Olle Felten

Artiklar av Olle Felten

Energipriserna sänker ekonomin för både privatpersoner och företag

Energipriserna sänker ekonomin för både privatpersoner och företag

🟠 ANALYS Som Nya Tider rapporterat om tidigare riskerar höjda energi- och råvarupriser samt transportkostnader att tvinga fram en stigande inflation. För både privatpersoner och företagare har ökningen av elpriset i vinter satt ekonomin på hårda prov. Drivmedelspriser, som trycks upp av politiska beslut, lägger ytterligare lök på laxen och många vittnar om att pengarna inte räcker längre. Regeringen aviserade ett nytt stöd till villa- och radhusägare i januari för att lindra problemen. För sent, för lite och felriktat, enligt flera drabbade.

Signaler om räntehöjningar allt mer påtagliga – USA tar täten

Signaler om räntehöjningar allt mer påtagliga – USA tar täten

🟠 ANALYS Den fortsatt höga inflationstakten och en allt lägre arbetslöshet i USA har fått USA:s centralbank, Federal Reserve (Fed), att signalera en ändrad policy för räntepolitiken i det protokoll från bankens decembermöte som offentliggjordes den 5 januari. Höjda styrräntor pekas allt tydligare ut som en åtgärd i närtid för att dämpa den rusande inflationen i USA. Förväntningarna på höjda styrräntor finns också i EU, där både ECB och svenska Riksbanken pressas allt hårdare av stigande priser på inte minst energi.

Ökade energi- och råvarupriser riskerar den ekonomiska uppgången

Ökade energi- och råvarupriser riskerar den ekonomiska uppgången

🟠 EKONOMI I vårt globaliserade samhälle spelar transporter en avgörande roll för den ekonomiska utvecklingen. De senaste årens prisrally på långväga transporter och energi, både fordonsbränsle och el, riskerar att hämma den uppgång som vi sett i ekonomin det senaste halvåret. I november och december rusade elpriset till nivåer ingen ville tro skulle bli verklighet och de kraftiga prisökningarna på diesel och bensin den 1 januari har chockat många, trots att de var planerade. Sannolikheten för prishöjningar på det mesta, inte minst mat och andra förnödenheter, ökar därmed. Inte minst på grund av konflikter kring naturgasleveranserna från Ryssland till Europa.

EU tar kommandot över frågan om minimilön – kan köra över den svenska modellen

EU tar kommandot över frågan om minimilön – kan köra över den svenska modellen

🟠 EKONOMI Frågan om lagstadgade minimilöner delar EU. 21 av 27 länder har en lagstadgad minimilön medan övriga, bland annat Sverige och Danmark, hanterar frågan genom kollektivavtal och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. I EU:s ”sociala pelare” skrevs en klausul in om ”hållbara minimilöner”, som EU-parlamentet och Kommissionen har använt som grund för ett förslag till direktiv om lagstadgade minimilöner. Den 6 december i år behandlades förslaget i ministerrådet, efter tuffa förhandlingar mellan företrädare för de olika principerna. Nu återstår förhandlingar mellan Rådet och parlamentet för att nå en kompromiss.

Finansiell stabilitet – riskerna ökar men Riks­banken och Finansinspektionen mer samspelta

Finansiell stabilitet – riskerna ökar men Riks­banken och Finansinspektionen mer samspelta

🟠 ANALYS Både Riksbanken och Finansinspektionen avgav under november rapporter om sina respektive uppfattningar om läget för den finansiella stabiliteten i Sverige. Båda levererar sådana rapporter två gånger om året. Syftet med rapporteringen är att beskriva det finansiella systemets situation och eventuella risker, samt föreslå åtgärder som motverkar dessa risker. Båda myndigheterna är överens om att riskerna i det finansiella systemet ökar och att det är dags att återgå till mer normala krav på säkerheter.

Page 1 of 17 1 2 17

NYHETSDYGNET

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.