Kommun ansåg att ”ensamkommande flyktingbarn” var uppenbart vuxna – ”barnen” vinner i domstol

De fyra ”ensamkommande flyktingbarnen” bor på ett HVB-hem i Sollefteå kommun, men efter att ha fått uppgifter utifrån som klargjorde att ”barnen” var över 18