Asylexperter har bråda dagar. Foto: Nya Tider

202 100 väntas invandra i år

Migrationsverkets nya prognos för invandringen 2014 slår alla tidigare rekord – med nästan det dubbla. Bara antalet nya asylsökande väntas uppgå till 75 000-89 000, främst från de nya konflikthärdarna i Mellanöstern. Dessa väntas senare ta in minst lika många anhöriga. För det vill Migrationsverket nu ha ökade anslag med 48 miljarder de kommande fem åren.

Under Alliansregeringen har Sveriges invandringsmottagande ökat dramatiskt. För 2013 uppger Statistiska centralbyrån att ”Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 115 845 personer”. I år kommer denna att nära fördubblas, enligt Migrationsverkets nya prognos. Inräknat samtliga invandrargrupper väntas 202  100 personer begära uppehållstillstånd i Sverige i år.

Av dessa väntas 80 000 vara asylsökande, en radikal ökning från förra årets rekordsiffra på 54 259. 62 000 personer väntas begära att få invandra under 2014 i egenskap av anhöriga, nästan uteslutande på grund av anknytning till dem som redan har tagit sig hit – legalt eller illegalt. Övriga invandrargrupper är 34 500 så kallade arbetskraftsinvandrare, 9 300 studenter och 16 000 EES-medborgare.

Så sent som i april höjde Migrationsverket sin prognos för antalet asylsökande 2014 till 57 000-70 000 personer. Nu höjs alltså denna siffra till 80 000 – ungefär lika många som Sverige tog emot totalt mellan 1995 och 2001. Man väntas höja denna siffra ytterligare under oktober, vilket innebär att över 100 000 kan komma att söka asyl i Sverige i år.

– Det blir alltid en ökning på hösten. Vi tror att det blir så i år också. Möjligheten att resa ökar när sommaren går mot sitt slut, säger Christer Zettergren, chef för Migrationsverkets omvärldsavdelning, till Sydsvenskan.
Man hänvisar då till de irakier som ännu inte börjat nå Sverige. Migrationsverket tog nyligen fram en ny rättslig vägledning för att minoritetsgrupper från norra Irak – kristna, yezidier, turkmener och shabaker – ska få en generös bedömning i asylärenden. Vad gäller invandrare från Syrien är man redan generösast i EU, bara här ges syrier automatiskt permanent uppehållstillstånd. Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat gav Sverige år 2013 asyl åt 24 015 sökande, en siffra som bara Tyskland kommer i närheten av med 20 125 positiva asylbesked. Tyskland har åtta gånger så stor befolkning som Sverige. Tyskland nekade dessutom 56 000 personer asyl, medan Sverige nekade 12 000. Av alla 112 730 personer som beviljades asyl i EU 2013 stod Sverige för nästan en fjärdedel.

Invandringen bedöms inte heller minska 2015, Migrationsverkets prognos visar på 191 570 asylsökande. Om trenden håller i sig kommer en miljon personer att invandra på fem år, mer än 10 procent av befolkningen.

För att klara anstormningen begär Migrationsverket större anslag. Bara den extra kostnaden beräknas vara 48 miljarder kronor, fördelat på åren 2014-2018. Detta är alltså inte totala kostnader för invandringen, utan bara det omedelbara mottagandet i form av ersättningar till kommunerna för uppehälle, SFI och liknande. Det beviljade anslaget till verksamheten 2014 var i linje med verkets februariprognos, 18,3 miljarder kronor. I juliprognosen begär man om en höjning till 21 miljarder för 2014, varefter anslagen höjs till 30 miljarder redan 2016.

Detta kan jämföras med utgifter i statens budget som hälsovård, sjukvård och social omsorg, som budgeterats 62 miljarder kronor, och Försvaret 47 miljarder kronor under 2014.

Migrationsverket varnar för konsekvenserna om anslagen inte höjs. Bland annat innebär det att ”hela tillstånds- och medborgarskapsverksamheten läggs ner” från 2015, vilket enligt verket skulle leda till att det från 2017 inte längre går att tala om att Sverige har en reglerad invandring. Man skulle inte hinna med att bedöma enskilda fall. Vad gäller ”dagersättning, ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande och placeringskostnader för ensamkommande barn” samt boendekostnader räcker tillgängliga medel till september respektive november. Sen är pengarna slut.

De senaste åren har 90 procent av befolkningsökningen berott på invandring, enligt Statistiska centralbyrån. Även resterande 10 procent beror på invandringen, då det är invandrare som står för en stor del av födslarna. Den svenska delen av befolkningen är stabil eller till och med minskande på grund av låg nativitet.

Enligt de dystraste prognoser beräknades svenskar vara i minoritet år 2050, men med denna tidigare oskådade invandring kan det gå dubbelt så fort. Affes statistik-blogg presenterade nyligen siffror från SCB som visar att personer med utländsk bakgrund redan är i majoritet, 50,2 procent, i Malmö stad. Även om en del av dessa kan antas vara danskar visar det på en skrämmande trend.

Under vecka 33 sökte 2 359 personer asyl i Sverige. Detta kan jämföras med att det under hela 2013 kom totalt 3 238 asylsökande till Finland, varav 1 800 beviljades asyl.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

Domedagen inställd – eller?

Domedagen inställd – eller?

🟠 Patrick Moore är en av de biologer som var med och startade Greenpeace i början av 1970-talet. På 1980-talet bytte han sida. I sin senaste bok, Osynliga hot och falska hot om jordens undergång, vänder han upp och ner på den samlade globala miljörörelsens berättelser om nära förestående miljökatastrofer på grund av radioaktivitet, plastsopor, skogsskövling, världshavens försurning och inte minst klimatförändringar. Han menar att miljörörelsen blivit en politisk väckelse som lämnat det mesta av vetenskaplig förankring. I sin argumentation använder han dock själv många av de falskgrepp som han anklagar miljörörelsen för.

Läs även:

Kristersson får högre lön

Kristersson får högre lön

🟠 INRIKES Statsminister Ulf Kristersson och regeringens 23 ministrar får höjda arvoden, efter ett beslut från Statsrådsarvodesnämnden. För Kristerssons del innebär det en löneökning med 7 000 kronor till 198 000 kronor i månaden.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Domedagen inställd – eller?

🟠 Patrick Moore är en av de biologer som var med och startade Greenpeace i början av 1970-talet. På 1980-talet bytte han sida. I sin senaste bok, Osynliga hot och falska hot om jordens undergång, vänder han upp och ner på den samlade globala miljörörelsens berättelser om nära förestående miljökatastrofer på grund av radioaktivitet, plastsopor, skogsskövling, världshavens försurning och inte minst klimatförändringar. Han menar att miljörörelsen blivit en politisk väckelse som lämnat det mesta av vetenskaplig förankring. I sin argumentation använder han dock själv många av de falskgrepp som han anklagar miljörörelsen för.

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.