid haft två olika identiteter, och hur de i så fall kan ha tillåtit detta utan att berätta det för folkbokföring, polis och rättsväsende, blir dialogen till en början förvirrad. Migrationsverket är ökänt för att det är nästan omöjligt att gräva i deras ärenden, eftersom den så kal­lade utlänningssekretessen omgärdar hela verksamheten – en sekretess som är mycket striktare än för svenska medborgare.

Efter flera omgångar frågor inser vi orsaken till förvirringen.

– Man kan väl säga att samordningsnumren saknar betydelse hos oss, utan vi håller oss till personuppgifterna: namn, födelsetid, medborgarskap, det som finns, förklarar Anna Bergström, beslutsfattare på Migrationsverket.
Häpnadsväckande nog ingår alltså inte de samordningsnummer som delas ut av Skatteverket i de uppgifter som Migrationsverket samlar in.

Det visar sig att det har skapats en extra dossier hos Migrationsverket på ”Moradi Vahid Khoda”, men enligt Anna Bergström användes den aldrig eftersom man snabbt upptäckte att de båda namnen var snarlika och födelsedatumet detsamma. Eftersom man på Migrationsverket inte använder sig av samordningsnummer insåg man däremot inte att det rörde sig om dubbla identiteter, utan slog helt enkelt ihop dossiererna utan att meddela några andra myndigheter.

NyT: Hela resten av det offentliga Sverige går ju på personnummer och samordningsnummer. Blir det inte väldigt märkligt att Migrationsverket inte gör det?

– Man har ju tittat på om vi kanske ska bli en del av det systemet så att säga, men jag är inte rätt person att fråga om det, svarar Anna Bergström.

Det visar sig även att Migrationsverket inte har någon skyldighet att meddela Skatteverket även om de skulle få vetskap om dubbla identiteter.

– Vi kan ju meddela, ex officio [på eget initiativ], Skatteverket om vi får vetskap om dubbla identiteter, och de hör ju ofta av sig till oss ifall någon finns med två fullständiga personnummer. Samordningsnummer vet jag inte hur mycket de bryr sig om faktiskt, det har jag ingen uppfattning om, säger Bergström.

NyT: Hur vanligt tror du att det är med dubbla identiteter?

– Jag kan inte ens göra en uppskattning av hur vanligt det är att någon har mer än en identitet, men i vår del av världen är det ju väldigt viktigt att du uppfattas som en och samma person hela tiden och inte heter olika från vecka till vecka. I vissa delar av världen är det inte så noga med det där, och det där krockar ju ibland med vad vi uppfattar som grundläggande.

Anna Bergström dementerar uppgifter som cirkulerar på nätet om att man inte tar fingeravtryck på den som har ett giltigt pass. Man tar fingeravtryck på alla asylsökande och kontrollerar dem mot Eurodac. Däremot gör man inte senare några kontroller mot registret när den asylsökande gör nya ansökningar om asyl, verkställighetshinder eller andra saker.

– Nej, det finns det ingen sådan rutin, att ”nu ska vi kolla att du fortfarande är du” så att säga.

NyT: Kan du ge något exempel på när man gör en kontroll mot Eurodac?

– Det gör man ju direkt, och då får man ibland träff därför att personen tidigare sökt asyl i ett annat EU-land, ibland under en annan identitet. Men att vi skulle göra kontroll löpande under ett ärende, nej, det känner jag inte till att vi skulle göra.

Total brist på samordning

Bristen på samordning mellan olika myndigheter är alltså i det närmaste total vad gäller utlänningar. När någon inte kan identifieras kan vederbörande helt enkelt få ett nytt samordningsnummer som inte kopplas till tidigare identiteter. Inte ens när namnet är likartat och födelsedatumet detsamma. Hur det blivit om Vahid hade uppgett ett helt annat namn och annat födelsedatum kan man bara spekulera i. Han kan rentav ha ytterligare identiteter som är svårare att avslöja.

Flera av de myndighetspersoner vi talat med på Migrationsverket, Skatteverket, polisen och domstolarna – inklusive flera vars kommentarer av platsskäl inte tagits med i artikeln – uttrycker själva stor frustration med hur dåligt systemet fungerar.

Marie Mattson Vangekrantz, samordnare för ID-relaterad brottslighet på Skatteverket, har pekat på problemen i flera års tid. ”Om jag har tre identiteter då kan jag starta ett företag och då få nystartsbidrag, sen kan jag vara arbetslös och få sjukpenning, sen kan jag ta lån i den tredje”, påpekade hon när hon intervjuades av TV4 i april 2017.

När vi frågar Vangekrantz varför problemen fortfarande inte åtgärdats svarar hon i syrlig ton:

– Ja du, det är en väldigt bra fråga. Det har ju lämnats in en del förslag under åren, men… nej, det är nog en fråga du får ställa till politikerna.

”Om jag har tre identiteter då kan jag starta ett företag och då få nystartsbidrag, sen kan jag vara arbetslös och få sjukpenning, sen kan jag ta lån i den tredje”, sade Marie Mattson Vangekrantz, samordnare för ID-relaterad brottslighet på Skatteverket, för två år sedan. Problemen har dock inte åtgärdats trots att det började utredas redan för elva år sedan, uppger Olle Felten, före detta ledamot i Riksdagens skatteutskott. Skärmavbild: TV 4.

 

Olle Felten (AfS, tidigare SD), före detta ledamot i Riksdagens skatteutskott, menar att systemet har havererat under de senaste femton-tjugo åren. Innan dess har Sverige varit en förebild på detta område, med bland annat världens äldsta kontinuerliga folkbokföringsregister. Han berättar också att Skatteverket jobbat med en revidering av systemet, men det rann ut i sanden.

– Det projektet startade man för elva år sedan och har fortfarande inte kommit igenom, så den lösningen man tänkte sig då är ju redan obsolet eller vad man ska kal­la det. Man måste helt enkelt börja om från början igen, vilket Skatte­verket inser att de behöver göra, men de får inga pengar av regeringen för det. Vi höll på att böka mycket med det där när jag satt i Skatteutskottet, framför allt 2016-2017, förklarar Felten.

NyT: När jag kollade med polisen visade det sig att de inte får göra slagningar i Eurodac om det inte rör sig om väldigt allvarliga brott eller hot mot rikets säkerhet. Har du någon kommentar?

– Ja, att det är helt sjukt alltihopa, suckar Felten.

Felten menar att det enda sättet att få ordning på systemet i dag vore att koppla biometriska data, som fingeravtryck, till folkbokföringssystemet.

NyT: En början vore ju att koppla de fingeravtryck man redan har i Eurodac? Det lär väl till absolut största delen vara invandrare som sitter på dubbla identiteter?

– Ja, det lär det vara. Sedan är det väl en del inhemska kriminella som lyckas skaffa sig det också.

Att många är frustrerade med systemhaveriet är även det något som Felten bekräftar.

– Man är ju alltid väldigt lugn, snäll, trevlig och artig när man sitter i Skatteutskottet, men generaldirektören för Kronofogdemyndigheten var, skulle man nog kunna säga, skogstokig för att man inte fick ordning på folkbokföringsregistret, för det gjorde deras arbete så mycket svårare och skapade en massa problem. Man har ju de här skräckexemplen med målvakter för bilägande till exempel, som har tiotusentals p-böter på sig, berättar han.

– Fungerar inte folkbokföringen så fallerar praktiskt taget alla myndigheter och deras verksamhet, eller riskerar att göra det. Skatteverket måste både få medel och att regeringen pekar med hela handen och säger åt dem att prioritera detta, men det har man inte gjort hittills. Men det avspeglar väl tyvärr vilken regering vi har, avslutar Olle Felten.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Den svenska elmarknaden hotas av vindkraftens utbyggnad

Den svenska elmarknaden hotas av vindkraftens utbyggnad

🟠 Den planerade expansionen av elkonsumtionen i Sverige kräver en omfattande ökning av stabil och tillförlitlig elproduktion. Den snabba utvecklingen av elproduktion med vindkraft som sker i Sverige, manar till eftertanke. Stora vindkraftparker med krav på att kunna anslutas gratis till stamnätet och höjda subventioner innebär höga extrakostnader för konsumenterna. Den intermittenta produktionen ställer också till stora problem i det svenska kraftnätet som skall distribuera elen till konsumenterna. Vindkraftslobbyn vill ansluta gratis, och det blir konsumenterna som får betala.

Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen

Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen

🟠 Internationell demografikonferens hölls i Ungern Den 23-24 september hölls en banbrytande konferens i Ungern som lockade många utländska dignitärer. Politiska och religiösa ledare, vetenskapsmän och representanter för näringsliv och media träffades för att diskutera västerlandets misslyckande med att skapa stabila familjer som håller uppe barnafödandet – och vad som kan göras för att ändra på det. Viktor Orbán förklarade att Ungern kommer att ta kampen mot Bryssel, som vill tvinga alla medlemsländer att ersätta sina befolkningar med invandrare istället för att föda fler barn.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Den svenska elmarknaden hotas av vindkraftens utbyggnad

Den svenska elmarknaden hotas av vindkraftens utbyggnad

🟠 Den planerade expansionen av elkonsumtionen i Sverige kräver en omfattande ökning av stabil och tillförlitlig elproduktion. Den snabba utvecklingen av elproduktion med vindkraft som sker i Sverige, manar till eftertanke. Stora vindkraftparker med krav på att kunna anslutas gratis till stamnätet och höjda subventioner innebär höga extrakostnader för konsumenterna. Den intermittenta produktionen ställer också till stora problem i det svenska kraftnätet som skall distribuera elen till konsumenterna. Vindkraftslobbyn vill ansluta gratis, och det blir konsumenterna som får betala.

Efter exponeringen av näthataren från LO – reporterns hem attackerat

Efter exponeringen av näthataren från LO – reporterns hem attackerat

🟠 Klockan 02.00 i natt attackerade maskerade personer familjevillan i Göteborg där Exakt24:s reporter Christian Peterson bor. En rökfackla kastades in i det rum där Christians lillasyster sov. Även Exakt24:s studio attackerades. Detta bara dagar efter att Exakt24 avslöjat LO-anställde ”antirasisten” Henrik Johansson som en av de värsta näthatarna i Sverige.

Malmö i lockdown på grund av Förintelsekonferens

Malmö i lockdown på grund av Förintelsekonferens

🟠 Den 13 oktober försätts Malmö i något som kan liknas vid lockdown. Men det beror inte på att alltför många covid-19-fall registrerats. Istället är det en politisk konferens som ska äga rum med flera inrikes och utrikes makthavare på gästlistan. Stadens centrala delar stängs ned av säkerhetsskäl.

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Personlig analys av ett Sverige i kris

🟠 Professor Karl-Olov Arnstberg har utkommit med boken Godhetstyranniet, där han på ett nyktert och pedagogiskt sätt analyserar de dogmer som styr dagens samhälle, och hur ”de goda” rättfärdigar sig själva och det skräckvälde de påtvingar sin omgivning. Underrubriken lyder ”Om makt och vanmakt i Sveriges offentlighet”.

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Reuterholms fall

🟠 Hösten 1794 hade den Armfeltska affären avslutats och domarna fallit. Dock kom Gustaf Adolf Reuterholm att bli denna affärs stora förlorare och hans sista tid vid makten var följaktligen inte lätt. Bakom kulisserna bidade dessutom Gustaf IV Adolf sin tid.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.