Ungerska utrikesredaktören: Varför vi skyddar vår gräns

Den 2 oktober kommer Ungern att hålla en folkomröstning om huruvida landet ska underkasta sig EU:s kvotsystem för omplacering av migranter. Ungern har kritiserats för vissa åtgärder, men det är uppenbart att det är upp till medlemsländerna att hantera migrantkrisen, menar Mariann Őry, utrikesredaktör för dagstidningen Magyar Hírlap, som här ger sin syn på frågan.

Frågan som ungrarna måste besvara i den så kallade ”kvotfolkomröstningen” i oktober lyder:
”Vill du ge den Europeiska Unionen mandat att placera icke-ungerska medborgare i Ungern utan godkännande av det ungerska parlamentet?”.

mariann-ory-zoltan-kocsismagyar-hirlap_250x375
Mariann Őry leder utrikesredaktionen på den ungerska konservativa dagstidningen Magyar Hírlap. Hon har examen i skandinaviska studier och journalistik. Huvudsakliga forskningsämnen har varit EU-institutionerna, politik i Central- och Östeuropa, Österrike, EU-kritik och framväxten av invandringskritiska partier. Foto: Zoltán Kocsis/Magyar Hírlap

Om vi bortser från alla diskussioner kring folkomröstningen i Ungern, berör frågan ett mycket viktigt ämne för europeiska medborgare. Förra året tvingades ett antal nationer konstatera att de befann sig längs något som kal­las för Västra balkanrutten, vare sig de ville det eller ej. Vid vägens slut finns Tyskland och Sverige, länder med liberal eller, som de själva formulerar det, generös invandringspolitik, vilket gör att länderna längs rutten har hamnat i den beklagliga situationen att behöva betala för beslut de inte själva har fattat. I stället för att helt enkelt låta migranterna passera genom sitt territorium, beslöt den ungerska regeringen att inta rollen som Europas bastion.

Ungern har varit EU:s problembarn sedan 2010-2011, när den nyvalda högerregeringen godkände en ny konstitution och ett stort antal legala reformer som kom att ge premiärminister Viktor Orbán stämpeln ”kontroversiell”. Då kritiserades Ungern för att inte respektera EU:s regler, och frågan om medielagen dyker fortfarande upp då och då i internationell press, trots att vi kan konstatera att, efter oändliga förhandlingar med EU och Venedigkommissionen, det troligen inte finns något annat medlemsland vars lagar har granskats så intensivt.

Något ironiskt blev Ungern förra året måltavla för kritik när landet respekterade EU:s regler i enlighet med Schengen-samarbetet, samtidigt som andra beslöt att nonchalera dem. Länderna längs Balkanrutten blev de första som fick uppleva migrationskrisens baksida, medan Österrike, Tyskland och Sverige förblev naiva under en längre tid.

Fallet Ungern skapade stor misstro bland många européer, som frågade sig varför de europeiska institutionerna och västeuropeiska regeringar häftigt kritiserade Ungern för att landet följde reglerna, medan de som bryter mot dem är oförmögna att göra någonting för att hantera krisen och migrantströmmen fortsätter. Ungerska ministrar har på senare tid påpekat flera gånger att alla beslut som i någon mån bromsade inflödet av migranter fattades på nationell nivå av medlemsstater, inte av de europeiska institutionerna.

EU som organisation visade sig oförmögen att ta avgörande beslut inom rimliga tidsramar. I stället för att agera, grävde Europarådet, i egenskap av en gemenskap för medlemsstaterna, ned sig i oändliga toppmöten och nöjde sig med skenåtgärder, som till exempel ”färdplaner”. Alla uppvisade engagemang och sedan hände ingenting. Under tiden fick EU-kommissionen, tillsammans med Merkel och Hollande, idén om frivilliga och tvingande omplaceringskvoter. Ingen av dessa metoder fungerar, men de tycker fortfarande att det är en bra idé.

Det informella mötet i Bratislava följde traditionen med färdplaner och åtaganden. Vise­grád-länderna [mellanstatlig organisation i Centraleuropa med Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern] utfärdade ett gemensamt uttalande där de klargjorde att omplacering för dem endast var godtagbart om det är frivilligt och att varje medlemsland skulle hjälpa till efter sin erfarenhet och förmåga. Planen är bra, men ingen plan är meningsfull förrän det sker ett avgörande skifte i den europeiska migrationspolitiken. I Bratislava påpekade premiärminister Viktor Orbán att ”det kommer att finnas en dragningskraft för migration så länge som Tyskland inte sätter något tak för antalet migranter man släpper in, samtidigt som Schengen-avtalet fastställer att Grekland måste förhindra människor att ta sig in i Europa, vilket landet inte gör”.

”Tills dess”, fortsatte han, ”kan vi bara göra en sak; följa Schengen-reglerna och använda legala och fysiska medel för att gripa alla som försöker ta sig in illegalt”. Återigen är det medlemsländerna som får ansvaret för att hantera en kris som EU som helhet inte klarar av. Vi måste visa solidaritet gentemot varandra, men det betyder inte att blint acceptera varje dåligt beslut från EU och delta i initiativ som omplaceringsprojektet. Att omplacera migranter, som för övrigt inte vill placeras var som helst, utan i rika medlemsländer, innebär bara att man reglerar en kris i stället för att göra någon ansträngning att faktiskt lösa den. Ungern, Bulgarien och Makedonien, till exempel, visar solidaritet genom att skydda sina gränser, och även tyska politiker måste erkänna att detta är det enda skälet till att färre migranter nu når Tyskland, inte avtalet mellan EU och Turkiet.

Vad blir slutsatsen? Tiden för färdplaner och toppmöten är förbi. Vi behöver en total och grundläggande förändring av EU:s migrationspolitik, men endast ett fåtal länder verkar vara beredda att genomföra en sådan. Medan de flesta medborgare i väst- och nordeuropeiska länder vill se mycket striktare regler, är deras regeringar förblindade av politisk korrekthet. Klyftan mellan folket och eliterna är så djup att dessa ledare oundvikligen gräver sina egna politiska gravar.

Folken i Väst- och Nordeuropa bör behålla sitt sunda förnuft. Sedan när måste vi godta att miljoner människor kan röra sig genom våra länder utan någon kontroll? Människor, vars identitet och motiv vi inte känner till? Varför accepterar österrikare, tyskar och svenskar att deras gator är fulla av ekonomiska migranter som inte har någon som helst möjlighet till asyl och som begår brott?

Centraleuropa håller på att bli den sista bastionen för sunt förnuft i Europa. Vi kan dock inte göra detta själva, eller hur? Ni, där uppe i norr, borde förbli den stolta och rika nation som vi trodde att ni är, inte ett åtlöje. Gott mit uns, Sverige.

Översättning: Tobias Svensson

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

En svensk sömngångare?

En svensk sömngångare?

🟠 KRÖNIKA Hans Blix var en svensk toppdiplomat. Nu fyller han snart 94, det är klart att han blir firad. Och det är gott så. Men det är oundvikligt att det i det sammanhanget också blir fråga om mannens karriär. Och vad var det egentligen för en bana? Det är något underligt med Blix karriär och med hans egen bedömning av den. Och jag tror jag har aning om varför det är det.

Läs även:

En svensk sömngångare?

En svensk sömngångare?

🟠 KRÖNIKA Hans Blix var en svensk toppdiplomat. Nu fyller han snart 94, det är klart att han blir firad. Och det är gott så. Men det är oundvikligt att det i det sammanhanget också blir fråga om mannens karriär. Och vad var det egentligen för en bana? Det är något underligt med Blix karriär och med hans egen bedömning av den. Och jag tror jag har aning om varför det är det.

Tänk om vi har fel!

Tänk om vi har fel!

🟠 Vänsterliberaler vill inte tala med svenska oppositionella. Själva brukar de rättfärdiga det med att det skulle legitimera en ”hatisk”/”odemokratisk” ståndpunkt, enligt extremvänsterns paroll ”ingen plattform åt fascisterna”. Oppositionella menar i stället att vänsterliberalerna inte vågar delta i en ärlig debatt eftersom de vet att de har fel. Professor Karl-Olov Arnstberg försöker i veckans debattartikel att se saker från politiskt korrekt synvinkel.

Svensk polis får ligga som de bäddat

🟠 Jag har flera gånger bevistat partiet Stram Kurs Sveriges valmöten i Sverige och därmed kunnat följa begivenheterna på nära håll. Låt mig först slå fast som en självklarhet: Ingen förtjänar att som de 26 svenska poliserna bli skadade i tjänst när de utför sitt jobb med att upprätthålla allmän ordning i en demokrati. När detta sagts så är det dessvärre nödvändigt att inta en kritisk hållning vid granskningen av svensk polis.

Samhällets vansinne och behovet av motstånd

🟠 Vi lever i en mörk tid. Massinvandringen hotar att inom några korta årtionden göra svenskarna och andra europeiska folkslag till en minoritet i sina egna hemländer. Med undantag för några länder i Östeuropa har våra regeringar bestämt sig för att byta ut sin egen befolkning – och dessa undantagsländer är under hård press från EU och andra länder att införa samma vansinniga politik även de.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Våren i svensk konst

🟠 Åmells konsthandel och galleri presenterar i årets vårutställning flera konstnärer med ett gemensamt tema, nämligen våren. Våren kan gestaltas som spröda vilda blommor eller storslagna landskap. Våren inväntas med spänd förväntan efter den mörka, trista årstiden, speciellt nu med alla dystra händelser och varningar om alla möjliga kommande katastrofer.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Två män och ett kylskåp

🟠 HISTORIA Människan har i alla tider strävat efter att förvara mat så att den inte förstörs. Olika metoder för detta har varit saltning, torkning och rökning. Mat kom även att förvaras kyld i källare och särskilda ishus. Till sist såg de första kylskåpen dagens ljus. Kylskåpet kom dock att utvecklas och förbättras av de två svenska uppfinnarna Baltzar von Platen och Carl Munters.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.