Nya Tider är beroende av sina prenumeranters stöd. För den enskilde prenumeranten innebär det bara 14 kronor i veckan, men gör det möjligt för en slagkraftig tidning med alternativ nyhetsförmedling att fortsätta gräva fram det som etablerade media valt att blunda för.

På papper (pappersupplagan går att välja bort i nästa steg)

Tidningen utkommer med 50 nummer per år på papper, man kan även läsa pappersupplagan digitalt på hemsidan och där finns dessutom ytterligare en extra tidning, e-NyT, som utkommer en gång i veckan och ingår i prenumerationen. Pappersupplagan skickas väl förpackad i skyddande kuvert.

På nätet

Som prenumerant kan Du logga in och läsa hela tidningen på nätet, både den digitala versionen av pappersupplagan samt ytterligare en extra tidning, e-NyT, som endast finns digitalt och Du kommer förstås även åt de artiklar som är låsta för vanliga besökare. Nätupplagan uppdateras löpande. Det går att bläddra i den digitala versionen av papperstidningen med antingen Adobe Flash Player eller i HTML5-version.

Utomlands

Bor Du utomlands och väljer bort pappersupplagan betalar Du samma låga pris som för prenumeranter i Sverige.

Löpande prenumeration – ingen bindningstid

Prenumerationen förnyas automatiskt och betalas i förskott. Du kan när som helst säga upp prenumerationen genom att kontakta oss, dock minst en månad innan nästa period börjar.

Betala med kort – få åtkomst direkt

Obs! Privatperson som bara vill prenumerera digitalt, t.ex. boende utomlands, kan välja ett inrikesalternativ och i nästa steg klicka bort pappersupplagan.

Betala med Autogiro – slipp fakturor

Med Autogiro slipper Du bekymra Dig om fakturor. Vi låser upp innehållet för Dig så fort vi registrerat betalningen.

Betala via bankgiro/swish

Du kan betala till vårt Bankgiro eller via Swish. Vi låser upp innehållet för Dig så fort vi registrerat betalningen. Obs: Registrering av BG och Swish-betalningar kan ta några dagar. Vi arbetar på detta, och hoppas att kunna förkorta behandlingstiden i framtiden.