Skip to Content

PROFESSOR CHRISTIAN PERRONNE, 66, är en fransk läkare och professor som specialiserat sig på tropiska sjukdomar och framväxande infektionssjukdomar. Trots sin unika och omfattande kunskap och erfarenhet av smittsamma sjukdomar, vacciner och vaccinpolitik på både europeisk och nationell nivå i Frankrike, så censurerades han snabbt av systemmedia när han talade ut om att Covid-19-vaccinen var allt annat än ”säkra och effektiva”. Perronne smutskastades, och fick sparken från prestigefyllda positioner, men han vägrar låta sig tystas av de krafter som driver på de globala massinjektionerna. Stillbild: Europe 1
COVID-19

Vaccinerade personer är de som hotas av de nya covid-varianterna

PappersupplaganNya Tider v. 34

Den franske vaccinexperten Christian Perronne är den senaste i en lång rad toppforskare som slår larm om de så kal­la­de covid-vaccinen. Han säger rakt ut att de ”inte är riktiga vacciner” samt att ”det är ett stort misstag” och ”farligt att injicera dessa produkter”. Perronne, som varit rådgivare till franska regeringen och WHO, chockar sedan med att tillkännage att det är ”vaccinen” som skapar varianterna, som sedan används för att skrämma befolkningarna till sprutorna. Perronne förklarar att de covid-utbrott vi sett i Indien med de facto stor dödlighet är ett resultat av covid-vaccinen. Därför menar vaccinexperten att tvärtemot etablissemangets narrativ så är det de vaccinerade som ”är farliga för andra”.

Publicerad: 25 augusti, 2021, 15:20

  • Svenska

Läs även

Etablissemanget och dess media har under året målat upp ett stort hot från Delta-varianten, som redan givit upphov till förnyade nedstängningar världen över, och varnar för att det kommer bli än värre i höst och vinter. De hävdar att vaccinfria inte bara riskerar att drabbas hårdare av nya varianter än de som injicerats med de nödtillståndsgivna covid-vaccinen, utan att de som förlitar sig på sitt immunförsvar också utgör en fara för dem som vaccinerats.

Ovaccinerade som hotar vaccinerade är en paradox som många finner märklig och som saknar exempel i historien, då själva betydelsen och funktionen av ett vaccin är att just skydda mot smitta. Eller som ordet vaccin beskrivs i Svenska Akademiens ordlista: ”preparat som tillförs kroppen för immunisering”. Även om vi betänker det officiella narrativet, att vaccinen kan minska risken för både smitta och allvarlig sjukdom, så menar många att det är ohållbart att utmåla vaccinfria som en risk.

Även de hårt kritiserade vaccin-passen, som resulterat i några av de största protestdemonstrationerna Europa skådat i modern tid, motiveras också i mycket med att vaccinfria påstås utgöra en risk, inte bara för sig själva, utan för den vaccinerade omgivningen. Nu kommer dock en känd fransk infektions­läkare och vaccinexpert med mång­årig erfarenhet inom området ut och varnar för raka motsatsen – att det är de vaccinerade som både löper störst risk själva och dessutom även utgör en fara för omgivningen.

PROFESSOR LUC MONTAGNIER, 89, är en framstående fransk forskare vid Institut Pasteur som vann 2008 års Nobelpris i medicin. Han beskriver massvaccinationsprogrammet som ”ett oacceptabelt misstag” som kommer att omskrivas ”i historieböckerna”. Den välrenommerade virologen varnade även för att vaccinationerna kommer att leda till potentiellt dödliga cytokinstormar. Stillbild: Hold-Up Media

Den som kommer med denna varning är ingen mindre än professor Christian Perronne, som är den tidigare ordföranden för den franska specialkommittén för smittsamma sjukdomar vid Haut Conseil de la santé publique (HCSP), Högsta rådet för folkhälsa.

Nya Tiders kontakter, varav två franska, beskriver samstämmigt Perronne som inte bara tillhörande det franska toppskiktet på området, utan också som en internationell auktoritet. Det sätter honom i paritet med andra stora franska namn som infektionsläkaren Didier Raoult, chef för forskningsinstitutet IHU – Mediterranée Infection, den ledande mRNA-experten Alexandra Henrion-Caude, som är forskningschef vid Franska hälso- och sjukvårdsinstitutet Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), samt den ledande virologen och tillika Nobelpristagaren Luc Montagnier. Våra källor förklarar också varför vi inte ser dessa franska och internationella toppforskare i systemmedier – de kritiserar nämligen alla covid-­åtgärderna, ifrågasätter det officiella narrativet och varnar kraftfullt för de så kal­la­de covid-vaccinen.

”Det är ett stort misstag”

Intervjun med professor Christian Perronne gjordes av brittiska UK Column News, en välrenommerad alternativ online-kanal, och publicerades den 13 augusti på videotjänsten Rumble som inte censureras som till exempel Youtube. Professor Perronne får inledningsvis frågan om han är en ”anti-vaxxer”, motståndare till vaccin, något systemmedia anklagar alla för som ser och påpekar riskerna med covid-injektionerna.

– Jag är inte anti-vaccin, eftersom jag utformade Frankrikes vaccinationspolitik under många år. Men problemet är att de produkter de kal­lar ”vacciner” mot covid-19 inte är riktiga vacciner. Det är vad jag ser som problemet, förklarar Perronne något indignerat. Han ombeds då utveckla vad injektionerna egentligen är om de inte är vaccin.

– Kanske genetiska modifierare; jag vet inte exakt rätt term utifrån en vetenskaplig synvinkel. Men när du injicerar mRNA [budbärar-RNA] för att producera en stor mängd spikprotein, ett fragment av SARS-CoV-2-viruset, kan du inte styra processen. Och problemet är att i mänskliga celler vet vi att RNA kan gå tillbaka till DNA, varnar professorn.

Han förklarar sedan mer i detalj och sammanfattar med att säga att det är ”farligt att injicera dessa produkter” och att ”det är ett stort misstag” att fortsätta med massvaccinationerna. Flera experter, och då även inifrån vaccinforskningen som till exempel den kanadensiske immunologen och vaccinforskaren Byram Bridle, har varnat för att spikproteinen är mycket giftiga. Bridle sade också som Perronne, att vaccinforskarna (vilket inkluderar Bridle själv) ”gjorde ett stort misstag” som de ”inte insåg … tills nu” (se NyT v.23/2021).

Covid-vaccinen ”är värdelösa”

Perronne får sedan frågan varför han tror det påstås finnas en pandemi, varför allt sker som det gör och då inte minst varför massvaccinationerna på olika sätt påtvingas världens befolkning.

– Jag tror att du bör ställa den här frågan till politikerna, för det har aldrig hänt att en stat eller politiker rekommenderar systematiska vaccinationer av miljarder människor på planeten för en sjukdom vars dödlighet nu är 0,05 procent. Det är en mycket låg dödlighet! Och de gör alla rädda att det finns en ny så kal­lad ”deltavariant” som kommer från Indien, men i själva verket är alla dessa varianter mind­re och mindre virulenta, och vi vet nu att [med] de här så kal­la­de ”vaccinen”, i den befolkning som vaccineras, så är det i stort i dessa [injicerade] människor som varianterna uppstår, fastslår Perronne.

Han påtalar sedan att runt 90 procent av alla fall gäller mycket gamla människor och att det finns flera effektiva behandlingar, som också ”styrks i hundratals forskningsrapporter”. Vaccinexperten förklarar att covid-vaccinen ”är värdelösa, eftersom vi mycket väl kan kontrollera en epidemi” med redan existerande behandlingar.

Nya Tider har tidigare återgivit den välkända amerikanska kvinnoläkaren Christiane Northrup – en gång en av de mest omhuldade av etablissemanget – som under

Health & Freedom Conference 2021 i USA i april avslöjade att nödtillstånden som givits covid-vaccinen kräver att inga existerande och fungerande behandlingsmetoder får existera för att dessa tillstånd ska kunna ges (se NyT v.19/2021).

Covid-vaccinen bakom Delta och död i Indien

Professor Perronne berättar sedan något som chockat många gällande det covid-utbrott som med svarta rubriker i systemmedia påstods ha drabbat Indien med massdöd tidigare i år.

– I de indiska delstater där de förbjöd dessa [fungerande] antibiotika och antivirala behandlingar som biter på viruset och [där] de istället främjade ”vaccinet” och [läkemedlet] Remdesivir /…/ och eftersom Remdesivir var så giftigt och inte effektivt /…/ så i dessa områden i Indien där de använde ”vacciner” och Remdesivir kom epidemin tillbaka, med förnyad dödlighet, avslöjar Perronne.

Detta ligger helt i linje med den amerikanske läkaren Bryan Ardis som i juli avslöjade att den ökände amerikanske hälsoauktoriteten Anthony Fauci låg bakom riktlinjer om att använda just Remdesivir. Ardis hävdar att hans egen svärfar dog av behandlingen och han upptäckte som anhörig i samband med detta varför och chockades av att det kunde ske på ett amerikanskt sjukhus. Ardis beskrev hur Remdesivir stänger av njurarna så det som skulle bli urin och lämna kroppen istället stannar kvar. När det sedan ackumuleras i kroppen och når lungorna på den sängliggande patienten, så drunknar denne under mycket stor smärta och dödsångest långsamt i sin egen kroppsvätska.

”Svår covid”, betecknas det som i journalerna, trots att det enligt Ardis är framkal­lat av läkemedlet. Ardis har visat att det i Faucis påbjudna riktlinjer även ingick andra behandlingsmetoder som i slutänden enligt Ardis ledde till döden, bland annat dödliga morfindoser för att i slutskedet lindra plågorna som Remdesivir orsakat. Ardis beskriver det som närmast systematiserat mord och har sedan dess arbetat hårt för att upplysa allmänheten om den farliga behandlingen och stoppa den.

Vaccinerade ”är farliga för andra”

Perronne påminner sedan om att ”i alla länder med massiv injicering av dessa produkter, jag gillar inte termen ’vaccination’, ser vi att de får återkommande utbrott, med nya dödsfall”.

UK Column News journalist Mike Robinson undrar då, apropå det han just hört, om det existerar en pandemi, om det någonsin gjort det och om de ovaccinerade bör vara rädda för existerande och kommande ”varianter”, vilka systemmedia oavbrutet presenterar i inte sällan skrämmande termer. Perronne svarar resolut:

– Det är det precis omvända! Vaccinerade personer riskerar att få de nya varianterna. Gällande smittspridning så har det i flera länder nu visat sig att det är vaccinerade människor som borde sättas i karantän och isoleras från samhället. Ovaccinerade människor är inte farliga, men vaccinerade människor är farliga för andra. Det har bevisats i Israel nu, där jag är i kontakt med många läkare. De har stora problem i Israel nu: De allvarliga fallen på sjukhus är bland vaccinerade människor. Och även i Storbritannien, som också har ett större vaccinationsprogram, finns det problem.

Perronne avslöjar sedan att sjukhusen aldrig varit fulla på det sätt som systemmedia utmålade det:

– Men ”varianterna” är inte särskilt farliga. Alla ”varianter” sedan förra året är mindre och mindre virulenta. Det är alltid samma förlopp med smittsamma sjukdomar. På mitt sjukhus, i mars-april 2020, var hela byggnaden full av personer med Covid-19; femtio patienter. Men de så kal­la­de ”andra”, ”tredje”, ”fjärde vågen” var bara mycket små vågor, och sjukhusen inte längre fulla. Men i media sa de att alla sjukhus var fulla av patienter. Det är inte sant.

Pandemin är över, ”vaccinen” problemet

Professorn påminner sedan om ”den spanska varianten” och hur systemmedier hade skrämmande rubriker om hur ”Den spanska varianten kommer att döda hela Europa”, medan den i verkligheten knappt ens märktes och därför är det få idag som ens minns den. Perronne berättar vidare om utvecklingen av de olika så kal­la­de varianterna:

COVID-UTBROTT I KAMBODJA EFTER VACCINATIONERNA inleddes i februari i år. Kambodja är bara ett av otaliga länder och områden med liknande samband och kurvor. Professor Christian Perronne nämner Israel och Vietnam, men liknande har setts än tydligare på ställen med mindre befolkning – där alla kunnat vaccineras under en tämligen kort tid – som till exempel Seychellerna och Gibraltar. Källor & Diagram: worldometers.info, visualcapitalist.com

– Därefter kom ”den brittiska varianten”, och efter det ”den nyzeeländska varianten”, och ”den amerikanska varianten”, och ”den sydafrikanska varianten”, och så vidare. Allt det är bara medieankor. Det är inte vetenskapligt. ”Deltavarianten” är av mycket låg virulens, förklarar den franske infektionsläkaren. Virulens beskriver graden av hur väl en patogen, sjukdomsalstrande mikroorganism, kan framkal­la en sjukdom hos en värdcell, till exempel hos människor. Perronne fortsätter:

– Om du tittar på de officiella sjukdomstalen och döds­talen i Brasilien och Indien, som var de två sista länderna i världen med en aktiv över­föring av sjukdomen [Covid], går alla kurvor ner. Och nu är epidemin helt över i många länder över hela världen.

Perronne är upprörd över hur massvaccinationsprogrammet tillåts fortgå trots att detta nu är uppenbart.

– Men nu har du regeringar som tvingar sina medborgare att injiceras med dessa så kal­la­de ”vacciner” och i de länder där de gjorde det när epidemin [redan] var över, så kom epidemin tillbaka och dödsfallen började igen. I Vietnam hade de till exempel en fantastisk framgång, de hade bara några dussin dödsfall under mer än ett år, [epidemin] var slut, och då sa en av ministrarna:

”Vi måste vaccinera hela befolkningen!” Det är nu närmast obligatoriskt, och efter starten på denna vaccinationskampanj kom epidemin tillbaka och fall med dödlig utgång inträffade igen. Det är ett bevis på att dessa inokuleringar inte är ett vaccin, utan de underlättar återkomsten av sjukdomen och även av dödsfall.

Får vi tro den franska vaccinexperten, tidigare topprådgivare åt både den franska regeringen och Världshälsoorganisationen WHO, så är alltså den naturligt drivna delen av covid över i största delen av världen och det är covid-vaccinen som nu skapar nya varianter och infektionsutbrott.

Världskänd toppforskare står på sig trots repressalier

Professor Christian Perronne är en världskänd fransk infektionsläkare, vaccinexpert och tidigare ordförande för den franska specialkommittén för smittsamma sjukdomar vid Haut Conseil de la santé publique, HCSP (Högsta rådet för folkhälsa). Som expert inom både bakteriologi och virologi har han i decennier haft otaliga ledande positioner och arbetat med forskning inom allt från TBC till AIDS samt varit med och tagit fram vacciner för bland annat fågelinfluensan, H5N1.

Stillbild: covexit.com

Christian Perronne har flera gånger innehaft positioner där han på olika sätt utformat riktlinjer och regler för bland annat biomedicinsk forskning och vaccinationspolitiken i Frankrike. På nationell nivå har han varit ordförande för bland annat Le Collège des Universitaires des Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT), Federationen för infektionssjukdomar (FFI, som han även var med och grundade), Högsta rådet för allmänhetens hälsa (CSHP) och Nationella myndigheten för kontroll av läkemedel och hälsoprodukter (ANSM, tidigare AFSSAPS), vilka är de som utvärderar hälsoriskerna för läkemedel och är Frankrikes enda regulator för biomedicinsk forskning.

Fram till 2013 satt han även i det inflytelserika Vetenskapliga rådet tillhörande Franska forskningsinstitutet för mikrobiologi och infektionssjukdomar (IMMI/INSERM). Perronne var tack vare sina forskningsinsatser och ledande roll i Frankrike också ordförande i European Advisory Group, ett viktigt rådgivningsorgan till Världshälsoorganisationen (WHO).

Professor Perronne var fram till förra året avdelningschef för infektiösa och tropiska sjukdomar vid universitetssjukhuset Raymond Poincaré, som är knutet till universitetet Versailles-St Quentin utanför Paris. Han har haft positionen sedan 1994, men blev avskedad för att han redan i mars 2020, som en av de första toppforskarna i Frankrike, protesterade mot de drakoniska covid-restriktioner som Macron-administrationen då införde. Sedan dess har mängder av andra läkare och forskare på toppnivå, bland annat Nobelpristagaren professor Luc Montagnier, följt hans exempel.

Perronne fick sparken från universitetssjukhuset i oktober 2020 och förlorade även en del andra prestigefyllda positioner. Men han lät sig dock inte tystas av vare sig det eller etablissemangets hot och påhopp, utan i samma takt som restriktionerna förvärrats och krav på vaccinpass och till och med obligatoriska vaccinationer för bland annat vårdanställda införts, så har han tvärtom gjort mer för att försöka varna allmänheten. Nu senast för den risk vaccinerade utgör för vaccinfria och samhället i övrigt.

Christer Ericsson

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Passionerat om jämtska

KULTURJämtskan är ett av Sveriges genuina folkmål och vissa menar att det mer är ett eget språk än en dialekt. Det finns runt 30 000 talare och kanske dubbelt så många förstår jämtska. En svårighet för jämtskans bruk och bevarande har länge varit att det saknats ett enhetligt skriftspråk. År 1995 författade Akademien för jamska en vägledning för hur man ska skriva, men den som verkligen gått till botten med skriftspråket är Håkan Roos, fil. mag. i nordiska språk, som nyligen gett ut en bok i ämnet. Frågan är i hur god jord den faller hos de jämtsktalande.

Ökad elförbrukning, obalanser och risk för avveckling av kärnkraften trycker upp elpriset

ANALYSRegeringen har under det senaste året satsat hårt på ett antal olika projekt som går ut på att öka elektrifieringen av allt från transporter till tunga industriella processer. Samtidigt inleds en storskalig satsning på elektrifiering av både gods- och persontransporter på väg. Expansionen av energislukande datorhallar kräver också enorma mängder el. Bara dessa tre sektorer kräver tillsammans tillskott på el motsvarande cirka 70-80 procent av nuvarande elkonsumtion i Sverige fram till 2030. Samtidigt agerar regeringen för att snabbavveckla kärnkraften, cirka 30 procent av Sveriges elproduktion.

Australien ska utestänga ovaccinerade från ekonomin

AUSTRALIENAustralien planerar för att pandemin fortsätter i många år. ”Det kommer att komma olika direktiv om olika scheman för vilka doser man ska ta”, meddelade hälsovårdschefen Kerry Chant på ett pressmöte nyligen. I delstaterna byggs nya karantänanläggningar för tusentals människor, vissa blir inte klara förrän i mitten av nästa år. Samtidigt säger Victorias premiärminister Dan Andrews att man ska ”lock out” ovaccinerade från landets ekonomi.

20 gripna i protest mot nedstängningar och ”HBTQ +-propaganda” i Litauen

UTRIKESPolisen i Vilnius frihetsberövade 20 personer efter en demonstration med tusentals deltagare mot Covid-19-restriktioner och vad demonstranter kritiserade som ”HBTQ+-propaganda”.

Tyska socialdemokraterna mot seger i valet

UTRIKESI april verkade det som att det tyska miljöpartiet skulle bli störst, men sommaren gav Unionen ledarpositionen åter. Kort därpå vände den tyska opinionen fullständigt. SPD och Olaf Scholz blir under alla omständigheter valets vinnare den 26 september.

Snabb överblick över dagens spelbonusar

Mycket har hänt sedan staten öppnade upp den svenska spelmarknaden, numera finns det en bra bit över hundra spelsidor med svensk licens med. Ett stort utbud är alltid välkommet, men det är också svårare att hitta den där sajten som passar en allra bäst. Ett enkelt sätt att underlätta jakten är att kika in på informationssidan Casinobonusar.nu.

Nederländerna: Tiotusentals i rekordstor protest mot covid-tyranni och vaccinpass

NEDERLÄNDERNAUppemot hundratusen holländare samlades första söndagen i september för att protestera mot covid-diktatur, påtvingade injektioner och vaccinpass. Den flera kilometer långa protestmarschen leddes av pensionerade officerare och soldater, vilket både är starkt symboliskt och en viktig markering mot den alltmer impopulära Rutte-administrationen. Myndigheterna försökte förgäves få folk att stanna hemma och polisen smälte undan när folkmassorna blev dem övermäktiga. Demonstrationen hade en mycket bred uppslutning och partiledaren Thierry Baudet höll ett bejublat brandtal inför tusentals människor.

Drama under norsk rösträkning!

UTRIKESSegerstämning hos Arbeiderpartiet – men Senterpartiet vann valet. Trots tapp från 2017 firade man ordentligt hos Ap. Regeringspartiet H tappade mest stöd och V, KrF, MDG vägde fram och åter under spärrgränsen medan räkningen pågick.

Gå till arkivet

Send this to a friend