Vänsterdebattören Anna-Lena Lodenius tycker att begreppet är ”jätteproblematiskt”.

”Allas lika värde” – en felöversättning

”Alla människors lika värde”. Detta är ledmotivet för dagens svenska politik, men tillfrågade politiker vet inte hur de ska förklara begreppet. Idén är enkel i teorin, men svår att realisera praktiskt. Det medger även vänsterdebattören Anna-Lena Lodenius. Få verkar dessutom känna till att begreppet tillkom genom ett misstag.

Begreppet om att alla människor är lika mycket värda är centralt i svensk politik. Det är alla etablissemangets politiker rörande överens om.
”Genom historien har våra medlemmar i Europa dött i kampen för alla människors lika värde. Ofta har högern bara tittat på”, var Stefan Löfvens (S) angrepp på statsminister Fredrik Reinfeldt i Expressen den 7 maj under rubriken ”Sopa framför din egen dörr, Reinfeldt”.

Även Alliansen anser att begreppet är centralt.

”För oss liberaler är detta en hjärtefråga. Alla människors lika värde måste värnas”, skriver Folkpartiet på sin hemsida.

Oftast används ”allas lika värde” för att markera mot dem som på något sätt värnar Sverige, som ett argument för att Sverige är till för alla.

– SD är en osvensk företeelse och ska så förbli. Aldrig ska kampen tystna för alla människors lika värde, sade Mona Sahlin i Riksdagen kort efter att Sverigedemokraterna valdes in.

När nätradion Granskning Sverige ringer runt till olika politiker har dock dessa påfallande svårt att förklara vad som egentligen menas med detta begrepp, som är så centralt för svensk politik. Granskning Sverige ställer bland annat frågan till Bengt Westerberg, tidigare partiledare i Folkpartiet, som använde just argumentet ”alla människors lika värde” när hans regering 1991 rev upp det så kallade Luciabeslutet och öppnade för obegränsad invandring under tre års tid. Efter en lång paus förklarar Westerberg begreppet med ”det betyder just det du säger” och att man ”inte kan rangordna folk i ett värdesystem”.

Bengt Westerberg (FP) släppte invandringen fri 1991 med argumentet ”allas lika värde”.
Bengt Westerberg (FP) släppte invandringen fri 1991 med argumentet ”allas lika värde”.

Till skillnad från politikerna anser journalisten Anna-Lena Lodenius att begreppet är ”jättekomplicerat”.

– Det är enkelt på ett plan, ett teoretiskt plan, men på ett praktiskt plan är det inte alls enkelt, säger hon till Granskning Sverige, och tillägger att ”i praktiken kommer vi ju att se att olika principer ställs mot varandra”.
Hon beskriver att om man fullt ut tillämpade principen om ”alla människors lika värde”, så måste man låta alla som vill komma till Sverige.

– Vi bestämmer antalet flyktingar utifrån hur vår ekonomi ser ut. Antalet människor som kommer avgörs i väldigt hög grad av vår ekonomi. Och det är inte alls enligt principen om allas lika värde, säger hon.

Hon tillägger att om man drog konsekvenserna av ”alla människors lika värde” och öppnade gränserna, så skulle snart välfärdssystemet kollapsa.

– Tar vi hit alla som vill komma, då måste vi också ha ett system där alla sörjer för sin egen välfärd. Då blir det någon slags darwinism i slutändan, det blir att den starke överlever, säger hon.

Det är tveksamt om alla kan betraktas ha samma värde i ett darwinistiskt samhälle, som Lodenius menar skulle bli följden av att införa utopin om alla människors lika värde.

I praktiken är inte alla människor alls lika mycket värda i till exempel statens ögon. I Nya Tider v. 40/2013 berättade vi om Calle Waller, 75, som inte fick sin medicin subventionerad med motiveringen att ”förlängd överlevnad för den här åldersgruppen ger upphov till ökade samhällskostnader”. Illegala invandrare får gratis tandvård medan en svensk pensionär får betala tusentals kronor för ett ingrepp, och så vidare.

Varifrån kommer då detta uttryck, som alla politiker använder men som är så motsägelsefullt? Det är från FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, vars första artikel inleds så här: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

I alla fall är det så den svenska översättningen lyder. På engelska är det nämligen så här: ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” På franska är det ”dignité” och på tyska ”Würde”. Dessa ord betyder på svenska ”värdighet”, inte ”värde”. Troligen är det just tyskans ”Würde”, som låter snarlikt svenskans ”värde” men alltså har en annan betydelse, som gett upphov till översättningsmissen.

Till skillnad från ”värde” har ”värdighet” en praktisk innebörd, nämligen att alla människor skall tillerkännas och behandlas med en viss grundläggande respekt.

Granskning Sverige ringde upp Hans Blix, tidigare utrikesminister och generaldirektör för Internationella atomenergiorganet, för att fråga om översättningen. Han erkänner först att det borde heta ”värdighet” på svenska, men får sedan väldigt bråttom iväg.

– Jag tror jag måste sticka, hörrödu…

Nya Tider har ställt frågan till civilminister Stefan Attefall, som i december skrev på regeringens hemsida artikeln ”Människors lika värde fundamental princip för statens existens” om han känner till att begreppet är sprunget ur en felaktig översättning, men har hittills inte erhållit något svar.

Programmet Granskning Sverige driver tesen att begreppet ”allas lika värde” missbrukas. Det används som ett slagträ i debatten utan att egentligen innehålla något logiskt argument och det används för att rättfärdiga alla tänkbara åtgärder, främst fri invandring. Ingen verkar klart kunna definiera begreppet, men i praktiken används det som synonymt med ”allt åt alla”. Det låter bra, men är en självmotsägelse.

Den slovenske författaren Alex Kurtagic tog upp begreppet ”lika värde” och ”jämlikhet” i sitt föredrag på seminariet Identitär idé i Stockholm 2012. Han argumenterade då för att om man värderas lika, det vill säga är lika i kvalitet, så är man de facto utbytbar. Om alla är lika är de utbytbara mot varandra, och därmed fullständigt värdelösa. Bara om vi är olika – därmed olika ”värda” i olika avseenden – så besitter vi ett egenvärde.

 

 

 

FAKTA

Granskning Sverige är ett nätradioprogram som säger sig vara ”det första opolitiska medborgarjournalistiska radioprogrammet i Sverige”. Ambitionen är ”att ställa obekväma frågor till makthavarna”. Det första programmet hade titeln ”Är alla lika värda?” och sändes 8 mars 2014.
Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Bolånen och energipriserna – inflations­bekämpningens ”Svarte Petter”

Bolånen och energipriserna – inflations­bekämpningens ”Svarte Petter”

🟠 De senaste 15-20 årens exempellösa prisökningar på bostäder har lett till att en stor grupp svenskar med höga bolån riskerar att hamna i en mycket besvärlig situation när inflation och ränta drar åt tumskruvarna. Finansinspektionen pekar på att cirka 10 procent av bolånetagarna i Sverige riskerar att inte klara sin ekonomi om boräntorna går upp till 7 procent. Med en hög arbetslöshet i mixen blir inflationsbekämpningen en knivig historia.

Lena PH berättar om sitt liv

Lena PH berättar om sitt liv

🟠 Bokrecension. Efter 35 år som artist berättar Lena Philipsson om sitt privatliv i en icke-spökskriven bok. Det är stundtals obehaglig läsning som känns onödig och smått obegriplig. Nya Tiders recensent fick kämpa sig igenom de 256 sidorna.

Läs även:

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

🟠 En åklagare har väckt åtal för hets mot folkgrupp mot en sverigedemokratisk företrädare i Karlskrona, samtidigt som hon på Facebook under falskt namn har bedrivit en privat kampanj mot partiet. En särskild enhet inom åklagarmyndigheten ska nu utreda om hon får behålla ärendet, eller om en annan åklagare ska ta över det. Samma åklagare väckte 2014 åtal mot en annan av Karlskronas SD-politiker. Till Nya Tider säger den senast åtalade sverigedemokraten att han fått mycket stöd för sin rätt att bedriva opinionsbildning vad gäller böneutrop.

Mobbare med en mysig godhetsfasad

Mobbare med en mysig godhetsfasad

🟠 Helena Edlund är en präst som starkt engagerat sig för sina medmänniskor och tjänstgjorde bland annat i Kosovo där hon menar att hon verkligen fick stifta bekantskap med riktig ondska. Erfarenheterna från hennes egen kyrka i Sverige står dock inte långt efter, då hon möttes av självutnämnt ”goda” vänsterkristna, som försökte krossa henne för att hon var ”homofob” och ”rasist”. Hennes bok är ett vittnesmål om hur Svenska kyrkan gått från att vara ”Fädernas kyrka i Sveriges land” till en skenhelig politiskt korrekt lekstuga.

Trump sätter in militär vid gränsen

Trump sätter in militär vid gränsen

🟠 Karavanen av invandrare från Honduras och andra centralamerikanska länder har nu tagit sig över Mexikos södra gräns. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att Mexiko kommer att stoppa karavanen från att fortsätta norrut. Nu sätter Donald Trump in militären för att hindra karavanen från att ta sig in i USA. ”Ingen kommer in!” säger presidenten.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Siknäsfortet – den viktigaste befästningen i Kalixlinjen

🟠 ”Man byggde skyddsrum i alla storlekar, från tremansskyddrum till 48-mans, och de var utspridda hela vägen mellan Torne och Kalix älvdalar. Totalt vid hela Kalixlinjen fanns plats för cirka 18 000 man i skyddsrum mot grov artillerield. Man talade om ett ’fördröjningssystem’, det vill säga vi kommer inte kunna stoppa en rysk invasion, men vi kan fördröja framdragandet” – Sten Ekman, författare.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Mord i Östervåla

🟠 HISTORIA Den 19 februari 1896 hittades postmästaren och klockaren Johan Åkerlund svårt skadad i huvudet på postkontoret i Östervåla. Han avled några timmar senare. Undersökningen tydde på att han blivit huggen med en yxa. Brottet bedömdes vara ett rånmord trots att mördaren inte rört värdepapperna som legat framme, fullt synliga. Detta är första delen om Östervålamordet som är både ett olöst brott och en komplex gåta.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.