Kategori: Ekonomi

Naturgas står för bara någon enstaka procent av Sveriges elproduktion, men betydligt mer på kontinenten. Globalt står naturgas för hela 25 procent av all elkraft, enligt sajten el.se. Från och med den 1 april kräver Ryssland att ”ovänligt sinnade” länder betalar leveranser av olja och gas från Ryssland med rubel. Beskedet är ett svar på de sanktioner som riktats mot Ryssland och ryska intressen. G7-länderna avvisar det ryska kravet och hänvisar till ingångna avtal, men drar officiellt inga paralleller till de sanktioner som kullkastar viktiga internationella avtal på det finansiella området. Det finns därmed goda grunder för att tala om ett eskalerande ekonomiskt krig. Bild: el.se, Kollage: Nya Tider

Det ekonomiska kriget expanderar – Ryssland kräver betalt i rubel

🟠 EKONOMI Eftersom sanktionerna från Väst gjort att Ryssland inte kan använda delar av sin valuta- och guldreserv för att fullgöra betalningar i amerikanska dollar och euro, vänder Ryssland på steken och kräver betalt av ”ovänliga stater” i rubel. Effekten av det blir att västländerna måste köpa rubel för att kunna betala för den gas och olja som man måste ha för att inte få en kollaps i energisystemen. Åtgärden resulterade i en prishöjning på gas och rubelns sjunkande trend vände uppåt.

Sänkt energiskatt – 50-öringen gick planenligt igenom i riksdagen

Sänkt energiskatt – 50-öringen gick planenligt igenom i riksdagen

🟠 EKONOMI Som väntat beslutade riksdagen den 24 mars att genomföra den sänkning av energiskatten med 40 öre per liter som riksdagen beställde i budgeten för 2022. Med 25 procent moms inräknad blir sänkningen 50 öre vid pumpen. Drivmedelspriserna har dock rusat vidare och nya åtgärder redan planerats. Miljöpartiet valde, som enda parti, att reservera sig mot sänkningen, med motiveringen att prissänkningen innebär att utsläppen ökar. MP menade också att sänkningen ”göder Putins krigskassa” och ”späder på det galopperande klimatnödläget”.

allt dyrare bygga elbilar. Förutsättningen för den planerat stora expansionen av elbilar är en god tillgång till de metaller som används i batterierna. Aktiekurserna för de stora elbilstillverkarna har nu rasat stort i början av året. Bild: Pixabay

Brist på viktiga metaller och höga priser hotar elbilsindustrin

🟠 EKONOMI Nickel är en viktig metall för batterierna i elbilar. Kobolt och litium är andra. Alla tre är viktiga exportvaror för Ryssland och helt nödvändiga för den batteriindustri som möjliggör elbilstillverkningen. Priset för dessa metaller har ökat kraftigt de senaste åren och kriget i Ukraina har ytterligare spätt på en extrem prisspiral.

Kampen mot bidragsbrotten – ny statlig utbetalningsmyndighet inrättas

Kampen mot bidragsbrotten – ny statlig utbetalningsmyndighet inrättas

🟠 Efter förslag från en tidigare utredning har regeringen tillsatt en ny utredning som har i uppdrag att bygga upp en ny statlig myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Syftet med den nya myndigheten är att ”motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott”. Frågan om det omfattande läckaget i de olika välfärdssystemen har varit en het potatis i många år och en skarp åtgärd har efterfrågats lika länge. Flera åtgärder överlappar varandra. Nu ska en till myndighet försöka lösa samma problem, men den nya myndigheten skall dock inte kunna stoppa någon utbetalning.

Handelskriget mot Ryssland slår hårt – risk för allvarliga återverkningar i väst

Handelskriget mot Ryssland slår hårt – risk för allvarliga återverkningar i väst

🟠 Rysslands invasion av Ukraina har, mitt i den hemska verkligheten, också en ekonomisk dimension som får konsekvenser över snart sagt hela världen. Omvärldens sanktioner mot Ryssland, som svar på invasionen, har eskalerat till något som kan liknas vid en ekonomisk krigföring mot Ryssland. De åtgärder som vidtas riktas mot ekonomiska intressen ”som står Kreml och Putin nära”. Åtgärderna påverkar den ryska ekonomin kraftigt men riskerar också att slå tillbaka på de västliga ekonomierna.

LRF:s gröna näringslivsindex pekar på dyster framtid

LRF:s gröna näringslivsindex pekar på dyster framtid

🟠 EKONOMI Lantbrukarnas riksförbund startade 2020 en kvartalsvis rapportering om tillståndet i lantbruksföretagen – ”det gröna näringslivet”. Rapporterna bygger på uppfattningen om konjunkturen och lönsamheten bland företagare i de gröna näringarna. Frågorna berör produktion, priser på producerade varor och tjänster, historisk och framtida lönsamhet, efterfrågan samt priser på insatsmedel. Den senaste undersökningen indikerar den lägsta nivå som uppmätts.

Stödpaket till lantbruksföretag täcker bara 10 procent av den faktiska kostnadsökningen

Stödpaket till lantbruksföretag täcker bara 10 procent av den faktiska kostnadsökningen

🟠 EKONOMI Den 14 februari lade regeringen fram ett förslag om ett nytt stöd till jordbruksföretag. Förslaget kommer efter den senaste tidens larmrapporter om den allvarliga situationen i lantbrukssektorn. Antalet företag i svenskt lantbruk har minskat under flera år och det senaste årets snabba prisökningar på el, drivmedel, konstgödsel och andra insatsvaror har gjort att lönsamheten i jordbruksföretagen har försämrats ytterligare.

Omvärldens räntepolitik och fortsatt inflation pressar Riksbanken

Omvärldens räntepolitik och fortsatt inflation pressar Riksbanken

🟠 ANALYS Tydliga positioneringar från västvärldens största centralbanker pekar mot en allmänt högre räntenivå under 2022. Visserligen är det bara Storbritannien av de större västekonomierna som höjt räntan, men i både USA och Euroområdet ligger FED respektive ECB i startgroparna för höjningar, efter de senaste månadernas stigande inflationssiffror och andra viktiga förutsättningar. Under de senaste veckorna har flera viktiga beslut fattats och Riksbankens räntebeslut den 10 februari indikerar en snabbare höjning än vad som tidigare meddelats.

Finansinspektionen: Sveriges ekonomi klarade sig bra genom pandemin

Finansinspektionen: Sveriges ekonomi klarade sig bra genom pandemin

🟠 ANALYS Den 1 februari hade Finansutskottet en utfrågning i riksdagen av huvudaktörerna kring arbetet med finansiell stabilitet i Sverige, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Målet med utfrågningen var att klargöra hur man ser på förmågan att hantera sårbarheter och motståndskraft i ekonomin på grund av ökande skuldsättning hos hushåll och kommersiella fastighetsföretag. En relativt samstämmig panel poängterade riskerna med den höga skuldsättningen och att tydliga åtgärder behövs. Samtidigt menade bland andra Finansinspektionen att Sverige klarat sig bra genom pandemin, bland annat på grund av hög andel e-handel och litet beroende av besöksnäringen.

Page 2 of 10 1 2 3 10

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.