Etikett: globalism

Globalismen är inte förenlig med demokrati

Globalismen är inte förenlig med demokrati

🟠 DEBATT. Organisationer som World Economic Forum, Världshälso­organisationen WEF med flera förespråkar allt mera öppet globala auktoriteter jämförbara med en världs­regering. Denna maktkoncentration i viktiga frågor motiveras med olika skräckscenarion, som att den är nödvändig för att stoppa en klimatkatastrof eller skydda vår hälsa. Dessa globalistiska strävanden har fått skarp kritik av nationalister och frihetsvänner. Veckans debattör, libertarianen Dan Ahlmark, pekar på att stegen mot en världsregering utgör ett allvarligt hot mot demokratin.

Romklubben bakom EU-möte för ett nytotalitärt Europa

Romklubben bakom EU-möte för ett nytotalitärt Europa

🟠 Elitsällskapet Romklubben anordnade i maj tillsammans med andra globalistiska sammanslutningar ett möte i EU-kommissionens lokaler i Bryssel. Under mötet betonades en agenda mot ”vit överhöghet” som skulle motivera en ”rättvis” utjämning av rikedom mellan världens rika och fattiga länder. Närvarande var bland andra EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som menade att klubbens motstånd mot ekonomisk tillväxt inspirerat EU:s framtida energipolitik.

Företag tvingas till brak­förluster för att tillfredsställa global elit

Företag tvingas till brak­förluster för att tillfredsställa global elit

🟠 Varför torgför stora varumärken idag extrema politiska budskap trots att det leder till ilska från kunder och omfattande vinstförluster? En del av förklaringen finns i policydokument skapade på en global elitnivå. I dem krävs att företag ska försvära sig till en extrem politisk riktning. Även svenska företag pressas numera till att inkludera ”mångfald”, ”jämlikhet”, ”inkluderande” och andra politiskt korrekta agendor i sina årsredovisningar och sin marknadsföring.

WHO kan komma att diktera framtiden för 194 länder inklusive Sverige

WHO kan komma att diktera framtiden för 194 länder inklusive Sverige

🟠 Mänskliga fri- och rättigheter stryks ur hälsoreglementet IHR. Världshälsoorganisationen WHO med de ickestatliga finansiärerna i bakgrunden vill inte bara få till ett nytt pandemiavtal, utan även göra omfattande ändringar i det Internationella hälsoreglementet (IHR) från 2005. I denna analys tittar vi närmare på vilka ändringar som WHO vill få gjorda. Det har i mycket gått under radarn, då fokus ligger på det nya pandemiavtalet. Det visar sig att de föreslagna ändringarna i grunddokumentet IHR, som redan är lagligt bindande för Sverige liksom för WHO:s alla 194 medlemsländer, är ett minst lika stort hot mot länders suveränitet och våra grundläggande fri- och rättigheter. Nya Tider presenterar här ett axplock av dessa ändringsförslag till IHR, som ska klubbas nästa år men som nästan ingen politiker eller media har informerat allmänheten om.

WHO ges långtgående makt i kommande bindande fördrag

WHO ges långtgående makt i kommande bindande fördrag

🟠 Bortom allmänhetens kännedom. Det nya WHO-fördraget om pandemiberedskap kommer, om det godkänns, att ge Världshälsoorganisationen långtgående maktbefogenheter att globalt diktera vilka åtgärder som nationer måste vidta. Det gäller allt från restriktioner och nedstängningar till vårdinsatser och vacciner, vilket kan inkludera globalt vaccintvång. WHO kommer att omvandlas från en rådgivande hälsoorganisation under FN till ett teknokratiskt globalt ”styrande organ”, som nu går under arbetsnamnet WHO CA+. Organisationen kommer att ha presidenter och vicepresidenter som ges sista ordet. Trots att WHO och ”Det styrande organet” kommer att bli ett överstatligt maktorgan som kommer kunna diktera alla nationers folkhälsoinsatser förblir etablissemangets politiker och media tysta om det. Nya Tider tittar här närmare på det föreslagna fördraget.

ICA vill vänja oss vid att äta insekter

ICA vill vänja oss vid att äta insekter

🟠 SVT skyller arga reaktioner på konspirationsteorier. ICA arbetar för att människor ska vänja sig vid tanken på insekter på tallriken. Idén har några år på nacken, och den både företräds och marknadsförs av överstatliga organisationer som FN och WEF. Statstelevisionen har målat ut kundernas arga reaktioner på ett insektsrecept som uttryck för ”insektskonspirationer” om en global agenda.

Nya Tider lägger nyhetspusslet

Nya Tider lägger nyhetspusslet

🟠 I drygt tio år har Nya Tider rapporterat om nyheter som systemmedia undertrycker eller direkt ljuger om. Allt från viktiga upplysningar om brottslingar bakom rån och våldtäkter till politikerklassens fulspel. Våra läsare har alltid fått raka, objektiva och relevanta nyheter. Men vi har alltid velat göra något ytterligare – att ge en bakgrund och ett sammanhang som förklarar en enskild händelse i ett större perspektiv.

Page 1 of 5 1 2 5

Nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT48web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.