eNyT 10/2024

Banksy är en bluff

 Den turnerande utställningen ”The Mystery of BANKSY – a genius mind” hölls på Stadsgårdsterminalen på Södermalm i Stockholm mellan den 27 september 2023 och den 4 februari 2024.

Det värdefulla blodet

 Inom den svenska folktron ansågs blod – både människoblod och djurblod – ha särskilda krafter. Det ansågs kunna bota flera sjukdomar. Särskilt en mördares blod var eftertraktat, vilket var en orsak till att många begav sig till galgbackarna när någon skulle avrättas. Det användes även inom den folkliga kärleksmagin.

Batteritillverkaren Northvolt lånar ytterligare 50 miljarder – delvis med statliga garantier

 Batteritillverkaren Northvolt startades av entreprenören Peter Carlsson 2016 och har redan ett forskningscenter, en återvinningsfabrik och en batterifabrik i produktion, om än inte i full skala. Ytterligare minst fem nya fabriker är under projektering eller på planeringsstadiet. För att finansiera den snabba expansionen och utvecklingen av ny batteriteknik har enorma summor lånats upp och insatserna växer snabbt. Sedan i december 2023 har inlåningen dubblerats från cirka 75 miljarder till 150 miljarder kronor – och det är skattebetalarna som riskerar att ta en del av smällen ifall den nya tekniken inte håller.

Nationalistpartier samlades i Budapest

 Den 27 januari samlades det ungerska partiet Mi Hazánk i Budapest för valupptakt inför Europaparlamentsvalet. Partiledaren László Toroczkai, som utmanar Viktor Orbán från höger, höll ett tal till nationen inför drygt 600 åhörare. Ett flertal partier från olika europeiska länder var inbjudna. Nytt för denna gång var att även Europas största nationalistiska parti, Alternative für Deutschland, deltog.

Överskuldsättning – den nya folksjukdomen

 Allt skarpare varningar torgförs från olika håll om de risker som hushållens överskuldsättning innebär. I juli 2023 avlämnade Överskuldsättningsutredningen sitt betänkande, SOU 2023:38, till regeringen med flera skarpa förslag om åtgärder för att hejda den allvarliga utvecklingen. I slutet av december efterfrågade Finansinspektionens och Konsumentverkets generaldirektörer, Daniel Barr och Cecilia Tisell, verktyg för att kunna hantera problemet, i en gemensam debattartikel i Aftonbladet. Frågan är dock inte ny. Redan 2013 föreslog en utredning skarpare lagstiftning för att hindra aggressiv utlåning och riksdagen hanterar varje år motioner i ärendet. Lagstiftningen skärptes också 2018, men problemen fortsätter ändå att växa.

Christine Lagarde, ”dålig” centralbankschef och ”autokratisk” ledare

 Christine Lagardes återkomst från WEF i Davos blev brutal. Europeiska centralbankens (ECB) chef anses vara ”mycket dålig” eller ”medioker” av en majoritet av institutionens personal. Enligt en intern utredning av offentliganställdas fackförbund (IPSO), som medier har kommit över, anses den tidigare chefen för Internationella valutafonden (IMF) prestera ”mycket dåligt” och mycket sämre än sina föregångare, Mario Draghi eller Jean-Claude Trichet. Christine Lagarde, en ”autokratisk ledare”, anklagas inte bara för att missköta interna frågor och för att ha misslyckats med att stabilisera priserna, utan också för att använda EU-institutionen för politiska syften.

Orbán träffade protesterande bönder i Bryssel

 Ungern har nu godtagit EU:s kompromiss om finansieringen av Ukraina. Ungerns premiärminister Viktor Orbán träffade protesterande bönder i Bryssel inför krismötet om Ukrainafinansieringen, till stöd för vad han kallade ”folkets röst”.

Thomas Hobbes och kriget

 Den engelske filosofen Thomas Hobbes skrev sin mest kända bok, Leviathan, i samband med det engelska inbördeskriget, som utkämpades från 1642 till 1651. I denna bok fokuserar han på människan, staten och det andliga mörkret.

Att bevara svensk suveränitet

 Skälet till att ett lands suveränitet är så viktig är att befolkningen själva ska kunna forma sitt eget öde, till exempel genom att bestämma sina egna regler, sitt styresskick och den politik som ska styra landet. Sverige har haft en sammanhängande självständighet som rike sedan 1523 och med vissa avbrott sedan åtminstone i början av 1300-talet. Ingen makt har efter 1523 kunnat eliminera självständigheten, och vårt lands prestationer på de flesta viktiga fält har sedan slutet av adertonhundratalet varit i nivå med de ledande ländernas i världen. Debattör Dan Ahlmark menar att vår frihet och vårt oberoende nu hotas av att Sveriges politiker överlämnar allt mer makt till överstatliga unioner och organisationer.

Ungdomar allt mer politiskt inkorrekta – minoritet kallar sig ”antirasister”

 Var femte kille tror inte att demokrati är det bästa styrelseskicket. Varannan tjej anser inte att jämställdhet är en av de viktigaste frågorna. Misstron mot politiker har ökat kraftigt. Dessutom blir det allt mer otrendigt att vara politiskt korrekt: andelen ungdomar som kallar sig feminister eller antirasister störtdyker. Det är några av resultaten i Ungdomsbarometern, som bygger på svar från 15 000 unga mellan 15 och 24 år.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.