Skip to Content

Texas lagstadgar mot vaccinpass

Publicerad: 5 maj, 2021, 14:43

  • Svenska

Läs även

I ett dokument från Texas guvernör daterat den 5 april 2021 slås fast att hälsoinformation är en privatsak och att delstatens myndigheter inte får efterfråga dessa till exempel i form av ”vaccinpass”:

”En individs status avseende vaccinering mot Covid-19 utgör privat hälsoinformation och ingen delstatlig myndighet får kräva att få ta del av denna information genom att kräva så kallade ’vaccinpass’ avseende Covid-19 eller på annat sätt villkora erbjudande av tjänster till individen baserat på dennes vaccinationsstatus mot Covid-19.”

Vidare meddelar man att delstaten aldrig kommer att kräva att någon låter vaccinera sig mot Covid-19:

”Att motta ett av vaccinen mot Covid-19 som erhållit auktorisering för nödanvändning uppmuntras starkt, men kommer alltid att vara frivilligt i Texas och delstatsregeringen kommer aldrig att göra detta obligatoriskt.”

Vávra Suk

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Intresset för att vaccinera sig ”störtdyker” – nu slängs vaccindoser

Publicerad: 15 september, 2021, 09:56

Vårdbolaget Doktor24 meddelar att de måste slänga 16 000 vaccindoser. Detta efter att intresset för att vaccinera sig plötsligt ”störtdykt”. Nu stänger bolaget även sin tillfälliga vaccinationscentral i Slakthusområdet i Stockholm.

Det är framför allt i de yngre åldersgrupperna som vaccinationsbenägenheten bromsat in. Bokningarna är färre än förväntat.

För befolkningen som helhet, över 16 år, har 82,4 procent fått minst en spruta.

Källa: SVT

[email protected]

Du kan vara immun trots att tester inte påvisar antikroppar

Publicerad: 14 september, 2021, 10:59

I en ny studie påvisar Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset att många personer som genomgått mild eller asymtomatisk covid-19 uppvisar så kallad T-cellsimmunitet, även om de inte testats positivt för antikroppar. Det innebär att immuniteten i samhället sannolikt är större än vad antikroppstesterna visar, menar forskarna.

Forskningsartikeln har publicerats online i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.

– Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellsimmunitet jämfört med de som vi kan detektera antikroppar hos, säger Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet, och en av huvudförfattarna.

– En intressant observation var att inte bara individer med verifierad covid-19-sjukdom uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar. Dessutom hade ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnat blod under maj 2020 covid-19-specifika T-celler; en siffra som är betydligt högre än vad tidigare antikroppstester har visat, säger Soo Aleman.

T-cellsanalyser är mer komplicerade att genomföra än antikroppstester och görs därför än så länge bara i specialiserade laboratorier såsom det vid Centrum för infektionsmedicin på Karolinska Institutet.

Drygt 200 personer har ingått i studien. Rapporten publicerades redan för ett år sedan, men har först nu genomgått peer review.

Källa:
https://nyheter.ki.se/immuniteten-mot-covid-19-sannolikt-hogre-an-tester-visat

[email protected]

USA: Personalbrist efter vaccintvång – nu stänger förlossningsavdelningen

Publicerad: 14 september, 2021, 10:15

Lewis County General Hospital i New York meddelar att de tillfälligt kommer att stänga sin förlossningsavdelning. Detta efter att flera sjuksköterskor sagt upp sig under veckorna efter att vaccintvång införts för personalen.

Sjukhuset kommer att sluta genomföra förlossningar från och med den 25 september, två dagar före deadline inträffar då all sjukvårdspersonal i New York ska ha tagit en första vaccindos, sade VD:n för Lewis County Health System, Gerald Cayer, på en presskonferens förra veckan.

– Vi kan inte bemanna tjänsten på ett säkert sätt efter den 24 september. Antalet som sagt upp sig ger oss inget annat val än att pausa förlossningen av barn på Lewis County General Hospital, sade han.

New Yorks tvångsvaccinationer för sjukhus- och vårdpersonal meddelades av dåvarande guvernören Andrew Cuomo i mitten av augusti. Enligt uppdraget måste all personal få minst en dos av vaccinet fram till den 27 september. Inga religiösa undantag tillåts, vilket det först hade varit tal om. Undantag beviljas endast på medicinsk grund, vilket är svårt att få beviljat.

Totalt 30 anställda på sjukhuset, inklusive 21 som arbetade inom kliniska områden, slutade efter att vaccinlagen tillkännagavs, sade Cayer.

Källa: RT

[email protected]

Virusforskare: Vaccinerna kommer inte att ge flockimmunitet

Publicerad: 13 september, 2021, 00:34

Vaccinerna mot covid-19 kommer att ge skydd mot såväl lätt som svår sjukdom, men de kommer inte att ge flockimmunitet. Istället talar allt för att coronaviruset blir kvar som ett återkommande säsongsvirus. ”Det helt avgörande är att immuniteten, oavsett om den skapats av en infektion eller av vaccinering, mot luftvägsvirus, inklusive coronavirus, förefaller vara mycket kortvarig”, skriver de tre svenska virusforskarna Lennart Svensson, Åke Lundkvist och Anders Widell på DN Debatt den 8 september.

Detta motsägs dock av studier från bland annat Karolinska institutet, som påvisat att naturlig immunitet från infektion håller mycket länge. Ännu efter ett år, då studien avslutades, hade personer som genomgått Covid-19 en stark immunrespons. Återinfektioner, att en person som tidigare haft Covid-19 skulle få det igen, är så ovanliga att det knappt är mätbart. En amerikansk studie visar att återinfektion sker i mindre än en procent av fallen.

Artikeln återges i sin helhet nedan:

Pandemin har rest flera viktiga frågor som fortfarande är obesvarade: Kommer vi att få leva med sars-cov-2, som orsakar covid-19, även i framtiden? När uppnår vi flockimmunitet? Hur länge kommer immuniteten att kvarstå? Kunskapen från tidigare vacciner och infektioner/pandemier bör nu bättre beaktas, för förståelsen om hur covid-19-pandemin kommer att utvecklas och bäst bekämpas framöver.

1. Sars-cov-2 kommer att bli kvar, bli endemiskt, som ett återkommande säsongscoronavirus. Vi känner sedan länge till fyra corona­virus som infekterar människan och som återkommer under vinter­säsongen och ger milda förkylningar. Därutöver har vi sedan 2003 drabbats av två helt nya coronavirus som kan ge mycket svåra infektioner: sars-cov-1 (orsakar sars, dödlighet cirka 10 procent) och mers-cov (orsakar mers, dödlighet cirka 34 procent).

En avgörande fråga är vilken väg sars-cov-2 nu kommer att ta. Kommer det att anpassa sig allt bättre och bättre till människan genom evolutionär selektion (gradvisa mutationer), som de fyra säsongscoronavirusen tidigare gjort under hundratals år? Eller kommer det att misslyckas med anpassningen som sars-cov-1 och mers-cov, som båda ger svår sjukdom, vilket resulterat i en begränsad spridning?

Tidigt i pandemin torgfördes synpunkter om att sars-cov-2 kunde utrotas via naturlig immunitet eller efter vaccination genom så kallad ”flockimmunitet”. Historien har dock visat att endast virus som har människan som sin unika värd kan elimineras fullständigt.

Vårt nya coronavirus sars-cov-2 uppvisar likt de fyra säsongscoronavirustyperna global spridning och troligen minskad dödlighet över tiden. För att ett djurvirus skall kunna korsa över artgränsen till människa krävs mutationer, där virusanpassningen kan ske till priset av en lägre sjukdomsframkallande förmåga (jämför deltavarianten med högre smittspridning än alfavarianten, som i sin tur spreds effektivare än den ursprungliga Wuhanvarianten).

Ett liknande exempel är försvagningen av den sjukdomsframkallande förmågan av virus genom odling på laboratoriet vid framställning av levande försvagade vacciner. Samma anpassning av virus kan ske ute i naturen, virus har ingen fördel av att orsaka svår sjukdom på bekostnad av effektiv smittspridning, däremot gynnas virus av vissa symtom som ger till exempel en ökad aerosolbildning eller diarréer/kräkningar.

Allt talar således för att sars-cov-2 blir endemiskt och att vi får lära oss att leva med detta virus även i framtiden.

2. Sars-cov-2 kommer inte att kunna utrotas. Tidigt i pandemin torgfördes synpunkter om att sars-cov-2 kunde utrotas via naturlig immunitet eller efter vaccination genom så kallad ”flockimmunitet”. Historien har dock visat att endast virus som har människan som sin unika värd kan elimineras fullständigt. Det bästa exemplet är smittkoppor där framgångsrik vaccination resulterade i att smittkopporna på 1970-talet kunde utrotas totalt.

Således kommer zoonotiska virus (virus som härstammar från djur) som sars-cov-2 knappast att kunna utrotas då ursprunget och den naturliga värden finns ute i naturen.

3. Sars-cov-2 kommer att fortsätta under lång tid att ge upphov till nya ”varianter” med ökad spridningsförmåga. Det sannolika är att ursprungsstammen av sars-cov-2 härstammar från fladdermöss. Vid ett givet tillfälle lyckades detta virus överföras till människa och vi fick den första spridningen i Wuhan i slutet av 2019. Man tror att detta blev möjligt genom att fladdermusviruset just där fått mutationer i den så kallade spikmolekylen som gav en förbättrad bindning till människans målcell, ACE-2 (den huvudsakliga bindnings­molekylen för sars-cov-2).

Tyvärr kommer detta virus att fortsätta mutera. Enstaka virus­varianter får en ökad spridningsförmåga medan merparten inte förs vidare på grund av att de nya mutationerna inte är tillräckligt fördelaktiga för viruset.

Vi har under pandemins gång kontinuerligt bevittnat hur olika mutationer uppstår och ger upphov till nya varianter. Tyvärr kommer detta virus att fortsätta mutera. Enstaka virus­varianter får en ökad spridningsförmåga medan merparten inte förs vidare på grund av att de nya mutationerna inte är tillräckligt fördelaktiga för viruset.

4. Det kommer att ta lång tid innan sjukdomsförmågan hos sars-cov-2 minskar. Säsongscoronavirusen har cirkulerat under lång tid. Hur dessa zoonotiska virus kommit över till människan och anpassats är fortfarande i huvudsak oklart.

Ett intressant exempel, liknande sars-cov-2, är säsongscoronavirus OC43 som sannolikt anpassades från boskapscoronavirus till människa på 1890-talet. OC43 påvisades första gången 1967 hos barn med förkylningssymtom.

Således talar historien för att det kommer att ta många år innan sars-cov-2 blir ett säsongscoronavirus som i huvudsak drabbar barn.

5. Dagens vacciner mot sars-cov-2 kommer att ge skydd mot svår och lätt sjukdom orsakade av de i dag kända varianterna av viruset. Det finns sju olika coronavirus som alla orsakar sjukdom hos människor. Likt sars-cov-2 är också röda hundvirus, påssjukevirus och mässlingsvirus monotypiska men trots kontinuerliga mutationer under lång tid har vi fortfarande mycket effektiva vacciner mot dessa tre virussjukdomar.

Det intressanta är att vaccinstammarna för dessa tre har varit orörda sedan 60–70-talet. Trots att varianter uppstår förmår inte dessa att ge upphov till några nya virustyper i människan.

6. Flockimmunitet kommer sannolikt inte att uppnås. En tanke som numera delas av många virusforskare är att vi troligtvis inte kommer att uppnå någon flockimmunitet. Resonemanget bygger på att flockimmunitet historiskt inte uppnåtts via naturlig infektion utan genom vaccinationer.

Det helt avgörande är att immuniteten, oavsett om den skapats av en infektion eller av vaccinering, mot luftvägsvirus, inklusive coronavirus, förefaller vara mycket kortvarig.

Flockimmunitet uppstår när en stor del av en befolkning blir immun mot en sjukdom vilket gör att sjukdomens spridning från person till person upphör/begränsas i brist på mottagliga individer i en smittad persons omgivning. Som ett resultat blir hela samhället skyddat – inte bara de som är vaccinerade utan även ovaccinerade.

I början på pandemin trodde många att cirka 50–70 procent antikroppsprevalens (immunitet) i befolkningen skulle räcka för att stoppa spridningen i samhället, men flera utbrott på senare tid visar att även mycket hög vaccinationsgrad (över 90 procent) inte garanterar att smittspridningen stoppas.

Vår övertygelse är att flockimmunitet kommer att bli mycket svår eller till och med omöjligt att uppnå baseras på:

● Dagens vacciner mot sars-cov-2 ger skydd mot dödlighet och svår sjukdom men inte mot smittspridning.

● Studier från 1970-talet av säsongs­coronavarianter visade att immuniteten i snitt är kortare än ett år och att återinfektioner därför är mycket vanliga. Liknade observationer börjar nu komma även för sars-cov-2-vaccinerade.

● Att ett vaccin skulle ge ett långvarigare skydd än en naturlig infektion är inte sannolikt, även om vi saknar den typen av kunskap för de nya mRNA-vaccinerna.

● Globalt har hittills en mycket liten del av mänskligheten blivit vaccinerad, vilket gör att det under lång tid framöver kommer att finnas gott om ovaccinerade individer.

Det helt avgörande är att immuniteten, oavsett om den skapats av en infektion eller av vaccinering, mot luftvägsvirus, inklusive coronavirus, förefaller vara mycket kortvarig.

 

Lennart Svensson, professor i molekylär virologi

Åke Lundkvist, professor i virologi

Anders Widell, docent i klinisk virologi

Källa: DN Debatt

[email protected]

”Analdoktorn” blir av med läkarlegitimationen

Publicerad: 12 september, 2021, 11:32

Mikael Nordfors, känd som ”analdoktorn”, blir av med sin läkarlegitimation. Det rapporterar systemmedier.

Det var i november 2019 som Nordfors anmäldes av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), efter en behandling där han givit antabus mot en undernärd patient som blivit sjuk i borrelia.

Nordfors har sedan dess ifrågasatt de vanligast förekommande behandlingarna mot covid-19 och rekommenderat bland annat hydroxiklorokin. Även detta ligger till grund för återkallandet av läkarlegitimationen, skriver medier.

Han har talat på flera anti-restriktionsdemonstrationer, bland annat i Kungsträdgården i oktober 2020.

Beslutet gäller från den 3 september men kan överklagas till förvaltningsrätten.

Källa: Aftonbladet, Expressen

 

[email protected]

Flera av USA:s delstater vägrar införa Bidens ”diktatoriska” vaccintvång

Publicerad: 11 september, 2021, 12:47

27 av USA:s delstater, alla styrda av republikaner, har gjort uppror mot Biden-administrationens vaccintvång. Presidenten har nyligen meddelat att alla företag med över 100 anställda ska straffas med böter om de inte ser till att deras anställda är vaccinerade eller testar sig varje vecka. Tvånget tros drabba cirka 100 miljoner amerikaner.

Åtskilliga republikanska guvernörer och andra politiker har hotat med att stämma presidenten för brott mot Amerikas konstitution och mänskliga rättigheter. Biden har offentligt svarat ”Kör på” (Have a hit).

27 av USA:s delstater gör uppror mot Bidens vaccintvång.

 

Nebraskas guvernör Pete Ricketts sade till exempel att det är ett ”chockerande brott mot personlig frihet” och fortsatte:
”Amerikaner, inte den federala regeringen, är ansvariga att ta hand som sin personliga hälsa. Det är inte den federala regeringens uppgift att påtvinga dem deras val.”

Vissa opinionsbildare hävdar dock att Demokraternas väljare gillar vaccintvånget. Det kan ha betydelse nästa år då USA ska hålla val till kongressen och många delstats- och lokalval.

Orsaken till de ökade påtryckningarna och direkta tvånget är att allt färre av de återstående cirka 70 miljoner amerikaner som än så länge är vaccinfria är villiga att ta sprutan. Vaccinationstakten har minskat betydligt.

Tidigare har presidenten gjort vaccinet obligatoriskt för all militär personal samt cirka 2,5 miljoner statsanställda.

Källa:
www.ft.com

[email protected]

Svensk toppdirigent säger upp sig – i protest mot vaccinpass

Publicerad: 10 september, 2021, 13:48

Den svenske toppdirigenten Ragnar Bohlin, som är verksam i San Francisco, väljer att säga upp sig med omedelbar verkan. Detta som ett direkt resultat av att ovaccinerade stängs ute från konserter.

Nya Tider har översatt Bohlins inlägg på facebook där han motiverar beslutet:

Det är med tungt hjärta jag meddelar att jag har beslutat att avgå från min tjänst som körchef för San Francisco Symphony efter nästan 14 underbara år med denna förstklassiga organisation i den magiska staden San Francisco.

Jag har med växande obehagskänsla observerat tidvattnet i riktning mot medicinska pass, och nu när SFS har antagit ett vaccinbeslut som till och med bortser från naturlig immunitet hos dem som har fått infektionen, är jag säker.

Medicinsk integritet, kroppslig autonomi och informerat samtycke är grundläggande mänskliga rättigheter, och C-19-injektionerna är fortfarande experimentella och fungerar endast under tillstånd för nödanvändning.

Att tvinga experimentella mediciner på människor går direkt emot Nürnbergdeklarationen och Helsingforsdeklarationen, oavsett vad det amerikanska justitiedepartementet har bestämt.

Mitt beslut grundar sig på den mycket stora och växande gruppen av visselblåsande forskare på högsta nivå, med oro över långtidseffekter (det finns två vädjanden till Europeiska läkemedelsmyndigheten om att stoppa distributionen), och även på rapporterna om skada och död, som redan är fler än de senaste 20 åren tillsammans, både i Europa och i USA.

Vad media än säger till oss är vetenskapen INTE avgjord i denna fråga och jag uppmanar folk att söka upp och lyssna på det stora antalet visselblåsare (jag känner personligen flera här i Sverige) för att göra ett välgrundat val.

Jag har också svårt att förstå spridandet av rädsla för människor som har valt att avstå från dessa injektioner. Varför rädslan för dem som avstår, om du är skyddad ?? Varför larmet efter att riskgrupperna vaccinerats? Att peka ut en grupp människor som spridare av sjukdomar, ger också obehagliga historiska vibbar.

En del av mitt beslut är också att jag i princip är emot att ett medicinska kontrollsystem nu implementeras, där man anses vara sjuk tills man visar sig vara frisk, och som redan har resulterat i medicinsk apartheid.

Jag har vänner i Sverige som lider av narkolepsi efter svininfluensaskandalen 2009, då ett dåligt testat vaccin skyndades ut på marknaden och skadade många innan det drogs tillbaka.

Även detta ligger bakom mitt beslut.

Mitt hjärta är fyllt med många år av magiska musikminnen med San Francisco Symphony Chorus and Orchestra. Oförglömliga framträdanden av Mahlers symfonier och verk av Stravinsky, Beethoven, Berlioz med MTT, de många lysande gästdirigenter vi har haft, och även de gånger då jag fick äran att stå på pallen, med verk av Bach, Handel och Poulencs figur Humaine och andra.

Jag beklagar också djupt att jag avgick precis när Esa-Pekka Salonen tar över rodret på SFS. Jag kommer att sakna denna extraordinära grupp begåvade och hängivna sångare mer än jag kan uttrycka. Jag kommer också att sakna det vackra Bay Area där jag träffade så många underbara människor och knöt djupa vänskapsband.

Med vänliga hälsningar, Ragnar

(PS. Jag ber vänligen om att inte debattera Covid-19-situationen i det här inlägget. Gör det gärna på mina andra inlägg.

Källa: Facebook

[email protected]

Biden vill tvinga 100 miljoner amerikaner till sprutan

Publicerad: 10 september, 2021, 09:55

USA:s president Joe Biden har nyligen gjort det obligatoriskt för alla statsanställda att vaccinera sig mot covid-19, vilket omfattar cirka 2,5 miljoner människor. Nu vill hans administration tvinga alla företag med över 100 anställda att förmå de anställda att ta sprutan eller utsättas för PCR-test varje vecka, annars tilldelas företaget dryga böter. Åtgärden tros omfatta cirka 100 miljoner amerikaner.

De statsanställda får inte möjlighet att välja PCR-test istället för sprutan, utan måste byta jobb om de vill undgå att ta det experimentella vaccinet.

Biden gör därmed en kovändning, då han i december förra året sade att han inte ansåg att vaccinen borde bli obligatoriska.

Egentligen ska staten inte kunna beordra privata företag på detta sätt, men Biden-administrationen har hittat en möjlighet i lagen om anställdas säkerhet och hälsa. Företag som vägrar att ställa upp på det nya tvånget kommer att straffas med 14 000 dollar i böter per anställd, vilket motsvarar cirka 120 000 kronor.

Cirka 80 miljoner har inte blivit vaccinerade. Cirka 177 miljoner är vaccinerade med två eller fler doser, men vaccinets effekt har visat sig avta snabbt med tiden och vara nästan helt borta efter ett halvår. Den nya deltavarianten verkar dessutom drabba vaccinerade lika ofta som vaccinerade.

Trots att detta är känt vänder sig Biden till företag som driver nöjesanläggningar med ett önskemål att dessa bara ska släppa in vaccinerade. Å andra sidan erkänner myndigheterna att även vaccinerade kan sprida viruset, varför man behåller tvånget att bära munskydd i offentliga inrättningar.

Flera republikanska kongressledamöter har kritiserat vaccintvånget i skarpa ordalag och menar att det är både ”olagligt” och ”mot konstitutionen”. Thomas Massie (Kentucky) har kallat det ”medicinsk tyranni” och guvernören i South Dakota, Kristi Noem, har lovat att ”stå upp för frihet” och bestrida tvånget i domstol.

Flera har också påpekat att tvånget undergräver förtroendet för vaccinen.

Källa:
https://www.rt.com/usa/534418-biden-mandate-workers-covid-vaccines/
https://www.rt.com/usa/534422-republicans-resist-biden-vaccine-mandate/

 

[email protected]

Svenskar mest kritiska i hela EU till coronafonden

Publicerad: 10 september, 2021, 08:34

Svenskarna är mest kritiska av alla folk i EU mot unionens återhämtningsfond ”Next Generation EU”, informellt kallad ”coronafonden”. Fonden på 750 miljarder euro, cirka 8000 miljarder kronor, påstås av unionen behövas för att ekonomin i de olika medlemsländerna ska återhämtas efter coronapandemin.

I en undersökning som Ipsos genomfört, på uppdrag av EU, visar det sig att svenska folket är mest negativa på punkt efter punkt.

– Svenskarna är mest negativa till att skuldpaketet kommer att hjälpa det egna landet att klara ekonomiska och sociala problem som coronaviruset medfört. Endast 49 procent av svenskarna tror det, medan siffran är högst i sydeuropeiska länder  (75% i Portugal, 76% i Cypern och 78% i Malta). Dessa länder tar emot mest stöd av fonden.

– Svenskarna är mest negativa till att skuldpaketet skulle ha någon positiv effekt på den egna ekonomin och tillvaron. Endast 24 procent av svenskarna tror det, vilket är lägst av alla tillfrågade folk.

– Svenskarna, tillsammans med belgarna, är mest negativa till hur utvecklingen går i det egna landet i största allmänhet. På frågan ”Just nu, skulle du säga att saker generellt går i rätt eller fel riktning i [det egna landet]”?, svarar endast 14 procent av svenskarna och belgarna att det går i rätt riktning.

Skuldpaketet finansieras med pengar som lånas upp av storbanker. Lånen ska vara återbetalda, med årliga räntebetalningar, år 2058. vilket Nya Tider tidigare granskat i ett reportage.

Källa: Sveriges radio, Europaparlamentet

[email protected]

Tiotusentals demonstrerade mot vaccinpass i Nederländerna

Publicerad: 9 september, 2021, 08:03

Läs även

I Nederländernas huvudstad Amsterdam samlades nyligen tiotusentals människor för att protestera mot regeringens planer på att införa ett vaccinpass.

Videoklipp visar en aldrig sinande ström människor som tågar fram längs gatorna.

Demonstranterna själva har uppgett att 60 000 var med i demonstrationen, medan myndigheter säger att det var 20 000. Thierry Baudet, partiledare för högerpartiet FVD, talade på demonstrationen och sade att 100 000 personer ”står upp mot den medicinska diktaturen”.

Se fler filmklipp på länken nedan!

Källa: RT

[email protected]

Vaccinkritiskt parti bildat i Finland – representerat i riksdagen

Publicerad: 8 september, 2021, 11:38

Ano Turtiainen, som för ett år sedan uteslöts från Sannfinländarna sedan han skämtat om George Floyds död genom att lägga upp en mem, har sedan dess suttit som politisk vilde i Finlands riksdag.

Nu har han och hans anhängare lyckat samla in de 5000 stödförklaringar som behövs för att bilda ett nytt parti, vilket också godkänts av myndigheterna.

I partiregistret finns nu ”Valta kuulu kansalle” upptaget (på svenska: ”Makten tillhör folket”). Turtiainen representerar nu partiet i riksdagen fram till nästa val som äger rum 2023.

Partiet arbetar för mer direktdemokrati och för finskt EU-utträde. Turtiainen, nu partiledare, har även opponerat sig mot Finlands coronahantering, framför allt kritik mot vacciner, masker och mot regeringens planer på ett inhemskt vaccinpass.

Källa: Hufvudstadsbladet

[email protected]

Fortsatt avveckling av restriktioner i Sverige

Publicerad: 8 september, 2021, 09:15

Folkhälsomyndigheten har beslutat att nästa steg i den successiva avvecklingen av restriktioner kan tas. Lättnaden gäller från den 29 september.

”Restriktionerna avseende bland annat publikbegränsningar och inom restaurangsektorn bedöms därefter inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv”, skriver myndigheten på sin hemsida.

”Folkhälsomyndigheten gör en samlad bedömning att regeringen bör gå vidare i planen för att avveckla restriktionerna till steg 4 den 29 september 2021. Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas”, skriver de vidare.

Det är ännu högst oklart om Sverige kommer att införa något vaccinpass eller inte. Regeringen har sagt att det kan bli aktuellt under en ”övergångsperiod” i vissa större sammanhang. Förslaget är skickat på remiss, men kulturministern Amanda Lind säger att det är ”ett förslag som vi hoppas att vi aldrig kommer att behöva använda”.

Folkhälsomyndigheten arbetar nu för att allt fler ska vaccinera sig. Vaccinationsprogrammet ska inte pausas, utan behövs enligt myndigheten för att lyfta bort ytterligare restriktioner i steg fem.

”Fler behöver vaccinera sig i alla åldrar och särskilt gäller det bland yngre vuxna och medelålders och i vissa andra grupper där vaccinationstäckningen är låg. Sammantaget har vi en god vaccinationstäckning och den kommer att öka under september, samtidigt som antalet fall med allvarlig sjukdom och antalet avlidna har nått lägre nivåer. Det är därför dags att fortsätta avvecklingen av restriktionerna”, säger Johan Carlson, generaldirektör.

Enligt myndigheten är nu 62,6 procent av de födda 2003 (18-åringar) vaccinerade med en spruta. För 17-åringar (f. 2004) är det 55,5 procent och för 16-åringar (f. 2005) 48,1 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Svenska Dagbladet, Sveriges radio

[email protected]

Människor känner sig mindre fria över hela Europa

Publicerad: 8 september, 2021, 08:05

En undersökning som nyligen genomfördes av EU tillsammans med flera opinionsinstitut i Europa visar att svarande i alla europeiska länder känner sig klart mindre fria idag jämfört med 2019. Bilden nedan visar förskjutningen som skett från tiden före corona, till idag.

Frågan som ställdes var ”Hur fri känner du dig i din vardag idag i bemärkelsen att du själv kan styra ditt liv?” och ”Om du tänker tillbaka på tiden för två år sedan före covid-19-pandemin, hur fri kände du dig i din vardag?”. Resultaten visar en dramatisk förskjutning från känslor av frihet till ofrihet. Allra minst fria känner sig människor i Tyskland och Österrike. Mest fria känner sig människor i Ungern.

Diagrammet ovan visar tre kategorier per land: de som svarat att de inte påverkats alls av corona, de som svarat att de endast påverkats ekonomiskt och de som svarat att de påverkats av sjukdomen (=drabbats av svår covid, behövt söka sjukhusvård, haft anhöriga som drabbats av svår covid eller avlidit). NyT anm: De som svarat att de drabbats både ekonomiskt och av sjukdom, har placerats i kategorin ”drabbad av sjukdom”.

I Sveriges fall är en knapp majoritet opåverkade. 13 procent har påverkats ekonomiskt, och 33 procent har påverkats av sjukdomen.

I diagrammet ovan framgår hur de som påverkats av sjukdomen ställer sig till restriktionerna i landet. Sverige sticker ut som det enda land där en majoritet av dessa svarade att restriktionerna inte varit tillräckligt hårda. Endast sex procent svarar att Sveriges restriktioner varit för hårda. Allra mest nöjd tycks befolkningen vara i Ungern, återigen. Där är det hela 71 procent som ställer sig bakom regeringens restriktioner.

Statistik finns inte uppdelad på landsnivå gällande hur de som endast drabbats ekonomiskt av covid-19 ställer sig, men på övergripande nivå framgår – inte oväntat – att denna grupp är klart mer skeptisk till restriktioner än de som drabbats av sjukdomen.

”Skillnaden inom samhällen är stor, och det är de ekonomiska offren som är mest skeptiska mot restriktionerna. 31 procent av de som svarade att de endast har lidit ekonomiskt av krisen, känner att restriktionerna har varit för hårda, jämfört med 21 procent av de som svarat att de drabbats av sjukdomen”, står det i artikeln.

Källa: European Council on Foreign Rights

[email protected]

Skola i USA tvingade elever att bära monitor

Publicerad: 7 september, 2021, 15:09

En skola i Washington tvingar eleverna att bära monitorer på fotleden när de idrottar, för att upprätthålla social distans.

Uppgifterna kommer sedan en 15-årig flicka berättat för sin mor om hur hon tvingades bära en monitor för att delta i volleybollträning. Monitorerna behövde bäras av både vaccinerade och ovaccinerade.

Företaget heter Triax, och produkten TraceTag har ett synligt och hörbart alarm, så att människor ska göras uppmärksamma på när de inte längre upprätthåller social distansering.

Källa: The Post Millennial

[email protected]

Fem års fängelse för att ha brutit mot restriktioner

Publicerad: 7 september, 2021, 10:25

En man i Vietnams provins Ca Mau har dömts till fem års fängelse för att ha brutit mot de omfattande restriktioner som införts i delar av landet på grund av Covid-19. Åklagaren menar att hans agerande orsakat att viruset spridit sig och minst en person avlidit.

Den dömde heter Le Van Tri, enligt lokala media, och hade rest under våren till Vietnams största stad Ho Chi Minh (Saigon) för att arbeta på en köpmarknad. När restriktionerna tvingade butiksägaren att stänga sin verksamhet reste Tri hem till sin provins.

De lokala hälsomyndigheterna sade åt Tri att isolera sig i hemmet i 21 dagar, men i stället begav sig Tri till arbetsmyndigheten för att ansöka om arbetslöshetsunderstöd för att få pengar att leva av. Han ljög då och sade att han inte rest utanför provinsen.

Efter fyra dagar PCR-testades Tri med positivt resultat. Enligt myndigheterna hade han smittat ett antal personer i provinsen varav en har avlidit.

Vietnams hälsomyndigheter hävdar att 2,5 procent av de som smittats i landet har avlidit, vilket utgör 13 385 personer.

Ho Chi Minhs nio miljoner invånare har gradvis sett restriktionerna skärpas tills myndigheterna i mitten av augusti beordrade alla att stanna hemma med strikt förbud att ens gå ut för att införskaffa mat. I stället är det armén som ansvarar för att leverera mat till alla invånare och även tillse att ingen bryter mot nedstängningen. Det ursprungliga beskedet var att den totala nedstängningen skulle vara i två veckor, men det senaste beskedet är att de kanske kan mildras till den 15 september. Hälsomyndigheterna uppger att restriktionerna kommer att lyftas helt först mot slutet av året då det är tänkt att alla ska vara vaccinerade.

https://twitter.com/LunaOi_VN/status/1429592476205998081

Soldaterna är obeväpnade, till skillnad från flera andra länder där armén posterats ut för att bekämpa viruset med kulsprutor och granatkastare.

Källa:
www.rt.com

[email protected]

Trump: Jag rekommenderar er att ta vaccinet

Publicerad: 7 september, 2021, 08:51

Under USA:s före detta president Donald Trumps administration utvecklades covid-19-vaccinerna, en process som bland annat Pfizers svensk-israeliske forskningschef Mikael Dolsten skildrat i sitt sommarprat. Trump smittades även med covid-19 i början av oktober 2020, innan vaccineringen hade inletts. Han behandlades med så kallade monoklonala antikroppar av läkemedelsföretaget Regeneron, och var frisk inom ett par dagar.

”Influensasäsongen är på gång!”, skrev han när han återvände från Vita huset. ”Kommer vi att stänga ned vårt land? Nej, vi har lärt oss att leva med det, precis som vi lär oss att leva med covid”.

Han och hans fru Melania vaccinerade sig strax före att de lämnade Vita huset i januari 2021. I valrörelsen blev covid-19 en av de stora frågorna där Joe Biden anklagade Trump för att inte ha agerat tillräckligt kraftfullt, medan Trump menade att Biden och Demokraterna vill stänga ned hela landet och att man istället borde fokusera på att skydda riskgrupperna.

Nu har coronafrågan kommenterats av Trump för första gången sedan förra valrörelsen. Det skedde på ett möte i Alabama i slutet av augusti, där Trump talade inför tusentals entusiastiska anhängare. Trump har fortsatt med sina massmöten i vad många bedömer vara ett sätt att hålla sig aktuell inför en ny presidentkandidatur 2024.

Trump säger stolt att han tagit vaccinet och rekommenderar alla att göra det – ”det är bra för dig” – men tillägger också att det är en frihet att avstå från det, något som därmed skiljer Trump från Bidens administration som med långtgående indirekta tvång och påtryckningsmetoder – som obligatoriska PCR-tester eller yrkesförbud i offentlig sektor – vill göra det så svårt som möjligt för människor att vara ovaccinerade.

”Jag rekommenderar: ta vaccinet! Jag gjorde det, det är bra. Ta vaccinerna. Ni har era friheter, men jag tog vaccinet.”

I mainstreammedia påstår man felaktigt att Trump blev ”utbuad” när han sade att han vaccinerat sig. Filmklippet visar istället jubel när han hyllar friheten att avstå.

Alabama är en av de stater i USA med lägst vaccinationstäckning. Omkring 40 procenet av delstatens befolkning har fått två sprutor.

Källa: Yahoo

[email protected]

Kanada betalar begravningskostnader för vaccindöda

Publicerad: 6 september, 2021, 07:49

Begravningskostnader kommer nu att täckas av den kanadensiska delstaten Ottawa för individer som avlidit efter att ha injicerats med federalt godkända vacciner.

Enligt hälsodepartementet är vaccinskador sällsynta, men förekommer.

”Programmet kommer att ge dödsförmåner och stöd för begravningskostnader i sällsynta fall då dödsfall sker till följd av att man har fått ett vaccin från Health Canada,” står det i deras dokument Vaccine Injury Support Program.

Avdelningen har budgeterat 75 miljoner dollar för att ekonomiskt kompensera vaccinskador och dödsfall.

”I de sällsynta fall en person i Kanada skadas allvarligt och permanent som ett resultat av vaccination, bör de få rättvist stöd”, skriver departementet. ”Programmet för vaccinationsskada ger ekonomiskt stöd till individer som är allvarligt och permanent skadade på grund av vaccination med ett vaccin som är godkänt av Health Canada.”

Dr Theresa Tam, chef för landets folkhälsomyndighet, säger att hon alltid har varit realistisk om vacciner.

”Vi har aldrig sagt att vaccinet kommer att vara 100 procent effektivt. Men folk kritiserar det faktumet på grund av orealistiska förväntningar. Så vi måste gå ut och tydliggöra förväntningarna”, säger hon och tillägger att pandemin har varit ”stressande” för beslutsfattarna, och avfärdar kritiker som  ”hobbyepidemiologer”.

Dr Supirya Sharma, medicinsk chefsrådgivare för hälsoavdelningen, sade förra året att vaccinet inte är riskfritt:

”Fördelarna uppväger de potentiella riskerna, men det är fortfarande ett läkemedel och fortfarande ett vaccin, så det finns potentiella risker även om de är sällsynta. Det är därför vi fortsätter att övervaka det”, sade Sharma.

Även i Sverige finns ett program där staten ersätter vaccinskador, vilket Nya Tider tidigare rapporterat om. Programmet avser dock inte begravningskostnader.

Källa: Toronto Sun

[email protected]

Italien kan bli först i Europa med tvångsvaccinationer

Publicerad: 5 september, 2021, 23:30

Läs även

ITALIEN

Italien kan bli det första landet i Europa som inför obligatorisk vaccination mot covid-19 för den vuxna befolkningen. Premiärministern Mario Draghi, tidigare chef för Europeiska Centralbanken (ECB), säger att landet kommer att gå vidare med planerna om de får tillstånd från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Italien är ett av de länder som infört inhemska vaccinpass som stänger ute ovaccinerade från delar av samhället. Tvångsvaccinationer skulle vara nästa steg för att öka vaccinationsgraden, som idag ligger på 62 procent (två sprutor).

Källa: TV4

[email protected]

USA: Lokal myndighet hotar med att separera barn och föräldrar

Publicerad: 3 september, 2021, 08:40

Steve Johnson, republikansk ledamot av Michigans representanthus, lade nyligen upp en bild på sin Facebook-sida som visar ett brev från Allegan Countys hälsodepartement till en förälder eller vårdnadshavare.

Brevet diskuterar COVID-19-regler för ett barn som har kommit i nära kontakt med en bekräftat smittad individ.

I brevet står det: ”Du meddelas härmed att du måste samarbeta med Allegan County Health Department för att förhindra eller kontrollera överföringen av denna allvarliga sjukdom eller infektion”.

På ett ställe står det i brevet till föräldern:

”Om du inte vidtar de åtgärder som föreskrivs i detta varningsmeddelande, kommer Allegan County Health Department begära att domstolen ska göra ett föreläggande för att tvinga fram efterlevnad [av reglerna], vilket kan leda till att du tas i förvar för att skydda allmänhetens hälsa”.

Republikanen Steve Johnson skriver följande:

”Nu hotar Allegan Countys hälsoansvarige att ta föräldrar till domstol om hälsoavdelningen har ’rimlig tro’ att barnet har utsatts för covid-19 och föräldern inte följer varje order. Detta kan innefatta åtgärder från länets sida för att ta bort barnet från föräldrarna och i myndighetens vårdnad.”

Nu vill han att personen som skrev brevet avskedas:

”Allegans länskommission måste intensifiera och avskeda den här hänsynslösa och tyranniska hälsodirektören för att ha hotat att ta bort människors barn för att ha kommit i nära kontakt med någon som hade covid. Detta borde absolut inte hända i Allegan County”.

Allegan County har därefter publicerat ett uttalande där de menar att brevet är till för att ”hjälpa” föräldrarna och att ”dessa karantänbrev är en del av standardproceduren för att stoppa spridningen av alla infektionssjukdomar”. De säger också att tusentals personer fått ett sådant brev, men att inga domstolsframställningar eller tvångsomhändertaganden har genomförts alls.

Källa: NBC 25 News

[email protected]

Naturlig immunitet ger 13 gånger bättre skydd än vaccin

Publicerad: 2 september, 2021, 07:43

En israelisk studie har nyligen publicerats som enligt nyhetsbyrån Bloomberg är ”den största analys som jämför den naturliga immuniteten som erhållits från en tidigare infektion, med det skydd som tillhandahålls av ett av de mest kraftfulla vaccinerna som för närvarande används”. Studien är gjord under den period som deltavarianten dominerat.

Undersökningen visade att vaccinerade hade 13 gånger högre risk att smittas av covid-19 jämfört med de som tidigare haft viruset. De löper även 27 gånger större risk att få symptom.

”Den naturliga immunitet som utvecklas efter en SAR-CoV-2-infektion ger betydligt bättre skydd mot deltavarianten av coronaviruset, än två doser av Pfizer-BioNTech-vaccinet gör, enligt en stor israelisk studie”, skriver Science Magazine.

”Tyvärr visade studien också att eventuellt skydd är tidsbegränsat. Skydd som ges av naturlig infektion avtar med tiden, precis som det skydd som vaccin ger: Risken för en genombrottsinfektion av delta för en vaccinerad var 13 gånger högre än risken att utveckla en andra infektion när den ursprungliga infektionen inträffade under januari eller februari 2021.”

Ingen av de tiotusentals israeler – naturligt immuna sedan tidigare infektion, eller vaccinerade – som ingick i studien drabbades av dödsfall, vilket enligt författarna tyder på att vaccinet ger skydd ”men inte så bra skydd som naturlig immunitet”.

Författarna anser själva att det absolut bästa skyddet i världen kommer av en tidigare infektion kombinerat med en vaccindos.

”Vi fortsätter att underskatta vikten av naturlig immunitet, särskilt när infektionen skett nyligen. Och när du bygger på det skyddet med en dos vaccin, tar du skyddet till nivåer som du inte kan uppnå med något vaccin i världen just nu”, säger Eric Topol, fysiker vid Scripps Research, till Science Magazine.

Studien är den största i sitt slag hittills, enligt tidningen.

Alex Berenson, en vetenskapsjournalist som upprepade gånger har ifrågasatt effektiviteten av vacciner och masker för att förebygga covid, anser nu att studien är tillräcklig för att ”avsluta alla debatter om vacciner kontra naturlig immunitet”. Efter att han citerat den välrenommerade studien på twitter, har han nu blivit permanent avstängd för brott mot sociala medieplattformens covid-19-regler. En talesperson för Twitter säger till Fox News att Berenson spridit felaktig information.

Källa: Science Magazine, ZeroHedge

 

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Send this to a friend