Tjänstemän fortsatt fria från straffrättsligt ansvar – så körde regeringen över riksdagen

Idag har Sverige bara ett högst begränsat straffansvar för tjänstefel. Det mesta försvann 1976 efter förslag från Olof Palmes regering. De ville att det mesta istället skulle hanteras internt på myndigheten. Åtgärder mot den som missbrukat eller misskött sin ställning skulle istället ske som på vilket företag som helst. Det skulle inte längre vara kriminellt, … Fortsätt läsa Tjänstemän fortsatt fria från straffrättsligt ansvar – så körde regeringen över riksdagen