Skip to Content

GENERALSTABSCHEFERNA marinkårsgeneral Joseph ”Fighting Joe” Dunford (t.v.) och armégeneral Valery Gerasimov (t.h.) möttes den 8 juni på finska statens representationsherrgård Königstedt i Vanda, norr om huvudstaden Helsingfors. En stor skillnad mellan de två toppmilitärerna är att Dunford, som andra amerikanska generaler, är en viktig del av det amerikanska inrikespolitiska landskapet och därför ofta gör officiella uttalanden och syns i media. Foto: U.S. Joint Chiefs of Staff/Dominique A. Pineiro
UTRIKES

Två toppgeneraler träffas i Helsingfors

PappersupplaganNya Tider v. 25

Rysslands och USA:s generalstabschefer träffades diskret i Helsingfors för att diskutera Syrien. Nya Tider kan avslöja varför toppmötet var så underrapporterat och skedde i just Helsingfors liksom läckta detaljer från det. Återigen är det ”Israels säkerhet” som står i centrum för diskussioner om Syrien, vars regering alltid får se landets framtid avhandlas av alla andra än syrierna själva. Israel oroar sig för en kommande stor syrisk regeringsoffensiv som riskerar att eliminera islamistiska terrorgrupper som står med ryggen mot de israeliska ställningarna på de ockuperade Golanhöjderna. Våra källor förklarar också islossningen mellan USA och Nordkorea utifrån en för många helt okänd infallsvinkel.

Publicerad: 21 juni, 2018, 18:06

  • Svenska

Läs även

Fredagen den 8 juni träffades de amerikanska och ryska generalstabscheferna Joseph Dunford och Valerij Gerasimov, vilka ledde varsin militärdelegation till Helsingfors. Den finska militären, som inte deltog på mötet, meddelade att mötet ”ordnas på initiativ av båda länderna” och att ”aktuella problem mellan länderna” skulle diskuteras.

Denna typ av möten brukar hållas mellan de två kärnvapenmakterna ungefär en gång per år, detta tämligen oaktat hur den politiska och diplomatiska situationen ser ut. I ansträngda tider har de inblandade därför flera skäl att vilja se att dessa toppmöten sker utanför medieljuset. Detta gäller då inte minst anti-ryska krafter i USA och stora delar av västmedia som inför allmänheten i väst vill upprätthålla en bild av allvarliga spänningar och överhängande militärt hot från Ryssland.

Intetsägande som säger mycket

Västmedia utanför Finland rapporterade därför inte alls eller knapphändigt om mötet och då mest att det skulle äga rum, men nästan inget efteråt. Det beror delvis på att ingen presskommuniké utfärdades efter mötet. Pentagon gick dock senare ut med ett pressmeddelande från generalstabschefen Dunford där det gick att läsa:

De två militärledarna diskuterade hur sammanstötningar mellan [den USA-stödda] koalitionens och ryska operationer i Syrien kan undvikas och utbytte synpunkter gällande USA:s och Rysslands rådande militära relation och den nuvarande internationella säkerhetssituationen i Europa och andra viktiga regioner [läs: Ukraina].

De amerikanska och ryska militärerna har vidtagit åtgärder för att förbättra uppdragssäkerheten och strategisk stabilitet. Båda ledarna inser vikten av att upprätthålla regelbunden kommunikation för att undvika felbedömningar och för att främja öppenhet och avspänning i områden där våra militärer arbetar nära varandra.

Enligt tidigare praxis har båda generalerna kommit överens om att hålla detaljerna i sina samtal privata.

Uttalandet bär i all sin formella detaljlösa utformning samma information i, som mellan raderna, där den tydligaste och viktigaste är att USA:s främsta kommunicerade fokus från mötet handlar om att undvika direkt konfrontation med rysk militär i Syrien.

Våra amerikanska källor med insyn i det politiska spelets Washington menar att det ligger i linje med deras ti­digare påpekanden om att den amerikanska närvaron i Syrien mest handlar om ”Israels sä­kerhet”, som de uttrycker det och samtidigt hävdar att Washington är politiskt tvingat till av olika skäl.

Trump-administrationen är dock ovillig att fortsatt betala för denna militära närvaro och än mer så att hamna i militär konfrontation med Ryssland.

Fredsförhandlingar saboteras

Välinformerad israelisk media rapporterade efter mötet att Syrien i allmänhet och situationen i de så kallade de-eskaleringszonerna längs den syriska gränsen med Jordanien och Israel i synnerhet samt den militära situationen i Ukraina var det som avhandlades på mötet.

Får man tro israelisk media så var återigen Israels säkerhet och krav i fokus för USA:s militära representanter, snarare än rent amerikanska intressen. Tel Aviv säger sig vara oroliga för två kommande regeringsoffen­siver i sydvästra Syrien, varav den ena nära de av Israel ockuperade Golan­höjderna.

De många sammandragna markförbanden för dessa operationer avvaktar sedan en tid anfalls­order, vilken kommer först om och när de pågående förhandlingarna med rebellerna om en fredlig lösning kollapsar. Flera grupper vill kapitulera, men Israel och USA ligger – precis som tidigare – på dem hårt att inte göra det. Syriens president Bashar Assad bekräftade personligen detta i en intervju med den iranska arabiskspråkiga nyhetskanalen al-Alam den 13 juni.

– Hitintills finns det inga konkreta resultat av den enkla anledningen som är israelisk och amerikansk inblandning; för de sätter press på terroristerna i det området i syfte att förhindra att en kompromiss eller fredlig lösning nås. Så är situationen nu, förklarade Assad.

MYCKET SPÄNT LÄGE råder i sydvästra Syrien nära gränsen till de av Israel ockuperade Golanhöjderna. Syriska förstärkningar (bilden) har i flera veckor strömmat in från elitförband som 4:e pansardivisionen, som leds av president Assads bror Maher, och Tigerstyrkan, som leds av den i Syrien levande legenden Suheil Hassan. Ett okänt antal Pansir-S1, avancerade rysktillverkade luftförsvarssystem bemannade av syriska luftvärnssoldater, har också förts fram för att skydda mot eventuella israeliska flygattacker. På plats finns också flera andra SAA-förband och miliser som till exempel Hizbollah. Alla väntar på anfallsorder från Damaskus, vilka avvaktar klartecken från Moskva som i sin tur förhandlar med Washington. På andra sidan gränsen mobiliserar Israel, som den 10 juni kallade in tusentals reservister för en på Golanhöjderna oplanerad ”övning” som saknar slutdatum. Stillbild: YouTube @R&U Videos

 

Israel visar på olika sätt att de är bekymrade över de kommande storoffensiverna, trots att de kommer att rikta sig mot terrorgrupper som al-Qaida och Islamiska staten (IS), som på några platser bokstavligen står med ryggen mot gränsen vid Golanhöjderna. Att dessa terroristers närvaro ett stenkast bort från israeliska ställningar inte oroar Tel Aviv ses av många som mycket talande.

Nya Tider har tidigare rapporterat, flera gånger som första nyhetstidning i Sverige, om den omfattande israeliska hjälpen till rebell- och terrorgrupper i Syrien. Denna har bevittnats av både FN:s observatörer, vittnen som både Israel och rebellerna velat få bort, och civila boende i gränsområdet. Inte minst handlar det om upprörda israeliska medborgare, som vid några tillfällen även angripit sjuktransporterna med skadade jihadister på israeliskt territorium (NyT v.27/2015).

Den israeliska hjälpen har skett i form av allt från vapenleveranser och sjukvård inne i Israel av bland andra al-Qaida-terrorister till rent militärt understöd i form av underrättelseinformation till rebel­lerna och bombning av syriska regeringsstyrkor. Det sistnämnda har flera gånger skett i samband med rebelloffensiver eller när de varit hårt ansatta av syriska armén (SAA). Oftast har ”syrisk granatbeskjutning över gränsen” använts som förevänd­ning, trots att det är rebellerna som avfyrar dem (NyT v.18/2017).

Israel vill få bort terrorbekämpare

Israelisk media som anses stå den israeliska underrättelsetjänsten nära uppger också att general Dunford under mötet visat sin ryske kollega underrättelser han fått från israelerna som visar att en del av de syriska regeringsstyr­korna som dragits samman för offensiven utgörs av shiitiska frivil­liga från bland annat Afghanistan, vilka står under iranskt befäl.

Det är dessa frivilligförband som Tel Aviv brukar kalla ”iranska trupper” för att få en förevändning att angripa dem och syriska mål. Tel Aviv menar att dessa enheter ”gömmer sig i syriska uniformer” och egentligen har som mål att på Teherans order angripa Israel.

Våra militärkällor förklarar att åratal av svåra förluster för och utmattning av SAA har tvingat Damaskus att förlita sig på olika miliser för att ha tillgång till nödvändigt med manskap.

Det kan vara allt från inhemska miliser av olika slag, som till exempel palestinska Liwa al-Quds eller Syriska socialnationalistiska partiets (SSNP) väpnade gren, till den kraftfulla libanesiska shiamilisen Hizbollah eller andra utländska shiamiliser som afghanska Liwa Abu al-Fadl al-Abbas.

Den sistnämnda är för närvarande stationerad i Quneitra, inte långt från israeliska arméns positioner på de ockuperade Golanhöjderna. Den är en av de shiamiliser som Tel Aviv utpekar som ”iranska trupper” och anklagar för att ”förklä sig” till syriska soldater.

Dessa blandade miliser ingår direkt eller indirekt i de syriska regeringsstyrkornas befälsstruktur och delar ofta utrustning och baser med SAA. De utländska shiamiliserna har iranska officerare knutna till sig, ibland som förbandschefer, men det är inte samma sak som att det finns ”iranska baser och trupper” i Syrien, som Israel och också ofta västmedia påstår.

Det kan här vara värt att känna till att uppgifterna om ”förklädda iranska soldater” dök upp i israelisk media den 31 maj, bara några få timmar innan Israels försvarsminister Avigdor Lieberman skulle träffa sin ryske motpart Sergej Shoigu i Moskva, vilket avslöjar vad som var en av stöttestenarna på det mötet. Den 8 juni var det amerikanernas tur att ta upp samma sak i Helsingfors.

Enligt de israeliska källorna avslutades mötet utan att de två generalerna nådde enighet om den militära situationen i Syrien, särskilt då inte gällande gränsområdena mot Israel och Jordanien.

SYRIENS PRESIDENT Bashar Assad (t.h.) får leva med att inte bara tvingas se sitt land ödeläggas av över sju års krig mot väst­stödda terrorister och sabotage mot alla försök att förkorta kriget, utan också att USA och Ryssland diskuterar Syriens framtid över hans huvud. Under en intervju med iranska nyhetskanalen al-Alam fick Assad frågan om USA kommer att dra tillbaka sina styrkor vid al-Tanf som effektivt blockerar motorvägen mellan huvudstäderna Bagdad och Damaskus.
– Amerikanerna säger att de är redo, men alla vet att amerikanerna historiskt är professionella lögnare i politik. Så varför ska vi tro på dem? undrade Assad, som menade att syrierna får vänta och se. Frågan och svaret ska ses i ljuset av att Syriens utrikesminister Walid Muallem under ett pressmeddelande i början av juni uppgav att Syrien inte kommer godkänna något avtal gällande södra Syrien innan de amerikanska styrkorna drar sig tillbaka från sin bas i al-Tanf. Stillbild: Al-Alam

Finska agenter

De två generalstabscheferna hade också separata möten med den finske presidenten Sauli Niinistö och finsk militär. Det spekuleras nu i att den finske presidenten kommer att fungera som medlare mellan Washington och Moskva i frågor som rör Iran och Syrien. Finsk media förklarade att mötet skedde i just Helsingfors av ”praktiska skäl” och för att ”staden har gott rykte om sig som mötesarrangör”.

Nya Tiders källor kan dock avslöja att det egentliga skälet inte är den finske presidentens eventuella medlarroll eller Helsingfors förträfflighet som mötesstad, utan återigen är det israeliska behov och vilja att konfrontera Iran som det i förlängningen bottnar i. Det förhåller sig nämligen så att många av de experter som arbetar för Internationella atomenergiorganet (IAEA) är finländare och tillika underrättelseagenter enligt våra källor.

Helsingfors är också hemort för kärnfysikern Olli Heinonen, som är tidigare biträdande generaldirektör för IAEA. Heinonen anses vara en av de främsta experterna på Irans kärnenergiprogram. Detta då han tidigare varit ansvarig för FN:s inspektioner av Irans kärnenergirelaterade anläggningar.

Från den tiden har Heinonen, enligt våra källor, också synnerligen goda kontakter i både amerikanska och israeliska underrättelsekretsar.

IAEA är det FN-organ som övervakar Irans kärnenergiprogram i enlighet med kärnavtalet (JCPOA) som 2015 ingicks mellan Iran och de fem permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd (Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA) samt Tyskland och EU.

USA bröt trots världens fördömanden ingånget avtal genom att inte bara dra sig ur detsamma den 8 maj, utan också kort därpå införa nya egna sanktioner mot Iran (se NyT v.21/2018).

28 000 man ”snubbeltråd”

Våra amerikanska källor förklarar att mycket av det som pågår i världen just nu och som vid en första anblick kan ses som orelaterat med varandra egentligen handlar om Iran, som Israel och USA med sina gulfallierade redan inlett en bred och i stora delar dold offensiv mot.

Det handlar om allt från militära interventioner i länder som Syrien och Jemen till att på olika sätt undergräva Iran politiskt och ekonomiskt. Ett exempel är det unika mötet den 12 juni mellan USA:s president Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-un.

STATSCHEFERNA Donald Trump och Kim Jong-un träffades i Singapore den 12 juni i ett lika historiskt som medialt välbevakat möte. Kontrasterna mot det i media knappt alls rapporterade militära toppmötet mellan kärnvapenmakterna USA och Ryssland i Helsingfors kunde inte vara större.
– Nordkorea är inte längre ett kärnvapenhot, sade Trump efter mötet. För USA har det aldrig varit det, menar våra källor, som samtidigt hävdar att den amerikanska drivkraften bakom mötet hade mer med ”Israels säkerhet” att göra än vilja att få fred på Koreahalvön. Stillbild: CBS News

 

Våra källor förklarar att det ligger i USA:s intresse att behålla status quo, som säkerställer bland annat amerikansk militär närvaro på Koreahalvön och därmed svepskäl att utplacera antirobotsystem som försvagar Kina och Rysslands nukleära avskräckningsförmåga samt ger mycket omfattande och lönsam vapenexport till Sydkorea och Japan, så länge dessa oroar sig för ett angrepp från Nordkorea.

De förklarar att kärnvapenhotet från Nordkorea i verkligheten inte oroar Washington, då det egentligen bara hotar grannländerna så länge Kina och Ryssland hålls utanför.

Skulle Japan och Sydkorea drabbas av en nordkoreansk attack är det två stora exportkonkurrenter som kraftigt kommer att försvagas till förmån för USA, som med egna kärnvapen och lätthet kan utplåna hotet mot sig själva. De drygt 28 000 amerikan­ska soldaterna i Sydkorea beskrivs av våra källor, trots sin numerär, som i sammanhanget militärt obetydliga. De funge­rar istället som en ”snubbeltråd”, det vill säga angrips de direkt eller indirekt av Nordko­rea ger det USA casus belli, skäl till massiv vedergällning. USA har som jämförelse runt 50 000 soldater i Japan.

Det som driver Trump-administrationen enligt våra källor, precis som med ambassadflytten till Jerusalem (se NyT v.21/2018), är inte amerikanska intressen utan krav från Israel och deras mäktiga lobby i USA. Israel tror på delvis goda grunder att Nordkorea och Iran länge i hemlighet samarbetat gällande utveckling av ballistiska robotar och kärnvapen.

Faktum är att i det av långvariga sanktioner hårt ansatta och utfattiga Nordkorea är allt till salu och Iran har genom återupptagen olje­export, trots andra sanktioner, kapital som är hett eftertraktad i Pyongyang. Våra källor menar att Washingtons krav på avveckling av nordkoreanska kärnvapen egentligen handlar om ”Israels säkerhet” och bara är ytterligare ett sätt att försöka stoppa Irans verkliga eller inbillade utveckling mot ett framtida kärnvapen eller vad Tel Aviv också fruktar, ett köp av färdiga nordkoreanska kärn­vapen.

En avveckling av Nord­koreas påstådda kärnvapenarsenal och förmåga till att tillverka fler är i sig ingen garanti för Israel, som enligt våra källor därför vill att USA ordnar nödvändig ekonomisk kompensation, som kan ta sig många olika former, i syfte att få Nordkorea att avveckla utan att lockas av att sälja färdiga vapenkomponenter eller kunskap.
Trump-administrationen måste därför noga avväga användningen av morot och piska gentemot Pyong­yang framöver.

Christer Ericsson

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

”Fred, frihet, ingen diktatur”! – tusentals frihetsdemonstranter trotsade myndigheternas samlingsförbud

UTRIKESSöndagen den 1 augusti hölls spontana demonstrationer på olika platser i Berlin där man än en gång protesterade mot den tyska regeringens frihetsinskränkande coronarestriktioner. Demonstrationstågen var utspridda, framför allt i Berlins västra och centrala delar, och blev stundtals våldsamma då polisen använde hårda metoder för att försöka skingra frihetsdemonstranterna.

Ecuador drar tillbaka Julian Assanges medborgarskap

YTTRANDEFRIHETEcuador har dragit tillbaka Wikileaksgrundaren Julian Assanges medborgarskap, som han fick år 2018. Assanges advokat Carlos Poveda, själv från Ecuador, är besviken och menar att beslutet fattats på ett felaktigt sätt och att Assange själv inte fick komma till tals.

Nederländernas parlament: Premiärminister Mark Rutte ertappas med grov lögn… inför rullande kamera

NEDERLÄNDERNAUnder en frågestund ställs Nederländernas statschef, som tvingat befolkningen till hårda covid-restriktioner, mot väggen av den nationalistiske parlamentarikern Gideon van Meijeren (FvD). Den amerikanska konservativa nyhetssidan Breitbart beskriver i en opinionstext honom som en ”hjältepolitiker” som ”skoningslöst förgör” den nederländske premiärministern. Therry Baudet, partiledaren för FvD, presenterade videon från händelsen med orden ”TITTA! Gideon van Meijeren avslöjar LÖGNAREN Rutte”. Premiärministern, som går under öknamnet ”Teflon-Mark”, förnekar under utfrågningen att han har någon kännedom om globalist­handboken COVID-19: The Great Reset. Detta trots att han är en flitig besökare i globalistsammanhang. Rutte skänker också miljarder av folkets skatte­pengar till den nu mest aktuella delen av globalist­agendan, att få hela världens befolkning injicerad.

Vancouvers flygplats, Rachel Marsden. Foto: Skytrax, privat

Inresande till Kanada tvingas i karantänläger – även om de är immuna

Den som kommer till Kanada ovaccinerad tvingas till en karantänanläggning på egen bekostnad. Detta även om man tidigare varit sjuk i Covid-19 och kan uppvisa att man är immun. Detta hände kolumnisten Rachel Marsden, som tvingades ta första flyget till Europa igen.

Snöplig sorti för biologisk man i kvinnlig OS-tävling

UTRIKESDet blev ett totalt misslyckande för Laurel Hubbard, en manlig tyngdlyftare som tilläts tävla i kvinnlig tyngdlyftning i OS. Men tre misslyckade lyftförsök fick honom dock utslagen ur tävlingen i +87-kiloklassen i tyngdlyftning för kvinnor. Inget hindrar heller andra män från att tävla mot kvinnor – det är upp till de enskilda länderna att bestämma vem man skickar till OS meddelar den internationella olympiska kommittén, IOK.

Islam i Ryssland: Tusen omväxlande år med blodig terror och fredlig renässans

UTRIKESI Europa oroar sig många för islamisering. Vårt grannland Ryssland har en lång historia med olika riktningar inom islam, en historia som paradoxalt nog både varit blodigare och lugnare än den europeiska historien med muslimer. Kan vi lära något av ryssarnas erfarenheter?

Gates Foundations-anställda vill byta jobb

UTRIKESMelinda French Gates talade onsdagen den 28 juli med de anställda på Bill & Melinda Gates Foundation för första gången sedan hon och Bill Gates meddelade sin skilsmässa, eftersom den filantropiska organisationen med 65 miljarder dollar i kassan alltmer ställs inför interna frågor om sin framtid och uppdrag. Parets separation efter 27 års äktenskap och pressrubriker med anklagelser om oegentligheter från Bill Gates sida har orsakat uppenbar oro i organisationens led, enligt tre nuvarande anställda, som talat med nyhetssiten Business Insider på villkor av anonymitet.

”Välkomna, nykomlingar!”

UTRIKESProfessor Alexander Dugin, filosof och geopolitisk expert från Ryssland, ser världen förändras: den gamla liberalismen ersätts av en ny, aggressiv, globalistisk mutation.

Gå till arkivet

Send this to a friend