Joakim Förars

Artiklar av Joakim Förars

Skyhöga förluster beseglar Ukrainas öde

Skyhöga förluster beseglar Ukrainas öde

🟠 ANALYS Vid det här laget har det börjat gå upp för de flesta att Ukraina är i en hopplös belägenhet. Men västetablissemanget kämpar tappert för att upprätthålla bilden av en lovande kamp så länge Ukraina får trogen hjälp från Väst. En viktig del av detta är att låta påskina att Ryssland lider större förluster än Ukraina. Manskap är en dyrbar och ändlig resurs. Om den ena parten åderlåts allt för mycket blir kriget svårt eller omöjligt att upprätthålla. Sålunda rapporterade New York Times i augusti att Ryssland enligt anonyma amerikanska tjänstemän skulle ha 120 000 döda och 170 000–180 000 sårade, medan siffrorna för Ukraina skulle vara 70 000 respektive 100 000. Men är detta sanningen? Joakim Förars har gjort egna beräkningar utifrån allmänt tillgänglig information och resonerar kring vad de faktiska förlustsiffrorna skulle kunna vara. Nya Tider har inte kontrollräknat uppgifterna.

Den Gud som uppenbarar sig i Bibeln bekräftar sin gudomlighet genom underverk, främst bland dem Jesu uppståndelse, skriver debattören.

Kristendomen är verklighets­baserad och livsbejakande

🟠 KULTURDEBATT. Åke Blomdahl drar i Nya Tider v.41/2023, med utgångspunkt i Per Shapiros bok Kriget mot livet, en lans för återuppväckande av en senantik mysteriereligion, gnosticismen. Denna baserar sig på spekulationer om en rad hierarkiska emanationer av den högste guden, där den lägsta, Sofia eller världssjälen, gett upphov till Demiurgen, en ond gud som skapat den fysiska världen. Ondskan representeras nämligen av det materiella, liksom av okunskap. Genom en esoterisk intuitiv kunskap (ej att förväxla med vetenskap) och ett förträngande av det materiella ska människan nå frälsning, det vill säga återvända till den icke-materiella, fullkomliga världen. Det kunde antingen ta sig uttryck i askes eller i motsatsen, vilda utsvävningar där man visade sin nonchalans för den sinnliga världen.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.