Stefan Torssell
Stefan Torssell

Valanalys: Bara sura miner

Valet bekräftar vad alla haft på känn. Det blir regeringsskifte, men ett regeringsskifte med bara sura miner. Ingen självklar regeringsmajoritet finns. Mellan partierna knöts kontakter redan på måndag förmiddag. Trots att Jimmie Åkesson kanske är den av alla partiledare som mest har utvecklat sin spelteoretiska förmåga, är han den ende som står utanför förhandlingarna.

Det lär finnas över 200 möjliga regeringskonstellationer. Men nu handlar det inte längre om spekulationer och sköna visioner. Nu gäller det maktpolitik. Den politiker som inte har det seendet absolut klart för sig kommer snart att vara ställd åt sidan. Moderaterna (M) gjorde ett uselt val och Fredrik Reinfeldt aviserade sin avgång redan på valnatten. Avgången var oväntad, men nödvändig. Avgången öppnar för nya lösningar på lång sikt.

Bakom regeringsförhandlarna finns LO, TCO och SACO, näringslivets organisationer och kärnkraftsindustrin. Även folkrörelsernas organisationer bevakar. Det handlar om makten över riket samt Sveriges relationer till andra länder och Sveriges anseende i världen. Den internationella finansmarknaden vaktar på avstånd som rovdjur i en bräcklig bur.

Om två veckor ska en ny regering tillträda. Nya talmän ska utses. Hela detta maktspel beror på en enda faktor och det är om Stefan Löfven kan samla 175 riksdagsledamöter som stödjer honom som statsminister. Under onsdagen beräknas det slutliga valresultatet vara klart. Då vet han hur han ska räkna.

Ur siffrornas dunkel träder då människor långsamt fram. I riksdagen ska 349 platser besättas. I landstingen och regionerna omkring 2 000 ledamöter och i de 290 kommunerna ytterligare 20 000 personer och därutöver 20 000 till för olika politiska uppdrag.

Men det är först när kungen och drottningen satt sig i riksdagens bänkar och den diplomatiska kåren sitter på läktarna som förändringarna kommer. Fram till dess har den gamla regimen styrt.

När Stefan Löfven ställer sig i riksdagens talarstol har han förhandlat klart och partitjänstemännen har skrivit ihop en regeringsförklaring. Den regeringsförklaringen läses upp i riksdagen innan någon minister ens har börjat sitt ämbete. Den nye statsministern berättar vad som ska gälla för de kommande fyra åren. Alla beslut är tagna vid sidan av den demokratiska processen. Hur besluten togs får väljarna aldrig veta.

Kommunerna får reda på vad som förväntas av dem. Kommunernas tjänstemän sitter snart med cirkulär från Svenska Kommuner och Landstings organisation. Någon månad senare sitter en kommunal tjänsteman och formulerar en skrivelse till kommunfullmäktige. Ledamöterna beslutar. En del ledamöter tror att de bestämmer.

Stefan Löfven, blivande statminiter. Men hur länge?
Stefan Löfven, blivande statsminister. Men hur länge? Foto: Nya Tider

Människor röstar på partier och inte personer. Alla gillar Löfven, men valet är ingen framgång för Socialdemokratin (S). Partiet har famlat i snart femton års tid och varken lyckats fånga nya väljare eller tankar.

Socialdemokratins stora lycka är att man nu äntligen kan bilda regering. Partiet har snart makten över 500 statliga myndigheter. Man kan ta hand om de sina såsom man alltid har gjort. Några tusen personer kommer att gå in i systemen på olika toppjobb. Mona Sahlin kanske också får ett jobb. Folkrörelserna kan dessutom få många efterlängtade miljoner i kulturbidrag, mångfaldsbidrag och jämställdhetsbidrag. Den osynliga maktapparatens alla trådar knyts samman. Olof Palme var fenomenal på att kunna styra Sverige på så vis. Vi får se om den nya socialdemokratiska partiledningen har samma skicklighet. Än så länge kan var och en tro som den vill. Politiken är ännu okänd.

Väljare granskar partier efter en måttstock om de duger att styra eller om de bara är missnöjespartier. Jag har noterat en gräns för riksdagspartierna vid 12 procent. När ett parti når det osynliga glastaket så studsar partiet tillbaka om väljarna upplever att partiet inte är regeringsdugligt. Vänstern (V) nådde glastaket under Gudrun Schyman i valet 1998 när partiet fick 12,0 procent. Nu fick partiet 5,7 procent. Miljöpartiet (MP) nådde sitt bästa valresultat någonsin i föregående val med 7,3 procent. I opinionsundersökningar har partiet legat kring 13 procent men partiets verklighetsfrämmande retorik har tydligen fått väljarna att överväga en gång till. Dessa två partier är hängpartier till S. De får säga ja eller nej och sedan ägna sig åt symbolfrågor. Enligt min tolkning har väljarna inte uppfattat vare sig MP eller V som kapabla att styra landet. Valresultatet var också en stor besvikelse för MP och V. Med tiden brukar den typen av partier utvecklas till att bli opportunistiska. Politiken håller inte ihop och man försöker vinna väljare med slogans och hippa förslag istället för en kompetent politik.

Sverigedemokraterna (SD) började sin uppgång i opinionen under våren 2012. I februari 2013 nådde partiet 12 procent och lyckades som enda parti sedan andra världskriget bryta igenom denna barriär och fick 12,9 procent i valet. För mig är det inte bara en siffra. Det är en sensation.

Jag har många invändningar mot SD, men det är en sådan kraftig signal till etablissemanget att alla borde lyssna. Den som besvarar ett sådant valresultat med retorik har inte förstått. På V:s valvaka visslade och skränade partimedlemmarna när Jimmie Åkesson syntes i TV-rutan. Så uppträder en tanklös mobb.

Det märkliga med SD är att partiet inte heller har en politik för att styra landet. Sätt en sverigedemokratisk riksdagsledamot som minister och departement skulle tvingas lägga ned efter en tid. Jag har själv suttit i sammanträden på departement där ledningen suttit famlande. Departementet finns inte kvar. Det kanske inte är SD som parti som är lösningen, men SD:s valframgång visar att väljarna sagt ifrån.

Studerar man valresultatet blir markeringarna till rikspolitikerna tydligare. Genomgående över hela landet har SD fått färre röster i kommunalvalet än i riksdagsvalet. I Hedemora fick SD 17,5 procent i riksdagsvalet, men endast 10,0 procent i kommunalvalet. I Norberg där Storbranden härjade i augusti fick SD 20,1 procent i riksdagen och 12 procent i kommunalvalet. I andra kommuner kanske skillnaden inte är lika stor, men den är mycket tydlig. Totalt fick SD cirka 780 000 röster i riksdagsvalet och i kommunalvalen någonstans kring 580 000 röster, kanske något lägre.

En statsminister avgår för en politik som har underkänts. En ny ska träda till med en politik som ännu ingen vet något om. De som kommer att bli ministrar vet ännu ingenting. När de överraskas av ett samtal från Stefan Löfven så vet de inte vilken politik som förväntas av dem. Det är en ytterst märklig situation. SD har fördubblat sitt valresultat fyra val i rad, men budskapet låtsas ingen höra. Det handlar om var makten ska finnas. Uteslut inte nyval.

 

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

🟠 UTRIKES Eva Kaili är tillbaka i Europaparlamentet. Några månader efter att ha åtalats och fängslats för sin inblandning i korruptionsskandalen ”QatarGate” tilläts den grekiska parlamentsledamoten, som fråntogs sin position som vice talman i parlamentet i december 2022, av det belgiska rättsväsendet att befrias från sin elektroniska fotboja och släpptes från husarresten. Hennes advokat har meddelat att hon tänker återvända till parlamentet för att utföra sina arbetsuppgifter i väntan på rättegången, i slutet av vilken ”hon tror att hon kommer att frikännas”, sade han.

Läs även:

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

🟠 DEBATT. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så lyder definitionen av demokrati enligt den tyngsta av Sveriges grundlagar, Regeringsformen. Om det förhåller sig på detta sätt, ja då är allt frid och fröjd. Vald regeringen har därefter till uppgift att omsätta folkets vilja till politiskt ställningstagande och praktisk handling för att folkstyret, demokratin, ska anses fylla sin grundläggande funktion. Utgick makten från folkets val av politik efter valet 2018 eller fick folk­styret stryka på foten till förmån för etablissemangets lösning som ingen röstat för? Den frågan ställer sig veckans debattör, Curt Linderholm.

Du döda nya värld

Du döda nya värld

🟠 DOKUMENTÄR. I en spektakulära dokumentären Died Suddenly kommer flera yrkesmänniskor till tals som hanterat det som framstår som dödliga biverkningar av vaccinen mot covid-19. Filmen, som nu utsätts för omfattande censur av it-jättarna, aktualiserar frågan om vad en dokumentär egentligen är.

EU tvingar Sverige att införa Natura 2000- områden som hindrar lantbruk och turism

EU tvingar Sverige att införa Natura 2000- områden som hindrar lantbruk och turism

🟠 Länsstyrelserna tvingas att ”strunta i sedvanliga hänsyn” till andra samhällsintressen. EU anser att Sverige inte har tagit sitt ansvar för att uppfylla fågeldirektivets krav på att skydda tillräckligt stora områden av fågelrika kuststräckor genom införande av så kal­la­de Natura 2000-områden. Ett Natura 2000-område är inte okontroversiellt, då det riskerar att lägga en våt filt över många mänskliga aktiviteter och kan stoppa viktiga exploateringar.

Katastrofsiffror för Norges regeringspartier

Katastrofsiffror för Norges regeringspartier

🟠 UTRIKES Norska Senterpartiet har endast 4,7 procent av väljarstödet kvar i den sämsta mätningen någonsin. Inför valet 2021 var Senterpartiet ett drygt 20-procentsparti i flera mätningar, men i Stortingsvalet nådde de endast 13,5 procent. Med Senterledaren som finansminister straffas de hårdare än Arbeiderpartiet som har statministerposten.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.