Vänsterdebattören Anna-Lena Lodenius tycker att begreppet är ”jätteproblematiskt”.

”Allas lika värde” – en felöversättning

”Alla människors lika värde”. Detta är ledmotivet för dagens svenska politik, men tillfrågade politiker vet inte hur de ska förklara begreppet. Idén är enkel i teorin, men svår att realisera praktiskt. Det medger även vänsterdebattören Anna-Lena Lodenius. Få verkar dessutom känna till att begreppet tillkom genom ett misstag.

Begreppet om att alla människor är lika mycket värda är centralt i svensk politik. Det är alla etablissemangets politiker rörande överens om.
”Genom historien har våra medlemmar i Europa dött i kampen för alla människors lika värde. Ofta har högern bara tittat på”, var Stefan Löfvens (S) angrepp på statsminister Fredrik Reinfeldt i Expressen den 7 maj under rubriken ”Sopa framför din egen dörr, Reinfeldt”.

Även Alliansen anser att begreppet är centralt.

”För oss liberaler är detta en hjärtefråga. Alla människors lika värde måste värnas”, skriver Folkpartiet på sin hemsida.

Oftast används ”allas lika värde” för att markera mot dem som på något sätt värnar Sverige, som ett argument för att Sverige är till för alla.

– SD är en osvensk företeelse och ska så förbli. Aldrig ska kampen tystna för alla människors lika värde, sade Mona Sahlin i Riksdagen kort efter att Sverigedemokraterna valdes in.

När nätradion Granskning Sverige ringer runt till olika politiker har dock dessa påfallande svårt att förklara vad som egentligen menas med detta begrepp, som är så centralt för svensk politik. Granskning Sverige ställer bland annat frågan till Bengt Westerberg, tidigare partiledare i Folkpartiet, som använde just argumentet ”alla människors lika värde” när hans regering 1991 rev upp det så kallade Luciabeslutet och öppnade för obegränsad invandring under tre års tid. Efter en lång paus förklarar Westerberg begreppet med ”det betyder just det du säger” och att man ”inte kan rangordna folk i ett värdesystem”.

Bengt Westerberg (FP) släppte invandringen fri 1991 med argumentet ”allas lika värde”.
Bengt Westerberg (FP) släppte invandringen fri 1991 med argumentet ”allas lika värde”.

Till skillnad från politikerna anser journalisten Anna-Lena Lodenius att begreppet är ”jättekomplicerat”.

– Det är enkelt på ett plan, ett teoretiskt plan, men på ett praktiskt plan är det inte alls enkelt, säger hon till Granskning Sverige, och tillägger att ”i praktiken kommer vi ju att se att olika principer ställs mot varandra”.
Hon beskriver att om man fullt ut tillämpade principen om ”alla människors lika värde”, så måste man låta alla som vill komma till Sverige.

– Vi bestämmer antalet flyktingar utifrån hur vår ekonomi ser ut. Antalet människor som kommer avgörs i väldigt hög grad av vår ekonomi. Och det är inte alls enligt principen om allas lika värde, säger hon.

Hon tillägger att om man drog konsekvenserna av ”alla människors lika värde” och öppnade gränserna, så skulle snart välfärdssystemet kollapsa.

– Tar vi hit alla som vill komma, då måste vi också ha ett system där alla sörjer för sin egen välfärd. Då blir det någon slags darwinism i slutändan, det blir att den starke överlever, säger hon.

Det är tveksamt om alla kan betraktas ha samma värde i ett darwinistiskt samhälle, som Lodenius menar skulle bli följden av att införa utopin om alla människors lika värde.

I praktiken är inte alla människor alls lika mycket värda i till exempel statens ögon. I Nya Tider v. 40/2013 berättade vi om Calle Waller, 75, som inte fick sin medicin subventionerad med motiveringen att ”förlängd överlevnad för den här åldersgruppen ger upphov till ökade samhällskostnader”. Illegala invandrare får gratis tandvård medan en svensk pensionär får betala tusentals kronor för ett ingrepp, och så vidare.

Varifrån kommer då detta uttryck, som alla politiker använder men som är så motsägelsefullt? Det är från FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, vars första artikel inleds så här: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

I alla fall är det så den svenska översättningen lyder. På engelska är det nämligen så här: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” På franska är det ”dignité” och på tyska ”Würde”. Dessa ord betyder på svenska ”värdighet”, inte ”värde”. Troligen är det just tyskans ”Würde”, som låter snarlikt svenskans ”värde” men alltså har en annan betydelse, som gett upphov till översättningsmissen.

Till skillnad från ”värde” har ”värdighet” en praktisk innebörd, nämligen att alla människor skall tillerkännas och behandlas med en viss grundläggande respekt.

Granskning Sverige ringde upp Hans Blix, tidigare utrikesminister och generaldirektör för Internationella atomenergiorganet, för att fråga om översättningen. Han erkänner först att det borde heta ”värdighet” på svenska, men får sedan väldigt bråttom iväg.

– Jag tror jag måste sticka, hörrödu…

Nya Tider har ställt frågan till civilminister Stefan Attefall, som i december skrev på regeringens hemsida artikeln ”Människors lika värde fundamental princip för statens existens” om han känner till att begreppet är sprunget ur en felaktig översättning, men har hittills inte erhållit något svar.

Programmet Granskning Sverige driver tesen att begreppet ”allas lika värde” missbrukas. Det används som ett slagträ i debatten utan att egentligen innehålla något logiskt argument och det används för att rättfärdiga alla tänkbara åtgärder, främst fri invandring. Ingen verkar klart kunna definiera begreppet, men i praktiken används det som synonymt med ”allt åt alla”. Det låter bra, men är en självmotsägelse.

Den slovenske författaren Alex Kurtagic tog upp begreppet ”lika värde” och ”jämlikhet” i sitt föredrag på seminariet Identitär idé i Stockholm 2012. Han argumenterade då för att om man värderas lika, det vill säga är lika i kvalitet, så är man de facto utbytbar. Om alla är lika är de utbytbara mot varandra, och därmed fullständigt värdelösa. Bara om vi är olika – därmed olika ”värda” i olika avseenden – så besitter vi ett egenvärde.

 

 

 

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

🟠 UTRIKES Eva Kaili är tillbaka i Europaparlamentet. Några månader efter att ha åtalats och fängslats för sin inblandning i korruptionsskandalen ”QatarGate” tilläts den grekiska parlamentsledamoten, som fråntogs sin position som vice talman i parlamentet i december 2022, av det belgiska rättsväsendet att befrias från sin elektroniska fotboja och släpptes från husarresten. Hennes advokat har meddelat att hon tänker återvända till parlamentet för att utföra sina arbetsuppgifter i väntan på rättegången, i slutet av vilken ”hon tror att hon kommer att frikännas”, sade han.

Läs även:

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

Natoanslutningen har gått på tvärs emot demokratin och folkets självbestämmande

🟠 DEBATT. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Så lyder definitionen av demokrati enligt den tyngsta av Sveriges grundlagar, Regeringsformen. Om det förhåller sig på detta sätt, ja då är allt frid och fröjd. Vald regeringen har därefter till uppgift att omsätta folkets vilja till politiskt ställningstagande och praktisk handling för att folkstyret, demokratin, ska anses fylla sin grundläggande funktion. Utgick makten från folkets val av politik efter valet 2018 eller fick folk­styret stryka på foten till förmån för etablissemangets lösning som ingen röstat för? Den frågan ställer sig veckans debattör, Curt Linderholm.

Du döda nya värld

Du döda nya värld

🟠 DOKUMENTÄR. I en spektakulära dokumentären Died Suddenly kommer flera yrkesmänniskor till tals som hanterat det som framstår som dödliga biverkningar av vaccinen mot covid-19. Filmen, som nu utsätts för omfattande censur av it-jättarna, aktualiserar frågan om vad en dokumentär egentligen är.

EU tvingar Sverige att införa Natura 2000- områden som hindrar lantbruk och turism

EU tvingar Sverige att införa Natura 2000- områden som hindrar lantbruk och turism

🟠 Länsstyrelserna tvingas att ”strunta i sedvanliga hänsyn” till andra samhällsintressen. EU anser att Sverige inte har tagit sitt ansvar för att uppfylla fågeldirektivets krav på att skydda tillräckligt stora områden av fågelrika kuststräckor genom införande av så kal­la­de Natura 2000-områden. Ett Natura 2000-område är inte okontroversiellt, då det riskerar att lägga en våt filt över många mänskliga aktiviteter och kan stoppa viktiga exploateringar.

Katastrofsiffror för Norges regeringspartier

Katastrofsiffror för Norges regeringspartier

🟠 UTRIKES Norska Senterpartiet har endast 4,7 procent av väljarstödet kvar i den sämsta mätningen någonsin. Inför valet 2021 var Senterpartiet ett drygt 20-procentsparti i flera mätningar, men i Stortingsvalet nådde de endast 13,5 procent. Med Senterledaren som finansminister straffas de hårdare än Arbeiderpartiet som har statministerposten.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.